Arbets(löshets)linjen!

Konjunkturinstitutet spår att 100 000 kommer att mista sina arbeten under de nästkommande åren. Det är dubbelt så många som under den förra lågkonjunkturen 2001-2002, så man undrar vad det s.k. "nya" M:s arbetslinje har bidragit med egentligen. Ingenting är väl svaret förutom att det ytterligare har ökat orättvisorna med kraftigt ökade klyftor som följd.

Det är så klassiskt detta med borgerlig politik när man omfördelar samhällets resurser från den stora massan till ett fåtal redan välbemedlade. Minskar köpkraften hos massan stagnerar samhället eftersom de välbemedlade hellre samlar medel i hög än konsumerar.

Reinfeldt står dock fortfarande och "hostar" om den 1000 lapp som han "gett" låginkomsttagarna i skattesänkning. Jag undrar hur han får ihop sitt resonemang med IF Metalls beräkningar som säger att avtalet under 3 års perioden kommer att ge reallöneökning med 0,1%, och detta kom man fram till innan finanskrisen. Antagligen blir väl slutresultatet en reallöneminskning när man summerar efter avtalsperiodens slut. Och detta delvis (2/3) under århundradets största högkonjunktur!

Det är effekterna av allianspolitiken i verkligheten i Sverige idag, som Kurtan antagligen skulle uttryckt sig.


Den som gapar efter mycket............

Privatiseringsiverns absurditeter!

Kommunalarbetaren har idag en artikel där Riksrevisionen kräver en lagändring ang. granskningen av och de anställdas möjligheter att anmäla vanvård inom den privata äldreomsorgen. Skillnaderna märks tydligt när man läser följande:

Offentlig äldreomsorg omfattas av grundlagens regler om medborgarnas insyn enligt offentlighetsprincipen. De anställda är garanterade yttrandefrihet och meddelarfrihet. Det är straffbart för någon chef eller myndighetsperson att försöka ta reda på vem som har läckt ut uppgifter till media.

Privat äldreomsorg kan omfattas av avtal med kommunen om medborgarnas rätt till insyn och de anställdas yttrande- och meddelarfrihet. Om entreprenören bryter mot detta är det ett avtalsbrott och inget grundlagsbrott. Det blir upp till kommunen att stämma inför domstol eller säga upp avtalet.

Man kan fråga sig för vem det privata då ger frihet. Inte är det för vårdtagarens sida iallafall. Minimal insyn och inget rättsläge överhuvudtaget. Läs hela artikeln.

Snön ligger vit på taken..............

Så här såg det ut på Billingen kl.13.40 idag. Nu är vintern nära kan man säga även om det endast var på "toppen" det var så här.
 


Flamman om Bush-erans misslyckade privatiseringar.

En läsvärd artikel i Flamman om republikanernas misslyckade politik som i mångt och mycket direkt kan översättas till "vår" allians som bedriver exakt samma misslyckade politik här hemma, eller vad sägs om följande klipp ur artikeln:

Vid makten handlar det republikanska partiet om privatiseringar, privatiseringar och privatiseringar.
- Resultatet är en katastrof. Washington DC är fyllt av företag som enbart gör pengar på skattemedel. Och i samtliga fall där vi kan se att USA inte klarar av att få saker gjorda är de inblandade, återuppbyggnaden av Irak, återuppbyggnaden av New Orleans - allt detta var uppdrag som getts till den privata sektorn. Ett annat resultat har varit att vi nått nivåer av korruption, som vi aldrig sett förut.


Vem känner inte igen alliansens mantra i detta? Det är som det kommit direkt ur Odells eller Filippa Reinfeldts strupe via de kluvna tungorna.
Läs artikeln i sin helhet, för innan mitt klipp så handlar det om hur man på gräsrotsnivå flörtar med arbetarklassen men när det kommer till maktens boning då är det klippets innehåll som blir verklighet. "Nya" Moderaterna- arbetarpartiet, och nu skall man dra till med "Upp till kamp" o.s.v. Känns flörterna igen? Skall Sverige bli "lilla USA"? Ja får alliansen bestämma så är det otvivelaktigt så. Tur att det är val 2010 men aldrig har väl mindre än två år känts så avlägset som nu.


Inne i Mac-vimlet!

Så har man då lyckats få ut en bild i stora vida världen, MacWorlds blogg närmare bestämt efter en liten omväg via "chefen". Det var bilden från en av musikutbildningens salar som "slog". Alltid roligt när man kan glädja andra även om jag själv "knackar" på en PC.
MacWorld bloggen.

Här kommer en repris från medlemsmötet på de la Gardieskolan från den 17 oktober..


I onsdags kväll var det medlemsmöte med start på de la Gardieskolan. En imponerande förändring av skolan har ju skett och det är lite annorlunda nu mot den tiden man själv minns där. Det blev en guidad tur som verkligen var bra. Stort tack!Välkomna till verkligheten "nya" M!

Nu äskar även moderater för mer pengar till kommuner och landsting. Det kanske inte var så smart att frysa uppräkningen av statsbidragen trots allt. Nu inser man det som Vänstern hela tiden hävdat, en stark offentlig sektor som vi har råd med om inte Borg envisas med att istället lägga pengarna på hög i ladorna. Vänstern regerar trots allt!


Evanemangshallen live!

Kommunen har en webcam som visar byggandet av hallen i realtid. Lägger den också som länk.

En skitsak men ändå inte.

