En politik för ökad tillväxt och minskade klyftor

Riksdagens utredningstjänst har analyserat Vänsterpartiets ekonomiska politik. Utredningstjänsten konstaterar att Vänsterpartiets politik gör att arbetslösheten blir lägre, att tillväxten ökar och att statens finanser blir starkare. Genom minskad arbetslöshet förstärks hushållens ekonomi.
Analysen visar vad som händer med Sveriges ekonomi om vi byter regeringens ekonomiska politik till Vänsterpartiets.
Antalet arbetslösa minskar med cirka 40 000 personer redan i år. 2011 är siffran cirka 50 000.
Sveriges BNP blir 40 miljarder högre år 2011.
Sparandet i de offentliga finanserna ökar med sammanlagt 20 miljarder under åren 2009 till 2010.

Källa: Vänsterpartiet.
Svenskt energigenombrott, deuterium

Forskare i Göteborg har lyckats framställa ultratätt deuterium. Med detta skall man kunna starta en fusion som på sikt skall kunna ersätta kärnkraften.
Hoppas nu att partiet följer upp detta och tar med denna möjlighet i den framtida energipolitiska agendan för att äntligen kunna fasa ut kärnkraften en gång för alla och ändå öka tillgången på energi samtidigt. Ett helt annat läge än alliansens "nya" ålderdomliga kärnkraftssatsning.

Läs mer hos SR.

Gemensamt 1:a maj i Lidköping


Den privata valfrihetens pris.

Följande är saxat från Kommunalarbetaren och visar verkligen vem som får betala priset för alliansens s.k. valfrihet. Är det så här du vill ha det när det är dags för dig?

"Ett av Caremas äldreboenden i Stockholm får allvarlig kritik av Länsstyrelsen i Stockholm. Bland annat var bemanningen bara hälften av den miniminivå som krävdes för att få tillstånd.

Det var efter klagomål som Länsstyrelsen gjorde ett oanmält besök på Sandstugans äldreboende i Vårberg, Stockholm. Klagomålen handlade om att boendet var underbemannat, att boende hade förväxlats, att man gav mediciner till de boende så att de inte skulle störa andra. Det hade också hänt att boende hade ramlat på natten men inte upptäckts förrän på morgonen."

Hela artikeln hos Kommunalarbetaren.


En tänkvärd kommentar.

Sign. Lars i Fors lämnade följande kommentar som svar i en minidebatt till en artikel på politikerbloggen. Tycker den var så sansad och beskrivande att den var värd en publicering även här.
Ett förtydligande som måste göras är att sign Arbetaren som omnämns, är en alliansförespråkare som vill vara lite ironisk genom att kalla sig just Arbetaren.

"Proletaritets diktatur har ganska lite med kommunism att göra. Det är en 150 år gammal teori om hur arbetarna, som på den tiden var ganska hårt förslavade, skulle kunna ta över makten i samhället.En "väg" in i kommunismen där alla skulle vara lika värda. En fantastisk dröm eftersom fattigdom, svält och slavliknande förhållanden var arbetarnas vardag.

Och ingen tänkte hjälpa dom ur det, varken regeringar, militär eller parlament. De betraktades som arbetsdjur.

Rester av det samhället finns ju kvar än idag och som Ola påpekar, för 70 år sen tvekade inte samhällsledningen att döda arbetare som inte ville arbeta för dålig lön.
Kommunismen förespråkar definitivt inte slaveri, men har historiskt en annan syn på frihet.

Att det som någon företar sej bara inte får skada nån annan, det får inte vara så att någon tar åt sej alltför mycket av vår gemensamma tillgång, naturen. Den är nämligen inte oändlig. (Och den frihet som sign. Arbetaren nämner är en av många saker som varit upphov till krig.)

Se bara på vad västvärlden gjort mot råvarulevererande länder. Och USA har fr.o.m åtminstonde till i vinter, varit ledande på den krigföringen i många år. Kanske kommer de under en ny president att tvingas inse att det är för dyrt att kriga om de återstående resurserna.

Hoppas Du, Arbetaren, kan förstå att såväl kommunism som liberalism i tanken är gott. Det blir sen vad människorna gör det till."

Min egen reflektion är, att trots vad vi historiskt vet om råvaruutsugningen som skett  så har vi här hemma lättat på reglerna så att det är fritt fram för utländska bolag att komma hit och exploatera våra naturtillgångar, alltså göra oss själva fattigare.


www.fotoakuten.se

Bra utveckling?

Metro skriver idag om arbetslösa i USA som plastikopererar sig för att få jobb. Utvecklingen går enl. artikeln åt samma håll i Sverige.
Ronny Eriksson hade tidigare en kommentar om fenomenet med plastikoperationerna som lät,
- Alla fruntimmer skall lyfta sig idag, men inte min fru, hon släpper sig istället.
Läs artikeln i MetroEu-dravel om arbetstiderna.

"Enligt ministerrådets förslag om jourtid skulle tiden delas upp i passiv och aktiv jourtid, där den passiva jourtiden inte skulle räknas som arbetstid."
Källa: Kommunalarbetaren

Då kan man ju fråga sig om man kan ta sig en pilsner under den passiva jourtiden eftersom det ändå inte skulle räknas som arbetstid? Eller menar man att arbetsgivarna nu skall få bestämma över vår fritid också?
De vill både ha kakan och äta den, precis som det alltid har varit.


Tänk på detta 7 Juni!

Anitra Steen, 100 000:-/månad i pension.

-Jag har ingen anledning att skämmas över min pension, jag har jobbat ihop till den under många år.
Så svarade hon i dagens debatt.
Vad tycker hon då om alla andra som jobbat i många år, och kanske med tunga skitiga och farliga yrken?
Är hon en typisk representant för dagens sossar så är det inte konstigt att opinionen sviker dem. Frågan är bara varför inte gräsrötternas protester får genomslag i en demokratisk rörelse? Nu är det Wanja, Mona och Anitra mot ..............?
Det är mycket med svin nu.

Svin-influensa, svinaktiga bonusar, svinaktiga pensionsvederlag, svinaktiga löneskillnader, svinaktigt fylleri o.s.v. o.s.v. o.s.v.
Budgetsvin inte minst!

