Otack är världens lön!

 
Det Isländska folket tackade vänstern, som röjt upp efter högerns katastrofala politiska misslyckande med att rösta bort dem. Hur tänker de?
Högern på Island försatte landet i närmast statskonkurs genom att privatisera och sälja ut så mycket de bara kunde, t o m bankerna. Detta ledde landet fullständigt i fördärvet från att tidigare varit en väldigt sund ekonomi.
Detta fick till följd att vänstern kom till makten och ordningen i landet har återställts vilket syns om inte annat på den nu låga arbetslösheten. Något som kan jämföras med inte minst Sverige där Anders Borg ständigt skryter om hur starka våra statsfinanser är trots att vi gått igenom den värsta krisen någonsin, som han brukar uttrycka det.
Ändå är vår arbetslöshet idag skyhögt över Islands, som verkligen drabbades ekonomiskt av krisen. 
Vad är då Anders Borgs arbetslinje värd? Den skulle ju leda till "riktiga" jobb och lägre arbetslöshet???????
Sanningen är ju att Anders Borg inte åstadkommit någonting själv i positiv väg. Han har enbart administrerat en sund statsekonomi som han dessutom ärvt av tidigare regering. Själv har han inte skapat någonting mer än ökade klyftor och en högre arbetslöshet på alla fronter.
Det vore intressant att få höra Anders Borgs förklaring till hur Island nu kan ha så mycket lägre arbetslöshet än oss trots att deras statsfinanser varit körda i botten?
 
Att enbart göra de redan rika rikare har aldrig någonsin lett till lägre arbetslöshet.
 

1:a maj Lidköping.

 
Även detta år blir det ett gemensamt 1:a maj firande S, V, Mp.
MP Lidköping skiljer ju sig en del från sina partikollegor runt om i övriga landet. Här står man upp mot privatiserad välfärd och rätt till heltid, krav som framförallt Vänsterpartiet alltid står upp för själva.
MP på riksnivå däremot går gång efter annan i koalition med Alliansen och tar direkt löntagarfientliga beslut. Senast i förra veckan så röstade de tillsammans med Alliansen ner en motion från S o V som skulle få stopp på missbruket där man staplar korttidsanställningar på varandra.
Tidigare har man ju medverkat till att människor nu utnyttjas i slavliknande anställningar då man ihop med alliansen röstade igenom förslaget till arbetskraftsinvandring.
De har ju också medverkat till det helt onödiga och omotiverade undantaget i LAS om två personer. Något som gör att två löntagare blir fullständigt rättslösa istället för att facket och företaget kommer överens i lokala förhandlingar.
Så ett 1:a majfirande med MP riks vore för mig en fullständig omöjlighet. Därtill är deras politik alltför löntagarfientlig!
Sen skulle man ju i en förlängning då kunna ifrågasätta om MP skall få använda fanor som representerar hela MP, eller om de skulle ha fanor som klargjorde att man representerar MP Lidköping och inget annat.
När man också får höra att de inte vill ha med "arbetets söner", som traditionellt har spelats vid framkomsten till Folkets Park så blir man ju också något fundersam. Är 1:a maj enbart ett PR jippo för MP för att de skall få lite "gratisreklam"? Ja de funderingarna kommer definitivt upp i mina tankar när man ser till deras agerande.
 


Arbetets söner
text: Henrik Menander
musik: Nils P. Möller

Arbetets söner sluten er alla 
till våra bröder i syd och i nord!
Hören I ej hur mäktigt de skalla
ut över världen befrielsens ord?
Ur den förnedrande träldomens grift,
upp till en hedrande ädel bedrift!
Oket med påskriften: "Bed och försaka!"
länge oss nertryckt i mörker och nöd;
Människovärdet vi fodra tillbaka.
Kämpa för rättvisa frihet och bröd!
Människovärdet vi fodra tillbaka.
Kämpa för rättvisa frihet och bröd!

