Vad var det som hände?

På 60-talet när jag växte upp så var det alltid lite spännande när flygande tunnan, lansen och sen draken kom vrålande i skyn. Sverige hade ett av världens starkaste flygvapen. Vi hade ett totalförsvar som också skapade en gemenskap och sammanhållning i landet. Stridsvagn S, Boforskanoner m.m m.m.

Välfärdssektorn var ägd av oss alla för allas vårt bästa.

Företagen var svenskägda.

Och allt detta ansåg de allra flesta vara värt att försvara.

(Nationalism)

 

Hur ser det ut idag? Vi har ett flygvapen, men vilken styrka det har i en jämförelse var det längesedan jag hörde någon omnämna. Försvaret är en spillra av sitt forna jag efter att ha gjorts om till ett insatsförsvar, istället för ett invasionsförsvar, efter inrådan av amerikanska konsulter.

T.o.m välfärdssektorn har sålts ut för att istället tillfredsställa enskilt ägande framför folknyttan.

Företagen är utsålda till amerikanska banker, investmentbolag och riskkapitalister. Ja vi säljer t.o.m ut vårt land till kommunistiska Kina och auktoritära Ryssland.

(Globalism)

 

Frågan jag ställer mig idag, är vad det är våra myndigheter ska skicka ut våra barn och barnbarn för att försvara? Är det utländska kapitalisters ägande, oavsett om de är från kommunist-Kina eller USA?

 

Så vad var det som hände, egentligen?

Vi har ju redan sålt smöret och tappat pengarna!

 

 

 
 
 
 

Tillgång och efterfrågan?

Att vi lever i denna kapitalistiska verklighet råder ju inga tvivel eller meningsskiljaktligheter om.

Brist på en vara = högre pris.

Samma pris = varubrist.

Vad är då vänsterpolitik i detta om man ser även till det mänskliga?

Historiskt har vi haft en långsam befolkningstillväxt och hög produktivitet som gjort att välståndet kunnat öka i landet. Dock var det politiken som då genom valuta och kapitalregleringar bestämde hur produktivitetsökningen skulle fördelas.

Efter ”novemberrevolutionen-85 började dock dessa regleringar att avskaffas (politiken släppte makten över kapitalet till marknaden). Samtidigt gav man då upp den fördelningspolitiska makt man hade. Istället för att fördela ökade vinster via lön så blev det politiska alternativet transfereringar (bidrag) av skattemedel.

Som jag ser det gick vi från en solidarisk politik till en ren högerpolitik. ”Gör din plikt, kräv din rätt”, tappade successivt sin innebörd. Alltfler gick till att enbart kräva sin rätt.

Vänstern gick från klasskamp (rättvis fördelning av det ökade produktionsvärdet) till identitetspolitik.

Det började med novemberrevolutionen och fullbordades med EU medlemskapet.

För vad hände när vi gick med i EU?

Fri rörlighet för människor och kapital.

Detta ökade tillgången på arbetskraft för företagen vilket fick lönerna att sjunka. De stora företagens vinster har däremot ökat enormt.

Ovanpå denna fria rörlighet har också Sveriges höga invandring ytterligare spätt på denna effekt.

Hur kan något av detta anses vara vänsterpolitik? För mig är det en gåta.

 

På vilket sätt skulle Sveriges löntagare gynnas av ett ökat utbud för arbetsgivarna av arbetskraft, när ökat utbud = lägre pris (lön)? Vi vet ju att det är så marknadsekonomin fungerar.

Vi borde ju enbart importera höga chefer inom både det privata och offentliga för att få ner deras hutlösa löner. Vattenfalls VD Anna Borg erhåller t.ex 1,3 miljoner kronor per månad. För vad?

 

Men att stoppa den fria rörligheten eller migrationen tillåter inte EU och då hänvisas det alltid till ”mänskliga rättigheter” istället. Vilka skyldigheter man har, nämns aldrig i sammanhanget.

Men hur blev det alls vänsterpolitik att öka utbudet av arbetskraft, när man vet att detta ofrånkomligt leder till lägre priser (löner) i och med att vi lever i en kapitalistisk marknadsekonomi?

Borde det då inte vara vänsterpolitik att istället minska utbudet av arbetskraft för att på så vis få upp priset/lönen?

