Gott Nytt År!

 

Tack för 2015!

Tack världen, trots allt och med hopp om en återupprättad respekt för FN–stadgan kommande år.

-----------

FN-stadgan, Kap I, artikel 2:4

 

Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende,eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.

-----------

 

Med hopp om en fredligare och jämlikare världsordning, tillönskar jag er alla ett riktigt

Gott Nytt År!

 

 

Går arbetarrörelsen arbetsgivarnas ärenden?

Relativisterna har fått styra den politiska debatten alltför länge när det gäller flyktingpolitiken. Det som kännetecknar detta är att fakta aldrig diskuteras utan relativisternas tyckande har fått råda.
Jag undrar om de är lyckliga idag när SD ligger runt 20% i opinionen? Det är relativisterna som skapat SD tillsammans med högerpolitiken.
Alltsedan novemberrevolutionen -85, till EU medlemsskapet och till sist alliansregeringens inträde 2006 och den allt tydligare högerpolitikens orättvisor är det löntagarna som förlorat stort, medan företag och framförallt finanssektorerna ökat sina vinster markant. Låginkomstagare har förlorat till höginkomsttagare.
I detta "klimat" har relativisterna ändå hela tiden hävdat att flyktingpolitiken inte varit något problem. Så är det säkert också för de välmående akademiker i medelklassen som ofta utgör dessa relativister. All debatt har tystats genom att hänga ut kritiker som rasister och partierna har blivit livrädda och petat bort allt och alla som velat ta en faktabaserad diskussion. Inget konstigt i det, man har haft hela det borgerliga mediaetablissemanget emot sig.
För när partierna till vänster är för flyktingmottagandet av humanitära och solidariska skäl, så är högerpartierna för enbart av vinstsyfte.
Genom att hålla uppe arbetslösheten, hålls press på lönerna nedåt, man slår mot anställningstryggheten med osäkra anställningar och i förlängningen går man också på LAS. Allt oftare hör man nu långtidsarbetslösa intervjuas om att det vore bättre med ett jobb till lägre lön, än inget alls.
Bostadsbristen ökar värdestegringen på fastigheter och därmed också hyror. Man säkrar och höjer värdet på sina tillgångar.
Men varför låter partierna på vänsterkanten detta ske? Det är ju de mest utsatta som drabbas mest och hela arbetarrörelsen tvingas retirera. Detta syns ju tydligt nu när inte ens facket längre är intresserat av att göra något åt bemanningsbranschen. Jag fick avslag på en motion till LO kongressen i detta ärende och motiveringen var att LO har så många medlemmar i denna bransch nu. Vems ärenden går man då? Som om de skulle gå ur facket om de skulle få en fast anställning på ett företag istället?
Mitt i allt detta så ser alla hur staten inte klarar att ta sitt ansvar när det gäller flyktingpolitiken. Det är ockerhyror för mat och bostäder samtidigt som våra sämst ställda som redan bor här inte får någon hjälp.
Bevare den som klagar, då är de rasister!
Men det mest obegripliga är hur arbetarrörelsen kan gå kapitalisternas ärenden så till den milda grad, utan att någon tycks inse det?
Gärna en human och solidarisk flyktingpolitik, men först krävs det en human och solidarisk vänsterpolitik som minskar de orättvisor som sedan 30 år finns,och bara ökat. Så länge vi inte har det lär SD fortsätta att öka. De är en bra termometer på tillståndet i samhället. Våra rikspolitiker måste bara våga läsa av termometern också. Jag tror inte någon inbillar sig att det är ofarligt att gå in i ett havererat kärnkraftverk bara för att man stänger av strålmätaren? Det är ingen skillnad när det gäller samhällsklimatet.
Att SD nu är största parti inom LO är inte bara beklagligt, det visar också på ett skrämmande tunnelseende inom arbetarrörelsens ledningar. Är det bekvämare att bara bevaka sina egna privilegier än att ta vara på medlemmarnas intressen? SD för ju en direkt arbetarfientlig politik på sitt sätt, men det gör ju S och LO på sitt sätt också även om de gör det i god tro. Man kanske skulle ta och prata med sina medlemmar och kanske lyssna på dem också istället för att hamra in åsikter från ovan?
Regeringen fick en enorm massmedial kritik för sina åtgärder när det gällde flyktingsituationen. Ändå visade opinionsundersökningar att de hade 75% av folket bakom sig. Det visar ganska väl på hur sjukt debattklimatet är.
Samtidigt fortsätter vi sälja vapen och understödjer indirekt USA's och NATO's direkt olagliga krigföring och brott mot FN stadgan.
Det bästa sättet att lösa flyktingsituationen i världen vore att få slut på dessa förbannade krig som tvingar folk från sina hem. Men därtill är väl steget för långt. Det är mäktiga kapitalintressen som tjänar alltför mycket pengar på detta. Sådan är kapitalismen!
 