Hur länge kan SOS vara kvar?

SOS alarm har de senaste åren varit ett återkommande förstasidestoff i medierna om alla ärenden som misskötts med risk för liv och lem. Nu har det återigen hänt och denna gång är det två fall från Falköping. En ridolycka där en flicka föll av sin häst och mamman blev uppmanad att köra in dottern själv. SOS hade också problem att reda ut var ridhuset fanns geografiskt.
Ett annat fall var en man som hittade en för honom främmande kvinna på trottoaren med blödande huvudskador och som han då av SOS alarm ombads lasta in i bilen och själv transportera till sjukhus.
Hur många gånger kan SOS miss-sköta sitt uppdrag utan att bli entledigade från detsamma? Det är dags att man gör detta nu innan någon mister livet p.g.a. denna fullständigt inkompetenta organisation.
Jag ringde själv efter ambulans för ett år sedan ungefär och möttes av en telefonsvarare som sa, - det är många som ringer just nu .........................
Jag trodde faktiskt det var något fel först, men icke.
En logoändring kanske skulle vara på sin plats. Byt ut tryggare mot trögare så håller den sig iallafall till sanningen.
Läs mer hos Radio Skaraborg.


En härlig tid

Allt fler träd börjar nu blomma ikapp redan blommande buskar och dofterna sprider sig så man mår bra i hela kroppen. Som sagt, en härlig tid.
Ytterligare ett bolag raderar IPRED uppgifter

Tele2 följer nu den andra bredbandsoperatören Bahnhofs exempel och förstör alla användaruppgifter som kan begäras ut enl. Reinfeldts idiotiska IPRED-lag. Bara att hoppas att resten av bolagen på marknaden agerar lika klokt och följer dessa exempel. Antagligen blir de tvungna till detta om de inte vill ha en krympande kundkrets. Bra jobbat!


Vad gör vänsterns EU-kritiker i Bryssel? Ni är ju emot EU!

Eva-Britt Svensson, medlem i GUE/NGL

Svaret är enkelt: vi företräder alla som tycker som vi. Vi finns på plats, och vi tar plats. Tänk dig att alla EU-kritiker struntade i EU-parlamentet. Då skulle vi lämna arenan fri för andra politiska krafter. Istället vill vi använda allt det inflytande som demokratin vill ge oss. Vi vill ändra på EU. Våra röster ska höras i Bryssel, så högt som det bara går.


Källa: Vänsterpartiets delegation i EU-parlamentet (GUE/NGL-gruppen)


Cypern visar vägen.

Vänsterregeringen på Cypern visar vägen för övriga Europa och visar samtidigt hur EU förhindrar och bromsar för ett eget land att driva sin egen politik fullt ut. Flamman skriver om detta.

"Finns det några hinder för en vänsterregering att genomföra hela sitt politiska projekt?
- Ja, det finns EU-restriktioner att ta hänsyn till, säger Loukaides. Det gäller inte bara Lissabonfördraget utan också stabilitetspakten, Maastrichtavtalet och hela den neoliberala cirkusen i Bryssel. Om du gör av med för mycket pengar kommer du att få höga böter."

Märkligt att både Frankrike och Tyskland slapp böter, medan ett litet land som Cypern riskerar att bli bötfällt. EU demokrati?

Läs hela artikeln i Flamman.


Ronny gav valuta med mersmak!

Kvällens föreställning av Ronny Eriksson var alldeles lysande med egentligen allvarliga undertoner som dock presenteras med humor och glimten i ögat. "Rum för resande" byttes i en enkel handvändning ut till, "Rum för rasande". Bara att hoppas att SVT eller någon annan kanal plockar upp föreställningen så att den kommer hela folket tillgodo.
-"Förr skulle man vara solidarisk, nu skall man vara solid och arisk" var en av Ronnys poänggivande kommentarer i föreställningen.
-"Man känner inte igen sig längre", en annan. Svårt att inte instämma.

Ronny med sin lika briljanta pianist. Bara att tacka och buga!

Så hanterar du en psykopatisk chef utan att behöva byta jobb

1 Skaffa bevis genom att dokumentera. Skulle du råka illa ut eller hamna i en tvist med chefen och behöver hjälp av facket är det klokt att ha ordentlig dokumentation på hur chefen behandlat dig. Spara elaka mejl, skriv ner taskiga kommentarer och notera händelseförloppet vid de tillfällen då chefen försökt köra över dig. Då ökar dina chanser att få upprättelse vid en eventuell konflikt.

2 Håll låg profil. Undvik att reta upp psykopatchefen genom att sköta dina arbetsuppgifter exemplariskt. Undvik att prata om eller blotta dina svagheter, psykopatchefen kommer garanterat att vända dem emot dig när du minst anar det.

3 Läs på. Mängder av litteratur tar upp fenomenet psykopatiska chefer och det kan ge dig en djupare insikt i psykopatens främsta kännetecken. Läs någon av dessa för att bättre förstå varför chefen beter sig som han gör. Om du har insikt i drivkrafterna bakom beteendet så ökar sannolikheten att du hittar metoder att tackla det.

5 Ta det inte personligt. Visst är det jobbigt med chefer som ena sekunden berömmer dig, för att i nästa stund spela på dina svagheter genom att exempelvis komma med elaka kommentarer. Psykopaters beteende är så gott som alltid irrationellt. För psykopater är andra människor brickor i ett spel snarare än medmänniskor och det bästa du kan göra är att ha distans till och inte ta chefens agerande personligt.

5 Välj dina strider med omsorg. Initiera eller haka aldrig på en strid eller en argumentation med en psykopatisk chef. Dina chanser att kunna gå vinnande ur en konflikt är tyvärr minimala eftersom psykopater är experter på att vara trevliga och få folk på sin sida när det behövs. För den som har oturen att ha en psykopatisk chef är det definitivt smartare att fly än illa fäkta.

Tipsen kommer från Doris Dahlin, organisationskonsult.

Källa: Metro


Aktiv helg i Lidköping med omnejd

Mycket aktiviteter i bygden denna helg. Dansbandsgala i Folkets Park, mässa i ishallen, trollingträff i Hällekis och som grädde på moset uppträder Ronny Eriksson ikväll med sin show i Folkets Hus. Ser fram emot att få uppleva Ronny live.