Någonstans får man ju ändå anpassa sig till den verklighet som råder.

Vi ser ju det tydligt nu i den inflation som råder. Alla priser ökar, men inte priset på att köpa arbetskraft, det sjunker realt istället.

Så vad är egentligen vänster eller höger idag sett till den ekonomiska politiken?

Delge gärna era synpunkter.

 

Vem/vilka ska styra Lidköping?

Liten tillbakagång för den styrande majoriteten i valet, men fortsatt majoritet. Det naturliga vore ju då att samarbetet fortsatte så man får fullfölja det man påbörjat. Lidköping har ju många stora projekt på gång.
Moderaterna gick fram något, men ser nog ändå resultatet som ett misslyckande internt och nu börjar man göra bort sig rejält också i frustrationen över den utelivna framgången.
Innan valet gjorde man stor sak av att man var villig att tala med alla partier, utom S.
Efter valet har man nu samtalat med S. Makten tycks vara hett eftertraktad i Lidköpings "nya" Reinfeldtsmoderater. Vore illa för Lidköping om S föll för detta, men det tror jag faktiskt inte att de gör.
KD och V och SD gjorde bra val i Lidköping. SD följde ju rikstrenden, men V och framförallt KD bröt av mot sin något negativa rikstrend istället. Båda partierna har ju kompetenta ledamöter som säkert bidragit till denna positiva utveckling.
Så min gissning blir att majoriteten fortsätter. Man ska inte förringa kontinuitet!
 
https://www.nlt.se/2022/09/19/m-i-lidkoping-oppnar-for-samarbete-med-s-trots-pikarna-for-samtal-med-dem/

Vem/vilka ska styra Götene?

Alliansen ++ förlorade sin majoritet i Götene. Nu är frågan vem som får ihop en fungerande majoritet.
S vill med V, som man lurat i 4 år till gemensamma budgetar, försöka återigen att få med sig det lokala partiet Götenes Framtid ( fd Ny Demokrati ) för att få en majoritet med ett mandat. Frågan är om GF återigen låter sig luras av S förhandlare Peter Legendi som var med och ljög redan 2014. Mannen som alltid verkar i det fördolda. Förhandlar med osanningar, men andra får klä skott när det brister. Har även suttit i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset i regionen, men har aldrig synts på några barrikader trots den undermåliga moderatpolitik som förts, där både läkare och övrig vårdpersonal demonstrerat mot den förda politiken. Legendi har dock varit totalt anonym.
Blir intressant att följa detta om GF återigen låter sig luras/köpas av välarvoderade orförandeposter?
 
https://www.nlt.se/2022/09/22/de-leder-samtal-i-hopp-om-maktskifte-i-gotene/

Miljöalarmismen!

Sedan 1972 har miljöalarmisterna förutspått att vi har 10 år på oss för att undvika katastrof.
2020 har vi enligt samma alarmister fortfarande 10 år på oss.
Visst har det blivit varmare sedan mätningarna började. Mätningarna började när vi lämnade den kallaste perioden i modern tid i mitten av 1800 talet som kallades "lilla istiden".
Ur den aspekten är det inte konstigt att det blivit varmare. Det ska vi nog tvärtom vara glada för. Hade det istället blivit ännu kallare hade vi nog knappast velat bo kvar här nu.
Med detta sagt tycker jag ändå att vi ska arbeta för att minska våra utsläpp och på sikt bli fossilfria. Men det ska göras på ett för samhället fungerande sätt, inte med plakatpolitik och meningslösa straffskatter. Det har enbart kontraproduktiv och polariserande effekt.
Jag tror också att staten måste ta tillbaka makten över kapitalet för att det ska låta sig göras utan att folk ska bli utkastade ur samhällsgemenskapen av ekonomiska skäl. Så långt borde vi ha kommit 2020 tycker jag.
Så jag förordar helt klart en helhetssyn för att lösa problem, inte alarmism, aktivism och egoism!
 
 
 
 
 

Vaccin, klimat, rasism, islamofobi, vargar m.m m.m.