Det behövs fler offentliga toaletter i Lidköping tycker Vänsterpartiet men intresset från övriga politiker är svalt.
Lyssna på radiointervjun med Bo Eliasson. (klicka på bilden)


Nu är sommaren långt borta!

I kväll fick man kvalfullt se den första saltbilen för säsongen sprida sitt miljövänliga innehåll. Det är lika tragiskt varje år. Det positiva nu var väl att det inte regnade och var 5 plusgrader (har hänt tidigare), nu är det 2 plusgrader och uppehåll med en fallande temperatur så det är väl befogat kanske. Förhoppningsvis hindrar det alltid någon från att skadas eller dödas i trafiken. Men saltbilarna är ingen rolig syn ändå.

Visserligen ingen saltbil, men nära nog.
                

Alliansverkligheten krackelerar mer och mer.

Privatskolor köps och säljs för mesta möjliga vinst (vem bryr sig då om elevernas bästa), Odells "pr-bank" är nära konkurs och visar sig sannolikt ha brutit mot allt vad regler heter inom det finansiella systemet.
Vår "fristående" riksbank ger ett besynnerligt lån (för att rädda ansiktet på några gamla goda vänner?) till denna bank.
Åldringsvård och sjukvård har börjat privatiseras med samma syfte som i skolfallen, högsta möjliga vinst på skattebetalarnas bekostnad.
Varför skall man först betala skatt för att få sjukvård och i privatiseringsivern också betala försäkringspremier ovanpå detta för att kunna erhålla samma sjukvård?
Jo det är nog väldigt väl uträknat. Man är fullständigt medveten om att långt ifrån alla kommer att teckna en försäkring, medvetet eller omedvetet eller för att man helt enkelt inte har råd och då finns det helt plötsligt utrymme för gräddfiler. Om alla tecknar likadana försäkringar blir det ju status quo, men det vore i den bästa av världar. Verkligheten är ju tyvärr inte på det sättet och då vi får hållas med allianssamhället knappt två år till.
Kort och gott ett allianssamhälle á la USA.

Det förekommer nog ett antal "dunkla" handslag i finanskrisens kölvatten.

Privatisering = segregation!

Programmet Skolfront har dragit ner byxorna på privatskolorna. De vill ha grädden så får kommunerna ta resten, eller enkelt översatt så vill de med minsta möjliga arbetsinsats göra största möjliga vinst.
Det finns inte resurser att ge ADHD barn eller funktionshindrade plats i dessa skolor, men höga VD löner och bonusar finns det resurser till.

"Mellan 13 och 16 procent av alla Sveriges barn och ungdomar antas ha någon form av funktionshinder. UR:s undersökning visade dock att antalet elever med fysiska funktionshinder på de uppringda skolorna inte uppgick till mer än 2,47 promille. "

Detta är saxat från Skolfronts sida och talar väl för sig självt. Samtidigt slår privatiseringsivrarna på stora trumman för att samma felaktiga segregering skall införas i åldringsvården fullt ut. Det är dags att folk stämmer i bäcken innan kommunernas ekonomier fullständigt slås i spillror.

 


Klyftorna ökar!

Igår kunde man se i flera olika media att det varit en rekordstor ökning av hushållens inkomster, 7% förra året. Detta enligt en publicering av SCB. Det låter ju väldigt bra om det varit så att alla fått 7% men så är det naturligtvis inte. Trenden har varit stigande sedan 1995 och mätningarna man nu redovisar är därifrån till 2007.
Samtidigt konstaterar man att klyftorna aldrig varit så stora som nu mellan de med låga respektive höga inkomster. Ja man behöver ju inte vara snille för att då förstå att det är en mindre klick som fått övervägande del av de totala procentenheterna för att snittet skall hamna på "positiva" 7%.
IF Metall konstaterade för ett tag sedan att reallöneökningen för deras medlemmar under nuvarande avtalsperiod (3 år) skulle bli (hör och häpna) 0,1%. Ja då förstår man lätt vilka som fått reallöneökningar som heter duga.
Sättet att rubricera denna undersökning påminner mig om förra krisen då regeringen införde prisstopp. Jag arbetade då hos återförsäljaren till en av våra inhemska biltillverkare. Det förhandlades fram ett avtal med regeringen om att få höja prislistan med 5%. Då höjde man priserna på storsäljande reservdelar med upp till 50% på vissa artiklar och sänkte priserna på "hyllvärmare", men snittet på hela listan blev 5%. Rent kriminellt kan man tycka men sådana brott anses ju inte skada någon annan och ses mellan fingrarna med. Juridiskt ok men moraliskt????????

   

Reinfeldts Pyramid.

Jag är en av dem som slavar på minister Reinfeldts pyramid,
det är vi som jobbar nere invid foten.
Och vi sliter och vi svettas, för att inte tappa tid.
Det är synd om dem som inte fyller kvoten

Har man en gång kommit hit, blir man aldrig mera fri.
Om man slutar här, så slutar man i gropen.
Men om Reinfeldt sägs att han är son av solen.

Bakom femton dubbla reglar,
bakom femton dubbla lås,
håller rikedomen hov i maktens salar.
Här finns ingenting som hotar, här finns ingenting som stör.
Här är tankarna och rummen lika svala.

Och om någon måste dö,
eller några ska ha spö,
finns det andra som kan verkställa besluten.
Hit hörs aldrig ångestropen eller tjuten.

Så det verkar som om det i varje tid,
och i alla sorters folk,
finns några som vill bygga pyramider.
Där dem själva sitter överst,
och har makten i sin hand,
medans dem som lever nedanför de lider.

