Miljöalarmismen!

Sedan 1972 har miljöalarmisterna förutspått att vi har 10 år på oss för att undvika katastrof.
2020 har vi enligt samma alarmister fortfarande 10 år på oss.
Visst har det blivit varmare sedan mätningarna började. Mätningarna började när vi lämnade den kallaste perioden i modern tid i mitten av 1800 talet som kallades "lilla istiden".
Ur den aspekten är det inte konstigt att det blivit varmare. Det ska vi nog tvärtom vara glada för. Hade det istället blivit ännu kallare hade vi nog knappast velat bo kvar här nu.
Med detta sagt tycker jag ändå att vi ska arbeta för att minska våra utsläpp och på sikt bli fossilfria. Men det ska göras på ett för samhället fungerande sätt, inte med plakatpolitik och meningslösa straffskatter. Det har enbart kontraproduktiv och polariserande effekt.
Jag tror också att staten måste ta tillbaka makten över kapitalet för att det ska låta sig göras utan att folk ska bli utkastade ur samhällsgemenskapen av ekonomiska skäl. Så långt borde vi ha kommit 2020 tycker jag.
Så jag förordar helt klart en helhetssyn för att lösa problem, inte alarmism, aktivism och egoism!
 
 
 
 
 

Vaccin, klimat, rasism, islamofobi, vargar m.m m.m.

Är allt konspitrationsteorier som inte faller våra makthavare på läppen? Ja det är inte utan att man börjar undra för i allt fler kontroversiella ämnen går det inte längre att föra en seriös diskussion. Istället så skyfflas du undan med diverse nedsättande epitet klistrat på dig.
Man kan inte låta bli att undra när man ser hur kunniga utbildade tidigare väldigt ansedda människor får sina liv förstörda för vad som borde varit en vetenskaplig seriös diskussion. Forskarrön som inte ifrågasätts blir ju aldrig vetenskap alls. Det är ju grunden i all vetenskap att den måste kunna ifrågasättas.
Jag tror ingenting i dessa frågor, men jag blir faktiskt allvarligt bekymrad över forskarvärlden och vetenskapen framledes. Har vetenskapen ersatts av pengamakt?
 

Vänsterns "Obama" lämnar.

Ny partiledare idag och troligast blir det Nooshi Dadgostar som tar över, även om valet i skrivande stund inte gjorts ännu.
Lyssnade på Jonas tal och hur han påtalade de skillnader partiet gjort under hans ledning. För mig är han dock en stor besvikelse politiskt. Visst Jonas är en väldigt trevlig person, bra talare, lugn och saklig i debatten oftast, men politiskt har partiet under hans ledning inte åstadkommit några som helst systemförändrande åtgärder, endast små reformer på marginalen som glasögon till barn, busskort o.s.v. och det är väl bra för de som haft behoven. Problemet är ju att inget gjorts åt de felaktigheter som lett till att dessa behov uppstått och där har Jonas fulspelat enligt min mening.
Han släppte fram Löfven 2014 i en minoritetsregering med det ultimativa kravet att det skulle bli stopp för vinsterna i välfärden. Problemet var bara att Löfven i valrörelsen då uttalat att det låter sig inte göras. Hade S varit med på tåget då, så hade det låtit sig göras, för då ville även SD ha bort vinsterna ur välfärden. Men efter valet ändrade sig SD, troligen med en förhoppning att Alliansen då skulle ta makten med dem som passivt stöd. Det blev inte så för Alliansen hade ju uttryckligen sagt ifrån att man aldrig skulle regera med stöd av SD.
Detta gav dock en öppning för S och Stefan Löfven som också ändrade sig nu när de visste att det inte längre fanns någon riksdagsmajoritet för att ta bort vinsterna. Och på denna vaga grund släppte då V och Jonas Sjöstedt trots allt fram Löfven att regera med DÖ (decemberöverenskommelsen) och löftet om att vinster i välfärden skulle utredas för att ta fram en proposition som aldrig skulle kunna vinna majoritet i riksdagen.
På grund av detta fick S också klä skott för flyktingkatastrofen 2015 och utan möjlighet att få igenom något annat än budget, i övriga frågor styrde ju borgarna agendan men regeringen fick ta ansvaret.
Lika illa var det när V släppte fram Löfven efter 2018 års val. Man släppte fram en regering som skulle driva en mer borgerlig politik än Alliansen någon gång gjort ens under Reinfeldt. Och nu har vi den turbulens vi har i riksdagen med LAS.
Nej, det enda Sjöstedt åstadkommit under sina år, är att ha sett till så att S i väljarnas ögon får klä skott för den borgerliga politik som genomförs och genomförts, men utan att V och Sjöstedt själva blir ifrågasatta för det. Det finns något bra med att gå i opposition också. Och det är att då får de som driver politiken också ta ansvar för den. Och man kan föra fram sin egen politik i opposition och ge väljarna ett bra alternativ i nästa val. Men som man istället agerat så är det enbart att slå krokben på sig själv.
Så mitt minne av Sjöstedt som partiledare blir att det är skönt att det är över.
Obama fick fredspriset innan han tillträdde som president. Han ärvde fyra krig och lämnade efter sig sju. Han åstadkom heller inga systemförändringar i samhällsstrukturen, men han förde ju sig fint och uppträdde som borgarna vill att en statsman ska uppträda.
Därav min liknelse med Sjöstedt. Han har inte uppnått några som helsta systemförändringar, men han för sig bra och korrekt på ett sätt som borgarna uppskattar. Och S får ta skulden för den borgerliga skitpolitik som möjliggjorts av V. Tack vare detta har vi nu också fått ett konservativt block i riksdagen.
Så nej, jag medverkar inte i "vågen" över vad V har åstadkommit under Sjöstedts ledning!
Men lycka till i Hanoi Jonas.
 
