Visst är det underbart med privata alternativ!

Länge leve valfriheten! (ironi)


Bäst i klassen?

Anders Borg och Fredrik Reinfeldt har länge hävdat att de varit ”bäst i klassen” när det gällt att ta landet genom den finansiella kris som sköljde över världen. Återhållsamhet, som de kallade att ta ansvar för landets finanser ledde till en orimligt snabb ökning av arbetslösheten vilket också kritiserades av EU och internationell expertis. Det var detta ”ansvar” att lägga över bördorna på enskilda istället för att landet som helhet tog ansvar som åstadkom denna trista utveckling.

Nu kom också Teknikföretagen med en varningsklocka häromdagen som sade att av de ca 65 000 jobb som försvann under krisen så är det 50 000 jobb som aldrig kommer att komma tillbaka. Tydligen hjälper inte arbetslinjen då, eller hur skall man tolka det?

Nu visar det sig också i en artikel i Dagens Arbete att den Tyska ekonomin går som tåget. Detta Tyskland som var så otroligt osmarta enl. vår Svenska Allians att de införde både skrotningspremier och bidrog med pengar till permitteringsavtal för att industrin skulle kunna behålla sin kompetenta personal och på så vis stå beredd att omedelbart få full fart på hjulen när konjunkturen vände.

Jag citerar en del ur Dagens Arbetes artikel:

 

”Höglönelandet Tyskland – inte låglönenationen Kina – är världens största exportnation och exporten vilar till stor del på tillverkningsindustri. För de senaste tolv månaderna uppgår det tyska överskottet i handeln med omvärlden till 207 miljarder dollar. Kina är näst bäst med 179 miljarder.

Länder som till stor del avvecklat sin tillverkningsindustri och i stället förlitat sig på den finansiella ekonomin – som USA och Storbritannien – visar å sin sida katastrofala siffror.

Visserligen drabbades industrin i Tyskland hårt av finanskrisen. Men den tyska regeringen gick in med omfattande stödpaket bland annat till fordonsindustrin. Staten betalade ut skrotningspremier till den som bytte bil och pytsade dessutom in pengar i Kurzarbeit – ett permitteringslöneavtal mellan facket och arbetsgivarna.”

 

Så frågan är kanske om vi fortfarande kommer att vara bäst i klassen när vi åter är inne i en högre konjunktur? Eller kommer vi att sjunka och bara behålla de negativa konsekvenserna i form av fortsatt hög arbetslöshet etc?

Har Reinfeldt och Borg kanske ropat hej redan innan de kommit över bäcken?

 

 


Minus 50 000 jobb!

50 000 av de jobb som försvann i krisen kommer aldrig tillbaka enl. Teknikföretagen. Precis detta fenomen var ju något som Göran Persson och den dåvarande S regeringen fick mycket kritik för vid den dip som var då. Men då berodde det enl. Alliansen på dålig politik. Nu är det Alliansen som styr och som infört sin arbetslinje för att råda bot på alla sådana problem. Nu visar väl Teknikföretagen tydligt att arbetslinjen inte är något annat än politisk populism som inte har ett dyft med jobbskapande att göra. Enbart ett PR-trick för att komma till makten.


Fler poliser har inte hjälpt!

Bläddrade igenom fredagens Metro på jobbet och såg en artikel som sa att fler brott är ouppklarade trots fler poliser. Man undrar när Alliansen skall inse att ökade sociala skillnader (arbetslinjen) ger ökad kriminalitet? Men så här har borgarna alltid agerat. Ökade klyftor, fler poliser och hårdare straff. Sen kan de kalla sig "nya" hur mycket de vill.Positivt i Götene!

Götene kommun meddelar på sin hemsida att informationsmötet angående LOV (Lag Om Valfrihetssystem) som skulle hållas den 29 sept är inställt. Anledningen är att fullmäktige den 20 september beslutat återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Tack till väljarna!


Begravning.

I eftermiddag har vi varit och tagit farväl av en kär granne. Vi hade levt sida vid sida i mer än 25 år och det lämnar ett stort tomrum efter sig. En social epok i vår förening som försvunnit, men alla fina minnen finns förstås kvar. Det är ju tyvärr livets gång och nu får hon vila i frid och ro. Tack för allt!


Hela Sverige skall leva, i Stockholm?

Apoteksreformen börjar nu visa struktur. De allra flesta nya Apotek öppnas i storstadsområden och endast två har öppnat på mindre orter. I flera landskap har inga nya alls öppnat och det är ju inte så konstigt när man sålde ut de som redan fanns.
Vad som vore mer intressant att se vore hur priserna utvecklat sig sedan reformen genomfördes. Vad har det kostat konsumenterna hittills och vad kommer det att kosta framledes? Vi vet ju redan att priserna var tvungna att höjas för att kunna locka hit multinationella bolag eftersom vi hade ett "för effektivt" system tidigare vilket gav konsumenterna billiga mediciner (förhållandevis). Och konsumenter får ju inte ha det för bra i det marknadsliberala EU.


Kluvna känslor.

