Tredje interpellationen.

Skulle ju försöka hinna med att skriva om den tredje interpellationen. Denna omnämndes knappast alls i tidningen efter fullmäktige och varför vet jag inte för ämnet var av betydligt allvarligare art än de första två.
Denna interpellation handlade om kommunens agerande som ägare i bolaget Medeltidens Värld. Upphovet var en bilaga som fanns med till den ordinarie revisionsrapporten om bolaget och där det riktades enl. vårt tycke allvarliga anklagelser mot kommunen.
En av dessa händelser var den jag interpellerade om och det gällde att ägaren (kommunen) i vissa fall gått förbi styrelsen och tagit beslut. Beslut som också tagits för att påverka den framtida strategin. Oerhört allvarligt alltså.
Härav valde jag att ställa följande frågor till kommunalrådet Kenth Selmosson (S):

Vem eller vilka från ägarens sida är det som begått dessa övertramp?
och
Avser kommunen att vidtaga åtgärder så att denna eller dessa personer fortsättningsvis inte förekommer, eller iaf förklaras som icke önskvärda i ledande befattningar inom de kommunala verksamheterna?

Kommunalrådet stammade nästan som en papegoja säkert 10 ggr att han tillträdde den 1/1 2011 och det som hänt innan dess kunde han inte ta ansvar för. En total ovilja alltså för att ens diskutera ämnet.
Då jag utvecklade frågan till om han var beredd att tillsätta en utredning för att ta reda på vem eller vilka personer och vilka beslut det handlade om så svarade han först att han ville inte leta efter ngn syndabock. Jag frågade då om han inte trodde att väljarna kanske var intresserade av att få reda på vem eller vilka personer som agerat på detta sätt för att de skulle kunna ha möjlighet att ta ställning i nästa val om de skulle vilja lägga sin röst på dem eller inte? Uppenbarligen höll kommunalrådet med om att någon begått något fel iaf eftersom han just använde uttrycket syndabock.
Efter att ha upprepat frågan om han i den position han trots allt har (kommunalråd) kunde tänka sig att tillsätta en utredning i ärendet så kunde (ville) han inte svara på det.
Så går det alltså till i vårt lilla Grönköping. Det är ändå anmärkningsvärt att det som på riksnivå kallas ministerstyre och är olagligt bara kan passera utan åtgärd i en kommunal verksamhet. Får väl försöka ta reda på om detta inte är att betrakta som en olaglighet även inom det kommunala. Det vore om inte annat synnerligen intressant att få reda på varför man isf ser så annorlunda på det lokalt, i jämförelse med  på riksplanet.
Märkliga besked i fullmäktige!