Varför är alliansen emot LAS?

I takt med att krisens verkningar gör sig mer och mer gällande och alliansens brist på regeringsduglighet i samma takt också gör sig gällande så har allianspartierna allt oftare kastat sig över LAS som den stora boven i dramat gällande ungdomsarbetslösheten. Men saken är ju den att redan när alliansen tillträdde och ställde ut sina löften om hur sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar skulle lösa problemen så var de väl medvetna om att LAS existerade (antar jag). Ändå nämnde de inte med ett ord att  deras åtgärder skulle vara verkningslösa om LAS fanns kvar. Slutsats, LAS var och är inget problem. Antagligen är det i frustration över sina egna tillkortakommanden de nu behöver "hitta" en ny syndabock att kasta sig över.
Läs gärna utdragen ur LAS härnedan och försök hitta något problem med denna lag. Eller tala om vem ni hellre skulle vilja se bli arbetslös istället, om vi nu inte hade haft LAS?


Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.

Från lagens tillämpning undantas dock
1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,
2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj,
3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll,
4. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning. Lag (2005:1193).


 

Turordning vid uppsägning

22 § Vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren iaktta följande turordningsregler.
   Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Vid beräkningen av antalet arbetstagare hos arbetsgivaren bortses från arbetstagare som avses i
1 §. Den eller de arbetstagare som undantas har företräde till fortsatt anställning.
   Har arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställs en turordning för varje enhet för sig. Enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad medför inte att den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, fastställs en särskild turordning för varje avtalsområde. Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma ort, skall inom en arbetstagarorganisations avtalsområde fastställas en gemensam turordning för samtliga enheter på orten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar enligt
29 §.
   Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Kan en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren, gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet. Lag (2000:763).


23 § Arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund därav har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren skall, om det kan ske utan allvarliga olägenheter, få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen.


Vetlanda, är det alliansens ansikte utåt?

Tog en titt på ytterligare ett Uppdrag granskning idag. Återigen handlade det om Vetlanda, en alliansstyrd kommun som verkar bli en följetång i misslyckad myndighetsutövning. Denna allians som mycket och ofta och gärna talar om ordning och reda och att ställa krav o.s.v. i samhället. Ingen har väl glömt den förra skandalhistorien i denna allianskommun med flickan som bodde i en gammal husvagn i skogen med sin missbrukande far utan att socialtjänst eller ngn annan i kommunen lyfte ett finger för att hjälpa flickan ur situationen.
Nu är det en överförmyndare i denna kommun som försnillat över en halv miljon kronor för en flicka som miste sin far i Estoniakatastrofen. När man ser denna person sitta och ljuga framför TV kamerorna med påstående som att det inte rörde sig om mer än 120 000:-, trasiga kopieringsmaskiner som orsakat uteblivna redovisningar o.s.v. så undrar man hur i h-e kan en sådan person få sitta kvar på sin tjänst? Kommunen måste väl ha ngn som går igenom Länsstyrelsens granskningar och anmärkningar? Och detta har skett under mer än tio års tid! Ja troligen har denna överförmyndare alltid misskött, eller kanske man skall säga aldrig klarat att sköta sitt jobb. Men allians-Vetlanda kommun märker inget. Nej de gick istället ut med ett pressmeddelande där det felaktigt påstods att flickan skulle ha polisanmält sin mor för förskingring. Detta skulle då flickan ha sagt i ett enskilt samtal med överförmyndaren. Dessa förmyndare lyder under den strängaste sekretessen. Detta använder alltså alliansen i kommunens pressmeddelande. Någon mer som blir upprörd?
Nej du Björklund och resten av allianssörjan, sopa gärna framför de egna dörrarna innan ni anklagar folket som försörjer er! Eller anlita en "piga", för ni sopar väl inte själva heller? Fy f---n.


Inför EU-valet, Vänsterpartiet gör egen kvällstidning

Läs tidningen i flashformat här.

Rödgrön satsning på jobben - nytt ROT-avdrag med klimatbonus


I torsdags presenterade den rödgröna alliansen ett nytt stöd för att renovera och energieffektivisera nerslitna bostadsområden. ROT-avdraget får en klimatbonus.
 
Läs hela artikeln hos DN-debatt.

Lodjur i Hangelösa?

När frugan och jag var ute och åkte på fredagskvällen och passerade Hangelösa så sa frugan att det sprang över rådjur en bit framför oss. Saktade in lite och när vi kom ur dungen så såg vi djuret i marken till höger om oss. Nej sa vi samtidigt det är inget rådjur, det är mindre. Vi stannade och försökte se vad det kunde vara, men lite svårt var det i skymningsljuset. Vi fick använda oss av uteslutningsmetoden. För litet för att vara rådjur, för stort och för ljust för att vara en räv, ingen svans och ingen nosprofil. Ja det enda vi kunde komma fram till var att det måste vara ett lodjur. Rätt eller fel står väl skrivet i stjärnorna antagligen.
När man ändå är inne på rovdjur så såg jag idag att jägareförbundet vill ha ersättning för den skada jägarkåren lider av den ökande rovdjurspopulationen. Minst en halv miljard hade man räknat fram att rovdjuren kostar jägarna. Ursäkta, men på vilket sätt???????
Jag har ju själv jagat i åtskilliga år och de erfarenheter jag har av jakten är att det är en ren fritids och rekreationssysselsättning. Köttet hade varit betydligt billigare om jag åkt till butiken och handlat istället. Jägareförbundet värderade en älg till 16000:- i värdebortfall. Då måste de ha räknat ett butikskilopris i så fall och mig veterligen har ingen jägare fått sådana pengar för en älg. Ren fantasi och ett idiotiskt lobbyförsök som troligen bara fördummar hela jägarkåren hos den stora allmänheten.


Arbetslösheten fortsätter stiga.

 • Relativt arbetslöshetstal 8,3 %
  (Mars 2009)
 • Folkmängd 9 263 872
  (28 februari 2009)
 • Konsumentpriser 0,2 %
  (Mars 2009 jämfört med mars 2008)
 • Nationalräkenskaper, BNP -4,9 %
  (Kvartal 4 2008 jämfört med kvartal 4 2007)

        Källa: SCB


En vacker vårmorgon i hamnstaden Lidköping.