Ingen egen majoritet för Alliansen i riksdagen sägs det idag. Bra, är det första man tänker men sedan kommer tankarna på hur Alliansen sen kommer att föra sin retorik. Alla fel och brister i deras politik kommer att skyllas på det parlamentariska läget. Nu kan de ju knappast fortsättningsvis skylla allt på gamla sosseregeringar. Samtidigt vill man ju verkligen inte att de skall få regera hur de vill i ytterligare fyra år med sin cyniska politik. Så det är en hel del kluvna känslor i kroppen inför denna mandatperiod.


Har Alliansarna fått skrivkramp?

Kollade runt lite på de lokala Alliansbloggarna hos Lidköpingsnytt och det verkar som de fått skrivkramp allihop efter valet. Kanske kan det ha med deras dåliga valresultat i Lidköping att göra där de Rödgröna behöll en stabil majoritet till de allra flesta väljares stora förtjusning vad det verkar. Ett tydligt bevis på att det förs en bra politik som gynnar invånarna som kollektiv till skillnad mot Alliansalternativet att enbart gynna några få ekonomiskt på skattebetalarnas bekostnad. I Lidköping har inte egoismen fått genomslag. Där bryr sig medborgarna fortfarande om varandra! Låt gärna denna mentalitet sprida sig över landet!


Bra av V och Lars Werner!

V och FP var snabba med att klargöra att SD skulle behandlas lika med alla andra partier och få sina utskottsplatser. Något som också Lars Werner klargjorde på ett alldeles lysande sätt i radio under eftermiddagen. Det är grundläggande demokratiska rättigheter att de får detta och sedan får man tycka vad man vill om deras åsikter.
Stefan Attefall (KD) svävade dock betänkligt på målet och började yra om att utskottsarbetet kunde försvåras och att de inte hade någon parlamentarisk erfarenhet o.s.v. Vad tusan menar karln egentligen? Är KD emot de demokratiska spelreglerna? Dessutom blir det ju än mer ironiskt när nu SD är större än KD. Men som sagt här ovan, bra att V är tydliga med att de demokratiska spelreglerna skall gälla ALLA!

Vad KD beträffar.

Tog FK Alliansens parti?

I förra veckan hörde jag chefen på Försäkringskassan säga ang. fallet med den svårt sjuka Annica Holmqvist att de skulle träffas på måndagen för att komma fram till en lösning i hennes fall. Detta var före valet.
Idag har Försäkringskassan beslutat att det tidigare beslutet kvarstår. Nu är valet över.
Det jag frågar mig nu är om det var ett avsiktligt trixande från Försäkringskassans sida för att Alliansen skulle slippa frågan i valrörelsen? Eller luktar det rent av ministerstyre?
Nedanstående är citerat från SVT där ni kan läsa mer om fallet.

Detta är Alliansens cyniska politik som Reinfeldt inte vågade stå för i TV utfrågningen!

"* 55-åriga Annica Holmquist utförsäkrades när hennes sjukpenningdagar tog slut den 31 juli.

* Hon står nu utan försörjning trots att hon enligt flera läkare saknar arbetsförmåga på grund av sjukdomen akromegali, som får organ och kroppsdelar att växa okontrollerat, vilket bland annat ger henne svår värk.

* Sjukpenning kan hon söka igen först i november, efter tre månaders uppehåll.

* I torsdags beslutade Försäkringskassan att avslå Annica Holmquists ansökan om sjukersättning (det som tidigare hette förtidspension).

* Nästa steg för familjen är att begära en omprövning av beslutet.

* Omprövningsbeslutet kan sedan överklagas vidare till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens beslut kan sedan överklagas vidare till kammarrätten och i sista hand till Regeringsrätten."


Nu måste LO agera!

Efter fyra år av borgerligt styre har facket centralt bara varit ute på min arbetsplats vid ett tillfälle. Det var för att informera om det senaste avtalet och försöka "lura" oss att tro att det var bättre än det var. Man informerade att avtalet gav 0,9% över avtalsperioden vilket var riktigt men avtalsperioden var då endast 10 månader. Sett från utgången av det gamla avtalet som då ger en period av 12 månader gav det 0,7%. Ett försök till skönmålning á la Reinfeldt alltså men mot sina egna medlemmar. Ett misslyckande är ett misslyckande och skall så förklaras.
Men varför har inte facket kontinuerligt under mandatperioden varit ute på varenda arbetsplats och informerat om alla Alliansens försämringar av A-kassan, sjukförsäkringen, semesterlagstiftningen, hur man genom visstidsanställningar kringgår LAS etc etc etc.
Lyft era bekväma rövar ur stolarna och börja arbeta bland medlemmarna för att även ta diskussionen med de medlemmar som idiotiskt nog röstar på Alliansen i sin besvikelse över S politiken. Mer naturligt hade ju varit att gå vänsterut men detta har tydligen inte skett. Det bör vara ganska enkelt att spalta upp en plus sida och en minussida för att visa på ett övertygande sätt hur negativt Allianspolitiken slår. Så se nu till att få ändan ur vagnen i kommande mandatperiod annars lär det det aldrig bli ngn förändring. Resultat kommer inte av sig självt som LO nu tycks tro.