I januari gick S i Götene ut i pressen med att de brutit den sittande majoriteten eftersom de inte ansåg sig kunna samarbeta med det lokala partiet Götenes Framtid (GF). Den verkliga orsaken kan nog stavas skandalprojektet Medeltiden Värld. Samma månad presenterade man en ny majoritet mellan S, M, FP, C, KD och MP. Detta gick man också ut med stort i pressen och även på kommunens hemsida så presenterades denna nyhet.
Man skulle ha två heltidsarvoderade kommunalråd och utökade också med en arvodering på 20% till kommunstyrelsens förste vice ordförande.
Sen försökte man kuppa igenom ett antal omval i styrelsen och nämnderna. Här gick de dock bet då GF i samband med valen yrkade på proportionella val. Detta stöddes naturligtvis av övriga partier utanför den nya majoriteten vilka annars alla varit helt utanför allt politiskt arbete förutom själva fullmäktige. Eftersom det var orimligt tidskrävande med proportionella val så begärde den nya majoriteten ajournering av fullmäktige från måndag till onsdag och däremellan på tisdagen hade valnämndens presidie gjort upp med GF om vilka platser de skulle få enl. proportionell beräkning. Man besvärade sig inte ens med att kalla samman hela valnämnden där alla partier ingår till ett så viktigt ärende. Sen genomförde man dessa val under onsdagens fullmäktige. Detta var den 19 januari.
Dessa val överklagade vi från Vänsterpartiet med anledning av en prejudicerande dom från Malung Sälen där ett liknande omval skett. Detta omval ansågs av högsta instans vara olagligt och vi presenterade också denna dom för våra "dåvarande" båda kommunalråd innan vi överklagade för att de skulle få möjlighet att själva dra tillbaka sina omval. Det gjordes dock ej, varför vår överklagan lämnades in och bifölls av förvaltningsrätten.
Härmed gällde de val som gjordes efter höstens val och då var GF's Anders Månsson ks förste vice ordförande och borde därmed efter vad den nya majoriteten gett uttryck för i pressen och på kommunens hemsida vara arvoderad med 20%.
Då saker och ting emellertid verkat något besynnerliga allteftersom tiden gått så ställde jag en interpellation om den politiska organisationen under förrförra fullmäktige till kommunalråden. Ann Marie Widegren (M) var dock inte närvarande så Kent Selmosson (S) svarade. Döm om min förvåning när han helt plötsligt påstod att det fanns bara ett kommunalråd. Det jag läst i tidningarna var fel enl. Selmosson. Jaha tänkte jag så jag ringde upp NLT och frågade vad de möjligtvis kunde missuppfattat av Selmossons uttalande, som löd:" - Den nya organisationen innebär bland annat att vi kommunalråd får olika ansvarsområden."
Nja sa reportern jag hörde ju det men jag ville inte göra någon sak av det, de brukar ju skylla på oss.
Någon dementi har heller aldrig kommit från "kommunalråden".
Härav så skrev jag två nya interpellationer till det senaste fullmäktigemötet.
Den första ställde jag till Ann Marie Widegren där jag helt enkelt frågade om hon var kommunalråd?
Nej blev svaret, hon var inte kommunalråd och det fanns ej heller någon blocköverskridande majoritet sa Widegren. De hade endast ett samarbete kring budgeten.
Ytterligare oklarheter alltså. Dessutom så presenterades Widegren som kommunalråd på Moderaternas egen hemsida vilket jag också upplyste henne om.
Detta var fel sa hon då och hon hade sagt tiil om rättning, så nu står det inte längre heller på Moderaternas hemsida att hon är kommunalråd, enbart ks andre vice ordförande. Man kan undra vem som gav dem informationen att Widegren var kommunalråd? Inte sitter väl web-ansvariga Moderater och gissar och hittar på själva? Dessutom var det endast att Widegren var kommunalråd som var den enda felaktiga informationen på sidan. Naturligtvis så kollade Widegren upp saken när hon läst min interpellation och gick in och begärde ändring. Men då hade jag redan gjort en utskrift.
Nåväl, nästa interpellation ställde jag följdaktligen till det numera enda kvarvarande kommunalrådet Kenth Selmosson (S). Nu gällde det återigen den kommunala organisationen och jag frågade vem som innehar vilka tjänster (titlar) och vem eller vilka som är arvoderade, respektive avlönade och hur mycket i förekommande fall i den politiska ledningen.
Här började Selmosson raljera och läste upp arvoderingar långt utöver vad jag frågat om. Sen frågade han om jag var nöjd eller om vi skulle lägga ytterligare tid och pengar på detta. Pengarna var tydligen inte lika viktiga när de gjorde sina olagliga omval, men det brydde jag mig inte om att ta upp då det var ointressant för frågeställningen. Det vore ju att sjunka till kommunalrådsnivå, iaf med Götenes mått mätt.
Hur som helst så frågade jag då varför det stod på kommunens hemsida om de båda arvoderade kommunalråden och den utökade arvoderingen med 20%.
Varför det var fel på hemsidan visste ju inte Selmosson men han skulle ta upp detta direkt morgonen därpå så att detta rättades till.
Vad jag velat ha fram var varför inte den politiska ledningen gått ut och informerat på kommunens hemsida om alla de nya förhållanden som tycks råda nu jämfört med den nyhetsinformation som tidigare lämnats. Nu har det minsann inte varit några presskonferenser och Selmossons enda svar ang. den 20% iga arvoderingen och att den inte fanns, berodde på de förhållanden som blev efter att omvalen ogiltigförklarats. Tydligen ville man inte ha kvar denna arvodering då när det var GFś Anders Månsson som helt plötsligt var ks förste vice ordförande.
Ja det kommer att finnas anledning att komma tillbaka med fler interpellationer i detta ärende,men jag tycker att det liknar rena Grönköping och inte det högsta kommunala demokratiska organet.

Min tredje interpellation skall jag försöka hinna med att skriva lite om i morgon.Bredbandsstrul :-(

Tyvärr så har vår internetleverantör valt att gå över till dynamiska IP-adresser istället för som tidigare statiska. Nu har de inte fått det att fungera så detta skrivs via det mobila bredbandet. Shit happens och jag antar att det kommer att fungera i morgon igen. Får väl ligga lite lågt tills dess.