Om dem där uppe i det blå inte längre vill förstå,
utan föraktar alla de som ger dem mat,
ska pyramiderna tillsist bli deras grav.


Villa kryssade.

Ja Villa kryssade mot Vänersborg på isstadion i kväll. Kul att se laget och att det finns mer att ta ut. Stundtals glimmade det till även om det också märktes att det är tidigt på säsongen. Daniel Anderssons skridskoåkning och teknik är underbar att se. Men många andra såg också bra ut. Sämst på planen var otvetydigt domartrion som inte ens uppmärksammade halvslagsmål och pååkningar utanför spelet. Tur att spelarna ändå hade självdiciplin. En P.F. på planen så hade det nog urartat helt. Tur att han lagt skridskorna på hyllan.


Rika fuskar mest!

Detta skriver Metro idag och det är väl ingen som blir förvånad. Man har konstaterat det alla redan visste. Det är en amerikansk undersökning som visat att de som tjänar 3-7 miljoner försökte försnilla 21% av den skatt de skulle betala. Motsvarande siffra för de som tjänar 3-700 000 var 8%. Och i USA har de ju ändå inte Sveriges "höga" skattesatser. Varför har de ändå samma förhållande avseende skatte(o)moral som man har känslan av här? Tydligen har inte skattetrycket någon som helst betydelse. Kan det vara så att man måste ha ett kriminellt drag avseende ekonomisk brottslighet för att bli förmögen?Holger (kd) "visionären!

Holger Gustavsson (kd) slår ett slag för fisketurismen runt Vänern och då även Spiken där han nu är bosatt. Debattartikeln innehåller faktiskt många bra saker men knappast något nytt. Det nya är väl i så fall att just Holger har flyttat dit nu då.
När han var bosatt i Götene så skulle han se till att det satsades på E20 och han slog sig för bröstet ang. vårdnadsbidraget som kom till TACK VARE kd.
Hur blev det då? Ja av satsningen på E20 bidde det ingenting 2ggr (varför förstår man ju lätt om man såg uppdrag granskning i kväll som handlade om förbifart Stockholm). Ja lilla kd mot det moderata Stockholms etablissemanget kunde väl bara sluta på ett sätt.
Ja men vårdnadsbidraget då? Borgerliga Götene kunde väl knappast annat än att införa detta i Holgers egen kommun. Jo se det kunde man, man hade inga pengar till alla de (15) som kunde tänkas utnyttja detsamma, och Holger han flyttade ju till Spiken. Kanske det gjorde det lättare för Götenes beslut.
Och nu är det som sagt stora visioner för fisket i och runt Vänern som gäller för Holger. Men nu får jag faktiskt hålla med om att det är bra visioner men det återstår att se vad det blir, eller om Holger får stå där med svansen mellan benen en gång till. Vågar man sig på en gissning? Ja då gissar jag på att .........................................


Det håller inte Nuder.

Efter att ha sett Per Nuder kommentera sina "memoarer" måste jag säga att han förvånade å det grövsta. Reportern konstaterade att Nuder under sin riksdagstid, efter att ha blivit "sidsteppad" inte hade gjort någonting i arbetsväg. Inga motioner, debatter eller nånting annat heller, trots att han har lön därifrån.
- Har du skrivit din bok på arbetstid och på skattebetalarnas bekostnad, frågade reportern och Nuder svarar då: -boken handlar ju om politik annars hade jag ju inte varit här nu.
Jaha men om skattebetalarna avlönat Nuder för att skriva en bok är det då skattebetalarna som får vinsten (om det blir ngn)? Hade gärna velat höra svaret på den frågan från Nuder själv.
Häromveckan stod det ganska mycket om en kvinna som fick sparken för att hon bloggat på arbetstid. Och även om hon varit oförståndig nog att omnämna chefen på ett ofördelaktigt sätt så var det inte så att hon bloggade hela arbetsdagarna. 
Ja vissa saker är det nog inte meningen att man skall förstå, det kanske är lugnast så. Men att vi väljer folk i förtroende för att återspegla historien är väl ändå inte riktigt avsikten med våra demokratiska val.


En kväll i idrottens tecken.

HK Linne tog en storseger i handbollen, 42-29Kålland tränade bandy.Och HCL körde hårt i ishallen.

Ljuger EU förespråkarna?

Tittade lite på riksdagsdebatten idag där EU-minister Malmström fick svara på frågor ang. regeringens agerande (eller icke agerande) mot EU ang. Lavaldomen och Lissabonfördragets ratificerande. Enl. EU-ministern kan man inte ställa krav på ändringar i detta skede eftersom det skulle innebära omskrivningar i fördraget. Nej först skall det tydligen antas och sedan skall Sverige få in sina ändringar.
Frågan jag ställer mig är då: om EU har någon hemlig agenda och tänker driva igenom detta fördrag TROTS IRLANDS NEJ
Fördraget skulle inte gälla enligt EU om inte ALLA länder ratificerade det. Så vad menar Malmström egentligen? Och varför ställde ingen denna fråga? Tänker EU alltså köra över den Irländska folkomröstningen och alla oss andra som inte ens tillåts rösta i frågan?
Jag hoppas att någon i vårt parti kräver ett klarläggande av Malmström och det snarast.


Är alliansen vaccinerad? Eller är de smittkällan?

Alliansen har ju börjat sin valupptakt för 2010 nu, och detta har de gjort i HALLAND! Är det en slump eller strategi?