Mer än oseriös journalistik!

Både DN debatt och Politikerbloggen slår idag upp stort att var tredje väljare som lämnade S gjorde det på grund av samarbetet med V. Man påstår t.o.m. i rubriken att man lämnade S p.g.a. Ohly.
Det är United Minds som gjort en undersökning där 1500 personer TILLFRÅGATS. Vad man INTE redovisar är att det endast var 75 personer som svarat på undersökningen. En undersökning som man inte kan dra några som helst slutsatser av alltså, vilket man också kommenterade i Radions P1.
Trots detta så slås det alltså upp stort i borgarmedierna med den falska förespeglingen då att man förleds att tro att det är just 1500 personer som svarat. Reinfeldt-retorik igen. Det man inte sagt har man heller inte ljugit om oavsett hur vilseledd betraktaren än blivit. Jag undrar när folk skall få upp ögonen egentligen? Artikeln borde anmälas!
DN
Politikerbloggen
Åkesson använder sig av Reinfeldts retorik.

Jimmie Åkesson har lärt sin läxa väl, det är helt klart. Självklart har han studerat Reinfeldts framgångar retoriskt att påstå att man är något annat än vad man egentligen är. Moderaterna kallar sig arbetarparti, något som naturligtvis är svårt att bemöta retoriskt och få genomslag i. Åkesson säger inte att de är främlingsfientliga utan utan att de tvärtom är mer flyktingvänliga än andra genom att hellre hjälpa dem i närområdena. Också svårt att bemöta och kunna få genomslag i debatten. Lyssnar man och jämför Reinfeldts och Åkessons retorik så argumenterar de på exakt samma sätt genom att skickligt inte tala om vad de egentligen avser. Detta är genomgående och något som oppositionen verkligen bör studera och ta lärdom av för att kunna smula sönder. På kort sikt är det naturlitvis väldigt framgångsrikt men på lång sikt måste ju verkligheten trots allt hanteras och då blir fallet desto tyngre. Dock är det oerhört allvarligt att det går att missbruka den demokratiska ordningen på detta sätt och det har synts tidigare i historien men då får man gå tillbaka till 30 talets Tyskland. Tråkigt att Reinfeldt är den som nu infört detta missbruk här i Sverige och att han på så sätt fått Åkesson att ta efter. Vem blir näste man att göra det? Och var skall det sluta?
Mein Kampf - Det sovande folket (Reinfeldts kamp) - Arbeit macht frei - Arbetslinjen, valfrihet o.s.v.

Det finns all anledning till oro!

 
"Vårt" nya riksdagsparti presenterar sig!


EU har fått hela Sverige att köra ner i högerdiket!

Högervindarna blåser friskt nu även över Sverige. och som rubriken säger så verkar det som att hela Sverige nu kört ner i högerdiket! Inte nog med att SD blivit invalda i riksdagen. I lilla Grästorp har både SD och ett rent nynasistiskt parti fått mandat i kommunen. Dags att börja tänka på att gå ur EU kanske?


Hedvall är inne på min linje!


Lite roligare läsning kanske?

Så här dagen efter så vill jag verkligen passa på att tacka alla väljare som gav oss sitt förtroende i valet i Götene kommun. Det känns fantastiskt bra och vi känner att vi nu har en bra bas att arbeta vidare på under mandatperioden så vi kan flytta fram positionerna minst lika mycket i nästa val. Ett första delmål måste vara att skapa en solid Rödgrön egen majoritet och detta får vi jobba på tills dess! Så återigen, ett stort, stort tack för förtroendet!


Monas ras inte Monas fel.

