Tack för 2015!

Tack världen, trots allt och med hopp om en återupprättad respekt för FN–stadgan kommande år.

-----------

FN-stadgan, Kap I, artikel 2:4

 

Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende,eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.

-----------

 

Med hopp om en fredligare och jämlikare världsordning, tillönskar jag er alla ett riktigt

Gott Nytt År!

 

 

Går arbetarrörelsen arbetsgivarnas ärenden?

Relativisterna har fått styra den politiska debatten alltför länge när det gäller flyktingpolitiken. Det som kännetecknar detta är att fakta aldrig diskuteras utan relativisternas tyckande har fått råda.
Jag undrar om de är lyckliga idag när SD ligger runt 20% i opinionen? Det är relativisterna som skapat SD tillsammans med högerpolitiken.
Alltsedan novemberrevolutionen -85, till EU medlemsskapet och till sist alliansregeringens inträde 2006 och den allt tydligare högerpolitikens orättvisor är det löntagarna som förlorat stort, medan företag och framförallt finanssektorerna ökat sina vinster markant. Låginkomstagare har förlorat till höginkomsttagare.
I detta "klimat" har relativisterna ändå hela tiden hävdat att flyktingpolitiken inte varit något problem. Så är det säkert också för de välmående akademiker i medelklassen som ofta utgör dessa relativister. All debatt har tystats genom att hänga ut kritiker som rasister och partierna har blivit livrädda och petat bort allt och alla som velat ta en faktabaserad diskussion. Inget konstigt i det, man har haft hela det borgerliga mediaetablissemanget emot sig.
För när partierna till vänster är för flyktingmottagandet av humanitära och solidariska skäl, så är högerpartierna för enbart av vinstsyfte.
Genom att hålla uppe arbetslösheten, hålls press på lönerna nedåt, man slår mot anställningstryggheten med osäkra anställningar och i förlängningen går man också på LAS. Allt oftare hör man nu långtidsarbetslösa intervjuas om att det vore bättre med ett jobb till lägre lön, än inget alls.
Bostadsbristen ökar värdestegringen på fastigheter och därmed också hyror. Man säkrar och höjer värdet på sina tillgångar.
Men varför låter partierna på vänsterkanten detta ske? Det är ju de mest utsatta som drabbas mest och hela arbetarrörelsen tvingas retirera. Detta syns ju tydligt nu när inte ens facket längre är intresserat av att göra något åt bemanningsbranschen. Jag fick avslag på en motion till LO kongressen i detta ärende och motiveringen var att LO har så många medlemmar i denna bransch nu. Vems ärenden går man då? Som om de skulle gå ur facket om de skulle få en fast anställning på ett företag istället?
Mitt i allt detta så ser alla hur staten inte klarar att ta sitt ansvar när det gäller flyktingpolitiken. Det är ockerhyror för mat och bostäder samtidigt som våra sämst ställda som redan bor här inte får någon hjälp.
Bevare den som klagar, då är de rasister!
Men det mest obegripliga är hur arbetarrörelsen kan gå kapitalisternas ärenden så till den milda grad, utan att någon tycks inse det?
Gärna en human och solidarisk flyktingpolitik, men först krävs det en human och solidarisk vänsterpolitik som minskar de orättvisor som sedan 30 år finns,och bara ökat. Så länge vi inte har det lär SD fortsätta att öka. De är en bra termometer på tillståndet i samhället. Våra rikspolitiker måste bara våga läsa av termometern också. Jag tror inte någon inbillar sig att det är ofarligt att gå in i ett havererat kärnkraftverk bara för att man stänger av strålmätaren? Det är ingen skillnad när det gäller samhällsklimatet.
Att SD nu är största parti inom LO är inte bara beklagligt, det visar också på ett skrämmande tunnelseende inom arbetarrörelsens ledningar. Är det bekvämare att bara bevaka sina egna privilegier än att ta vara på medlemmarnas intressen? SD för ju en direkt arbetarfientlig politik på sitt sätt, men det gör ju S och LO på sitt sätt också även om de gör det i god tro. Man kanske skulle ta och prata med sina medlemmar och kanske lyssna på dem också istället för att hamra in åsikter från ovan?
Regeringen fick en enorm massmedial kritik för sina åtgärder när det gällde flyktingsituationen. Ändå visade opinionsundersökningar att de hade 75% av folket bakom sig. Det visar ganska väl på hur sjukt debattklimatet är.
Samtidigt fortsätter vi sälja vapen och understödjer indirekt USA's och NATO's direkt olagliga krigföring och brott mot FN stadgan.
Det bästa sättet att lösa flyktingsituationen i världen vore att få slut på dessa förbannade krig som tvingar folk från sina hem. Men därtill är väl steget för långt. Det är mäktiga kapitalintressen som tjänar alltför mycket pengar på detta. Sådan är kapitalismen!
 
 
 

Nyttigt för C att vara i opposition!

På årets sista fullmäktige i Götene så togs budgeten för nästa år. Den är en överenskommelse mellan S, GF (Götenes Framtid, lokalt parti) och V.
Det blev så bra så inte ens oppositionen hade några invändningar. Det enda ändringsförslaget kom från C och gällde stödet til vägföreningar. Det hade inte uppräknats på 48 år enligt Susanne Andersson (C).
Att Centern varit med och styrt kommunen under 46 av dessa 48 år nämnde hon dock inte. Undra varför?
Skönt att det börjar bli lite stabilitet i Götenes kommunpolitik igen. Det är vi alla betjänta av!
 
 
 

RSS 2.0