Icke naturen hårdhänt har dragit 
gränser som skilja fattig och rik.
Hjärtlöst har makten under sig slagit 
alla dess håvor rovdjuret lik.
Mot den förödande guldkalven stod	
kampen med glödande känslor och mod.
Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana
fältropet genom nationerna går:
Sluten er under vår enighetsfana,
fällen ej modet och segern är vår!
Sluten er under vår enighetsfana,
fällen ej modet och segern är vår!


 

Strejken startade och tog slut!

Transportarbetarna gick ut i strejk kl 12 idag då arbetsgivarna vägrade att ge dem inflytande i det bemanningselände som hotar hela branschen.
Arbetsgivarna ville tydligen fortsatt ha möjligheten att utan förbehåll kunna utnyttja utländsk arbetskraft under slavliknande förhållanden.
Tydligen förstod arbetsgivarna ganska snabbt efter att strejken brutit ut att de skulle få väldigt svårt att kunna försvara detta med någon argumentation om det skulle bli debatt om saken.
Så strejken blåstes av efter ngn timma då arbetsgivarna tydligen givit upp kampen för att kunna få fortsatt utnyttja folk.
Bra jobbat av Transportarbetarförbundet!
 
Lämpligt nog så debatteras också arbetsrätten i riksdagen under denna eftermiddag. Vänsterpartiets Ali Esbati var mycket mycket bra i debatten. Det värmde.
Moderatregeringen vill ju behålla och utöka otryggheten inom arbetslivet i Sverige. Trots detta vill de samtididigt försöka ge sken av att de försvarar den svenska modellen. Nu riskerar de samtidigt att ställas inför EU domstolen pga visstidsmissbruket. Då är det EU som värnar om den svenska modellen och Moderatregeringen går emot detta. Ett tydligt bevis på Moderaternas lögner!
 

Alliansen är emot alla löntagarintressen!

Lars E O Svensson lämnar nu Riksbanken.
"– Skälet till detta är att jag inte lyckats få gehör för en penningpolitik som jag anser skulle leda till bättre måluppfyllelse, med både en högre inflation närmare målet på 2 procent och en lägre arbetslöshet, sade han vid en presskonferens på måndagen."
2006 så hade Alliansen alla lösningar för att komma tillrätta med arbetslösheten, enl. egen utsago. Idag struntar de fullständigt i detta!
Vem blir förvånad? Alliansregeringen är ju konsekvent i sitt arbete mot alla intressen som på något sätt gynnar löntagarna.
Detta visar ju också fallet om missbruket med visstids och vikarieanställningar som staplas på varandra med enda syfte att arbetsgivarna skall slippa tillsvidareanställningar.
Regeringen går fortfarande på tvärs mot EU och riskerar nu att ställas inför Europadomstolen.
Det är skrämmande hur ansvarslös denna regering är. Man skiter fullkomligt i de enskilda individernas väl och ve till fromma för marknadskrafternas "rätt" att tjäna pengar på att andra skickas ut i elände!
 
Fore!

C (Götene) går från oklarhet till oklarhet!

Susanne Andersson (C) skriver i dagens lokala media om den tematiska fördjupningen av översiktsplanen gällande Kinnekulleområdet. Vissa saker i planen är bra skriver hon vilket även undertecknad kan hålla med om.
Men hon riktar också kritik mot delar av planen.
"Vi ställer oss dock tveksamma till de storslagna förslagen på ett nytt besökscentra med hotell, restaurang och spaanläggning och förslaget till linbana som skall förbinda föreslaget besökscentra med Råbäcks hamn och Högkullen. I planen står att genomförandet är beroende av intresserade investerare. Vad vi kan förstå så har dock inte förslaget sitt ursprung från några intresserade investerare. Vi anser att vi skall vara öppna för olika förslag till investeringar för att öka attraktion och tillgänglighet för besöksnäringarna, men vi anser det olämpligt att i planen tydligt peka ut plats och objekt för en satsning som inte skall göras av kommunen."
 