Allianseffekten!

Nu reagerar villaägarna mot årets taxering genom att starta ett upprop för att stoppa den. Detta redogör Politikerbloggen för idag. Alliansen, som säger sig sänka allt vad skatter heter och främst för låg och medel inkomsttagare (en lögn som framträder tydligare för varje dag som går) får nog svårt att hålla trovärdigheten uppe nu. Enl. villaägarna innebär årets taxering en chockhöjning på 35%, vilket bl.a. leder till:

· Höjd fastighetsskatt för de flesta som inte nått taket på 6 000 kronor

· Höjda friköpspriser och - när omreglering är aktuell - höjda avgälder för tomträttshavare

· Kraftigt höjd fastighetsskatt för många av dem som äger mycket enkla sommarstugor i attraktiva områden: håller sommarstugan tillräckligt låg standard betalas fastighetsskatt utan övre tak.

· Höjd skatt för obebyggda tomter och fastigheter under uppförande

• Höjd skatt på arrendetomter

Ja så ser allianspolitiken ut i verkligheten. Endast de med de riktigt dyra och fina husen (och samtidigt högsta inkomsterna) får del av skattesänkningarna. SAMMA GAMLA HÖGER SOM ALLTID! Kanske dags att skrota begreppet "nya" snart, annars riskerar de nog att bli fällda för falsk marknadsföring.


Apropå major Björklunds nedsvärtning av den Svenska skolan!

Visste du att ...

Utbildningsnivån hos den svenska befolkningen är relativt hög jämfört med andra OECD-länder
Källa: SCB


Inte fina fisken.

Butikerna i Skaraborg säljer rödlistad fisk uppger Radio Skaraborg. Det är rödspätta, torsk och tropiska räkor bl.a.

Urban Andersson, som äger ICA Kvantum i Skövde, konstaterar att butiken tillhandahåller det kunden vill ha.

-Vill kunden göra en bojkott märker ju leverantören av det och då blir det oftast en förändring, säger han.

Ja handlarna lägger som vanligt ansvaret på konsumenten. Men som en kosument sade i intervjun: - finns det så tror man att man kan köpa.

Och så tycker jag att det är också. Fisken i frysdisken lär ju inte gå att återuppliva igen så då kan man ju lika gärna konsumera den. Nej se till att få ett förbud mot rödlistad fisk om man verkligen vill att de skall skyddas.
Ett annat bra sätt vore ju också att förbjuda allt fiske under lekperioder, både yrkes och fritidsfiske. 


Vilken skatt har du själv?

Högsta och lägsta kommunalskatten 2008Kommun

Total kommunal skattesats, %
Högst 
Dals-Ed34,09
Ragunda33,72
Sollefteå33,69
Malå33,65
Norsjö33,65
Härnösand33,64
Ånge33,63
Smedjebacken33,59
Mora33,57
Borlänge33,55
  
Lägst 
Täby29,73
Stockholm29,68
Lomma29,63
Ängelholm29,43
Danderyd29,30
Staffanstorp29,28
Solna29,22
Örkelljunga29,15
Kävlinge28,90
Vellinge28,89

Källa: SCB

"Brats"?

"Det finns nämligen inget som heter obekväma arbetstider, för vissa är de nämligen bekväma!"

- Moderata Ungdomsförbundet i sin rapport Unga i Offentlig Sektor, sid. 31

Källa: Alliansens lilla röda.

Förvånad?

Visste du att ...

Nettoförmögenheten för invånarna i Botkyrka var 13 000 kronor (medianvärde) 2006. I Danderyd var den 597 000 kronor.

Källa: SCB

Jag undrar hur det ser ut idag, efter två års alliansstyre?????????????

Ohly går från klarhet till klarhet!

Lars Ohly sköter sig verkligen med den äran i sina framträdanden. Lugn saklig och talar så att folk förstår. Mycket bra jobbat även denna kväll i Agenda special och nyheterna. Vore förvånande om det inte visar sig i opinionssiffrorna snart.
I kväll hörde jag pensionärer som uttryckte sitt stora gillande när Lasse pratade om orsakerna till krisen. Det bådar GOTT!
    

Lite bandy på senkvällen.

Körde förbi isstadion ikväll och såg att den nya belysningen var på. Kunde inte annat än åka in och titta och fick se slutet på matchen mellan LAIK P17 mot LAIK P16. Riktigt kul för de är duktiga på skridskorna dessa grabbar. Bandyvädret var inte att klaga på heller. Nu får man se fram mot helgen när Villa spelar sin Entos cup på hemmais. Är nog många som är nyfikna på laget efter den fina insatsen i Svenska cupen.
Smart av Reepalu!

I Malmö skall eleverna få betygsätta sina lärare. Detta föll inte i god jord hos lärarfacken (förståeligt nog). Det som förvånar är att inte heller Jan Björklund är positiv till det. Han är ju för allt vad betyg heter annars.
Uttalanden som att lärare som får dåliga omdömen kan bryta ihop har hörts i debatten. Denna risk är tydligen ovidkommande när det gäller det omvända faktum som kan råda att en underkänd elev riskerar att bryta ihop och känna sig värdelös.
Som vanligt så missar alliansföreträdarna att saker och ting har två sidor. Men så länge det enbart är andra som drabbas så bryr man sig inte, men om man synas i sömmarna själv då är det helt åt he.........
Det var smart av Reepalu att lägga fram det här förslaget som verkligen tar fram alla argument om hur subjektiva och orättvisa betygen är. Men nu kommer argumenten från den sida som annars försvarar detta orättvisa system.
Ett betyg visar inte på något annat än vad den som satt betyget tycker. En annan betygsättare kan komma till helt andra slutsatser. Vågar man hoppas att även Björklund inser detta nu? Nej det är väl knappast troligt.