Mona Sahlin får och har fått genom hela valrörelsen massor av kritik, skit och idiotiska kommentarer, och från alla håll dessutom. Att orka med detta som person är faktiskt beundransvärt och visar väl att hon trots allt besitter ledaregenskaper utöver det vanliga. Tyvärr så blir kritiken också personlig många ggr vilket gör att man undrar vad det är frågan om. Mona är säkerligen en jättetrevlig och bra person och som sagt då även en bra ledare.
Men ............
Hade hon haft ett fläckfritt förflutet utan några gamla skandaler så hade säkerligen sossarna gjort ett av sina bästa val 2010. Tyvärr är det ju inte så det förhåller sig och i alltför många av väljarnas ögon så var hon "bränd" redan långt innan hon blev partiledare. Kanske något för sossarnas valberedning att ta till sig till nästa gång det är dags för ett liknande val.
Annars så fortgår diskussionerna i medierna livligt efter valet och idag måste jag säga att jag blev positivt överraskad av Miljöpartisterna när de i sin presskonferens krävde att de ev. samtal Alliansen ville ha skulle hållas med samtliga av de Rödgröna partierna. En stark kontrast till den vindflöjelpolitik de förde efter valet 2002 (tror jag det var). Nu antar jag att de kommit till denna slutsats tillsammans med sina Rödgröna vänner och det var ett lysande drag mot Reinfeldt och Moderaternas sätt att försöka skuldbelägga Miljöpartiet för att inte vilja ta ansvar för Sverige som de ville ha det till. Det är inte ett parti som har ansvar, som Peter Eriksson sa, det är sju! Detta var en rejäl taskspark på Reinfeldt och precis vad han behövde. Nu är inte pianot så självspelande längre och då gäller det att han kan göra rätt för det "förtroende" han vill göra gällande att han har. Klarar han det?
Återigen måste jag säga att jag hoppas på ett nyval och då kanske med en sosseledare u.a. och kanske från Mariestad? Men det är förstås upp till deras parti att avgöra.
SSU'arna i Skåne höjde ju också sin röst idag och tyckte att partiet förlorat alltför mycket på sitt positionsflyttande mot mitten (högern min anm.) och tycker nu att partiet måste gå tillbaka till sina ideal. Ja det skulle de gjort för länge sen tycker jag och då hade vi kanske sluppit EU eländet här i landet också. Är det något som förflyttar positioner högerut så är det just EU. Ibland undrar man om sossarna verkligen läste igenom vad det var de lurade in svenska folket i när vi med fackets hjälp skrämdes till att rösta ja till EU medlemsskapet (dock ej undertecknad) eller var det kanske så att de hade en "deal" med storfinansen? Nu blåser iaf alla med i EU's högervindar vare sig de vill det eller inte. Tillbaka till sina ideal var det, vad skall man våga hoppas på då?
Nyval?

Alliansen tappade sin majoritet i riksdagen. Något jag tror bäddar för ett nyval. Nu försöker de lägga över ansvaret på MP när de inte längre klarar att regera på egen hand. Detta bör vara dödfött med de enorma skillnader Alliansen bidragit till under den senaste mandatperioden. De har kört sitt race helt utan hänsyn till närapå halva befolkningen. Klart att det straffar sig när det väl kommer till kritan. Högmod brukar det kallas och det går ofta före fall!
Vad som enl. mig själv nu borde ske är att Mona Sahlin avgår och att S får fram ett trovärdigt alternativ som folk känner förtroende för. Viktigt att det sker före ett ev. nyval. Alltför många röster har man hört sedan valet av henne som sagt att de skulle kunna tänka sig att rösta på sossarna men aldrig på Mona Sahlin. Detta har enl. min mening avgjort valet och jag skrev detta här på bloggen redan då.
Lyssnar man sedan till vad folk sagt på bussen så är det just detta plus bensinskattehöjningen som man varit negativa till.
Minns hur Alliansen gjorde i förra valrörelsen och ta lärdom. Då gick enskilda partier (M och KD) ut och sa att bensinskatten skulle minsann inte höjas, ja KD ville till och med sänka den. Sen höjde man det första man gjorde och detta hade folk nu glömt. Inte så ärligt men valvinnande helt klart.
Sen måste jag tyvärr rikta lite kritik mot Lars Ohly och hans agerande hos Sveriges Television. Att vägra gå in i sminkrummet bara för att Jimmie Åkesson satt där tror jag bara är dumt. Låt vara att man kan vara besviken över valresultatet, men oavsett vad man tycker om detta partis åsikter så är det ju just bara åsikter. Och olika åsikter måste ju respekteras även om man inte accepterar dem, men det är liksom en annan sak. Och inte tänker väl Lasse vägra gå in i plenisalen för att Åkesson nu kommer att finnas där? Nej naturligtvis inte. Det gäller ju att respektera vad väljarna valt oavsett. Sen kan jag förstå att man inte vill direkt samarbeta med dem. Men hur ställer man sig i riksdagen om det uppkommer en fråga och man skulle råka ha samma åsikt? Inte röstar man mot denna bara för att inte hålla med SD? Nej som sagt, nyval vore det enda rätta och då hoppas jag att S bytt partiledare innan dess!
Annars var det en del positiva valresultat lokalt. I Lidköping behåller S, V och MP sin majoritet och i Götene rasade KD kraftigt efter debaclet med Äventyrslandet. V ökade och tog ett ytterligare mandat, en fördubbling mot förra valet. GF är nu vågmästare och det kommer säkerligen att leda till en hel del förhandlingar om det uppkomna läget.


Valrörelsen är över! Tack skall ni ha!