Nu förstår jag varför SOS ständigt kritiseras.

SOS alarm är ju allt som oftast i blåsväder genom märkliga ageranden som t.o.m. orsakat dödsfall. Råkade ju själv ut för en märklig händelse för ett par år sedan när jag skulle larma ambulans. Möttes då av en telefonsvarare som sade att  -det är många som ringer just nu ................
Det tog några sekunder innan jag förstod att det inte var ett skämt eller om jag slagit fel nummer. Tyvärr så hade jag slagit rätt nummer och så dåligt fungerade alltså larmtjänsten.
Så såg jag en artikel i tidningen häromdagen som handlade om just SOS alarm och där deras styrelseordförande fanns med. Styrelseordförande är alltså Moderaternas egen Västgöta-guru Johnny Magnusson (M). Mannen som i september kunde tänka sig att sälja ut alla småsjukhus i regionen men som nu inför omvalet i maj hade gjort en ordentlig kovändning. I alla fall ville de få det att framstå som det.
Så trots att valresultatet i regionen inte räckte längre än till ett rödgrönt minoritetsstyre så får man väl verkligen gratulera regionens invånare för att Johnny Magnusson inte fick chansen att försöka bedriva sjukvård på samma usla sätt som han driver larmtjänsten!


Fullmäktige till 22,30.

Inget rekordlångt fullmäktige denna gång även om det trots allt blev en ganska sen timma innan det var slut. Det berodde på att vi startade med fullmäktige dialog där Götene vatten o värme redogjorde för sin verksamhet och framtida investeringar och mål gällande biogas, vattenrening och vindkraft. Man kan tycka att det känns lite meningslöst att samla hela fullmäktige till detta då vi lika gärna kan få informationen skickad till oss, men jag tycker faktiskt att man får se det ur väljarsynpunkt. Dialogen sänds ju i närradion och då har ju alla kommuninnevånare möjlighet att följa informationen och även de frågeställningar som kommer upp från politikerhåll. Så ur demokratisynpunkt måste man ju anse att detta är viktig information.
Efter dialogen var det fullmäktige med start 20,00. Från V hade vi tre interpellationer som efter de svar som gavs (eller inte gavs) bör leda till att kommuninnevånarna kan få en ordentlig information om hur och av vem kommunen styrs, det är väl det minsta man kan begära?
I övrigt så hade vi två motioner med. En gällande upphanlingsreglerna som vi vill ha en översyn av så att vi får in våra lokala odlare och livsmedelsproducenter på banan igen, något som Färgelanda kommun lyckats med.
Den andra handlade om det i Hällekis miserabla avloppssystemet som släpper ut motsvarande var femte toalettspolning rakt ut i Vänern som vi sedan tar ytvatten från till vårt kommunala dricksvattennät.
Bara att hoppas att även kommunstyrelsens majoritet är inne på samma linje som oss.
Återstår att se hur lokaltidningen uppfattat mötet.


Vad och var är solidariteten?

Såg ett meddelande från IF Metall med anledning av att arbetslöshetsavgiften förändrades från den 1/1 2011. Informationen berättar att arbetslöshetsavgiften sänks till 75 kronor per månad från tidigare 300.
Detta gjorde ju säkert många glada men man blir lite fundersam när man ser orsakerna till sänkningen.

Jag citerar:
Det finns flera anledningar till att arbetslöshetsavgiften nu sänks. En är att fler fått jobb, en annan, och tyngre bidragande orsak, är att många blivit utförsäkrade då ersättningen från a-kassan numera är begränsad till 300 dagar (450 dgr för den som har minderåriga barn ).

Man konstaterar alltså här att ”en tyngre bidragande orsak är att många blivit utförsäkrade!”
Trots detta så väljer man ändå att göra denna kraftiga sänkning av avgiften. Jag tycker nog att IF Metall om någon borde sett sitt solidariska ansvar och bibehållit en högre avgift för att solidariskt kunna bistå de medlemmar som verkligen råkat illa ut under alliansens härjningar i trygghetssystemen.
Var är solidariteten när det kommer till praktisk handling? Är det så att solidariteten idag förringats till att enbart vara en vacker formulering på ett papper? Jag vill verkligen inte tro det. I så fall är man nog riktigt illa ute i förbundet. Visst kan man tycka att alla, även tjänstemannaförbunden skulle dela detta ansvar men som verkligheten ser ut idag så är väl inte detta så mycket att hoppas på, tyvärr.
Med anledning av ovanstående skulle jag vilja ställa frågan till IF Metall, hur man ser på sitt solidariska ansvar i frågan? Vad och var är solidariteten med de som verkligen behöver den idag?