Vad man då bör veta är att det är Kommunstyrelsens förberedande utskott (KSFU) som varit styrgrupp för denna utredning. I Kommunstyrelsens förberedande utskott ingår även Susanne Andersson (C)!
Varför har hon inte använt sin position inom det politiska arbetet för att styra upp denna utredning då?
 
Dessutom så tog fullmäktige beslut om att denna utredning skulle ske i samråd med kommuninnevånarna. Detta har inte skett, och istället har det blivit ytterligare en "turistplan" som inte ens är beställd.
Varför har det blivit så och vad har styrgruppen (KSFU) sysslat med som inte styrt utredningen?
 
Susanne Andersson (C) inser nog detta fiasko idag och då är det enklare att via en populistisk debattartikel försöka förringa och komma undan det personliga ansvar hon haft, men uppenbarligen inte varit kapabel att ta!
Men det är väl ganska typiskt för dagens Centerparti.
Centerns debattartikel.
 
 
 

Lärare mobbar elever på De la Gardie.

Det gör ont i en när man får sig såna berättelser till livs, men tydligen finns det enstaka lärare som systematiskt utser vissa elever till sina mobbingoffer.
Jag uppmande till polisanmälan, men det är inte så enkelt för en nedtryckt elev att ensam ställa sig mot ett etablissemang, fullt förståeligt.
Men kan man lyfta frågeställningen i offentlighetens ljus och få fler att träda fram med ev. liknande berättelser kanske det kan gå att komma tillrätta med problemet? För problem är det, ett stort problem om föräldrar och elever tvingas uppleva ett sånt svek från dem som man förväntar sig skall hjälpa till med att ge ungdomarna en bra start in i vuxenlivet. Jag hoppas det kan bli ordentlig fart på debatten för sånt här måste få ett slut så fort som det bara går!
Jag skrev några rader på "fria bloggen" hos Lidköpingsnytt och jag hoppas det kan bli ett bra gensvar där med en berättigad debatt!
 
 
 

Alliansens totala misslyckande!

Anders Borg (M) förutspådde i höstas att det skulle gå ganska bra för den svenska ekonomin 2013 o 2014. Tillväxt på 3,7% och en minskande arbetslöshet var profetiorna.

Återigen ”gissade” Anders Borg fel!

 

Nu skyller han på den fördjupade europeiska krisen och att Sverige är ett litet exportberoende land, så nu förutspår han istället en ökande arbetslöshet och sämre tillväxt!

 

Vem förutom Anders Borg kunde vara bättre insatt i hur allvarligt läget var i Europa redan i höstas? Anders Borg har varit på ständiga möten och suttit i förhandlingar med Europas övriga finansministrar. Ändå är det Anders Borg som sämst av alla kunnat förutspå framtiden. Igen!

 

Arbetslösheten, som alliansen med Anders Borg i spetsen så kapitalt misslyckats med vill han nu skylla på att vi är ett litet exportberoende land.

Danmark och Holland är också två, ännu mindre exportberoende länder. De är båda bättre än Sverige, trots Anders Borgs arbets(löshets)linje.

Det kanske inte räcker att enbart sänka skatter, sälja statliga företag och göra gigantiska förmögenhetsomflyttningar till de redan välbeställda för att komma tillrätta med arbetslösheten? Har inte alliansen gjort ”bokslut” på hur dåligt de lyckats med sin politik? Tydligen inte, för då borde de rimligtvis dragit lärdom och lagt om kursen efter sex års misslyckat administrerande.

 

Ja men vi har de sundaste statsfinanserna i hela EU, återupprepar Anders Borg varje gång han får frågor om arbetslösheten. Vad hjälper det de arbetslösa, undrar jag då?

Det kanske vore till mer nytta för landet och de arbetslösa, med något osundare statsfinanser så att folk istället kom i arbete?

Sverige är i dag nere på 12:e plats i EU när det gäller arbetslösheten.