Nu slås ett slag för privatisering igen, men för vem????

Lidköpingsnytt lobbar för privatisering inom äldreomsorgen. För vem frågar jag mig. Det är otaliga artiklar som publicerats under senaste året om hur denna privatisering inte fungerar. Vanvård och missförhållanden har rapporterats alldeles för många ggr och särskilt flitigt förekommande har ett stort utförarbolag varit. Det brukar fungera som så att ngn enskild eller de anställda tar över ett redan fungerande boende och efter ett tag blir de uppköpta av en av de stora drakarna som inte ens beskattar de vinster de gör på skattebetalarnas pengar i Sverige. Istället har man ett moderbolag i Singapore eller liknande och skattar där i stället. Blir Sverige rikare på en sådan hantering? Är det någon som inbillar sig att det är med våra gamlas bästa för ögonen som de är intresserade av att driva äldreboenden?
Den bästa jämförelsen man kan få idag är väl genom att se hur billig elen har blivit tack vare denna privatiseringsiver. Nästa gång är det vattnet som står på tur. Är det någon som tror att priserna blir lägre på vattnet då? Ja det är helt otroligt att folk fortfarande går på detta privatiserings skitsnack, för det är vad det är! Man kan ju enkelt dra en paralell till utförsäljning av statliga bolag. Varför skall man tvingas köpa aktier i ett bolag man redan äger för att fortsatt kunna vara med att äga det? Enbart för att en allians bestämt sig för det. Idioti! Man kan ju se hur alliansen behandlar våra gamla nu. De värderas som tärande och får betala mer skatt än nu arbetande, trots att de redan arbetat hela sitt liv. Den värderingen bör man också ha i åtanke när de nu ivrar för att bonusslukande VD:ar står för bättre omvårdnad än kommunen. Och vilken insyn har medborgarna i dessa utförarbolag? Kommunen är ju faktiskt alla och envar.
Inget land blir rikare för att folket blir fattigt!
 

                                                      

En minoritet som vill bestämma?

Drevet mot hallbygget går vidare på Lidköpingsnytts debattsida där en handfull "antidemokrater" vägrar acceptera ett majoritetsbeslut i kommunen som fattats med en synnerligen bred majoritet. Det är nästan så det blir lite löjeväckande när så få bereds så mycket spaltmeter för att ösa ur sig sitt missnöje. En vädjan, lägg ner och försök vända dessa missnöjesyttringar till något positivt istället eller blicka framåt och försök se vad ni vill skall bli nästa stora kommunala satsning och försök verka för detta istället. Snart vill man ju inte öppna Lidköpingsnytts hemsida för att slippa dessa anti-rubriker. Det är verkligen bara tråkigt.


Medlemsmöte på de la Gardie.

I onsdags kväll var det medlemsmöte med start på de la Gardieskolan. En imponerande förändring av skolan har ju skett och det är lite annorlunda nu mot den tiden man själv minns där. Det blev en guidad tur som verkligen var bra. Stort tack!Värt att veta!

Visste du att ...

Den genomsnittliga månadslönen för en kvinnlig domare respektive manlig, 33 900 kr respektive 42 700

Källa: SCB

Ja, ja lika lön för lika arbete sades det.

Oljepriset!

Hörde på nyheterna ikväll att oljepriset halverats sedan Juli mån. och nu är nere på 70 dollar. Konstigt att inte detta prisras fått någon som helst effekt på bensinpriset. De "korvören" bensinpriset gått ner motsvarar långtifrån verkligheten.
Kan det möjligen vara så att herr Borg numer är beroende av bensinskattepengarna?????????
Avdragen i deklarationen har också försämrats vad det gäller resor till och från jobbet, i år är det 9000:- att komma upp till innan man får börja dra av, förra året var det 8000:-. Så här håller det på. Istället för att göra något radikalt så används bilismen som en mjölkko med miljön som samvete.
Läste förresten en ganska bra kommentar ang. miljöpartiet. De bedriver inte miljöpolitik, de bedriver moralpolitik. Detta med de globala utsläppen som referens till de svenska. Ja jag är ju inte i någon majoritet ang. dessa åsikter precis men man har väl en fåfäng förhoppning inombords att kunna påverka något i opinonen och då gäller det ju att försöka få stenen att överhuvudtaget börja rulla så att fler och fler kommer dithän. Det jag tycker allra sämst om med denna s.k. miljöpolitik när det gäller bensinpriserna är de fullständigt horribla fördelningspolitiska effekter det åstadkommer. Jag tror inte gemene man orkar bry sig om man fördelat andra bördor så att det i slutändan går på ett ut. Man ser vad det kostar att tanka och där finns ingen valfrihet.


 

Ett klokt beslut av regionen.

Västra Götalandsregionen avvisar nu arvodesberedningens förslag till regionrådens lönehöjningar med 12,2%. Ett klokt men också nödvändigt beslut om trovärdigheten för de politiskt valda representanterna i någon mån skall finnas kvar. Det var ju S,M,FP och C i arvodesberedningen som ville ha denna höjning. Eftersom S var för höjningen sände jag e-mail till 40st representanter för dem i regionfullmäktige och även till partiet. Nu vet jag inte om detta hade någon som helst betydelse i sammanhanget men man vet ju aldrig, ngn droppe skall vara den som får bägaren att rinna över. Hur som helst är det bra att fullmäktige gruppen besinnade sig till ett bra beslut men jag undrar ändå vad som hänt om inte krisen slagit till och därtill alla varsel som nu drabbat regionen.