Är allt konspitrationsteorier som inte faller våra makthavare på läppen? Ja det är inte utan att man börjar undra för i allt fler kontroversiella ämnen går det inte längre att föra en seriös diskussion. Istället så skyfflas du undan med diverse nedsättande epitet klistrat på dig.
Man kan inte låta bli att undra när man ser hur kunniga utbildade tidigare väldigt ansedda människor får sina liv förstörda för vad som borde varit en vetenskaplig seriös diskussion. Forskarrön som inte ifrågasätts blir ju aldrig vetenskap alls. Det är ju grunden i all vetenskap att den måste kunna ifrågasättas.
Jag tror ingenting i dessa frågor, men jag blir faktiskt allvarligt bekymrad över forskarvärlden och vetenskapen framledes. Har vetenskapen ersatts av pengamakt?
 

Vänsterns "Obama" lämnar.

Ny partiledare idag och troligast blir det Nooshi Dadgostar som tar över, även om valet i skrivande stund inte gjorts ännu.
Lyssnade på Jonas tal och hur han påtalade de skillnader partiet gjort under hans ledning. För mig är han dock en stor besvikelse politiskt. Visst Jonas är en väldigt trevlig person, bra talare, lugn och saklig i debatten oftast, men politiskt har partiet under hans ledning inte åstadkommit några som helst systemförändrande åtgärder, endast små reformer på marginalen som glasögon till barn, busskort o.s.v. och det är väl bra för de som haft behoven. Problemet är ju att inget gjorts åt de felaktigheter som lett till att dessa behov uppstått och där har Jonas fulspelat enligt min mening.
Han släppte fram Löfven 2014 i en minoritetsregering med det ultimativa kravet att det skulle bli stopp för vinsterna i välfärden. Problemet var bara att Löfven i valrörelsen då uttalat att det låter sig inte göras. Hade S varit med på tåget då, så hade det låtit sig göras, för då ville även SD ha bort vinsterna ur välfärden. Men efter valet ändrade sig SD, troligen med en förhoppning att Alliansen då skulle ta makten med dem som passivt stöd. Det blev inte så för Alliansen hade ju uttryckligen sagt ifrån att man aldrig skulle regera med stöd av SD.
Detta gav dock en öppning för S och Stefan Löfven som också ändrade sig nu när de visste att det inte längre fanns någon riksdagsmajoritet för att ta bort vinsterna. Och på denna vaga grund släppte då V och Jonas Sjöstedt trots allt fram Löfven att regera med DÖ (decemberöverenskommelsen) och löftet om att vinster i välfärden skulle utredas för att ta fram en proposition som aldrig skulle kunna vinna majoritet i riksdagen.
På grund av detta fick S också klä skott för flyktingkatastrofen 2015 och utan möjlighet att få igenom något annat än budget, i övriga frågor styrde ju borgarna agendan men regeringen fick ta ansvaret.
Lika illa var det när V släppte fram Löfven efter 2018 års val. Man släppte fram en regering som skulle driva en mer borgerlig politik än Alliansen någon gång gjort ens under Reinfeldt. Och nu har vi den turbulens vi har i riksdagen med LAS.
Nej, det enda Sjöstedt åstadkommit under sina år, är att ha sett till så att S i väljarnas ögon får klä skott för den borgerliga politik som genomförs och genomförts, men utan att V och Sjöstedt själva blir ifrågasatta för det. Det finns något bra med att gå i opposition också. Och det är att då får de som driver politiken också ta ansvar för den. Och man kan föra fram sin egen politik i opposition och ge väljarna ett bra alternativ i nästa val. Men som man istället agerat så är det enbart att slå krokben på sig själv.
Så mitt minne av Sjöstedt som partiledare blir att det är skönt att det är över.
Obama fick fredspriset innan han tillträdde som president. Han ärvde fyra krig och lämnade efter sig sju. Han åstadkom heller inga systemförändringar i samhällsstrukturen, men han förde ju sig fint och uppträdde som borgarna vill att en statsman ska uppträda.
Därav min liknelse med Sjöstedt. Han har inte uppnått några som helsta systemförändringar, men han för sig bra och korrekt på ett sätt som borgarna uppskattar. Och S får ta skulden för den borgerliga skitpolitik som möjliggjorts av V. Tack vare detta har vi nu också fått ett konservativt block i riksdagen.
Så nej, jag medverkar inte i "vågen" över vad V har åstadkommit under Sjöstedts ledning!
Men lycka till i Hanoi Jonas.
 