Nu är det bara till att invänta valresultatet och se vad en majoritet av väljarkåren bestämt sig för.
Jag skulle gärna vilja rikta ett stort tack till alla som hjälpts åt till att klara av denna valrörelse. Det som för många verkar som självklart, att partierna skall ha representanter till förfogande för att serva medborgarna med svar på olika spörsmål är inte så självklart som man kan tro ibland. De som finns till hands vid valstugorna är oftast vanliga fritidspolitiker som sätter av både fritid och semester för att kunna tillhandahålla denna service i demokratins namn. Och både familjer och eget socialt liv får sitta emellan för att kunna klara denna hektiska period.
Nu har vi dock kommit fram till allvarets sista timmar då alla de som inte förhandsröstat skall fatta sitt beslut för de närmaste fyra åren.
Vad mitt beslut blir torde knappast råda några tvivel om men många andra verkar ha väntat in i det sista med att bestämma vilken sida av ”mittlinjen” de skall landa på. Men nu är det dags!
Men vad har då Alliansen åstadkommit den senaste mandatperioden?
Ja man lovade 2006 att minska utanförskapet och arbetslösheten. Detta har inte skett. Alliansen sade att vi hade massarbetslöshet då, men nu är den ännu värre. Och ungdomsarbetslösheten är historiskt hög. Varför kallar de det inte massarbetslöshet nu då?
Alliansen påstår också att de vill skydda den svenska modellen med kollektivavtal. Men sanningen är att när de säljer ut den svenska välfärden så har de inte ens rätt att kräva att utförarna skall ha kollektivavtal. I exempelvis Nacka så saknar 60% av utförarna kollektivavtal. Så frågan hur de lever upp till sitt löfte i Allianspartierna är synnerligen berättigad! Och trots att de vet om detta förhållande så vill de fortsatt sälja ut och privatisera välfärdssektorn. Varför, om man vet vilka osäkra anställningar det leder till för personalen? Är detta att värna om den svenska modellen?
Och är det en slump att de som vill kalla sig det enda arbetarpartiet tagit från de minst bemedlade för att ge till de mest bemedlade?
Fastighetsskatten bytte namn till fastighetsavgift vilket medförde att de med de lägst taxerade fastigheterna ute i landsorten fick betala mer än tidigare, medan de med de högst taxerade fastigheterna i storstadsområdena fick exempelvis 35 000 kronor/år i minskade utgifter. Gynnar detta hela landet?
Och är det en slump att de i de lägsta inkomstklasserna fick en rejäl höjning av A-kasseavgifterna till exempelvis 400 kr/mån medan höginkomsttagarna endast betalar 90 kr/mån.? På vilket sätt är detta att solidariskt dela på bördorna efter förmåga? Många Alliansföreträdare påstår sig just vara solidariska.
Och är det en slump att de med de lägsta lönerna fått minst antal kronor i skattesänkning i jämförelse med de högavlönade? Alliansen talar gärna om undersköterskan som fått en månadslön i jobbskatteavdrag men aldrig om hur många undersköterskemånadslöner läkaren fått i jobbskatteavdrag!
Är detta också solidaritet?
Är det en slump att du får jobbskatteavdrag när du arbetar men att du om du råkar skada dig i samma arbete fråntas detta avdrag? Varför? Inte är det av solidaritet!
Och inte heller är det en slump att sjuka tvingas över till arbetsförmedlingen trots att de är arbetsoförmögna och därigenom sedan tvingas över till socialbidrag. Denna cyniska politik vågade inte ens Reinfeldt stå för i TV utfrågningen om han inte fick se det på papper först. Detta papper har nu visats i ett flertal media men jag har fortfarande inte hört Reinfeldt våga ta ansvar för det.
Ovanstående är blott en liten del av allt elände som Alliansregeringen ställt till med för landets arbetare under mandatperioden. De påstår trots detta att de är det enda arbetarpartiet.
Tror du verkligen på det?
Det finns ett alternativ och det är vårt Rödgröna alternativ! Ett solidariskt välfärdsalternativ som sätter individens behov före vinstintresse och egoism.
Oavsett vad ni som väljare kommer fram till i ert beslut, så vill jag rikta ett särskilt tack för det engagemang och  de frågeställningar som bl.a. jag fått och efter bästa förmåga försökt besvara vid valstugor och torgmöten. Speciellt roligt har det varit att se så många ungdomar och förstagångsväljare som visat intresse för att bilda sig sin uppfattning om de olika alternativen. Stort tack skall ni ha! Och jag hoppas ni röstar med hjärtat! Det finns en anledning till att hjärtat sitter till vänster.
Bra år för Äventyrslandet????????

Denna rubrik kunde man för ett par veckor sedan läsa i Lidköpingstidningen. Kommunalrådet i Götene Bo Bergsten (KD) kommenterade kryptiskt utan att nämna ekonomin. Nu vet vi varför. Förlusten fram till 1:a augusti uppgår till 6 miljoner välfärdskronor! Vid en ev. konkurs motsvarar kommunens utgifter en skattehöjning på 2 kr. Kommunens totala åtaganden och utgifter hittills uppgår till ca 70 miljoner kronor. Detta är Alliansens sätt att ta ansvar för skattebetalarnas pengar, med Bo Bergsten som huvudansvarig. Samtidigt vill man privatisera välfärden i kommunen.