Vacker årstid.

Våren och försommaren är verkligen vackra årstider. Får väl tillägna MP och deras nya språkrör maskrosbilden trots att det partiet "ballar ur" allt som oftast.


Absolut ett av de bästa någonsin!

Sara Vargas bidrag i Melodifestivalen är nog ett av de absolut bästa bidragen någonsin. Tyvärr så är väl inte Melodifestivalforumet det rätta för en låt som säger så otroligt mycket om en så allvarlig sak som tyvärr alltid tycks vara aktuell i vårt samhälle. Den sista Neandertalmannen tycks aldrig sluta födas?


Hos LRK händer det grejer!


Alliansens förrödelse av trygghetssystemen i siffror.

Sjukpenningen: 1272 kronor (Idag: 682)
A-kassan: 570 kronor efter skatt (Idag: 490 efter skatt)
Föräldrapenningen: 38630 kronor (Idag: 27680)
Källa: Kommunalarbetaren

Detta är verkligheten i dagens Allianssverige. Ovanstående siffror visar hur höga ersättningarna borde varit om ersättningarna följt inkomstutvecklingen. På vilket sätt är detta bra för svenska löntagare?

Men Reinfeldt fortsätter blunda för verkligheten.


Varför blir man inte förvånad över MP?

De "nya" språkrören har inte ens tillträtt än i MP men trots detta går de nu ut och kan tänka sig att förhandla med Alliansen om att sälja ut statliga företag. Hur djup är demokratin i det partiet? Maskrosrötterna göre sig inte besvär, nu är det de snart tillträdande språkrören som bestämmer hur maskrosrötterna skall tycka. Grattis alla MP medlemmar som trodde att de skulle få vara med och påverka politiken, tji fick ni eller kanske en dusch med Round Up?
Hoppar de nu över till Alliansen efter omvalet i Västra Götalandsregionen också så har de definitivt inte något att göra mer i arbetarrörelsens första maj tåg!


V, +-0 i Västra Götalands omval.

Sjukvårdspartiet ser ut att åka ur VG regionen med 2,8% av rösterna. 0,2% som tar 6 mandat från den nu styrande minoriteten vilket annars skulle varit en majoritet efter dagens övriga resultat. Nu blir det som i riksdagen, SD blir vågmästare om inte Miljöpartiet återigen vänder kappan och lierar sig med de borgerliga. Skall bli intressant att se men då tappar nog Göran Larsson (MP) all legitimitet han har i Lidköping där han väldigt konsekvent slutit upp bakom S.
I Götene gjorde vi ett förhållandevis bra val med 5,6% av rösterna, enbart Lidköping var bättre med 6,4%. Bara att tacka alla väljare för förtroendet och även alla som hjälpt till med valarbetet. Nu ser vi fram mot nästa val och då är det sannerligen dags att tippa Alliansregeringen över bord en gång för alla!


Omval idag!

Ytterligare en valkampanj kan läggas till handlingarna då det idag är omval till Västra Götalands Regionen. Det var visst 16 röster som inte blivit räknade som fick Centern att överklaga valresultatet. Det kostar några miljoner de 16 rösterna och jag undrar hur det låtit från Centern om det varit V som överklagat? Men men, rätt skall vara rätt. Frågan är väl om resultatet nu blir mer demokratiskt rättvisande om valrdeltagandet inte når upp till de nivåer som i höstas.
Det har iallafall varit intressant att se hur lite innehåll den Moderata politiken har nu. De svarar inte ens på direkta frågeställningar utan har mest hela valrörelsen ägnat sig åt att försöka smutskasta och sprida lögner om S och V. Ja de har ju t.o.m. försökt ljuga om sin egen politik genom att hävda att de nu helt plötsligt inte vill privatisera några sjukhus längre. Inte rent ut förstås utan inlindat och med omvänd retorik. Jag tror faktiskt att detta val kommer att bli början till slutet för Alliansen i hela Sverige! Oj vad många som kommit fram och sagt att de är trötta på Alliansens alla misslyckanden vad det gäller arbetsmarknadspolitiken, utförsäkringar och allt annat som verkligheten nu bevisat att de inte kunnat leva upp till. Jag ser faktiskt fram mot morgondagens valresutat med tillförsikt!
Hoppas att jag inte blir besviken i morgon kväll? Jag vet i alla fall att de som lägger sin röst på Vänsterpartiet kan gå med rak rygg från vallokalen med en seriös regionpolitik i bagaget.