 
 

Nyttigt för C att vara i opposition!

På årets sista fullmäktige i Götene så togs budgeten för nästa år. Den är en överenskommelse mellan S, GF (Götenes Framtid, lokalt parti) och V.
Det blev så bra så inte ens oppositionen hade några invändningar. Det enda ändringsförslaget kom från C och gällde stödet til vägföreningar. Det hade inte uppräknats på 48 år enligt Susanne Andersson (C).
Att Centern varit med och styrt kommunen under 46 av dessa 48 år nämnde hon dock inte. Undra varför?
Skönt att det börjar bli lite stabilitet i Götenes kommunpolitik igen. Det är vi alla betjänta av!
 
 
 

Dags att försöka komma igång så smått igen!

I samband med tragedin med mordet på Lisa Holm så prioriterades bloggandet bort. Nu är iaf en gärningsman dömd och man skulle kunna skriva spaltkilometrar om vad man tycker om allt vad som hänt, men det leder ingenstans ändå så jag avstår. Jag lider verkligen med familjen och allt vad de fått utstå. Ändå kan de aldrig få upprättelse. Deras kära dotter är borta. Oj vad man önskar att mirakel kunde ske vid sådana här tillfällen.
 
Sen har det varit sjukdom i släkten som dragit över hela sommaren. Häromveckan kunde vi sätta punkt för det.
I det fallet slutade det bra.
 
Politiskt har det också varit mycket med uppdrag i kommunfullmäktige och regionen. Den tidigare turbulensen i kommunen har lagt sig ganska bra och samarbetet verkar fungera denna gång. Vi har iaf ett bra samtalsklimat och det är ju en första förutsättning. Knivar i ryggen leder knappast framåt.
 
I regionen strular den moderatledda majoriteten till det igen, liksom alltid sker när moderaterna är med. Effektiviseringskrav (besparingar) på en från start underfinansierad budget tror de skall leda framåt.
I vanlig ordning blir det enbart kortsiktiga lösningar med indragna vårdplatser, ökade väntetider och dyra bemanningsläkare. Nu ska de börja stänga regionens vårdcentraler också utan att bry sig om patienterna. Valfrihet på moderatvis är att du inte kan välja offentliga vårdinrättningar. När det mesta sen är privatiserat så lär väl försäkringslösningarna komma som ett brev på posten? Och MP jamsar med i vanlig ordning. Det är enbart makten som är viktig för dem. Politiken kommer alltid i andra hand.
 
Rikspolitiken likadant. Idag kom nya åtstramningar gällande flyktingpolitiken. Det ska jag ta upp i ett separat blogginlägg.
Nato ska vi också skrämmas in i, även om man nu inte har lika enkelt att skrämmas genom att ständigt beljuga Ryssland. USA står alltmer med byxorna nere efter sina debakel i både Ukraina och nu Syrien.
Putin har varit lite för smart för de amerikanska girigbukarna. Ska bli intressant att se hur han tacklar dagens Turkiska nedskjutning av ett ryskt bombplan. Gissar att nedskjutningen enbart var ämnad att försöka få Putin att begå något överilat. Jag hoppas det inte lyckas!
Finns skäl att återkomma i detta ärende också!
 