 
 
 

Härska genom att söndra!

Så långt har det alltså gått med klassförrädaren Löfven, att han genom att söndra LO till varje pris ska behålla makten.
Att han genom påverkan fått IF Metall att gå ifrån LO´s gemensamma beslut behövs ingen större fantasi för att förstå. Löfven gick ju själv ständigt kapitalets ärenden som IF Metallordförande. Att Veli Pekka velar med när husse ryter är tyvärr inget som förvånar.
Nu försöker man genom denna söndring pressa LO att vika ner sig. Jag hoppas innerligt att LO inser att de företräder sina medlemmar i första hand och inte klassförrädaren Löfvens personliga maktbegär.
Det får vara nog nu. LO måste mana till storstrejk, annars kan de lika gärna lägga ner.
 
Enade vi stå, söndrade vi falla!
 

Är badhusets dagar i Götene räknade?

Ja av fullmäktigedebatten att döma så är badhuset iaf kraftigt nerprioriterat av alliansen, i bästa fall.
Prioriteringen nu ligger på att vara Ohlinsgymnasiet till lags och deras lokalbehov, som kan innebära att en ny förskola måste byggas. Då behövs pengarna i första hand till den investeringen, sen får vi se om några år om det alls går att investera i ett nytt badhus. Annars blir det troligen nedläggning.
Vad kom fram i debatten då?
Som vanligt en mycket usel utredning med ett på förhand beställt omöjligt slutförslag. Möjliga förslag negligerades helt av badhusgruppen.
Det är samma gamla mentalitet som alltid i Götene vare sig det gällt Medeltidens Värld/Äventyrslandet Kinnekulle eller Musikskolan. Allt är klart och uppgjort på förhand, men ingen vågar stå för det.
Att sen alla påstår sig vilja ha ett badhus blir enbart patetiskt.
 
 

Gör om grundlagen!

Vad ska man säga om mordet på läraren i Frankrike? Det är bedrövligt med dessa religiösa fundamentalister, oavsett om det är i Frankrike eller här hemma i Sverige.
Vad som är än värre här hemma, är att man tillåter religionsfriheten att sätta sig över vårt sekulära statsskick. Och islamisterna har tagit sig in i varenda parti och pressar på för att religionen ska gå i första hand. De accepterar helt enkelt inte våra lagar och regler, och gör de inte det så ska de heller inte vara här.
 
Det behövs många ändringar i grundlagen, inte minst när det gäller religionsfriheten. Det skulle skrivas in ett tillägg att religionsfriheten endast gäller inom ramen för det sekulära statsskicket och dess lagar och regler. Vi ska aldrig acceptera några shariatendenser eller andra former av förtryck!
Och det är ju helt horribelt som det nu är att man förbjuder människor att röka under arbetstid, t.o.m under raster, men du ska ha rätt till din bönestund på arbetstid?
Det vore intressant att höra hur/om Svenskt Näringsliv försvarar detta?
 
Vi skapar så mycket motsättningar i samhället genom denna undfallenhet och naivitet så det kommer aldrig att sluta väl.
Varför agerar t.ex inte myndigheterna mot alla moskéer som diskriminerar både kvinnor och homosexuella? Hade svenska kyrkan gjort likadant hade det åtgärdats omgående.
Och Facebook, Twitter m.fl tillåts att strypa det fria ordet, trots våra grundlagar som ska skydda yttrandefriheten?
Björn Rosengren kallade Norge för den sista Sovjetstaten, men det är sannerligen Sverige som lägger beslag på den titeln och det gör man med råge.
 
"Man kan lura hela folket en del av tiden, och en del av folket hela tiden, men man kan inte lura hela folket hela tiden." /Abraham Lincoln
 
 

FN-stadgan, Kap I, artikel 2:4

Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende,eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.