Omval i morgon.

Ytterligare en valkampanj kan läggas till handlingarna då det i morgon är omval till Västra Götalands Regionen. Det var visst sexton röster som inte blivit räknade som fick Centern att överklaga valresultatet. Det kostar några miljoner de sexton rösterna och jag undrar hur det låtit från Centern om det varit V som överklagat? Men men, rätt skall vara rätt. Frågan är väl om resultatet nu blir mer demokratiskt rättvisande om valrdeltagandet inte når upp till de nivåer som i höstas.
Det har iallafall varit intressant att se hur lite innehåll den Moderata politiken har nu. De svarar inte ens på direkta frågeställningar utan har mest hela valrörelsen ägnat sig åt att försöka smutskasta och sprida lögner om S och V. Ja de har ju t.o.m. försökt ljuga om sin egen politik genom att hävda att de nu helt plötsligt inte vill privatisera några sjukhus längre. Inte rent ut förstås utan inlindat och med omvänd retorik. Jag tror faktiskt att detta val kommer att bli början till slutet för Alliansen i hela Sverige! Oj vad många som kommit fram och sagt att de är trötta på Alliansens alla misslyckanden vad det gäller arbetsmarknadspolitiken, utförsäkringar och allt annat som verkligheten nu bevisat att de inte kunnat leva upp till. Jag ser faktiskt fram mot morgondagens valresutat med tillförsikt!
Hoppas att jag inte blir besviken i morgon kväll? Jag vet i alla fall att de som lägger sin röst på Vänsterpartiet kan gå med rak rygg från vallokalen med en seriös regionpolitik i bagaget.80 år sedan Ådalen! 31-05-14 - 11-05-14

Idag är det 80 år sedan fem arbetare sköts ihjäl vid demonstrationerna i Ådalen. Hade vi i Vänsterpartiet fått som vi velat så hade kommunens flaggor idag varit hissade. Vi lade en motion till sensate fullmäktige om detta och denna godtogs för vidare befordran till kommunstyrelsen.
Där blev det emellertid stopp! Styrelsens ordförande Socialdemokraten Kenth Selmosson (S) var emot p.g.a. att han var rädd för att det skulle gå inflation i flaggdagar????????
Det s.k. "nya" arbetarpartiet Moderaterna hade heller inget till övers för arbetarhistoriens offer. Men det var ju mer väntat.
Tycker detta var synd för avsikten var annars att på sikt etablera en kommunal demokratidag vilket vi tycker ligger i tiden nu, också med tanke på vad som händer i arabvärlden. Där hjälper ju för övrigt svenska soldater till i demokratisträvandena.

Nåväl, jag vill iallafall här hedra minnet av våra kamrater som i Ådalen med sina liv fick offra sig för den positiva utveckling därefter som nu vi idag fortfarande får bära frukten av. Eira Söderberg 20 år, Erik Bergström 31 år, Evert Nygren 22 år, Sture Larsson 19 år och Viktor Eriksson, 35 år.
Jag publicerar vår motion här nedanför bilden..

 

Motion till Götene kommunfullmäktige.

 

I arabvärlden pågår nu folkliga uppror mot de gamla totalitära styrelseskicken i snart sagt varenda land. Sverige stödjer ju också detta i och med FN mandatet till stöd för det Libyska folket. Även i andra länder i regionen är befolkningarna hårt ansatta i sina protester för att uppnå demokratiska fri och rättigheter. Jemen, Bahrain och Syrien för att nämna några. Dödsoffren är många i kampen för demokratin och vi hör dagligdags i medierna om nya dödsskjutningar.

 

Men, även här hemma i Sverige har kampen en gång varit hård för att få demokratiska och mänskliga fri och rättigheter. Minns Ådalen 1931. Där fick fem unga svenska arbetare olyckligt sätta livet till i sin kamp. De fem dödade var: fabriksarbetaren Eira Söderberg 20 år, fabriksarbetaren Erik Bergström 31 år, arbetaren Evert Nygren 22 år, Sture Larsson 19 år och Viktor Eriksson, 35 år.