 
 
 

Rasetorp (M), en slät figur.

Moderaten Hasse Rasetorp svarade på min insändare som är publicerad i det förra inlägget här. Han svarade dock enbart i pappersmedia vilket jag replikerade på men detta blev inte publicerat idag. Så jag lägger ut min replik till Rasetorp här nedan istället.

 

Föga förvånande så drar Rasetorp till med ”kommunistspöket” när han inte har några fakta-argument att komma med.

Jag kanske gör dig besviken Hasse, men jag har aldrig någonsin varit medlem i en kommunistisk organisation. Om det är, eller har varit bra eller dåligt för mig överlåter jag åt andra att bedöma. Det finns säkert åsikter åt båda håll om detta.

Men du, som själv varit med och förespråkat apartheid kanske borde vara lite försiktigare innan du klistrar epitet på andra som inte har någon substans!

 

Som jag skrev i min förra artikel så förespråkar både OECD och IMF`s ordförande omfördelning av inkomster via skatter och transfereringar för att åstadkomma en mer inkluderande och hållbar tillväxt.

 

Man får väl förmoda att Rasetorp förespråkar motsatsen då, vilket skulle vara en mer exkluderande och ohållbar recession, eftersom han argumenterar mot både OECD och IMF?

Och läser man ut facit efter 8 år med moderatstyre så är det ju så, Sverige har dragits isär socialt och exkluderat ett stort antal människor och tillväxten stannade av. Och varför slutade moderaterna med skattesänkningarna och omfördelningarna från fattiga till rika om nu detta var lösningen på alla problem? Här är du svaret skyldig Rasetorp!

 

Nej, Rasetorps argument mot OECD och IMF är då istället Broholmskolans etableringstillstånd i Götene????

Detta skulle då visa på moderaternas förträfflighet enligt Rasetorp samtidigt som han sätter likhetstecken mellan vinst och valfrihet.

Sverige är det enda land i världen numera som tillåter denna huggsexa av skattepengar ur skolverksamheten. Inget annat land bedriver denna extrema moderatpolitik. Så var det med denna dåres envishet.

 

Vad det betytt för den svenska skolan påminns vi ju ständigt om via internationella undersökningar där Sverige ständigt sjunker i jämförelserna.

Att Rasetorp ändå fortsatt hyllar detta är för mig ändå förvånande, särskilt som man från allianshåll brukar framhäva den finska skolans förträfflighet, trots att de då inte har denna ”valfrihet” Rasetorp talar sig så varm för.

 

Så agerar ett ytterlighetsparti som med tyckande istället för sakkunskap driver sina teser med enda syfte att gynna den enda procent som redan äger 35% av landets samlade förmögenheter.

Och det är bara att beklaga att Sveriges mittenpartier lagt sig platt för de moderata dogmerna. Men makten är tydligen viktigare än de egna politiska ståndpunkterna och folkets välbefinnande.

 

Så en vänstersväng är det enda raka Rasetorp, när hela Europa kört ner i det djupa högerdiket!

Det är Rasetorp M i Lidköping, mot OECD och IMF.


En vänstersväng är det enda raka!

Efter åtta år med borgerlig regering och ytterligare ett halvår med borgerlig budget har regeringen äntligen kunnat göra en del nödvändiga justeringar med ett eget budgetförslag för att komma ifrån budgetunderskott och ökande sociala skillnader. Sverige har dragits isär socialt under alliansregeringen, nu är det dags att jämka ihop samhället igen.
Brösttonerna är höga från borgerligheten om chockhöjda skatter, trots att sänkningarna inte löst några problem.

OECD presenterade nyligen en rapport med förslag för att bryta den negativa utvecklingen i Europa. Där föreslogs att ”förbättra arbetsvillkoren, minska andelen osäkra anställningar, förbättra jämlikheten och öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, satsa mer på utbildning och barnomsorg och sist men inte minst, öka omfördelningen av inkomster via skatter och transfereringar”!
Kort och gott, allt som vår tidigare alliansregering inte stod/står för!