Här kommer mailet:

Hej,

med anledning av att S säger ja till att höja regionrådens löner med 12,2% och därmed arvodena med 10% vill jag ställa några frågor till dig som ledamot i Västra Götalands regionen.


Sjuksköterskorna strejkade för att få 4% i höjd lön och nu säger ni ja till att höja regionrådens löner med 12,2%. Oavsett er motivering om att andra regioner har mer (det finns säkert de som har mindre också)


Hur får ni detta att gå ihop med er politik när ni säger att ni vill minska klyftorna i samhället?


Vad innebär egentligen ordet solidaritet för dig när man tar i beaktande att denna höjning i kronor och ören är att jämföra med våra sämst ställda pensionärers pensioner?


Är regionråden verkligen i behov av denna höjning?


Jag skrev en artikel i Lidköpingsnytt.nu angående denna höjning men har inte fått någon kommentar från någon berörd, därav detta mail. Här får ni en länk till artikeln, http://www.lidkopingsnytt.nu/2008/09/17/debatt-ar-det-av-solidaritet-som-regionpolitikers-loner-hojs/


Jag avser att publicera era ev. svar där tillsammans med detta mail. /slut.
Värt att veta!

Visste du att ...

Hälften av alla högskolestuderande våren 2007 avstod från inköp av kurslitteratur på grund av brist på pengar

Läs mer

Källa SCB

Tjatigt i Agenda,

men bra av Lars Ohly. Särskilt detta med de olika skattesatserna för arbetande, arbetslösa, sjuka och pensionärer. Detta tar ju definitivt död på alliansens argument för den s.k. arbetslinjen. Man har ju inte infört jobbskatteavdraget för låginkomsttagarnas skull, det är straffskatt för den som haft ett arbete men p.g.a. t.ex. lågkonjunkturen tvingats ut i arbetslöshet. Att då med en redan kraftigt sänkt inkomst också bestraffas med högre skatt säger väl allt om alliansens avsikter särskilt som de stora skattesänkningarna hamnat hos de med inkomster från 30 000:- och uppåt.
Fortsätt så Lars så kommer siffrorna snart att stiga radikalt hos opinionsinstituten, allt annat skulle vara mycket förvånande.


I morgon bitti börjar älgjakten här i söder.

Säkert många som har lite premiärnerver och ngt svårare att sova. Klicka på bilden nedan så kan ni se en liten filmsnutt som "bror" filmade från ett torn förra året med två "fredade djur" (ko med en kalv) som passerade framför. Älgen är ståtlig.


Det viskades vid resecentrum.

Det var ju invigning av Lidköpings nya resecentrum igår (lörd.). Samtidigt var det öppet hus på sockerbruket med visning av bl.a. de nytilltänkta bibliotekslokalerna. I hamburgerkön (som av ngn anledning bildats) hördes flera kommentarer om detta med biblioteksflytten. Det lät som att när man väl sett vilka fina lokaliteter som erbjuds så var det bara positiva kommentarer som att: -det kommer nog att bli bra och passande till alla de arrangemang som anordnas av biblioteket.
Bara att instämma.


Lite "tjusig" höst igen.

Solen bröt ju igenom på e.m. vilket fick denna vackra rönn att vara ännu vackrare.

Vad menar Mona egentligen????

Mona Sahlin har nu skrivit ett brev till Lars Ohly ang. "turbulensen" som uppstått om ett ev regeringssamarbete. Det uppger politikerbloggen som också publicerat brevet.
Där skriver hon bl.a angående utgiftstaken,

................så måste man ha ordning och reda i den ekonomiska politiken.

Vi vet av erfarenhet att annars drabbas vanliga hushåll, seriösa företag, barnfamiljer och pensionärer hårdast. Den kris Sverige står mitt uppe i bekräftar verkligen detta. Det är därför vi är benhårda i vår syn på den ekonomiska politiken.

Men snälla Mona, denna kris vi nu står mitt uppe i har vi ju faktiskt TROTS utgiftstaken. Det måste ju rimligen då betyda att utgiftstaken bevisligen inte är någon garanti mot kriser. Eller???????????


En favorit i stan.

Eftersom dottern rider så har det blivit att vi besökt Falsterbo Horse Show under några år nu. Första året jag var med så fick jag en favorit när huntingtävlingen avgjordes. Det var Ellen Brunes på hästen Löjtnantshjärta. Hon vann en rafflande sekundstrid mot bl.a. sambon Enar Tollig. Inte blev det sämre när man sedan under segerintervjun hamnade i "TV-rutan". Även om det var i bakgrunden och mellan Ellen och Enar så blev det ett litet extraminne av den semestern. Klicka på lilla bilden så får ni se Ellens segerritt från det året och i slutet så kommer intervjun. Kul för mig i.a.f.

En glad Ellen efter en felfri runda i Lidköping idag.


Ellens ritt i Falsterbo och segerintervjun. Klicka på bilden.

Hopptävling.

Nationella hopptävlingarna pågår för fullt hos Lidköpings Ridklubb. Det är mycket engagemang hos både ryttare, hästar och funktionärer. Skönt att det är värme i luften när man hjälper till som parkeringsvärd.