I år är det också på dagen 80 år sedan denna tragiska händelse utspelades i Ådalen, närmare bestämt den 14 maj.

Kampen för de demokratiska rättigheterna har alltså haft sitt pris även här i landet. Det är inte fel att ha det i beaktande när vi nu med avsky ser andra regimer skjuta ner sina medborgare.

Demokrati är inget man får och sedan bara kan ta för givet, man måste ständigt arbeta för att den också skall bestå.

Ett sätt att göra detta på kommunal nivå, vore att inrätta en kommunal flaggdag i demokratins namn. Detta skulle också på sikt kunna utvecklas till en demokratins dag i kommunen med aktiviteter för att främja kontakterna mellan den kommunala politiken och medborgarna och för att öka intresset, delaktigheten och rekryteringen, i och till politiken.

 

 

Motionen föreslår därför att:

 

Kommunen utlyser 14 maj till en kommunal flaggdag i demokratins namn, med start i år 2011.

 

 

Vänsterpartiet Götene.

 


Moderaterna skyr inga medel i omvalsrörelsen!

De vräker ur sig rena lögner och anstränger sig verkligen för att svartmåla Vänsterpartiet. Först var det någon som rev ner deras affischer. Då ondgjorde de sig i pressen över detta. Sedan hände det igen och då var det tydligen ung-vänsteraffischer uppklistrade över deras. Då gick de ut i lokal TV till och med. Men inte nog med det. De skrev artiklar och frågade om Vänsterpartiet tyckte detta var ok vilket vår distriktsombudsman naturligtvis besvarade med att det inte var.
Nej Moderaterna tycker naturligtvis att det som hänt är tråkigt, precis som vi tycker. Men att slå på stora trumman med enda syfte att försöka svartmåla ett parti på grund av detta är att gå lite långt tycker jag. Vi råkade ut för liknande i höstats i valrörelsen då, men inte sprang vi till media och skuldbelade Moderaterna för det.
Nu går de också ut med den ena artikeln efter den andra och påstår att Vänsterpartiet kommer att stänga 87 vårdcentraler i VG regionen om S, V, MP vinner valet på söndag. Visst, V vill inte ha privata vårdcentraler för att det tar resurser från andra verksamheter vilket redan visat sig i regionen där den psykosociala ohälsan satts på undantag istället. Men att byta huvudman från privat till offentlig är inte detsamma som att lägga ner. Dessutom gäller ju redan ingångna avtal tills dess att de löpt ut sin avtalstid.
Men man kanske skall känna sig hedrad över Moderaternas plötsliga syn på V som sin huvudopponent?
Idag såg jag förresten en annan skylt som var omändrad. Det var vägverkets omdirigeringsskylt som fått ett nytt budskap under natten. Antagligen så är det enligt Moderaterna Vänsterpartiet som är skuld till detta också.


Alliansens politik är slut!

I söndagens i Agenda så uppträdde Göran Hägglund (KD) som skrämd skolpojke när Carin Jämtin framförde argument som Hägglund var totalt svarslös inför. Det enda besked han hade att ge angående bekämpningen av den ökande barnfattigdomen var att man skulle höja flerbarnstillägget så att en trebarnsfamilj skulle få 600kr mer per månad.

När Carin Jämtin replikerade att detta inte kommer de mest behövande till del då många kommuner räknar av detta från socialbidraget så var han totalt handfallen.

 

Är det inte konstigt att Alliansens enda förslag för att bekämpa barnfattigdomen handlar om att ge bidrag som de sedan 2006 sagt sig vara emot?

 

Idag (tisd.) var det Fredrik Reinfeldts tur att se ut som han sålt smöret och tappat pengarna i frågan om FAS 3. Denna fas där Alliansen gömmer undan arbetslöshet med mindre pengar till den enskilde men bidrag till företagen. Nu finns det en majoritet i riksdagen för att slopa denna cyniska FAS 3 så nu blir Reinfeldt tvungen att ta till riktiga politiska åtgärder, om han har några? Återigen an åtgärd som införts av Alliansen där man använder sig av dessa som man säger förhatliga bidrag. Människor skall ha riktiga jobb inte meninglösa åtgärder har också varit ett mantra från Reinfeldt och Alliansen. Man skall kunna leva på sin lön.