Ett komplett år på Rudenschöldsgatan.
Jävig domare i Pirate Bay målet.

Domaren i Pirate Bay målet har alltså suttit med i upphovsrättsföreningen utan att upplysa om detta. Behöver man skriva att han själv inte anser att han är jävig? Som jag tidigare skrivit, det enda denna dom visar på är inkompetensen hos Stockholms tingsrätt!


Högern = Censur!

Högern i EU gör nu sitt yttersta för att liksom Kina censurera sina medborgares möjligheter att använda internet.
 

Det är de som skryter med att vara för individens frihet! Tjena!
 

Mao Zee-Berlusconi m.fl.

Nu är det fullt krig!

Odell och regeringen har genom sitt motsägelsefulla agerande i bonusfrågan nu startat ett krig med svenskt näringsliv. Det var inte utan att man drog på munnen när de bägge tupparna Odell och Fölster drabbade samman i aktuellt-studion. Och jag måste tillstå att enl. mig så hade båda rätt i sina sakargument. Odell genom att utnyttja statens ägarposition och agera mot bonusarna och Fölster när han kritiserade Odell för vindflöjelpolitiken som bedrivs genom att tycka det vara ett mervärde för skattebetalarna med bonusar i Wasakronan och nu säga att bonusar måste bort för att få tillbaka trovärdigheten till näringslivet. Samtidigt tyckte ju regeringen senast i somras att det var väldigt bra med bonusar när man underlättade för statliga bolag att dela ut dessa, för att nu i vår plötsligt vara helt emot (tills Wasakronanaffären då) och nu vända igen. Visst är det vindflöjelpolitik, men så har det ju varit hela denna mandatperiod nu.
Det principiellt viktiga är ändå att regeringen i och med sitt agerande genom AP fonderna mot bonusar tagit bort en s.k. tyst överenskommelse att regeringar inte skall utnyttja sin ägarposition i bolagen. Något som för mig är helt naturligt att man skall göra, vad är annars vitsen med att vara ägare? Detta blir nu en stor nagel i ögat hos svenskt näringsliv.
Det är konstigt med näringslivets företrädare att de inte vill försvara ägandet när ägaren(na) inte passar deras eget tycke och smak. Ekonomisk demokrati?


www.fotoakuten.se

Moderatpris, 1000 :- för ett utspottat toy.

Socialbidragstagarna rusar nu i höjden precis som oppositionen tidigare varnat för. Alliansen har nog varit medvetna om detta också men det är troligtvis ett planerat steg i deras politik att vältra över kostnader på kommunerna som tvingas till skattehöjningar som slår helt fel fördelningspolitiskt. Samtidigt sänks den statliga skatten som gynnar höginkomsttagare. Man undrar när folk skall vakna och inse vad de håller på med.

Moderaterna i Göteborg har däremot viktiga saker på agendan. Bötfäll nedskräpningen. 1000 :- för ett utspottat toy tycker man är rimligt.
Samtidigt vill folkpartiet återigen straffbelägga barn. Skall de jaga ungarna för att tjäna pengar till statskassan så fort en unge spottar ut ett toy?
Ja de som kallar sig frihetens företrädare verkar mest vara för kadaverdiciplin tycker jag, men det kanske är så de vill skapa sin egen frihet, frihet för några få genom att hålla massan i schack.


10 000/mån. räcker enl. Sv. Näringsliv.

Remissvaren från facket och arbetsgivarna i Lavaldomens spår visar på skrämmande cynism från arbetsgivarnas sida. Den svenska modellen där fack och arbetsgivare förhandlar fram villkoren skall inte gälla utländska bolag tycker de och lägger ett förslag om allmängiltigförklaring.
Det är just detta som nu håller på att hända som vi alla EU kritiker var rädda för. EU kommer aldrig att garantera den svenska modellen, och regeringen (oavsett partifärg) kan heller inte göra det eftersom de satt sig i situationen av att ha lämnat över bestämmanderätten till EU. Att sedan sossarna fortsätter på denna inslagna linje som går stick i stäv med alla löntagares intressen är än mer förvånande. Varför säger man ja till Lissabonfördraget? Varför kräver man inte garantier för den svenska modellen? Varför sviker man hela sin väljarkår?
Varför sviker LO och fackföreningsrörelsen sina medlemmar? Ja efter turerna i AMF skandalen är inte detta så förvånande längre. Det visade verkligen hur avskuret från verkligheten ledarna i LO borgen lever, mot sina medlemmars intressen.
Att svenskt näringsliv vill göra alla utom den 10% iga eliten fattigare är ju mer naturligt. Det är ju deras syn på medmänniskorna eller för att bättre beskriva det, deras brist på empati och medkännande och naturligtvis deras egoistiska syn på sin egen förträfflighet som gör att de vill dra ner sverige i skiten igen. När var och hur de fick sossarna och fackföreningsrörelsen att också hoppa på detta tåg är för mig en gåta.

Läs hela artikeln hos Kommunalarbetaren.

Det finns anledningar att rösta i EU valet, och att rösta V !

Akademisk nivå Björklund?

Högre krav för att komma in på högskola och universitet. Då uttalar sig Jan Björklund utan att tänka efter före!


"- det är ju heller inte någon idé att vi har universitet eller en högskola i Sverige som inte håller akademisk nivå."


Ja man kan undra hur regeringen definierar akademisk nivå med en minister (Littorin), med examen från ett fuskuniversitet i USA?Och eftersom Littorin nu är på tråden och även Ronny Eriksson genom att den senare uppträder på Folkan i Lidköping på söndag så får jag köra även Ronny i repris med Euskefeurats Littorinhumpa.


Apropå att "vi vill inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration"!

Tjena säger jag bara. Wanja tyckte att hon blev lurad i AMF skandalen, vad ska svenska folket tycka om Reinfeldts lögn i IPRED skandalen då?????????

Ur ASKan i ............

AVGÅ!

Protesterna lät inte vänta på sig!