Banan.


En VM-medaljör fanns på plats, även om den medaljen togs i armbrytning.


Prisat ekipage efter en lyckad ritt, extra kul när det är "närsocknes".


Sitta eller stå? Inte alltid så lätt att bestämma sig.

En fullbokad helg framför mig.

Stor nationell hopptävling hos Lidköpings ridklubb med start redan idag fredag gör att denna helgen inte innehåller någon "dö-tid".
Samtidigt är det invigning i morgon lördag av nya resecentrum i Lidköping och VM kval mot Portugal på kvällen. Ja tiden går fort när man har roligt. Skönt att slippa tänka på och höra om finanskris, varsel och elände ett tag.


Varning, varning.

Svenskt Näringsliv vill ersätta turordningsreglerna sist in först ut med att den som har bäst kompetens skall behålla jobbet. Detta skulle i praktiken då betyda att arbetsgivarna väljer och vrakar vid varsel. Kurt Junesjö har en utmärkt artikel i senaste Dagens Arbete om frågan.
Att facken överhuvudtaget sitter kvar vid förhandlingsbordet är en annan rättmätig fråga han ställer i artikeln. Går facken med på en sådan sak så kan man lika gärna lägga ner hela sin verksamhet.
Var man är offer för sin egen tid sägs det och bara det faktum att man diskuterar sådana här saker visar väl att herrarna runt förhandlingsbordet verkligen är OFFER.
Nej det är dags att facken sätter emot, flyttar fram positionerna och kräver tillbaka solidariska löner, bort med visstidsanställningar, bemanningsföretag o.s.v. o.s.v.
Reträtternas tid är förbi. Svenskt Näringsliv har haft 20 guldår nu och som i och med kapitalistliberalismens fall visat att deras argument för höga VD löner bonusar och pensionsvederlag inte är annat än ocker och utsugarmentalitet som är helt utan värde när raset står för dörren. Ja enligt min mening är det bedrägeri. 
Det är dags för en företagsamhet med långsiktigt tänkande och starka styrelser som sätter företagens bästa framför sina egna plånböcker. Släng ut månglarna!


S-rörelsen börjar mullra lite nu.

Kritiken mot Mona Sahlins utspel tillsammans med mp har börjat göra sig hörd. Nu gäller det nog att hon börjar "tänka efter före" om hon skall landa snyggt med denna skuta. Att visa enbart handlingskraft räcker inte så långt om man samtidigt glömmer bort allt vad omdöme heter. Det gäller att båda är med, eller skall man säga alla skall med? Detta gällde tydligen inte V i Monas fall och kanske kan det t.o.m. leda till hennes fall om hon inte klarar upp den här historien på ett förtroendeingivande sätt. Ännu har hon en bit kvar till G.P.s "pondus" som ju för övrigt var den som väljarna tydligen tröttnat på, så varför inte bara försöka vara sig själv och utveckla ett eget ledarskap.
En annan dålig sak med detta utspel var timingen. Hade det inte varit bättre att hålla focus på krisen och alliansens totala fiasko med sin s.k. arbetslinje? Här hade man ju också kunnat göra en ordentlig insats för samhället om man kunde presenterat väl genomarbetade förslag på åtgärder att sätta in för att hjälpa alla som nu drabbas.
Hon har nog en del att lära trots allt Mona och vi får sannerligen hoppas att det inte blir någon prestigefråga av det hela utan att man tar den tid som behövs för att resonera sig fram till något konkret inom den SAMLADE oppositionen.
Enade vi stå söndrade vi falla!


Alliansen velar i FRA-frågan IGEN.

Nu är det SÄPO som drabbas av alliansens åtgärdspunkter gällande FRA-lagen, skriver Metro. P.g.a. detta skall man nu utreda ytterligare en gång. Denna gång hur SÄPO:s och Rikskrims behov skall kunna mötas. Ja då blir det väl ytterligare övertalningskampanjer inom alliansen innan alla återigen skall lägga sig platt för Reinfeldts USA avtal.
Två steg fram, ett tillbaka, ett steg fram, två tillbaka........................................................

Riv upp, gör om, GÖR RÄTT!Ytterligare ngt högre inflation.

 

Liten ökning av inflationstakten

Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 1,0 procent från augusti till september, vilket de även gjorde under samma period 2007. Ökningen beror framförallt på säsongnormala prishöjningar på kläder. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, ökade till 4,4 procent i september från 4,3 procent i augusti.

Snabba siffror

Arbetslöshet 5,2 %

(augusti 2008)

Folkmängd 9 223 766

(31 juli 2008)

Konsumentpriser 4,4 %

(september 2008 jämfört med september 2007)

BNP +0,6%

(2 kv 2008 jmf 2 kv 2007)

Källa:SCB


Motsägelsefull Sahlin.

Mona Sahlin uttalar sig i samband med sin mp uppgörelse om både alliansen och Vänsterpartiet på ett väldigt motsägelsefullt sätt.
Bl.a. säger hon:
- Vi vill inte göra om misstagen som vi verkligen tycker att den moderatledda alliansen gjorde.
- De låste tidigt fast sig, kompromissade ihop sin politik, så nu när tiderna och villkoren blivit annorlunda står de helt tomma. De fortsätter att vara helt inriktade på ökat arbetskraftsutbud när det är arbetslöshet som är det riktigt stora problemet.
I nästa mening förklarar hon att:
- Vänsterpartiet inte får vara med för att de inte ställer upp på grunderna för ekonomisk politik.