 

Men var är de ”riktiga jobben” Alliansen skanderade om i hela valrörelsen inför valet 2006? Och varför sitter människor fast i dessa åtgärder på Alliansen femte år vid makten? Vad och var är de politiska Allianslösningarna?

 

Även Jan Björklund fick idag (tisd.), mer än märkbart störd försöka försvara frigymnasiernas missbruk av att driva skola! Elever får IG betyg i kurser de inte ens haft, skolorna snålar in på alla resurser men plockar ändå ut 120 miljoner i vinst av våra skattepengar som går direkt ner till skatteparadiset Jersey.

Trots alla anmärkningar från kontrollerande myndighetsorgan om missförhållandena så tillåts samma koncern att starta nya skolor.

 

Vart har Björklunds ”ordning och reda” tagit vägen i dessa fall? Är det bara eleverna som skall sköta sig medan skolkoncernerna fritt tillåts missköta sig?

 

Och på söndag är det val till regionen. Det är sannerligen ett viktigt vägval för oss här i Västra Götalandsregionen. Ställ er frågan om ni verkligen vill ha mer av ovanstående ”misskötsel” genom att rösta in en Allianskonstellation även i regionen? Det är mer än illa nog med de som sitter i regeringen.

Vårdbehovet skall styra sjukvården, inte vinstintresset. Hur man än vrider och vänder på detta så innebär vinstintresset alltid att individen kommer i andra hand! Något som redan visat sig genom Alliansens vårdvalssystem. Antalet patienter ger vinst medan riktigt sjuka patienter drar ner densamma. Vad prioriterar ett vinstdrivande bolag då? Man behöver inte vara någon Einstein för att räkna ut det, det klarar t.o.m. jag.

Man kan ju dra en parallell till ambulanssjukvården. Vad prioriterar de på en olycksplats? Jo naturligtvis att ta med den som anses vara i störst behov av vård. Varför skulle detta förhållande då inte råda också på våra andra vårdinrättningar?

Ja för mig är valet självklart! Min röst går till Vänsterpartiet som jag ser som den enda garanten för en vård efter vårdbehovet! 


Göran Hägglund, en tragisk figur.

Såg honom nyss i Agenda där den ökande barnfattigdomen diskuterades mellan honom och Carin Jämtin. Jämtin gjorde slarvsylta av Hägglund som inte hade ett enda vettigt argument. Jo ett argument hade han och det var att öka bostadstillägget. Så började han rabbla och återupprepa att detta skulle ge en barnfamilj med tre barn 600 kr mer per månad. Jämtin upplyste då Hägglund om att detta kommer inte de fattigaste till del eftersom detta då räknas av från försörjningsstödet (socialbidraget). Då stog han där med byxorna nere igen denne tragiska figur. Jag hoppas innerligt att det var många väljare som såg denna minidebatt.


Verkligheten överträffar ”Alliansdikten!”

Riktiga jobb, har Alliansen skanderat i många år nu. Ja åtminstone fram till finanskrisen.

Människor skall inte gömmas undan i meningslösa åtgärder, har det också låtit.

Nu visar det sig att Alliansen själva gömmer undan människor från statistiken i sitt Fas 3 och till på köpet i det som de själva ansåg vara meningslösa åtgärder. Så var det med Borgs ”förbättrade” arbetslöshetsstatistik!

En viktig skillnad finns dock. I Alliansens Sverige får den som ”drabbas” av Fas 3 ett par tusen mindre i ersättning mot tidigare, trots samma arbetsinsats. Är detta orsaken till att Alliansen numera betraktar denna ”samma meningslösa sysselsättning” som ett riktigt jobb?

Samtidigt får arbetsgivarna 5 000:-/månad i bidrag för att de får tillfälle att utnyttja dessa redan utsatta människor. Var det inte Alliansen som ondgjorde sig så över vad de kallade ”bidragssamhället”?

 

I vintras kunde vi för andra året i rad se vad Alliansens ”historiska” extra satsning till järnvägsunderhållet lett till. Totalt kaos!

Då slog de återigen på stora trumman och påstod att de satsade 800 miljoner extra till underhållet.

Nu har det visat sig att denna s.k. satsning i verkligheten innebär 400 miljoner mindre till underhåll.