Österrike, Tyskland och Holland ligger på de tre översta platserna med lägst arbetslöshet. Sveriges arbetslöshet har ökat snabbast i EU de senaste sex månaderna. Nu säger Borg att han förväntar sig att den kommer att öka ytterligare, men han har inga politiska förslag för att komma tillrätta med problemet. ”Vi har de sundaste statsfinanserna”, nöjer han sig med att konstatera.

 

Stagnation enl. alliansmodellen lär aldrig utveckla Sverige. Det krävs långsiktiga investeringar för framtiden som skapar genuina värden samtidigt som de genererar arbetstillfällen. Ett område som borde vara prioriterat från statens sida vore ett massivt bostadsinvesteringsprogram. Vänsterpartiet har föreslagit bl.a. detta (fullt finansierat) men alliansen ”satsar” istället på dyrare andrahandsuthyrningar.

 

Och trots alla ”historiska satsningar” denna alliansregering uttalat de senaste sex åren, så fortsätter allt som alliansen klagade på redan 2006 att bli bara sämre och sämre under deras egen ledning.

Det är dags för en ny regering 2014!


Arbetslinjen utbytt mot finanslinjen!

Anders Borg gjorde en slät figur i kvällens Agenda. Inte ett svar på åtgärder mot den stigande arbetslösheten.
Sverige har haft den snabbast stigande arbetslösheten det senaste halvåret och Borg förväntar sig att den fortsatt kommer att stiga. Trots detta har han inga som helst åtgärder för att råda bot på problemet.
Österrike är etta på listan, Tyskland tvåa och Holland trea. Sverige är nere på plats tolv (13 Norge inräknat).
Borg upprepar liksom tidigare att Svrige har de stabilaste statsfinanserna. Vad hjälper det de arbetslösa när han inte är kapabel att omsätta dessa stabila finanser till arbete? Österrike har lite drygt 4% arbetslöshet. Det kanske kan vara värt att ha något ostabilare statsfinanser då och att folk istället kommer i arbete?
Men det är klassisk borgerlig politik och den leder som vanligt till stagnation där folket får betala priset. Alliansens enda syfte med skattesänkningarna har varit att omfördela kapital från de svaga grupperna i samhället till de redan kapitalstarka. Men de vågar ju inte stå för detta och då lurar man folk med att man skulle vara ett arbetarparti, har en arbetslinje och allt dravel de vräker ur sig.
 
"Det skall löna sig att arbeta", påstår Alliansen. Varför är det då högre skatt på arbete än på inkomst av kapital?
 
 

Sjukdom och elände!

Inte har det blivit så mycket bloggat under veckan när man legat däckad av influensan. När man efter 150m promenad är fullständigt utmattad och med hjärtklappning som efter ett 400m lopp så är det illa.
Speciellt synd är det när det finns så mycket politiskt man skulle velat skriva om.
Inte minst S och deras partistyrelseval av Omar Mustafa som också är ordförande i Islamiska förbundet med allt vad det innebär, inte minst gällande jämställdheten som deras kvinnosyn rimmar väldigt dåligt med.
Återigen är det Stockholmssossarna som ställer till det, precis som de verkar göra i de allra flesta frågor där partistyrelsen går stick i stäv med rörelsen i övrigt. Får verkligen hoppas att Stockholms S förtroende nu ordentligt naggats i kanten så att deras farligt skadliga dominans i partiet kan vara i början på slutet.
 
I Götene redovisades ett positivt resultat för 2012. Några pengar över är det dock inte, för allt användes till att skriva av skulderna på Medeltidens Värld projektet. Varför resultatet blev så positivt verkar det inte vara någon som vet heller, men det blir man ju inte förvånad över längre.
 
