Inkonsekvensens Götene!

Götenes senaste industriområde har bästa läge nära E20. Här sålde kommunen mark till ett privat bolag för 28 kr/kvm. Kommunens eget bolag Götene Vatten o Värme fick däremot betala 35 kr/kvm på samma område.
Olikabehandling helt i strid mot kommunallagen.
I Källby (också Götene kommun) däremot sålde man mark till den ideella föreningen Båtgårdsföreningen för 20 kr/kvm. Då fick även Dafgårds AB köpa mark för sin expansion för samma låga pris med motiveringen att Båtgårdsföreningen inte behövde betala mer???????????
Då gör man alltså inte ens skillnad på en ideell förening och Sveriges största privatägda företag. Varför?
 
Ovanstående exempel är väldigt typiskt för hur illa det är ställt med Götene kommuns ledning! För att inte säga totalt obegripligt. Jag hoppas verkligen folk inser att det inte kan fortgå på detta sätt när vi kommer till valet 2014. Det vore rena katastrofen.
 
 
 
 

DDR, en Moderat förebild!

Moderaterna släpper tydligen fram varenda "dårfink" de kan hitta inför stundande valår. Igår var det knarkkur på torget i Falköping, idag är det en i Kalmar som vill ha spioner inom vården. Måhända vill de inte vinna valet nästa år med det stigande budgetunderskott som borgarregeringen återigen skapat. Det tycks som om budgetunderskott och borgarregeringar går hand i hand. Det hjälpte inte att byta namn till alliansen. Nu säljer man Nordea aktier för att lösa den akuta krisen. Sicket pack!
 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/forslag-om-spioner-inom-aldrevarden
 
 
 
 

En väldigt angelägen motion, sa Moderaten.

Moderaterna i Falköping lade en motion om att ha en knarkkur på torget. Hur vore det med en skampåle istället för synnerligen korkade Moderater?
Länken här går till P4 Skaraborgs hemsida där man har videoklippet från när Moderaten läser upp motionen. En väldigt angelägen motion, kallar hon den. Undra för vem?
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5569980

De är iaf inte ensamma om korkade uttalande moderaterna i Falköping. Även Stockholm har ju sina exemplar!
 
 
 

Sista fullmäktige före sommaren.

Socialdemokraterna och Moderaterna kör på i sin invanda maktfullkomliga stil i fullmäktige. Beslut läggs fortfarande fram till fullmäktige under förevändningen att "vi måste ta detta" och att det är otroligt viktigt att vi gör detta.
Kommunfullmäktige är faktiskt kommunens högst beslutande organ! Ett faktum som varken S eller M verkar vilja förstå. De tror tydligen att eftersom de sitter på de "viktiga" arvoderade posterna i kommunstyrelsen så "måste" fullmäktige ta de beslut som de presenterar. Inget kunde vara mer fel. Dock verkar inte ledamöterna i deras partier ha förstått detta och därigenom blir det demokratiska underskottet också tydligt i kommunen.
en stor bidragande orsak till detta är att vi inte har några nämnder utan enbart beredningar. Därför faller alltför stort ansvar och arbetsbelastning på just kommunstyrelsen. Det säger sig självt att detta fåtal personer aldrig på ett acceptabelt sätt kan sätta sig in i alla ärenden inom så många och svåra arbetsområden som många människor inom olika nämnder skulle kunna göra. Därför haltar också allt som oftast beslutsunderlagen som presenteras för fullmäktige. Det finns alla skäl i världen att detta skall ändras till nästa mandatperiod.
 
Annars handlade fullmäktige om avveckling av Medeltidens Värld, E20, samverkan med Skara och ändring av detaljplan för pga att detaljplanen ej stämde överens med de hus som byggts inom detaljplanens område. Så fungerar det (inte heller) i Götene inom detta område. Bygg först gör sedan en detaljplan därefter (ironi).
 
Trovärdigt?

Kyrkornas osynliga makt?

 
 
 
Titta på bilden ovan. Kommunledningen i Götene har nu haft ett möte i ärendet och anser sig inte kunna avgöra vilka figurer som avbildar män (pojkar) respektive kvinnor (flickor). Så ynkligt fega är man när det blir en ngt känslig debatt.
Enligt både skollagen  och läroplanen är det skolans uppgift att motverka stereotypa könsbilder. Hur kommunledningen i Götene kan få figuren med rockring (eller den figur som på andra kanten gymnastiskt sträcker på sig) att likna pojkar det kan man verkligen undra? Tydligen krävs det en direkt avbild med framträdande könsorgan för att Götenes kommunledning skall kunna tolka skillnaden? Kanske dags att motionera om ett nakenbad i Götene för att kommunledningen skall få visshet i om det är män eller kvinnor man omges av?
Trots detta kritiseras uttrycket "hen" ständigt, verkar ju vara som klippt och skuret för Götenes kommunledning.
Kanske är det det kyrkliga arvet som lever kvar i Götene? Det är ju kyrkan och militären som står för de mest stereotypa könsbilderna av alla i samhället.
 
 

Från Medeltid till tidigt 1900-tal.

Ja naturligtvis är det Götene jag åsyftar och den nya idrottshallen i Hällekis. Fasadutsmyckningen av hallen består nämligen av idrottande ungdomar. Så långt är väl allt gott och väl, men när man ser motiven och att det är flickor som dansar eller gymnastiserar och pojkar som avbildas när det gäller "action"idrott så kan man ju fråga sig var de grävt upp den formgivaren? Som hämtat ur en gammal svensk journalfilm från 40-talet.
Man kan ju tycka att det är en skitsak men då borde man istället fråga sig hur formgivaren tänkt, eller vilka signaler det undermedvetet sänder ut till alla barn som kommer att gå i denna skola.  Är denna formgivning verkligen representativ för 2013? Nej långt ifrån och det är också helt emot allt vad en skola är ålagd att representera. Bra att Evalena Öman (V) stämmer i bäcken och har ifrågasatt detta i en skrivelse.
Men kanske det är så enkelt som att formgivaren i detta fall är folkpartist och en stor dyrkare av major Björklund och hans stenålderspedagogik? Kanske  är även de som nu också kritiserar och tycker att detta är "tokfeminism" det? Ja, liksom Björklund är de det då mot bättre vetande och sakkunskap.
 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5555135
 

RSS 2.0