Nu har även chefen för internationella valutafonden, IMF, och tidigare finansminister i en fransk högerregering, Christine Lagarde, hållit ett brandtal för ekonomisk utjämning. Detta för att åstadkomma en högre, mer inkluderande och hållbar tillväxt.
Hon menar att alla tjänar på att fattiga människor blir rikare.
Det är närmast tragikomiskt att högern i Europa nu förespråkar Vänsterpartiets politik, som Vänsterpartiet får kämpa för att komma överens om med S-regeringen här hemma.
Man undrar ju när Centern ska vakna och släppa taget om ytterlighetspartiet Moderaterna?
De borde ju reagera om inte annat, när mjölkbönderna får prissänkningar på mjölken samtidigt som Arlas direktörer plockar ut bonusar motsvarande 8 000 kronor per mjölkbonde. Vad krävs för att de ska inse att moderatpolitiken och Alliansen bara är ett fördärv, för både demokratin och deras egna ursprungliga väljargrupp.

Den ekonomiska expertisen i Europa, liksom i Sverige, har alltså äntligen insett att det Vänsterpartiet sagt i tio års tid nu är vad som behövs för att få Europa på fötter.
Så återigen, en vänstersväng är det enda raka!

Borde vi införa tjänstemanna-ansvar igen?

Med tanke på gårdagens beslut angående psykiatrin och vad som idag framkom i Skaraborgs läns tidning att Västfastigheter redan före beslutet planerat för ett bygge i Skövde så ställer jag mig frågan om vi borde införa tjänstemannaansvaret igen? Vem tusan har gett Västfastigheter uppdrag att planera för en nybyggnation i Skövde innan ett beslut ens är fattat och med ett beslut fattat om att bygga nytt i Falköping? Detta tål att ställas frågor om! Och vad är det för ynkliga politiker som låter tjänstemän skyffla dem framför sig som en lydig liten fårskock? Vilka politiska målsättningar har sådana ynkryggar?
Läs en vettig sosses inlägg om att återinföra tjänstemannaansvaret. Det är sannerligen hög tid!
Björn Alvebrands blogginlägg
 
"När tjänstemannaansvaret togs bort innebar det i praktiken att politiker och tjänstemän blev  immuna vid missbruk av sina åligganden. Det är därför rimligt att återinföra "
 
 

Nästa centralisering akuten?

Föga överraskande så röstades förslaget om ny psykiatribyggnad i Skövde idag igenom istället för det beslut om Falköping som togs 2013. Men inte utan att allianspiskan först vinit över Gunilla Druve Jansson (C).
Att det var detta beslut som ändå skulle röstas igenom har man förstått alltsedan utredningen aktualiserades.
Nåväl, nu är det som det är så nu blir det upp till den i frågan aggresiva proffesionen att leva upp till det de uttalat.
Detta kommer vi att följa noggrant framledes.
 
Ett annat problem med det nu tagna beslutet är att man öppnat upp för ytterligare centraliseringar framöver är jag rädd. Då lär väl snart frågan om nedläggning av akuten i Lidköping återigen bli aktuell. Argumenten har man ju redan fått av alliansen och MP nu.
Tråkigt att två Lidköpingspolitiker bidragit till detta i.o.m dagens beslut, både Pär Johnson (FP) och Annica Håkansson (M). Men Lidköpings väljare lär inte se genom fingrarna om förslaget kommer. Och vi kommer att påminna dem!
 