I Lidköping så går Miljöpartister till angrepp mot Miljöpartiet. Det är systrarna Berling som ondgör sig över att Lidköping importerar avfall (som de felaktigt kallar för osorterade sopor) från England för att förbränna i kommunens värmeverk. Enl. dem är detta inte hållbart trots att det är mer hållbart än vad som varit fallet tidigare. Detta räcker tydligen inte utan för dessa systrar är det enbart det mest hållbara av allt som skall anses vara hållbart. Sen får det kosta vad det kosta vill enl. dem annars är man en miljöbov.
Om det finns någon som har råd att betala sina värmetaxor om man skulle driva värmeverket enl. deras princip är tydligen helt ovidkommande för dem. Vågar jag gissa att de inte är anslutna till fjärrvärmen själva?
Vore intressant att följa ett MP styrelsemöte i denna fråga då ju MP trots allt sitter med i majoriteten.
Att MP sen bidragit (genom sitt riksdagsstöd till Alliansen) till att behandla människor som "sopor" genom "arbetskraftsinvandringen" har de tydligen mindre problem med. Här "importeras" människor för att sedan av oseriösa arbetsgivare utnyttjas som slavar då de samtidigt är helt beroende av dessa arbetsgivare.
Jag måste säga att detta är något jag har större problem med än om Lidköping importerar malet biobränsle!
Men de kanske har glömt bort humanismen i sin miljösträvan inom Miljöpartiet? De vill ju nu behålla även sänkningen av arbetsgivaravgifterna för alla under 25 för att de är rädda att en återgång till tidigare nivå kan förvärra ungdomsarbetslösheten. Att denna åtgärd inte haft någon som helst positiv effekt på ungdomsarbetslösheten har de tydligen nu valt att bortse ifrån. Så agerar man om man är på defensiven och inte längre tror på sin egen politik eller de verkliga resultat som trots allt finns redan, mitt framför näsan.
 

Mörkrets furstinna har gått ur tiden.

Margreth Thatcher har avlidit. För att travestera Churchill skulle man kunna säga att: Aldrig förr har så många engelsmän haft så få (en) att tacka för så mycket elände!
Men vad var det som fick engelska folket att rösta fram denna skräcklady tre ggr till landets ledare? Kan det vara samma fenomen som fått svenska folket att rösta fram våra mörkermän inom Moderaterna?
Kanske vore en givande doktorsavhandling för ngn psykiater?
 
Hur som helst, detta mörka blad i europas moderna historia förtjänar enbart att bläddras bort för att så snabbt som möjligt förträngas!
 
Föga förvånande dock hyllar Reinfeldt denna Thatcher: "Den svenske statsministern träffade Thatcher efter att hon slutat som premiärminister i början av 1990 och säger att hon i förlängningen har varit en inspirationskälla för de Nya Moderaterna." Källa AB
 
Olle Svenning skrivel en artikel om hennes mörka gärning. Saxat ur artikeln:
 
"Hennes marknadsideologi skapade inte harmoni; den slog ut stora befolkningsgrupper, splittrade sociala gemenskaper, gödde drogkultur och kommersialism. Det ekonomiska systemet gödde finansmarknaden. City blev Europas kapitalistiska centrum. Britterna måste betala ett ohyggligt pris för dess sammanbrott.

Thatchers eget universitet, Oxford, vägrade utse henne till hedersdoktor men den brittiska drottningen upphöjde henne till baronessa.

Därmed var Thatchers borgerliga revolution avslutad."
 
Historien från England börjar på något otäckt sätt kännas igen härhemma i Svedala, tyvärr. Hoppas svenska folket idag, är klokare än vad det engelska var då!
 
 

Varför blev (blir) inte Göran Persson utesluten ur SAP?

Olof Palme höll ett brandtal i en valdebatt mot Fälldin o co om varför han var demokratisk socialist.
När Göran Persson fick frågan i TV om han är socialist så vägrade han kalla sig socialist. Han var social och demokrat, återupprepade han flera ggr.
Med tanke på vad som står i partiets stadgar från 2009 så är det minst sagt underligt varför han inte blivit utesluten ur partiet.

Ur SAP's stadgar:
 
Kapitel 1 Partiets ändamål
 
Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde.
Fria och jämlika människor är den demokratiska socialismens mål.
 
I kapitel 2 kan man sedan läsa:
Partiet ansvarar för
- anslutning till partiet av alla som delar de socialdemokratiska grundvärderingarna
I §4 Medlems rättigheter och skyldigheter (moment 2) kan man läsa:
Medlem av det socialdemokratiska partiet
- måste erkänna partiets grundläggande idéer som de uttrycks i partiprogram och stadgar.
 