 
 
 

Härska genom att söndra!

Så långt har det alltså gått med klassförrädaren Löfven, att han genom att söndra LO till varje pris ska behålla makten.
Att han genom påverkan fått IF Metall att gå ifrån LO´s gemensamma beslut behövs ingen större fantasi för att förstå. Löfven gick ju själv ständigt kapitalets ärenden som IF Metallordförande. Att Veli Pekka velar med när husse ryter är tyvärr inget som förvånar.
Nu försöker man genom denna söndring pressa LO att vika ner sig. Jag hoppas innerligt att LO inser att de företräder sina medlemmar i första hand och inte klassförrädaren Löfvens personliga maktbegär.
Det får vara nog nu. LO måste mana till storstrejk, annars kan de lika gärna lägga ner.
 
Enade vi stå, söndrade vi falla!
 

Är badhusets dagar i Götene räknade?

Ja av fullmäktigedebatten att döma så är badhuset iaf kraftigt nerprioriterat av alliansen, i bästa fall.
Prioriteringen nu ligger på att vara Ohlinsgymnasiet till lags och deras lokalbehov, som kan innebära att en ny förskola måste byggas. Då behövs pengarna i första hand till den investeringen, sen får vi se om några år om det alls går att investera i ett nytt badhus. Annars blir det troligen nedläggning.
Vad kom fram i debatten då?
Som vanligt en mycket usel utredning med ett på förhand beställt omöjligt slutförslag. Möjliga förslag negligerades helt av badhusgruppen.
Det är samma gamla mentalitet som alltid i Götene vare sig det gällt Medeltidens Värld/Äventyrslandet Kinnekulle eller Musikskolan. Allt är klart och uppgjort på förhand, men ingen vågar stå för det.
Att sen alla påstår sig vilja ha ett badhus blir enbart patetiskt.
 
 

Gör om grundlagen!

Vad ska man säga om mordet på läraren i Frankrike? Det är bedrövligt med dessa religiösa fundamentalister, oavsett om det är i Frankrike eller här hemma i Sverige.
Vad som är än värre här hemma, är att man tillåter religionsfriheten att sätta sig över vårt sekulära statsskick. Och islamisterna har tagit sig in i varenda parti och pressar på för att religionen ska gå i första hand. De accepterar helt enkelt inte våra lagar och regler, och gör de inte det så ska de heller inte vara här.
 
Det behövs många ändringar i grundlagen, inte minst när det gäller religionsfriheten. Det skulle skrivas in ett tillägg att religionsfriheten endast gäller inom ramen för det sekulära statsskicket och dess lagar och regler. Vi ska aldrig acceptera några shariatendenser eller andra former av förtryck!
Och det är ju helt horribelt som det nu är att man förbjuder människor att röka under arbetstid, t.o.m under raster, men du ska ha rätt till din bönestund på arbetstid?
Det vore intressant att höra hur/om Svenskt Näringsliv försvarar detta?
 
Vi skapar så mycket motsättningar i samhället genom denna undfallenhet och naivitet så det kommer aldrig att sluta väl.
Varför agerar t.ex inte myndigheterna mot alla moskéer som diskriminerar både kvinnor och homosexuella? Hade svenska kyrkan gjort likadant hade det åtgärdats omgående.
Och Facebook, Twitter m.fl tillåts att strypa det fria ordet, trots våra grundlagar som ska skydda yttrandefriheten?
Björn Rosengren kallade Norge för den sista Sovjetstaten, men det är sannerligen Sverige som lägger beslag på den titeln och det gör man med råge.
 
"Man kan lura hela folket en del av tiden, och en del av folket hela tiden, men man kan inte lura hela folket hela tiden." /Abraham Lincoln
 
 

FN-stadgan, Kap I, artikel 2:4

Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende,eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.


Bra ledare växer inte på träd!