Något förvånad blev jag när jag i onsdagens tidning fick se en artikel där en ganska nära granne gick ut med kritik som var som hämtad från Vänsterpartiet. Det är Kåre Myrberg som ställer frågan: - hur det gick till när kommunen satsade drygt 60 miljoner på en turistanläggning? Han undrar också precis som V vad kommunallagen säger om detta och varför inte ngn revisionsbyrå getts uppdraget att göra en riskanalys? Återigen en fråga som V också ställt i KS men som enbart ignorerats av majoriteten. Majoriteten var för övrigt även ovilliga att skriva ned Vänsterpartiets reservation mot mer pengar till Äventyrslandet när det senaste beslutet togs. Skrämmande antidemokratisk inställning för att försöka komma undan eget ansvar och dölja de egna misslyckandena. Men det går bra att ta upp Kuba i debatter som handlar om Götene. Även det något som säger en hel del om de personer som representerar Alliansen i Götene.
En ny majoritet i form av en Rödgrön majoritet är det sannerligen dags för på söndag, både i Götene och i riket Du kan se till att det blir så!
NLT1, NLT2


Riksvalturnén kom till Lidköping.

Det var ett späckat program med talare och musik på torget i Lidköping idag. Alice Åström, Egon Frid, Claes-Göran Borg m.fl. talade och däremellan varvades med musik och trolleri från den ambulerande scenen. Kickback, Roy Sällström och Bengtegårds spelade och sjöng mycket bra.
Roy berättade också att som musiker var han tvungen att starta eget företag. Och som musiker och ensamföretagare är man i en känslig situation, så Roy hade tidigare valt att betala in avgifter så att han skulle slippa ngn karensdag. "-Man kan ju vakna upp en morgon och ha ont i halsen så att man inte kan sjunga," sa han. Denna  möjlighet gällande karensdagaen har Alliansen nu tagit bort och den lägsta karens Roy och alla andra artister nu kan ha är 7 dagar. Som vanligt när det gäller Alliansen så genomförs saker helt utan att bry sig om effekten i verkliga livet.Alice Åström talade bra som vanligt!


Roy Sällström gjorde ett imponerande framträdande!


Och Bengtegårds var som vanligt bra de också.

Visste ni att:

Ordet privatisering kommer från latinets privare, som betyder beröva.

 


Överskottsmålet kan bli svårt att nå för Borg.

Enligt Kommunalarbetaren skriver OECD kraftigt ner tillväxtprognosen för Euro-3 länderna (Tyskland, Frankrike och Italien) från 2% (årstakt) till endast 0,5%. Anders Borg har tydligen inte reviderat sina prognoser som nu inför valet är ljusare än OECD's. Sverige har blivit alltmer exportberoende och dessa länders minskande tillväxttakt kan hindra Borg från att nå överskott i statsfinanserna igen. Låt oss hoppas vi slipper ytterligare fyra år med borgerlig politik och med en samtidig låg tillväxttakt för då lär det inte bli roligt att försöka laga Sverige sen.


Dagens "höjdare"!

Sista veckan kan definitivt vara den som får vågskålen att väga över till de Rödgrönas fördel. Inte blev det sämre av att Stefan Holm nämndes som ev. idrottsminister i en kommande Rödgrön regering. Den killen är definitivt skärpt och ingen kan väl påstå att han inte skulle förstå idrottsfrågor. Jämför honom med Lena Adelsson-Liljerot och fråga er vem ni tror bäst klarar av dessa frågor. Jag är övertygad om att det blir 100 - 0 i Stefan Holms favör! Detta kan vara vändpunkten vi väntat på!


Sahlin överglänste Reinfeldt!

Det blir allt tydligare för varje debatt att argumenten är slut för Reinfeldt. Han försöker upprepa sina lögner men för varje gång han nu gör det låter det allt ihåligare och ihåligare! Sahlin mötte honom på ett betydligt offensivare sätt denna kväll och gjorde det bra. Det enda jag saknade var att hon inte mer påpekade det ökande antalet socialbidragstagare när Reinfeldt började sina upprepningar om "bidragslinjen". Men det får vi hoppas hon skärper upp till nästa gång. Kanske det finns en dold Margret Thatcher i Mona, fast då på ett mer positivt sätt. Thatcher tillsattes ju av gubbarna som en "svag" tillfällig lösning. Hon visade dock vilka ledaregenskaper som doldes under den grå ytan när hon väl fick chansen (till gubbarnas stora förtret) och Mona kanske är Sveriges motsvarighet när hon väl kommer dit? Hon bör definitivt få chansen!


Fullt ös!

Lördagen startade på torget i Lidköping där Cecilia Widegren (M) stod och ljög för full hals. Alliansregeringen har uppfyllt alla sina löften lät det. Undra om hon missat utanförskapet, arbetslösheten, kärnkraftsfrågan där man t.o.m frångick sin egen regeringsförklaring liksom man även gjorde ang. löftet att få stora idrottsevanemang till Sverige. Lokalt kan man ju också se alla Widegrens löftesbrott ang. tingsrätterna, räddningsskolan i Skövde, E20 och ett antal poliser som skulle placeras i Götene. Om detta är att uppfylla alla löften så kan man med bävan se fram emot en ev. ytterligare fyraårsperiod med borgerligt styre.
Sedan fortsatte färden till torget i Götene där det verkligen känns ett sug efter en förändring av majoritet efter borgarnas vansinnesprojekt med äventyrslandet där skattepengarna fullkomligt flödat ur kommunens kassakista. Konstigt att man överhuvudtaget ville försöka driva en sån anläggning i kommunal regi samtidigt som man vill sälja ut och privatisera välfärden?

