Kura skymning.

"I Norden fanns innan industrialiseringen en gammal tradition, som idag är mer eller mindre
utdöd. Man har inte nämnvärt noterat att den fallit i glömska, fastän den var en så naturlig del av vår gamla bondekultur. Skymningstimmen var en tid av tystnad och ro, innan andra sysslor tog vid.
Vid sommarmörkningen kunde man gå en kvällspromenad under tystnad, se på naturens
skönhet och lyssna till de naturliga ljuden runt omkring. Sinnena renades och skärptes."
 
 
 
 

Media sprider "fake news"?

Inför vårändringsbudgeten kan man i media läsa att det blir skattehöjningar och besparingar i äldreomsorgen. Reptilhjärnan går igång direkt, så också hos undertecknad.
Därför var det befriande att läsa finansminister Magdalena Anderssons egna klargörande av de faktiska förhållandena idag.
 
"Regeringen har i budgeten valt att inte gå vidare med två utvecklingsprojekt som M och KD hade föreslagit. Dessa projekt är inte igång och förändringen kommer inte att få någon negativ påverkan på äldreomsorgen någonstans i landet. Det är också väldigt oklart i M/KD budgeten hur de ska fördelas. Äldreomsorgen behöver framförallt mer pengar till personal. Inte fler projekt. Kommunerna vill inte ha den typen av små och riktade bidrag. Det blir krångligt och svårstyrt för dem. Istället satsar vi på stora ökningar av de generella statsbidragen - 5 miljarder per år hela mandatperioden. De ska också användas till äldreomsorgen."
 
En helt annan innebörd än medias svarta rubriker!
 
 

Att vara eller inte vara ..........

.... medlemmar i EU, det är frågan?
 
EU-valet närmar sig med stormsteg, men det är inte mycket till valrörelse från politiskt håll. Det är inte direkt förvånande de gånger man råkar se partiernas slogans. De verkar inte veta själva vad de vill göra i EU för att det skall gagna svenska folket.
 
S t.ex har "fred, frihet och feminism".
V kör med att "stå emot högerextremismen och rädda klimatet."
 
Hur tilltalande är detta för löntagare som drabbas av lönedumpning? Hur tilltalande är detta för det ökande antalet fattigpensionärer? Hur tilltalande är detta för det ökande antalet hemlösa? Hur tilltalande är detta för det ökande antal som får sin sjukersättning indragen?
Bara för att nämna några frågor som direkt angår folk.
 
Och "kådisarna" blandar svenska och engelska i sin Trump-slogan, " make EU lagom igen".
Man kan ju undra om de vill ändra skyltarna utanför badhusen till "bad time" också?
Vad de vill med EU lyser iaf totalt med sin frånvaro.
 
Liberalerna vill att det skall vara lika enkelt att ta tåget till Paris som till Gällivare. Och att ta tåget till Gällivare går inte alls då den stationen lades ner på 70-talet redan. Talande?
 
Och inget parti vill längre lämna EU, förutom Kommunisterna då, men de uppmanar till att inte rösta alls i valet.
 
Undra på att valdeltagandet är lågt sedan!
 
 
 
 

Rasister nu som då (1931)?

Varför kallar dagens "överhet" arbetare för rasister för att de står upp för kollektivavtal och lika villkor?
Frågan är i allra högsta grad aktuell sedan Kommunistiska Partiet i Malmö lanserat en kampanj till Polska byggnadsarbetare som dumpar lönerna.
"Gå med i facket eller åk hem!"
 
Detta anses idag vara rasistiskt av relativistiska, historielösa identitetspolitiker och kommentarsskrivare. Uppenbart har dessa ställt sig på "överhetens" sida idag mot arbetarnas rättigheter inom ramen för den nyliberala ordning som nu råder i Europa.
 
"Under våren 1931 gick arbetare inom pappersindustrin i Ådalen ut i sympatistrejk, för att stödja sina kamrater vid Marmaverken i Hälsingland som strejkade mot att företaget ville sänka deras löner. Vid den här tiden satte företagen ofta in strejkbrytare för att krossa strejker. Den 13 maj 1931 anlände ett 60-tal strejkbrytare till Ådalen. De skulle användas för att lasta pappersmassa, som arbetarna hade satt i blockad.
Samma dag tågade omkring 500 arbetare till strejkbrytarnas båt och stormade den. Fyra strejkbrytare övermannades och togs med till Kramfors där de avkrävdes löfte om att de skulle åka hem igen. Därefter överlämnades strejkbrytarna till polisen. Men företagen vägrade att dra tillbaka strejkbrytarna. I stället kallades militären in för att skydda dem. Det var inga värnpliktiga som användes, utan anställda soldater."
http://www.adalen1931.se/skotten2.html
 
Hur det alls kan anses rasistiskt att stå upp för arbetarklassens rättigheter säger nog mer om dessa verklighetsfrånvända kritiker än om de som verkligen står upp för arbetarklassen. Dags att alla nyliberala akademiker tänker lite längre än näsan räcker.
Arbetarklassen har varit förlorare i över 30 år. Det är nog nu!
 
 
 

RSS 2.0