 

Stackars Kenth! :-(

På dagens fullmäktige behandlades vår motion om en tydlig policy för att komma tillrätta med pensionsskulden som bara stigit mellan 2006-2014.
Kommunstyrelsens förslag var avslag därför att detta kan skötas inom ramen för befintliga regler.
Man skulle ju kunna tro att vi inte hade några regler mellan 2006-2014 då?
Nåväl, Evalena sa att vi accepterar kommunstyrelsens förslag till beslut och att vi noga kommer att bevaka frågan framledes.
Då var det Kenth Selmossons (S) tur (eller otur, hur man nu ser det) att begära ordet.
Att pensionsskulden stigit i takt med utgifterna till Medeltidens Värld var ju fel enl. honom. Sen började han yra om kommentarer från tidningarnas kommentarsfält där han påstod att jag skulle skrivit att det var 144 miljoner det handlade om. Inget jag kan minnas mig ha skrivit iaf men jag vet att en annan person använde den siffran.
Enl. Kenth var det 64 miljoner det handlade om i ökad pensionsskuld. (64 plus alla AFA pengar o.s.v stämmer ganska bra med kostnaderna för MV). Och anledningen till att pensionsskulden hade ökat berodde på förändrad ränta m.m m.m. Att vi sedan inte klarade av att minska pensionsskulden under dessa år (som MV äventyret höll på) var bara så att vi inte kunde det då??????????
Nej just det och varför, kanske han borde lagt till och ställt iaf sig själv frågan. Pengarna gick ju till MV istället för att det blev överskott i kommunens finanser som kunde betalas av på pensionsskulden!!!!!!!!
Ja den nivån är det på fullmäktige tyvärr. Kommentarsfälten i tidningarna är tydligen en viktig kommunal fråga?
Nästan så jag tycker synd om honom faktiskt. Han verkar lida av "Ove-fobi" eller liknande :-) Får väl hoppas att det är av övergående natur. Något sådant önskar man ju inte ens sin värste ovän att drabbas av, eller hur?
 
Är det inte besynnerligt att det bara tycks vara Götene som drabbats så hårt av externa förutsättningar som inte kommuner själva råder över? Undra hur de andra burit sig åt??????
 
 
 

Kvinnofientliga KD (alliansen+mp?) vill ha samvetsklausul ?

En mycket intressant, viktig och angelägen debatt för alla kvinnor utspelade sig under gårdagens regionfullmäktigemöte.
Det var Karin Engdahl (S) som på ett mycket bra sätt lyfte frågan om samvetsklausul inom vården vilket skulle innebära att man kringgår och urholkar den svenska abortlagstiftningen.
Än allvarligare blir det när när man ser den irritation frågan väckte hos både FP och KD. Att sedan MP går upp till försvar för KD i debatten gör ingenting bättre. Det är tydligt att denna interpellation väcktes i rätt tid.
Jonas Andersson (FP) gjorde klart att FP står bakom den svenska abortlagstiftningen.
Monica Selin (KD) gjorde också klart att KD står bakom den svenska abortlagstiftningen.
Grundproblemet med samvetsklausul nämndes dock inte!
Monika Selin visade sig dock vara för samvetsklausul när debatten fortskred, vilket ni kan se nedan. Det bör vara en sak som regleras mellan arbetsgivaren och arbetstagaren vid anställningstillfället, sa hon.
Ingen från alliansen eller MP tog avstånd från detta och det är detta som är högst oroande. Jag ställde även frågan om samvetsklausulen till Göran Larsson (MP) på fb i går kväll. Svaret uteblev också från honom. Han upprepade bara precis som FP och KD, att MP står bakom den svenska abortlagstiftningen. Varför svarar de inte hur de ser på problemet med samvetsklausulen? Har även MP blivit ett parti som vill förtrycka kvinnor återigen?
 
 
 

MP är inte en del av arbetarrörelsen!