Alliansens införande av IPRED lagen är inget annat än ett brott av dåtiden mot framtiden. Alliansen representerar naturligtvis dåtiden och alla ungdomar är lika naturligt framtiden. Som tur är kommer denna fråga till sist att lösa sig av sig självt genom av vad som populärt brukar kallas "naturlig avgång".
Om man får mossa i gräsmattan så gör man allt för att bli av med den per omgående, nu är det mossa i Riksdagen och vad är naturligare för folket än att försöka göra sig av med den. För att inte tala om ogräset som växte fram i FRA debatten, tala om svek! Vi glömmer er aldrig, Fegerley o co!
Nu demonsteras det runt om i landet mot den rättsvidriga domen i Pirate Bay målet. Det är tur för oss i "utförsbacken" att ungdomen står upp för sin och vår rätt. Vi ngt äldre får väl försöka göra vårt bästa för att supporta dem, ända till den dag då rättivisan segrat och våra politiker i Riksdagen vågar stå upp för sitt eget folk mot utländska kommersiella intressen.


Historien upprepar sig! Kommentarer överflödiga.


Joina gärna min facebookgrupp - "Alla som är beredda att lägga en hundring till Pirate Bay"


Horeri och inkompetens!

Domen i Pirate Bay målet visar inget annat än vad rubriken säger enl. min mening. Pengarna bestämmer tolkningen av lagstiftningen, rättssäkerheten blir åsidosatt. Det enda denna dom visar är inkompetensen inom Stockholms tingsrätt!
Fortsättning följer.


Pirate Bay + Preventivmedel = SANT!

Pirate Bay = medhjälp och förberedelse till brott mot upphovsrättslagen ??????

Barnmorskor på ungdomsmottagningar som skriver ut preventivmedel till ungdomar under 15 år = medverkansansvar (medhjälp) till sexuellt övergrepp ???????

Två vitt skilda områden men med precis lika idiotiska åtalsförslag.

Hela Pirate Bay rättegången handlar om utländska filmbolags lobbying och att de genom sina regeringar utövar påtryckningar (utpressning) mot den Svenska regeringen (som dock glatt och villigt går deras ärenden).
Är detta verkligen ett skäl för att frångå lagen och begå justitiemord?

Alla som såg programmet Debatt i går kväll och åklagarens resonemang ang. medhjälp till lagbrott när barnmorskor förskriver preventivmedel till ungdomar under 15 år, satt nog med ett litet leende på läpparna över att det finns sådan "tokar" inom rättsväsendet. I detta fall så tyckte alla vad det verkade, från lagskrivaren (Bodström) till gemene man att man inte kan göra den kopplingen som åklagaren gjorde.
Men i Pirate Bay fallet är det stora ekonomiska intressen bakom och då reagerar rättsväsendet på ett helt annat sätt än i fallet med barnmorskorna.
Det är märkligt att det är pengar som skall avgöra om någon skall åtalas eller inte. I så fall kan vi ju skrota lagboken omedelbart.
Jag undrar om man har samma krav på åklagarens bevisning i Pirate Bay målet som man hade i mordrättegången om Olof Palme?
Dessutom så är ju Bush borta från makten (äntligen) så man kanske skulle ta en diskussion med den nya administrationen "over there" innan justitiemordet begås, om det nu ändå är där agendan bestäms för VÅRA lagar.Äntligen, dynamiska effekter!

Jag har faktiskt väntat sedan valet 2006 på att någon från alliansen eller dess förespråkare skulle ta ordet "dynamiska effekter" i sin mun och idag kom det. Visserligen bara från en anonymt kommenterande borgarstolle, men ändå. Varenda misslyckad borgarregering har tidigare framhävt att deras förslag ger "dynamiska effekter" av stora mått. Antagligen har, iallafall Borg o co. lärt den läxan eftersom de hittills inte andats uttrycket engång, men den anonyme borgarfanatikern på Lidköpingsnytt kunde inte längre med statistik eller fakta propagera för den eländiga regeringens politik utan drog till med att regeringens åtgärder ger dynamiska effekter vilket jag då inte skulle förstå enl. honom. Jag har bara en sak att säga. Tack, tack och åter tack för denna kapitulation, det värmer i ett hjärta som klappar för solidaritet och allas lika värde!Metangas o mjölk.

Nu är det mjölkens tur att få på "skallen" ang. växthusgaser. Hörde på radion där de talade om att en liter mjölk står för x antal liter metangas. Ja jag orkade inte lägga mängden på minnet för jag tycker att debatten blir helt snedvriden. Det kanske är dags att man gör skillnad på livsnödvändiga utsläpp och skapade utsläpp, iallafall till en början. Äta måste vi väl iallafall, eller ska vi sluta med det också? Det skapar ju faktiskt en del växthusgaser, vare sig vi vill det eller inte.


Mycket bra, Bahnhof. Det är så man skaffar marknadsandelar!

Operatören Bahnhof väljer att inte spara logfiler och lurar på så vis IPRED lagen. Så vinner man marknadsandelar! Man månar om sina kunder. Bra jobbat!!!!! Läs mer på metro genom att klicka på bilden.


Otäck F1 olycka!

Fick detta besked av "chefen" via mail och vidarebefordrar den otäcka bilden här nedan. Har ni svårt för sådana bilder så scrolla inte ner.

Givande medlemsmöte.

Det var ett mycket trevligt medlemsmöte som avhandlades i partilokalen denna afton. Inledningsvis var det två mycket duktiga tjejer från tredje årskursen på De la Gardie som visade en film de gjort i Gällivare med en samisk jämnårig flicka. En dokumentär om hennes liv i en renskötarfamilj, skillnader och likheter mellan henne och filmarnas egen vardag. Mycket bra film som åstadkommits under endast 5 dagars filmande. Tackar och bugar för detta trevliga inslag.

Därefter blev det lite mer traditionellt möte där aktuella kommunala frågor avhandlades. Det var lokstallar som skulle rivas enl. pressen trots att inget beslut fattats i ansv. nämnd, så det undrades en del om var, hur och varför pressen får information eller om det är så att gängse beslutsvägar blivit åsidosatta?
Vidare ställdes frågor om varför det tjafsades om de "röda taken" , lekparken i stadsträdgården o.s.v.
Mycket handlade om borgarnas irrfärder i det mediala utbudet med motsägelser, felaktigheter och propaganda mot beslut de själva varit med att fatta. Man upphör aldrig att förvånas. Allt kommer att klarna för allmänheten inom den närmaste framtiden skulle jag tro.