Götene har återigen fått en politisk stridsfråga. Nu gäller det ett nytt badhus, eller inte.
Götene var ju tidiga med sitt badhus. Något som förknippats med kommunen alltsedan dess. Det är liksom en del av Götenes skäl idag och det vore ett betydligt fattigare Götene, åtminstone i tanken, om det inte fanns ett badhus i tätorten. Men nu har det återigen blivit ett "revirpinkande" av partierna.
Nu skall frågan debatteras i fullmäktige på måndag men vad skall det leda till? Alliansen ++ som styr lär knappast förändra sin liggande budget pga detta.
Det hade däremot varit intressant att för en dag avskaffa partierna och låta ledamöterna debattera och besluta enbart utifrån sitt personliga mandat. Jag är övertygad om att man skulle komma fram till en lösning både snabbt och rationellt.
Men ledarskapet i Götene har varit svagt i många år nu och dagens ledarskap är inget ledarskap alls, annat än för den egna personliga vinningens skull.
Ett bra ledarskap har egentligen inte med parti att göra. Ett bra ledarskap har fingertoppskänsla för vad folk i kommunen tänker tycker och vill. Sen finns det ju naturligtvis ekonomiska ramar att ta hänsyn till. Men visst är det märkligt att som i Götenes fall kunna slänga hundra miljoner i sjön gällande Medeltidens Värld/Äventyrslandet Kinnekulle, men enbart se hinder när det kommer till något som är bra och önskvärt av kommuninnevånarna. När politikerna fallerar och slösar pengar då har uppfinningsrikedomen inga gränser. Då är det kreativ bokföring på hög nivå som gäller för att dölja så mycket som möjligt. Men när det kommer till något som är bra och önskvärt av folk i kommunen då ser politikerna enbart hinder.
Med en bra ledare i politiken hade detta aldrig blivit en fråga, badhuset hade redan varit beslutat.
Men som sagt i rubriken, bra ledare växer inte på träd. Det finns många exempel på bra lokala ledare, oavsett partitillhörighet. Det har inte Götene haft på väldigt många år nu och det märks.
Jag skulle kunna räkna upp ett antal goda ledare runt om i riket men det avstår jag från idag.
 
 
 
 

Lyssna noga på detta!


Spara på våra äldre!

Mycket märklig artikel i lokala tidningen om Lidköpings äldrevård.
"Kan bli färre platser", lyder rubriken. Samtidigt trumpetar finansministern och andra rikspolitiker ständigt ut att kommunernas dåliga ekonomi beror på att det blir alltfler äldre?
Man kan bli förvånad för mindre.
Hela artikeln ger en dålig smak i munnen och dålig magkänsla.
Lena Blomgren (S) talar om "effektiviseringar" motsvarande 17,1 miljoner. En sosse med moderatretorik alltså. Kalla spaden för spade för det handlar om besparingar och nedskärningar, ingenting annat.
Hon säger också att det är mindre och mindre efterfrågan på äldreboendeplatser. Ja vad beror det på isf? Har folk gett upp eftersom det är kommunens personal som bestämmer om den äldre är tillräckligt dålig för att få en plats. Ett värdigt liv ska man tydligen inte kunna ha, iaf inte om man vill anlita det offentliga.
Minns förr när de äldre från ålderdomshemmet gick med raska steg genom Fredriksdalsparken för att gå fram på stan. Då hade vi råd att ge våra äldre plats innan de blev vårdkollin, men det har inte rika Sverige råd med längre.
Lena påstår också att det är så dyrt med äldreplatser pga att det kräver en personal per boende?
Jag har då aldrig varit på något äldreboende där det varit lika mycket personal som boende. Klart man med kreativ matematik säkerligen kan komma fram till detta genom att räkna med så mycket ickevårdande personal som möjligt, men det tror jag gäller även inom hemtjänst och hemvård isf.
Nej jag blev faktiskt riktig riktigt besviken när jag läste denna artikel. Jag trodde inte Lidköping skulle sjunka så lågt med den nya majoriteten.
 
 
 

Varför är "feminister" tysta om detta?

I Borås har man gjort en rapport om förhållandena i det invandrartäta Norrby. Det är inte smickrande precis. Flickor som inte täcker sig bespottas och mobbas. Elever som äter griskött mobbas. Stark hederskultur och precis alla avarter folk talar om och som politiker relativiserat. Bedrövlig läsning.
Blir intressant att se hur man ska följa upp denna rapport och vilka åtgärder man kommer att vidta?
 
Här är rapporten. "Lägesbild Norrby".
 
 
 
Politiker i sin bubbla.
 
 
 
 

RSS 2.0