Fick för övrigt ett intressant samtal med ett par som tyckte att apoteket fungerade sämre nu. Efter att ha besökt sjukhuset i Lidköping visade det sig att medicinen inte fanns på apoteket. De åkte då hem till Götene och det numera privata apoteket som heller inte hade medicinen så de fick åka hem och sätta sig för att ringa runt och efter många om och men åka till ett tredje apotek som hade en förpackning hemma. Återigen i bilen för att spara på miljön?
Så "bra" fungerar denna privatisering! Istället för att apoteksbolagets apotek direkt kunnat se på datan var medicinen fanns så fick de sätta sig själva hemma och ringa runt till olika apotek. Vilken effektivisering?
Jag förklarade för dem varför det blivit så och de såg minst sagt förvånade ut. Tydligen har Alliansen missat något när de informerat om denna nyhets förträfflighet. Vinst framför allt!

Annars var det fullt ös under lördagen i Lidköping. Kanottävling på Lidan med 300 deltagare och som pågår hela helgen, flicklandskamp i fotboll på Framnäs IP och bandylandskamper i Evanemangshallen. Där kan man tala om valfrihet! En valfrihet det antagligen blir mindre av framöver om det skulle råka bli ytterligare fyra år med Alliansstyre. Idrottens anslag skall visst krympa betänkligt om de återigen får "ansvar" för statsfinanserna.Björklund går hand i hand med Stalin!

Kanske är det rent av så att major Björklund har Stalin som sin personlige idol? När Björklund skränar om burkaförbud så är det just Stalin han kopierar. På sin tid förde han exakt samma debatt. Så frågan är väl om det var Stalin som var liberal eller om det är Björklund som är Sovjetkommunist?


Valstuga och lite bilder.

Valrörelsen är i full gång naturligtvis och i går var det full rulle vid valstugan. Ett helt gäng "mekare" var framme och hade verkligen knutit näven över Alliansens orättvisor.

Vid detta tillfället var det lite lugnare. Ordf. Björn höll dock fanan högt.

 

En promenad i stadsparken och Lidköpings vackra centrala delar hanns också med.

 

Att hösten börjar tränga sig på på allvar kan man också se nu. Denna bild är från Kinnekulletrakten.

 

Hällekis vackra kyrka (kapell) ligger alldeles för undanskymt. Synd på en så vacker byggnad.


Denne man är ju aktuell nu så det passar ju bra.


"Obligatoriska" Maud!

10 000 jobb visade sig vara 3 000, men med "balanstal" 10 000 i Mauds förljugna värld??????????
Obligatorisk betyder frivillig (balans-uttal?), i Mauds värld!!!!!!!!
Tala om stolpskott!


Alliansen vet hur man gör sjuka friska?


Bröstpump, tacksamt att missförstå.

All reklam är bra reklam sägs det och stämmer detta så bör väl V gå mot rekordsiffror i valet efter all publicitet som Ohlys uttalande ang. bröstpumpen gett. Tacksamt för borgarna att missförstå och parodiera på naturligtvis.
Tyvärr så glöms allvaret bakom bort helt, nämligen jämställdhetsdebatten och löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Kvinnor blir ju avsiktligt eller oavsiktligt lönediskriminerade p.g.a. att de är hemma mer än männen i samband med barnens inträde i livet. Nu har ju siffrorna sakta men säkert blivit bättre vad det gäller männens ansvar men det går väldigt sakta. Med en delad föräldraförsäkring så skulle arbetsgivarnas motiv för diskriminering av kvinnor försvinna. Detta är det viktiga!
Dock finns också ett ekonomiskt incitament som jag tror är anledningen till att familjerna väljer att kvinnan i de flesta fall är hemma mer än männen. Detta borde man med lite politisk vilja kunna lösa så att man istället för att den som är hemma får 80% av sin lön, istället drar en enhetlig summa oavsett vem av föräldrarna som väljer att vara hemma.
Kanske inte en lösning på hela problemet men definitivt värt att prova tror jag för att åstadkomma en snabbare positiv utveckling och även känslan av mer jämställdhet inom familjen.


Mm mm mm mm ......


Bra förslag Ohly!

5% högre arbetsgivaragift för att stävja missbruket med visstidsanställningar är ett riktigt riktigt bra förslag! Men det bör kompletteras med samma höjning för bemnningsföretag annars byter vi bara ett elände mot ett annat.


Min granne gillar inte Zlatan :-( Hör själv :-)

Detta kunde man med eftertryck höra i Radio Skaraborgs program "Förmiddag med Carl Thulin".
Klicka på länken här nedan och sedan på: För eller emot-Zlatan som lagkapten 3 september, i lyssnarutan till höger.
Det är min granne som ringer det sista samtalet.

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=358


Löntagarfientligheten accelererar i Alliansen!