En klassiker!


Alliansen = Arbetsmarknadspolitiska åtgärder!

Snart börjar alliansens lånekarusell p.g.a. idiotiska skattesänkningar till redan välbärgade storstadsbor. Återigen har alliansen skjutit Sverige i sank.
Denna "superbudget" som läggs i morgon innehåller enbart vad som av alliansen själva brukar kallas, inga riktiga jobb. Tänk om de klarat att regera och satsat på riktiga utbildningar och omskolningar. Icke, nu gäller det att dölja vad som döljas kan. Jag undrar hur många av de arbetslösa som känner sig extra motiverade p.g.a. de låga ersättningarna att försöka få ett arbete som inte finns längre? Konstigt att inte detta förhållande gäller i samhällets "toppskikt".  Någon mer än jag som längtar till valet 2010?


Tala om krisbranch!!!!!!

Mel Gibsons skilsmässa är på tapeten nu och han riskerar att få lämna halva sin förmögenhet (som uppgår till 7,7 miljarder) till frun (sedan28 år). Paret har sex barn tillsammans så då är det väl inget att bråka om. Dela lika och var nöjda båda två. Drygt 3,5 miljarder till var och en bör räcka, eller?
Ja filmindustrin är verkligen i kris ;-) Tur att de fick sin IPRED lag (ironi)


Alliansen tappar stort!

Så många medlemmar tappade de borgerliga partierna 2008:


Moderaterna  6 400
Kristdemokraterna 1 110
Folkpartiet  900
Centerpartiet  2 400

Källa: Kommunalarbetaren


Påminnelse om morgondagens medlemsmöte.

 


Välkommen till Vänsterpartiets medlemsmöte


Vi samlas i partilokalen kl. 19:00

15e april
På programmet finns kulturellt inslag


Aktuella kommunala frågor


Förtäring - kanske korv med bröd


Styrelsen hälsar alla välkomna
Snart har vi deflation.

 • Relativt arbetslöshetstal 8,0 %
  (Februari 2009)
 • Folkmängd 9 263 872
  (28 Februari 2009)
 • Konsumentpriser 0,2 %
  (Mars 2009 jämfört med mars 2008)
 • Nationalräkenskaper, BNP -4,9 %
  (Kvartal 4 2008 jämfört med kvartal 4 2007)

        Källa: SCB


Nattens stillhet?

Under påskhelgen följde jag med grabben när han skulle ta lite stjärnbilder. När bilderna sedan granskades hemma så visade det sig att en eller flera sateliter fastnat på nästan varje bild. Därtill kommer ett och annat flygplan som korsar natthimlen. Vi människor expanderar verkligen i vår omgivning på ett påtagligt sätt. Nattens stillhet är inte så stilla längre.


Här är det ett flygplan (den grövre linjen) och tre sateliter som syns mitt i bilden.

Bra Obama!

Nu lättar Obama trycket på Cuba. Något som ger hopp och framtidstro för en sundare världspolitik. Man undrar bara vad alla alliansanhängare och tillika Cubahatare med Carl Bildt i spetsen kommer att ge för kommentarer kring detta? Antagligen låtsas de som det regnar och att allt de tidigare sagt aldrig sagts. Vända kappan efter vinden alltså, igen. För vilken gång i ordningen?


Från Svensk medborgare till EU medborgare?


Alltid aktuell och alltid lika bra.


Hittelön?????

En tioårig pojke i Borås hittade flera paket med narkotika när han var ute och lekte. Han tog hem paketen till föräldrarna som i sin tur larmade polisen. Enl. Rapport så uppgick värdet på narkotikan till sexsiffrigt belopp.
Det bör ju rimligtvis vara en god affär då för tioåringen och hans föräldrar, för om jag inte missminner mig så är det lagstadgat med 10% i hittelön, det var det iallafall den gången jag själv hittade en plånbok och lämnade in till polisen.

 

Ja vad säger man?????


IPRED dag för dag.

Metro har ett antal artiklar om denna hatade lag och en sida som heter, följ Ipred dag för dag. Klicka på bilden så länkas du direkt dit.
 
Rösta bort IPRED lagen 2010!

Krya på dig Lasse!

Lars Ohly fick åka in akut under påskhelgen med svåra magsmärtor. Dessbättre var det inte värre än en akut blindtarmsinflammation. Ingen rolig påskhelg helt klart men vi får som sagt vara glada att det inte var något allvarligare.
Krya på dig Lasse, du behövs!


En liten "Bert" fräckis.

Läste i Berts "Stora Fräckisboken" och kom till en historia som osökt fick mig att tänka på Eskil Erlandsson och hans numera berömda riksdagsinlägg ang. tidelagen.


Vet ni varför hundar slickar sig mellan benen???????

Jo, för att de kan!


En bra sammanfattning av allianspolitiken!

Högmod - tro att allt redan är gjort som kan och bör göras.
Självtillräcklighet - tro att det räcker att göra lite grann men låtsas att det är stordåd som utförs.
Avhållsamhet - låt bli att göra allt annat som du faktiskt skulle vilja göra och vet har effekt
Lättja - det är bekvämare att sitta still i båten även om den håller på att sjunka.
Modlöshet - låtsas att det är en ekonomisk istid som det "bara är att acceptera" och inte går att göra något åt.
Passivitet - gör överhuvudtaget så litet som möjligt men säg att det har effekt.
Likgiltighet - inte bry sig om att konsekvenserna av de första sex dödssynderna blir att hundratusentals människor förlorar jobbet, företag går under och välfärden försämras.

Ovanstående är skrivet av TCO,s Roger Mörtvik. Träffande, eller hur.


Moderaterna bröt mot lagen!