MP deltar i vissa kommuner i 1:a maj tågen. Bl.a i Lidköping. Detta är ju arbetsrrörelsens dag mot bakgrund av kravallerna i Chicago på Haymarket square där ett antal arbetare fick sätta livet till i kampen för 8 timmars arbetsdag.
Jag har tidigare ställt mig frågande till varför MP får ta plats under sin egen fana som inte har någon anknytning till arbetarrörelsen. Att miljöpartister är välkomna i form av löntagare att marschera för arbetsrätten under något fackförbunds fana är ju självklart. Men under miljöpartiets fana kan man med rätta ifrågasätta det anser jag. Inte minst mot bakgrund av de beslut MP som parti deltagit i med både de två helt omotiverade undantagen i LAS och den uppgörelse man gjorde med alliansen ang arbetskraftsinvandringen och där facket utestängdes. Detta fick också till följd att människor utnyttjats på ett närmast slavliknande sätt. Miljöpartisten Göran Larsson bekräftade också ikväll på fb att han står bakom båda dessa överenskommelser. Jag ställer mig frågan varför de då skall marschera alls? Enl mitt sätt att se på det har de diskvalificerat sig själva med sin arbetarfientliga politik.
Vad tycker du?

Tråkig utveckling i Skas!

Skas utförarstyrelse har tagit en ny vändning under nya ordföranden Ulla-Britt Hagströms (FP) ledning. Tanken är att styrelsen skall arbeta opolitiskt, så som fallet varit tidigare. Men tydligen inte längre.
Ulla-Britt Hagström har infört gruppmöten där alliansen och mp ingående i den blågröna sörjan håller sig på sitt håll. En tråkig utveckling som knappast gagnar sjukhusen i Skaraborg.
Att utförarstyrelsen blivit ett politiskt verktyg för den blågröna sörjan visade sig med eftertryck under gårdagens möte när delårsrapporten presenterades av tjänstemännen.
Här ville majoriteten helt plötsligt stryka ett avsnitt i texten för att mörka verkligheten för allmänheten.
 
Originaltexten löd: "Inför 2015 är budgeten anpassad till den förändrade beräkningen för nämndens regionbidrag som inklusive andra förändringar innebär krav på ytterligare fyra procents effektivisering. Detta innebär ytterligare tre procents kostnadssänkning förutom det regionala effektiviseringskravet på en procent"
 
Detta ändrades av "majoriteten" till: "Inför 2015 är budgeten anpassad till den förändrade beräkningen för nämndens regionbidrag inklusivdet regionala effektiviseringskravet på en procent."
 
Majoriteten tog alltså ta bort fakta ur texten utan att ha något motiv till detta och t.o.m Ulla-Britt Hagström höll med om att den ursprungliga texten var korrekt innehållsmässigt men menade på att den kunde missuppfattas?????
Kort och gott så vill man inte att allmänheten skall få kännedom om övriga förändrade förutsättningar för verksamheten som den blågröna sörjan i regionledningen beslutat och som betyder ytterligare tre procents besparingar utöver det återinförda effektiviseringskravet på en procent.
 
Lustigt i sammanhanget också att Annika Håkansson (M) från Lidköping röstar för att vilseleda allmänheten på detta sätt. Hon som själv ständigt spyr galla över kommunalrådet Kjell Hedvall och anklagar honom för att vilja mörka sanningen. Här sitter hon alltså själv och medvetet beslutar om att undanhålla sanningen i ett offentligt protokoll! Att också moderaten Markus Källander från Götene gjorde så är ju mindre förvånande när man varit inblandad i politiken där.
Inte blir det mindre lustigt när Håkansson i ett inlägg om Hedvall skrivit:
"Ett skrupelfritt kommunalråd!
10 Apr 2014 Det ska skam försöka vara politiskt aktiv i en kommun där kommunalrådet hanterar sanningen oförsiktigt."
 
Man kan väl fråga sig vad som är värst, att hantera sanningen oförsiktigt eller att som Håkansson själv då, medvetet undanhålla sanningen från medborgarna för att själv försöka framstå i en bättre dager?
 
Man kan med rätta undra hur skrupelfri Annika Håkansson känner sig idag?
 
 
 
 
 
 
 
 

Vänstern satte färg på regionfullmäktige!