"Det ska kosta mindre för en arbetsgivare som ligger i tvist med en anställd. Det är en förändring som allianspartierna vill genomföra under nästa mandatperiod, enligt valmanifestet som de presenterade häromdagen. Istället för lön ska den anställde få a-kassa under tiden som tvisten pågår."

Man behöver inte ens försöka förtydliga detta. Alliansen bekämpar löntagarna mad alla till buds stående medel.
Rösta bort packet den 19 september!

SR


Ansvar för skattebetalarnas pengar?

Sossarna i Stockholm har lagt upp en sida om Moderaternas realisation av allas gemensamma tillgångar. Bl.a. då om alla skolor och förskolor som sålts till kraftiga underpriser där skattebetalarna är de stora förlorarna. Kammarrätten har ju slagit fast att dessa avknoppningar var olagliga men detta accepterar inte Moderaterna som har överklagat till regeringsrätten. Och att de inte bryr sig om skattebetalarnas tillgångar utan prioriterar några få enskildas möjligheter att istället bli rika på skattebetalarnas bekostnad visar med all önskvärd tydlighet finansborgarrådet Sten Nordin med sitt uttalande i frågan.

"– Syftet med avknoppningarna har ju inte varit att vi ska tjäna pengar, utan att vi ska öka mångfalden, säger Sten Nordin (M)."

Ja det låter det!

stockholmsrean.se
DN debatt

 


0-an Reinfeldt!

Jag har nog aldrig sett en partiföreträdare vara så fullständigt svarslös som Reinfeldt var denna kväll i SVT's utfrågning! Frågan är väl vem som röstar på honom efter ett sådant fullständigt debacle? Genomskådad in i minsta detalj, och som lögnare! Jag förstår varför han inte talar om utanförskapet längre. Det är nämligen högre nu än när han tillträdde!


Resår-Sverige!

Att EU medlemsskpet och nu också Alliansen dragit isär Sverige socialt står utom allt rimligt tvivel. Häromdagen presenterade AB listor över de som tjänade mest runt om i landet. Bäst tjänade ett styrelseproffs. Han tjänade 6,3 miljoner kronor per månad! 6,3 miljoner per månad. Ja man undrar verkligen hur vi värderar arbete nuförtiden?
Samtidigt sänks sjukersättningar, A-kassa och skatten har differentierats under förevändning att det skall löna sig att arbeta. Lönade det sig inte att "arbeta" tidigare för detta styrelseproffs med 6,3 miljoner i månadslön? Hur många undersköterskors årslöner har han dessutom fått i skattesänkning av Alliansregeringen? Inser inte Svenska folket att det är "legalt rån" med dessa orimliga löneskillnader? Detta styrelseproffs tjänar alltså 36 000 kr/tim. vid en normal månadsarbetstid. Även om han fördubblar sin arbetstid så tjänar han alltså 18 000 kr/tim. Han kommer till jobbet 08.00 tar en kopp kaffe och går igenom vad som skall hända under dagen och vips har en timma gått och han skall då ha presterat vad en undersköterska gör på en månad. Är det rätt värdering av arbete? Nej naturligtvis inte! Tänk efter före när ni går till valurnan, Allinsen lär även fortsatt prioritera "brödet åt herrarna och smulorna till folket" !Götenealliansen "säljer ut" sina medborgare!

I går kväll var det debatt i Centrumhuset i Götene under ledning av Carl Thulin. Temat var vilka verksamheter som kunde drivas i privat regi och naturligtvis så försvarade jag den offentliga välfärden. Det är behoven som skall avgöra vården inte vinstintressen. Valfrihet för Alliansen begränsar sig tydligen till val av utförare.
Det kom dock fram en del intressanta saker och inte minst allvarliga. Alliansen har ju planer på att klubba igenom LOV (Lag om valfrihetssystem) i fullmäktige, i "god demokratisk anda" som Bo Bergsten sa. Vi i det Rödgröna har planer på att upphäva Alliansens beslut i händelse av regimskifte, också i god demokratisk anda.
Jag ställde frågan till Bergsten om man kommer att kräva kollektivavtal i upphandlingen av ev. utförare. Detta kommer man inte att göra blev svaret eftersom man inte kunde göra det.
Vad är det som får moderna svenska politiker att lämna ut anställda kommuninnevånare så till den milda grad att de inte ens får tryggheten att jobba under ett kollektivavtal? Man är så fullständigt förblindad i sin privatiseringsiver att allt annat tydligen är ovidkommande. Men när man inte längre bryr sig om kommuninnevånarnas väl och ve då är det sannerligen dags för en ny majoritet! Tänk på detta kära Götenebor när ni går till valurnan. En röst på ett Alliansparti är en röst på otrygga anställningsvillkor för alla! Lägre löner, inga försäkringsskydd och allt annat som bör trygga din anställning. I Alliansens Götene är framtiden till att vackert stå "med mössan i hand" och säga ja och amen till allt som din arbetsgivare kan tänkas hitta på. Vill du ha den framtiden?

Rättslös men inte arbetslös? (eller både och)


RSS 2.0