Bra ledare växer inte på träd!

Götene har återigen fått en politisk stridsfråga. Nu gäller det ett nytt badhus, eller inte.
Götene var ju tidiga med sitt badhus. Något som förknippats med kommunen alltsedan dess. Det är liksom en del av Götenes skäl idag och det vore ett betydligt fattigare Götene, åtminstone i tanken, om det inte fanns ett badhus i tätorten. Men nu har det återigen blivit ett "revirpinkande" av partierna.
Nu skall frågan debatteras i fullmäktige på måndag men vad skall det leda till? Alliansen ++ som styr lär knappast förändra sin liggande budget pga detta.
Det hade däremot varit intressant att för en dag avskaffa partierna och låta ledamöterna debattera och besluta enbart utifrån sitt personliga mandat. Jag är övertygad om att man skulle komma fram till en lösning både snabbt och rationellt.
Men ledarskapet i Götene har varit svagt i många år nu och dagens ledarskap är inget ledarskap alls, annat än för den egna personliga vinningens skull.
Ett bra ledarskap har egentligen inte med parti att göra. Ett bra ledarskap har fingertoppskänsla för vad folk i kommunen tänker tycker och vill. Sen finns det ju naturligtvis ekonomiska ramar att ta hänsyn till. Men visst är det märkligt att som i Götenes fall kunna slänga hundra miljoner i sjön gällande Medeltidens Värld/Äventyrslandet Kinnekulle, men enbart se hinder när det kommer till något som är bra och önskvärt av kommuninnevånarna. När politikerna fallerar och slösar pengar då har uppfinningsrikedomen inga gränser. Då är det kreativ bokföring på hög nivå som gäller för att dölja så mycket som möjligt. Men när det kommer till något som är bra och önskvärt av folk i kommunen då ser politikerna enbart hinder.
Med en bra ledare i politiken hade detta aldrig blivit en fråga, badhuset hade redan varit beslutat.
Men som sagt i rubriken, bra ledare växer inte på träd. Det finns många exempel på bra lokala ledare, oavsett partitillhörighet. Det har inte Götene haft på väldigt många år nu och det märks.
Jag skulle kunna räkna upp ett antal goda ledare runt om i riket men det avstår jag från idag.
 
 
 
 

Lyssna noga på detta!


Spara på våra äldre!

Mycket märklig artikel i lokala tidningen om Lidköpings äldrevård.
"Kan bli färre platser", lyder rubriken. Samtidigt trumpetar finansministern och andra rikspolitiker ständigt ut att kommunernas dåliga ekonomi beror på att det blir alltfler äldre?
Man kan bli förvånad för mindre.
Hela artikeln ger en dålig smak i munnen och dålig magkänsla.
Lena Blomgren (S) talar om "effektiviseringar" motsvarande 17,1 miljoner. En sosse med moderatretorik alltså. Kalla spaden för spade för det handlar om besparingar och nedskärningar, ingenting annat.
Hon säger också att det är mindre och mindre efterfrågan på äldreboendeplatser. Ja vad beror det på isf? Har folk gett upp eftersom det är kommunens personal som bestämmer om den äldre är tillräckligt dålig för att få en plats. Ett värdigt liv ska man tydligen inte kunna ha, iaf inte om man vill anlita det offentliga.
Minns förr när de äldre från ålderdomshemmet gick med raska steg genom Fredriksdalsparken för att gå fram på stan. Då hade vi råd att ge våra äldre plats innan de blev vårdkollin, men det har inte rika Sverige råd med längre.
Lena påstår också att det är så dyrt med äldreplatser pga att det kräver en personal per boende?
Jag har då aldrig varit på något äldreboende där det varit lika mycket personal som boende. Klart man med kreativ matematik säkerligen kan komma fram till detta genom att räkna med så mycket ickevårdande personal som möjligt, men det tror jag gäller även inom hemtjänst och hemvård isf.
Nej jag blev faktiskt riktig riktigt besviken när jag läste denna artikel. Jag trodde inte Lidköping skulle sjunka så lågt med den nya majoriteten.
 
 
 

Varför är "feminister" tysta om detta?

I Borås har man gjort en rapport om förhållandena i det invandrartäta Norrby. Det är inte smickrande precis. Flickor som inte täcker sig bespottas och mobbas. Elever som äter griskött mobbas. Stark hederskultur och precis alla avarter folk talar om och som politiker relativiserat. Bedrövlig läsning.
Blir intressant att se hur man ska följa upp denna rapport och vilka åtgärder man kommer att vidta?
 
Här är rapporten. "Lägesbild Norrby".
 
 
 
Politiker i sin bubbla.
 