Så åter till min fråga då: Hur kan Göran Persson fortfarande vara medlem i Socialdemokraterna när han inför svenska folket i TV vägrade tillstå att han är socialist?
Uppenbarligen står ju detta i strid med partiets egna stadgar!
 
 
 

Saknad klokhet i dagens Sverige!

FB sidan "Regeringsskifte 2014" hade denna bild på fb i kväll. Var ju bara tvungen att ta med den. Så mycket klokhet det fanns i Tage Danielsson och som saknas i dagens Sverige!
 

Valtaktik bakom S kompromisser?

Såg Stefan Löfven intervjuas i kvällens Agenda ang. den just avslutade S-kongressen i Göteborg. Kan inte se det som något annat än taktik inför nästa års val att man inte vågade sätta några konkreta mål i sitt sk framtidsprogram. Man vill väl inte ge borgarna ngn chans att peka på konkreta saker att kunna kritisera. Klokt eller fegt? Ja det får väl valresultatet 2014 visa. Typiskt Löfvenskt, säger jag!
 
 
 
Mitt alternativ står för sin politik!

SD, nej tack!

Hittade en väldigt bra kommentar på Lena Sommestads (S) blogg med rubriken "Värderingar och politik: Vart går Socialdemokraterna?"
I en av många kommentarer till detta blogginlägg hade sign. UM skrivit följande som svar till en annan som hävdade att han skulle rösta på SD:

"Så du skall rösta på SD för att de pekar ut syndabockar i form av människor som inte ser ut som du?

Let’s face it, det finns inget högerparti som inte vill får ner lönerna för de som inte har några förmögenheter att leva på. Och SD är i högsta grad ett extremt högerparti.

Ponera att SD ”vinner” valet och samregerar med M. Det blir exakt samma nyliberala idiotpolitik som innan. Arbetslösheten kommer att ligga kvar eller öka och även lönedumpningspoltiken. Invandringen kanske kommer att begränsas marginellt, men tror du att M är så dumma att de inte skulle ta tillfället i akt och se till att göra SD:s helrasistiska kärnväljare besvikna?

Skulle SD vinna valet och få majoritet kommer Sverige antagligen att hamna i en mörk och fruktansvärd tid, där massdeporteringar, lönesänkningar och ekonomiska såväl som poltiska kriser kommer att avlösa varandra. Det skulle innebära det fullständiga slutet för demokratin som vi har känt den under de senaste knappt hundra åren.

Vi har sett detta förut och en stor del av Europa lever fortfarande i skuggan av diktaturen, en diktatatur förklådd till kommunism som i öst eller som fascism i sydeuropa.

Jag menar att syndabockstänkandet som politisk huvudidé medför något som man inte helt lätt kan resa sig ifrån; det totala sammanbrottet av den grundläggande tilliten inför sina medmänniskor och i sin förlängning ett omöjliggörande av ett fungerande demokratiskt system. Och det är slutmålet för det SD som du säger att du vill rösta på."

Ganska självklara och kloka ord när de sätts på pränt, eller hur?

Men S har sig själva att skylla i mångt och mycket. Toppstyrning är också en form av diktatur!


S-kongessen backade för partistyrelsen!

Många märkliga turer är det på S-kongressen. Idag skulle man ta ställning till föräldraförsäkringen där bl.a. kvinnoförbundet drivit på för en tredelad sådan. Partistyrelsen ville dock annat och återigen blev det en kompromiss utan fastlagda mål.
Då skall man veta att S-kongressen redan 2009 tog beslut om att införa en tredelad föräldraförsäkring.
Idag vägrar S-partistyrelsen att ställa sig bakom några konkreta mål. Varför?
Men prata går ju och det gjorde Löfven i vanlig ordning i sina tal där han ville påskina vilken feminist han är. När det kommer till konkret handling är det dock helt tvärtom. Löfven lär aldrig på sikt kunna föra S framåt. Därtill lägger han sig alldeles för lätt platt när det blir skarpt läge. Jag vet, som haft honom som fackordförande!
 