Då kom beslutet från kammarrätten att kommunen (Täby moderaterna) bröt mot lagen när man "reade" ut Tibble gymnasium till rektorn. Äntligen, som Fylking sa.
Hoppas nu bara att de även följer upp de fall där det drevs skola utan tillstånd (Täby igen) o.s.v.
Inga snygga affärer precis men det visar vad moderaterna står för. Att sedan hela familjen Reinfeldt på ett eller annat sätt varit inblandad i dessa skumraskaffärer gör ju inte saken bättre precis, men det kanske ger en vink om hur riket sköts för tillfället också. Förtroende? Skrattretande!
Läs artiklarna hos Metro.

När man ändå är inne på skolans område så läste jag hos Dagens Arena att Bris riktar kraftig kritik mot "skolexperten" Jan Björklunds förslag till ny skollag. Den bygger på bestraffningar, inte stödåtgärder sägs det bl.a.
Läs Dagens Arenas artikel.


Glad Påsk till er alla.


Ewa-Britt, en förebild att ta efter!

Vänsterpartiets EU parlamentariker Ewa-Britt Svensson skänker bort större delen av sin lön. Att de har bra betalt och efter den senaste höjningen orimligt bra betalt (145 000 skattefritt/mån) EU parlamentarikerna råder knappast några delade meningar om, men Ewa-Britt tycker att hon tjänar för bra redan innan höjningen.

- Jag tycker inte att man ska berika sig på politik. Om jag skulle göra mig själv till miljonär så skulle jag svika dem som har röstat på mig, säger hon. Kanske något för Wanja L-W och övriga LO toppar att ta fasta på?

Ewa-Britt skänker minst 27 500 kronor i månaden till Vänsterpartiets EU-kritiska arbete. Dessutom ger hon bort minst 250 000 kronor per år till arbete för kvinnors rättigheter, miljö, djurrätt och internationell solidaritet.

Ja inte är det svårt att lägga en valsedel med Ewa-Britts namn på, i valurnan till EU-valet.

Källa: Vänsterpartiet
Kyrkan, en förebild för dubbelmoralen!

Efter att ha sett dagens avsnitt av uppdrag granskning om gravsättningar och hur man medvetet fyller igen gravar så att kistan skall gå sönder så undrar jag om det verkligen är rätt och riktigt att den kyrkogårdsarbetare i Vännäs som nu står åtalad för brott mot griftefriden är den som skall åtalas. Han fick lära sig jobbet för 20 år sedan och att det skulle göras på detta sätt och så har han då alltid gjort. Är det då inte arbetsgivaren som borde åtalas? I det här fallet Svenska kyrkan? Särskilt som man nu då fick veta hur det förhåller sig och att man t.o.m på högsta ort vet att man fyller igen gravarna på detta felaktiga sätt. Är inte detta ett brott mot griftefriden? Man vet hur arbetet skall utföras för att bibehålla kistan intakt men man struntar i att det görs på fel sätt. Hoppas verkligen att Svenska kyrkan får en polisanmälan mot sig så att man får stå till svars för sin dubbelmoral. Det blir lite ironiskt när man ser kyrkans män och kvinnor sitter och ljuger och försöker slingra sig på bästa Wanja-manér inför TV kamerorna. Heja KD! (ännu mer ironi)


Glasklart?

Alliansen pytsar in lite pengar till kommunerna efter lång och hård kritik mot deras brist på agerande. Att liberlismens ekonomiska företrädare dött i krisens spår och så till den milda grad att de nu förespråkar Keynesianismen som innebär att man skall spara i ladorna under högkonjunktur för att kunna pytsa ut och motverka lågkonjunktur har tydligen gått alliansen totalt förbi. De vräkte ut pengar (60 miljarder) till höginkomsttagare som inte var i behov av dem för att nu inte ha något (tilläckligt) i ladorna för att pytsa ut när det som bäst behövs. De verkar göra allting försent och för lite.

En annan verkligt allvarlig sak som drunknar lite i krishanteringens media brus är detta med alla glasbitar i maten. Nu senast har man hittat glas i prinskorv i Skövde. Vad är det för idioter som ens kommer på tanken? Det enda jag kan komma att tänka på är att det är någon form av nätverk av djurrättsaktivister som på något sätt nästlat sig in hos matproducenterna och genomför dessa sabotage. Fattar de inte att oskyldiga barn (och även vuxna) riskerar att få livshotande skador? Vem gagnar detta? Det vore bra att få ett mediadrev mot polisen så att alla tillgängliga resurser sätts in för att lösa detta oerhört allvarliga brott. Glöm nu Wanja, kris och alliansens handfallenhet och sätt mediadrevet på att få polisen att lösa detta omedelbart.

Mat och glas hör inte ihop.

Kalabaliken i LO!

Ett dråpslag kom det ut av 7 timmars styrelsemöte i LO borgen. Wanja sitter kvar med fullt förtroende från sina kapitalistiska vänner i innersta kretsen. Att Sverige är ett land fullt av ryggkliande girigbukar är knappast något nytt eller förvånande i sig, men att kapitalismen segrat så till den milda grad att medlemmarna i fackföreningarna enbart används som mjölkkossor av kapitalisterna som numera styr LO borgen det var nog lite mer än vad jag ens i min vildaste fantasi kunde tro. Ett totalt nederlag för den solidariska tanken. De s.k. elaka tungorna brukar hävda att allt kan köpas för pengar, det är enbart en fråga om pris. Idag har de faktiskt rätt. 2009 04 06 kommer att gå till historien som en av de mörkaste dagarna i LO,s historia. Skäms!!!!!!!
Man skall inte ta några beslut innan man har samlat alla känslor, men rent spontant så kom det ett direkt övervägande om att lämna LO kollektivet till förmån för Syndikalisterna. Skall man lägga de pengar man gör varje månad till en förening så skall man iallafall kunna känna ett uns av förtroende för de som leder denna förening. LO,s ledning har inte en promille av procent i förtroendekapital idag. Gå ut med en medlemsomröstning om ni inte är kapabla att läsa era egna forums alla insändare. Hade ni läst dem så kanske ni hade fått en vink om er förtroendeställning idag.
Tyvärr så tror jag att många kommer att fundera på sina medlemsskap den närmaste tiden och till dem vill jag bara säga att lämna inte facket i vredesmod utan att gå med i ngt alternativ. Utan ett starkt kollektiv är det omöjligt att komma framåt, men då kräver det också en ledning som har samma vilja som sina medlemmar. Inte tvärtom!