Anette Ternstedt (V) hade en interpellation om kroniskt sjuka som inte längre får träna i regionens lokaler sedan det nya rehabvårdvalet infördes. En orimlig situation självklart.
Inte blir det bättre när det inte går att få ett vettigt svar någonstans i beslutskedjan för de drabbade. Högra handen har tydligen ingen aning om vad den vänstra gör i den blågröna sörjan!
Jonas Andersson (FP) ansåg att det var friskvård om kroniskt sjuka skulle få tillgång till gymträning för att förbättra (upprätthålla) sin livssituation. Han borde nog googla på ordet "kroniskt" för att få lite insikt.
Hursomhelst så tänkte han inte verka för några regeländringar i den s.k. kok-boken som styr verksamheten.
Tony Johansson (MP) ansåg att det var det föregående rödgröna styret som var ansvarigt för situationen?????? (Vänsterpartiet har varit emot dessa fördyrande vårdval hela tiden)
Soili Brunberg (också MP) medgav dock att det finns tolkningsproblem i kok-boken och att regelverket skulle behöva ses över, medans folkpartisten Ulrik Hammar slutligen ansåg att "har man den goda viljan är det bara att fortsätta".
Till slut var man dock ganska eniga om att det nog "borde" gå att fortsätta träna även med det reglemente som finns i kok-boken nu. Frågan är om den blågröna sörjan kan/vill (har förmågan att) göra något åt det?
 
Carina Örgård (V) hade en interpellation om VG-regionen tar sitt ansvar enl. barnkonventionen gällande ensamkommande flyktingbarn som ökat kraftigt i antal. Verksamheten som finns i Göteborg klarar inte mer nu.
Som svar på detta började folkpartisten Jonas Andersson svamla om flyktingmottagande generellt och hänvisade till fungerande verksamheter som inte ens tar emot ensamkommande barn, utan enbart vuxna??????
Inte blev det bättre när han sedan hänvisade till en "kommande" utredning.
Denna utredning är redan klar och Carina hade den med sig och visade upp den för honom.
Detta undgick honom tydligen helt för han dristade sig att återigen hänvisa till denna "kommande" utredning som alltså redan finns färdig! Det går bra för den blågröna sörjan (ironi) !
 
Eva Olofsson (V) var uppe i bla. ärendet om detaljbudgeten. Det blev mycket debatt ang det av den blågröna sörjans återinförda effektiviseringskrav på 1% på verksamheterna. Som Eva mycket tydligt påpekade så leder detta krav enbart till att verksamheterna inte på ett långsiktigt homogent sätt kan planera om verksamheten på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt, utan det slutar i anställningsstopp och ryckighet i organisationerna vilket också redan visat sig i NU-sjukvården. Detta inser dock varken Alliansen eller MP. För dem är det "piskan" som är det allena saliggörande verktyget! Alltså precis som det varit genom alla tider med borgarpolitiken (högerpolitiken).
 
När det gällde ärendet "bokslutsdispositioner så "klargjorde" Moderaten Johnny Magnusson att definitionen "eget kapital" i de offentliga verksamheterna egentligen är felaktigt. Det är ju skattepengar som tillhör regionen sa han med anledning av den omorganisation man nu gjort som minskat antalet nämnder. Så allt eget kapital som de tidigare hade togs nu in till regionstyrelsen istället och så får nämnderna klara sig med de nu budgeterade medlen.
"Det är viktigt att terminologin är rätt", sa han.
Undra vad han tycker om terminologin "Arbetarpartiet Moderaterna"?
 
Man känner sig iaf stolt över att vara Vänsterpartist en dag som denna, när våra kompetenta kvinnor satte gubbarna på plats!
De gjorde "min dag" på detta fullmäktigemöte, helt klart!
 
 
 
 
 
 

Marknaden fungerar inte på landsbygden!

Detta medgav Annie Lööf (C) i Aktuellt angående bredbandsutbyggnaden. Bra att de äntligen vågar erkänna detta. Det är allt fler allianspolitiker som gör det nu. Även Folkpartisten Jonas Andersson i VG-regionen medgav på fullmäktige idag angående Angereds nya sjukhus att privata driftsformer inte lämpar sig i alla lägen.
Verkligheten tycks komma ikapp dem så smått!
 
 

RSS 2.0