S-partistyrelsen "suger"!

S-kongressens svåraste fråga är över, nämligen den om vinster i välfärden. Som väntat blev det en kompromiss, en ganska acceptabel kompromiss tyckte jag då S tydligen kopierat Vänsterpartiet Fagerstas politik till stora delar.
Men när Carin Jämtin och Stefan Löfven sedan intervjuades om beslutet så stod det helt klart att dessa M-sossar i partistyrelsen inte tänker respektera det nyss fattade kongessbeslutet gällande delen om friskolorna.
I beslutet står att staten och kommunen skall ha ett gemensamt inflytande men att kommunen skall ha ett avgörande inflytande ang. ev etablering av en ny friskola.
Trots att reportern påpekade att skrivningen var att kommunen skall ha ett avgörande inflytande, så stammade både Jämtin och Löfven likt papegojor att inflytandet var gemensamt, inget annat.
Det är tragiskt att de inte kan ta till sig demokratiskt fattade beslut men orsaken står väl att finna i att de lade ett eget förslag från partistyrelsen innan kongressen i hopp om att kunna vända kongressopinionen. Så blev det nu inte och nederlaget var totalt för styrelsen. Partiet har toppstyrts allt för länge vilket även det troligen är en bidragande orsak till den urholkade respekten för demokratiskt fattade beslut.
 
Skäms S-partistyrelsen!
 

Facket skrev återigen på ett idiotavtal!

Tydligen lärde man sig inget senast det begav sig. När den borgerliga regeringen tillträtt 2006 så skrev facket ett treårigt avtal med arbetsgivarna. Som tack för hjälpen då så har borgarna försämrat snart sagt allt de kunnat försämra för landets löntagare. Man trodde ju att facket lärt sig ngt av det den gången, men tydligen inte.
Och trots att regeringen nu också planerar för att försämra LAS så skriver man ändå ett treårigt avtal med arbetsgivarna. När fan har man tänkt ta kampen för att komma tillrätta med de alltmer ökande orättvisorna?
Nu skall tydligen arbetsgivarna få det lättare att fritt fördela arbetstiden som de vill. Varför, räcker det inte med det missbruk som redan finns?
"Enklare" övertidsregler är inget som låter förtroendeingivande heller.
Och så dessa förbannade procentuella höjningar som inte leder till något annat än ökade klyftor plus en individuell del som spelar ut arbetstagarna mot varandra och leder till att rövslickare och ögontjänare får de mesta pengarna. Ett godtycke utan dess like och som facket tydligen accepterar. Vad tänker man med?
Ja något har man tydligen tänkt för i det förslag jag sett så skulle löneökningarna enbart vara procentuella vid inkomster över 25 000 kr. Varför accepterar facket ökande klyftor för dessa inkomstgrupper?
Nu får man väl invänta och se hur skrivningarna ser ut när de är på plats, men helt klart har facket mycket som de långt ifrån lever upp till!
 
Löneandelen av BNP är idag nere på 1917 års nivå. När ska facket vakna?
 
 
 

Äventyrslandet/Medelidens Värld sålt!

Den kommunala anläggningen Medeltidens Värld i Götene är äntligen sålt. Förhandlingarna har slutförts under påskhelgen och nu är parterna överens.
Det är Bert Karlssons bolag som köpt anläggningen, men inte marken som han istället arrenderar i 49 år för 1 kr/år.
Kommunen har åtagit sig skötsel av markytor och underhåll av byggnationer under samma tidsperiod.
Köpeskillingen för anläggningstillgångarna skrevs till 50 000 kr vilket kvittades mot de markbitar Bert Karlssons bolag sedan tidigare ägde i anläggningen. Skönt att detta "äventyr" äntligen tycks ha fått ett avslut.
 
 
 

RSS 2.0