 
 
 

Vad gör jag för miljön?

Den frågan brukar man få i debatten titt som tätt om man inte håller med alarmisterna. Men faktum är att man trots allt fått något gjort över tid även om man inte är något perfekt exemplar personligen vad det gäller allt. Men vi har tidigare reducerat vår oljeförbrukning med ca 175 m3/år i våra boendeföreningar här i byn.
Och idag presenterade regeringen en plan för klimatarbetet framåt som innehöll frågan om förbud för att sälja nya bilar med fossilbränsledrift från 2030.
Detta motionerade jag om 2012 första gången till Vänsterpartiets kongress och 2016 en andra gång. Partiet lyfte ju också detta i förhandlingarna med regeringen förra mandatperioden. Så det känns ju lite extra kul att se detta bli verklighet nu. En extrakaramell att suga på under julen.
 

Motion till Vänsterpartiets kongress 2012.

 

Vad vill Vänsterpartiet? Denna fråga dyker allt som oftast upp och svaren är ofta visioner om en framtid och mer sällan konkreta förslag.

I exempelvis debatten om de sk. jobbskatteavdragen så är vi emot utan att konkret presentera något egentligt motförslag. Om vi istället för att enbart säga nej sagt att vi är för lägre skatt för de med de låga inkomsterna men allra helst ser en omfördelning av inkomster från de högsta till de lägsta så tror jag att det omedelbart gör en skillnad för väljarna.

Ett annat exempel är drivmedelsbeskattningen och energibeskattningen där en höjning alltid slår hårdast mot våra egna väljargrupper, som vi istället borde prioritera. Att hänvisa till att vi gör andra åtgärder som kompenserar är inget som går hem hos folk i gemen, det blir krångligt och mindre trovärdigt. Om man istället inför ett förbud mot försäljning av fossilbränsledrivna bilar efter ett visst årtal (ex. 2020-2025), så fasas fossilbilarna ut på sikt och ingen tvingas ställa bilen p.g.a. att de inte har råd att tanka. Ett ännu bättre alternativ hade ju varit ett Sverige som delade kakan på ett rättvist sätt, men det är väl närmast att betrakta som en utopi i det samhällssystem vi nu har och som går i rakt motsatt riktning.

Ytterligare ett exempel är när man i Västra Götaland var med och anställde en ny regiondirektör med en lön på 170 000 kr/mån. Här sitter vi med i styret av regionen och då måste det klart framgå att Vänsterpartiet tydligt tar avstånd från detta. Vi är ett parti som vill minska klyftorna i samhället och dela vår gemensamma kaka på ett betydligt rättvisare sätt än vad som idag är förhållandet och detta måste synas i besluten.

Det finns säkerligen mängder med exempel att leta fram om man vill och detta vill motionen så långt som möjligt försöka motverka fortsättningsvis.

 

 

Motionen föreslår därför att: Partistyrelsen tar fram riktlinjer med exempel (eller en mall) för att det klart och tydligt skall synas att Vänsterpartiets politiska målsättningar om ett jämlikare samhälle, såväl ekonomiskt som socialt klart skall framstå i varje politiskt fattat beslut eller förslag.  

 

Vänsterpartiet Götene

genom

Ove Nordström

 

Från regeringen idag.

 

Näste partiledare för S ?

Blir Jimmy Jansson partiledare för S så finns det skäl att iaf överväga ett partibyte.
 
https://play.acast.com/s/ideologiska-fragan/1d002bc2-b6ac-46b3-b5cd-a2abc9cfe486?autoplay=true&fbclid=IwAR3uaHL2KIuW3mNkPzQYPDqLy5IttNc8HM6UdbJ98WN9ptxjyYuFZNvPxcI
 
 

Sverige är klimatneutralt!

Den svenska skogen ser till att Sverige är i stort sett klimatneutralt. Men detta hör vi aldrig politiker tala om. Nej istället slår de sig för bröstet över elbussar som producerats i .........  ja just det, Kina. De som producerar varor på det mest skitiga sättet av alla. Men det låtsas ingen politiker om.
Ska man införa miljöavgifter så bör man ju göra det från de länder som har mest fossila utsläpp, men det tillåter väl inte EU´s och andras regler kring den s.k. "frihandeln". Hur som, så finns det inte det minsta skäl att hålla på och straffbeskatta svenska medborgare med miljön som alibi, när den verkliga anledningen enbart är att få in pengar till statskassan. I Sverige är vi som sagt redan klimatneutrala.
https://www.lrf.se/politikochpaverkan/aganderatt-och-miljo/aganderattsfragor/det-goda-agandet/sveriges-skogar-tar-upp-83-procent-av-sveriges-totala-utslapp-av-koldioxid/
 
 

Apropå moralism då!

 
 
 

RSS 2.0