Att vara eller icke vara?

Det är hög tid att enbart tänka på Götene kommuns bästa är min personliga åsikt i dagsläget. Att krypa för ett S som enbart vill ha vårt stöd när det passar dem men aldrig ger något tillbaka är en tid som är förbi.
Vi sträckte ut en hand till dem genom att markera att vi aktivt deltog när Åsa Karlsson valdes till Ks-ordförande. Vi fick igenom några punkter i budgeten och hjälpte dem att få igenom den. Men våra prioriteringar har de struntat i sedan. Inte blev det bättre när de ensidigt bröt mot budgeten med E20 pengarna. Ingen diskussion föregick det beslutet alls. Så varför skulle man tro på S inför nästa budget?
Nej, enligt min mening så bör vi ställa oss i opposition och rösta fram den budget vi anser vara bäst för Göteneborna, oavsett om det är S eller Alliansen som står för den. Det är trots allt vad som är bäst för Götene som ska vara prioriterat, inte vad som kan tänkas vara bäst för enskilda partier!
Håller du med?
 
Det har varit för mycket kluvna tungor i Götenepolitiken!
 
 
 
 
 

Regering(S)dugliga?

"Till kommunstyrelsens uppgifter hör även att ha uppsikt över nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet. Det betyder att styrelsen övervakar att lagar och riktlinjer följs i den kommunala verksamheten."
 
Nyss hemkommen från fullmäktige. Den "stabila" minoriteten fick majoritet i nämnder och styrelser som väntat. Vi avstod från att delta i dessa val. Orsaken är att vi ogillar manipulerandet av valresultatet. När man dessutom ser att man väljer in folk till platser i kommunstyrelsen samtidigt som de sitter som nämndsordförande så gör det inte saken bättre. Vem representerar man vid en konflikt mellan nämnd och kommunstyrelse? Man sitter på två stolar samtidigt. Tråkig utveckling för Götene och dess invånare och det skall bli intressant att se hur man skall arbeta för att sen få igenom förslagen i fullmäktige också? Fullmäktige är trots allt kommunens högst beslutande organ!
 
Vi simmar lugnt och avvaktar framtida skeenden med tillförsikt!
 
 
 
 

Götene, den sista (S)ovjetstaten?

Det politiska klimatet i Götene är fortsatt likt en gammal Sovjetstat. Kontrollbehov, manipulation och att komma över så mycket arvoderingar som möjligt verkar vara allenarådande framför kommunens och kommuninnevånarnas bästa. Istället för att i lugn och ro med kommunens bästa för ögonen sätta sig ner och diskutera sig fram till bra lösningar så föredrar tydligen vissa att ensidigt bestämma sig inom sina respektive grupperingar och sedan låta prestige och revirpinkande istället råda. Kan man dessutom hålla vissa "obekväma element" utestängda så har man sin lycka gjord. Kunskap är sekundärt.
Mitt i detta mörker verkar man ändå kunna se ett litet ljus skymta från vad som kan vara tunnelns mynning. Så kanske kanske kan man se ett hopp för kommunens framtid trots allt. Den som lever får se.
 
 
 
 
 

"Stabil" minoritet skall styra Götene.

Det blir S o GF som styr Götene framåt. Detta blev tydligen klart under gårdagen. Synd tycker jag för kommunen hade varit mer betjänt av en stabil majoritet. Hur en minoritet kan anses stabil förstår jag inte riktigt, men det var så det skrevs i lokalmedia.
Själv blir jag inte förvånad om vi under mandatperioden får tillbaka den konstellation som styrde tidigare bestående av S, Alliansen och MP. En minoritet har ju betydligt svårare att få igenom sin politik i fullmäktige. Särskilt med beaktande av de svek man tidigare begått, senast på det gamla fullmäktiges sista möte. Men man förvånas inte över något inom Götenes politiska liv längre. Tycker väljarna hade varit värda något bättre efter den turbulens som rått.
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0