Nättrafiken halverad?

Och även att nättrafiken minskade med 30% dagen efter IPRED,s införande har man kunnat läsa de senaste dagarna. Kanske man gjorde den jämförande mätningen dagen före lagens införande och då är det väl troligt att en och annan passade på att tanka medan de fortfarande befann sig på rätt sida om lagen, så de sensationella mätningarna kanske inte är så sensationella när allt kommer omkring. Pirat Bay hade endast en marginell minskning.
Betydligt mer intressant är att Antipiratbyrån anklagas för dataintrång i samband med de första IPRED fallen. Det är André Rickarsson, säkerhetsexpert på Bitsec och tidigare Säpo som går ut med detta. En intressant artikel i METRO som jag tycker ni ska läsa. Hoppas nu att det blir en anmälan mot Antipiratbyrån också! Henrik Pontén är nog Sveriges mest avskydda invånare just nu.
Klicka här för att läsa artikeln: METRO om IPRED.


I morgon (månd.) går Wanja, allt annat vore vansinne.

Att Wanja tror att det räcker med att lämna styrelseuppdragen är endast ett sätt att göra pinan längre. Lämna in omedelbart Wanja! Du har inget förtroende kvar och kommer inte inom överskådlig tid att kunna reparera det heller.
Den fråga jag ställer mig är hur Mona, som gav Wanja sitt fulla förtroende häromdagen skall kunna sitta kvar om Wanja får gå? Men det är ju närmast en sak för sossarna att lösa. Det viktiga är att man tar tag i de grundläggande felaktigheter och brister som råder inom rörelsen. Då räcker det inte att en eller två personer lämnar sina poster för att ersättas av andra som skall missbruka sin förtroendepost på samma sätt. Det krävs en reformering av rörelsen!

                                        

Kanske ngt för Mona och Wanja att tänka på?

Roade mig, dagen efter Lönnroth, med att läsa på Wikipedia om Rosa Luxemburg, som han hade citat från i sitt föredrag.
Där står det bl.a. följande:
Luxemburg motsatte sig SPD:s reformistiska politik och den socialdemokratiska rörelsens alltmer centralistiska och hierarkiska struktur, som ökade klyftan mellan ledningen och fotfolket.

Det kanske kan vara något att ta fasta på för både Wanja och Mona efter gårdagens opinionssiffror?
 
Opinionssiffror som för övrigt var glädjande på det sätt att både KD och C hamnade under 4% spärren. Resultatet är också helt i linje med moderaternas långsiktiga strategi att de skall växa på de andra partiernas bekostnad, helt enligt Reinfeldts "Det sovande folket", eller kort och gott "Reinfeldts kamp" som jag föredrar att kalla den. Kanske en ny allians växer fram innehållande M,FP och SD? Nej det kanske är att måla fan på väggen, eller vad tror ni?

Rosa Luxemburg

Vara hela dagen.

Idag blev det till att vara inomhus hela dagen. Distriktet hade träff i Vara med ledarskap och ekonomi på schemat.
Förmiddagen bestod av ledarskap och det var Sisu som höll i trådarna. Mycket bra.
På eftermiddagen var det förre riksdagsmannen Johan Lönnroth (V) som höll i trådarna och då var det ekonomi på schemat och framförallt då den globala krisen, dess verkningar och åtgärderna som behövs för att densamma skall kunna lösas. En mycket intressant och givande eftermiddag.


Johan Lönnroth.Ge alla unga chansen!


2 april, presenterade Mona Sahlin (S), Peter Eriksson (MP), Maria Wetterstrand (MP) och Lars Ohly (V) den rödgröna alliansens ungdomssatsning.

De närmaste åren står vi inför enorma utmaningar. Den redan mycket höga ungdomsarbetslösheten kan komma att stiga dramatiskt om inget görs och de som står längst ifrån arbetsmarknaden kommer att drabbas hårdast. Alla goda krafter i samhället måste nu mobiliseras. Att skapa möjligheter och en ljusare framtidsbild för dagens unga generation är en nyckel för att klara framtidens utmaningar. Det behövs ett ledarskap där de unga känner att vi står bakom dem. Vi vill erbjuda en politik som gör att de unga kan växa och utvecklas och därmed bidra med sin fulla potential. Vi vill visa en modern väg in i framtiden.


Läs hela presentationen av satsningen och ladda hem det här.


Ovanstående är hämtat från Vänsterpartiets hemsida, och med tanke på kommentarerna hos Lidköpingsnytt kanske detta t.o.m. kan tillfredsställa signaturen Mats m.fl.

Medlemsmöte!Välkommen till Vänsterpartiets medlemsmöte


Vi samlas i partilokalen kl. 19:00

15e april
På programmet finns kulturellt inslag


Aktuella kommunala frågor


Förtäring - kanske korv med bröd


Styrelsen hälsar alla välkomna

IPRED, en generationsfråga både tekniskt och åldersmässigt.


Hallbygget avbryts!

P.g.a. den akuta försämringen av landets och kommunens finanser avbryts nu bygget av evanemangshallen i Lidköping. Kommunen behöver pengarna för att bibehålla Gösslunda skola och till kommunalrådets och oppositionsrådets bonus och pensionsvederlag. Blir det därefter mot förmodan något över kommer dessa pengar att läggas på en siktgata i ågårdsskogen ner mot Lidan. Tråkigt besked för alla bandyälskare men sådan är den krassa verkligheten ibland. Villa-Lidköping BK sägs nu sitta i krismöte för att ev. anmäla ett lag till SM i Hockey-Bockey istället och på detta sätt ändå komma under tak, med omtanke om sin publik.


Trandansen.

Denna underbara vårdag tog vi en utflykt till trandansen, frugan och jag. Kanske det var rekordet man rapporterade om igår (18 500 tranor) i kombination med vädret som fick oss att åka. Det är lätt att vara "hemmablind" annars när man bor så nära. Mycket folk och fantastiskt mycket fler tranor, svanar, gäss, änder och andra arter fanns att beskåda.


RSS 2.0