Men Alliansregeringen skrev i sitt pressmeddelande: ”Infrastruktursatsningen innebär kraftfullt ökade resurser för drift och underhåll av det svenska järnvägsnätet.”

Hur kan då 800 miljoner i tillskott istället bli 400 miljoner mindre?

Jo Trafikverket utnyttjade i vintras en kredit hos regeringen i form av ett lån på 760 miljoner för att klara vinterunderhållet och i år får de bara låna 100 miljoner. Så hux flux har de nu istället 400 miljoner mindre till underhållet. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd avböjde att kommentera uppgifterna. Inte så svårt att förstå varför. Återigen har de försökt vilseleda folk att tro att de gör något bra som i själva verket visar sig vara en försämring. Korthuset rämnar alltmer!

Men i sina reklampropåer som går ut i medierna så är varje Allianssatsning ”historiskt stor” och ”aldrig tidigare har någon regering satsat så mycket” som Alliansregeringen.

 

Samma visa kan man nu se inför omvalet till Västra Götalandsregionen. Moderaterna med Johnny Magnusson och Bertil Jonsson i spetsen går ut med uppgiften att Moderaterna har den ”största” budgeten av alla partier. Troligen skall de finansiera den med sänkt skatt också?

De påstår att de inte skall sälja ut Lidköpings sjukhus, men nämner inget om vad de tänkt göra med de andra sjukhusen.

Och Bertil Jonsson (M) säger samtidigt att: ”Jag kan inte se att det kan vara aktuellt att lägga ut driften på de väl fungerande beståndsdelar som finns inom hälso- och sjukvården idag.”

I praktiken säger han att Moderaterna kan tänka sig att lägga ut driften på alla enheter som de inte ser som en väl fungerande enhet. Vad de lägger i begreppet ”väl fungerande enhet” lär de väl aldrig klargöra. Klart är i alla fall att Johnny Magnusson (M) inför valet i september-10 ville sälja ut alla de mindre sjukhusen i regionen.

Inför valet nu så påstår de också att de vill ha fler ambulanshelikoptrar, ökad satsning på ambulanser ja överhuvudtaget så har de högre ambitioner än alla andra säger de. I praktiken blir det säkert något helt annat.

Men även infrastrukturen tar de upp här, med ökade satsningar på E20 och järnvägen. Varför de inte hade med detta i Alliansregeringens infrastrukturplan kan man ju fråga sig? Svar har de troligen inte.

Och så var det ju det här med de 800 miljonerna i ökad satsning som istället i verkligheten visade sig bli 400 miljoner i minskat underhåll.

Nej väljarna bör nog vara försiktiga med att rösta in någon konstellation i regionen där Moderaterna kan tänkas ingå. Detta visar ju även historien i Västra Götaland. Regionen blev konkursmässig när Moderaterna försökte stå vid rodret!

Nu har verkligheten återigen överträffat dikten, Alliansdikten.

+800 miljoner blev i verkligheten -400miljoner.

 

 

 

 

 

 


Arbetarfientlig arbetarkommun?

Vår motion om att hissa flaggan på kommunala fastigheter (kommunal flaggdag) den 14 maj vann inget gehör i Götenes kommunstyrelse.
Anledningen till motionen är ju de demokratirörelser som nu verkar i arabvärlden där människor brutalt skjuts av sina regimer och samtidigt påminna om de offer även vi haft i vår kamp här hemma en gång. Det är ju i år 80 år sedan som 5 arbetare olyckligt fick sätta livet till i Ådalshändelserna.
Med anledning av detta ville vi utlysa 14 maj till en kommunal flaggdag i demokratins namn. Något man sedan skulle kunna utveckla till en kommunal demokratidag för att öka och närma kontakterna mellan medborgarna och de beslutande organen.
Socialdemokratiska arbetarpartiets Kent Selmosson, tillika kommunalråd var dock rädd för att det skulle gå inflation i flaggdagar????
Han har verkligen känsla för sina rötter! Om man är rädd för att det skulle gå inflation i flaggdagar så kunde man ju sluta flagga för kungen när han fyller år. Då vore det problemet borta. Inte heller det så kallade arbetarpartiet "nya" Moderaterna hade tydligen någon känsla för de offer arbetarrörelsen haft här i landet. Men så regerar S och M tillsammans i kommunen också! Lika barn leka bäst? Man kan ju undra var de egentligen har sina sympatier?RSS 2.0