För mig är det inget annat än att OCKSÅ låsa sig till en politik 2 år före valet, precis det hon säger att alliansen gjorde så fel.
När man samtidigt ser Ohly:s uttalande:

- Vi ställer inte upp några ultimatum. Vi är beredda att diskutera allt. Men för oss är det helt avgörande att vi kan komma överens om en politik för ökad rättvisa, bättre välfärd och klimatinvesteringar.
 

 Ja då blir man lite fundersam vad den socialdemokratiska partistyrelsen kokat ihop över huvudet på sina partivänner ute i landet. För jag har väldigt svårt att tro att detta beslut skulle vara brett förankrat. Och som de vise säger: - man är väl inte sämre än att man kan ändra sig (får vi hoppas)! Nu spelar man bara högern i händerna.

Källor: Kommunalarbetaren, Vänsterpartiet.

Ohly om s, mp utspelet.

- Ett stort misstag av Mona Sahlin    
2008-10-08

Lars Ohly kommenterar att socialdemokraterna och miljöpartiet idag bestämt sig för att gå vidare med ett fördjupat samarbete inför valet 2010 utan vänsterpartiet.

- Jag tror att det är ett stort misstag av Mona Sahlin som oppositionsledare att inte klara av att samla hela oppositionen mot högerregeringen. De enda som applåderar idag är nog högeralliansen. Socialdemokraterna bjuder genom det här agerandet in de borgerliga i matchen igen, säger Lars Ohly.

- Vi vänsterpartister kommer att fortsätta vårt arbete för att ersätta den här regeringen med en vänsterregering bestående av vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet efter nästa val. Men det räcker inte med att byta regering. Vi måste också byta politik. Vänsterpartiet menar att rättvisan, välfärden och klimatomställningen måste stå i centrum för en vänsterregering, kommenterar Ohly.

Socialdemokraterna har framhållit att det är vänsterpartiets vilja att diskutera de ekonomiska ramverken som förhindrar ett fördjupat samarbete. Det är en förklaring som Ohly inte ger så mycket för:

- Vi ställer inte upp några ultimatum. Vi är beredda att diskutera allt. Men för oss är det helt avgörande att vi kan komma överens om en politik för ökad rättvisa, bättre välfärd och klimatinvesteringar, säger Ohly.

- Jag har respekt för den process som pågår inom både socialdemokraterna och miljöpartiet. När de är färdiga med sina interna diskussioner finns vänsterpartiet som en garant för att en ny majoritet också bedriver vänsterpolitik. Jag har gott hopp om att Mona Sahlin, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand ska ta sitt förnuft till fånga och inse att vi behöver vara tre enade oppositionspartier om vi ska klara av att både byta regering och politik efter nästa val, avslutar Lars Ohly.


Källa: Vänsterpartiet.se

Vikten av att satsa!

I Lidköping börjar nu bygget av evanemangshallen till några få kritikers stora förfäran. Jag undrar om de förstår vad satsningen betyder för företagarna och deras anställda nu när den globala liberalismen drar ner oss längre och längre i dyngan för varje dag som går. Jag tycker de skulle ta och slå en signal till de företag som kommer att vara involverade i byggandet för att få svar på detta. Men det är typiskt borgerlig retorik, spara spara och spara. Inget i samhället gynnas av att pengar ligger på hög, de skall snurra i systemen det tjänar alla på. Alternativet är stagnation, förutom möjligen två siktgator som är världsberömda i hela Lidköping. Hur många arbetstillfällen kommer de att generera? Det är lite smått ironiskt att moderaternas stora fråga i Lidköping dessa tider är två siktgator för att förbipasserande skall se sjön. Vill man se en av Europas största sjöar om man besöker Lidköping så bör man i dagens GPS täta samhälle klara av att ta sig någonstans där man får en skymt av densamma. Om inte annat kan man kanske ta sig till centrum och följa Lidan norrut, eller så kanske man rentav kan skylta vid infarterna som man gör till industriområden o. dyl.Varslen bara ökar.

Det är tragiskt att se vad som händer med Volvo nu, särskilt om man betänker alla försämringar som skett i trygghetssystemen under arbetslinjens falska mantra. Nu har vi fått se vad arbetslinjen dög till, eller rättare sagt vad den inte dög till, vilket oppositionen hela tiden hävdat. Reinfeldt kanske går in med ytterligare skattesänkningar nu eftersom det "skapar" så oerhört många arbetstillfällen. Och Littorin får visa vad en köpt magisterexamen är värd i verkliga livet.
Varför hör man inget från Maud längre? Ja det kan inte vara så lätt att gå ut och argumentera för en politik som dragit ner byxorna till anklarna. Någon mer än jag som längtar till 2010?


Svenska modellen adjö.

Att förlita sig på att EU skulle bemöda sig verka för att vi skulle ha kvar den Svenska modellen verkar totalt utsiktslöst.
Kommunalarbetaren har en artikel där Vladimir Spidla ansvarig för arbetsmarknadsfrågor inom EU uttalat sig i samband med ett möte hos Littorin (han som köpte en magisterexamen) ang. den s.k. Lavaldomen.
Så kort och gott kan man säga att om sossarna säger ja rakt av till Lissabonfördraget så har de samtidigt troligen hjälpt till med att sälja ut hela den svenska arbetarrörelsen och allt som den har kämpat för i över 100 år. Tack för visad solidaritet och "demokratirespekt". Makten skall tydligen komma från toppen numera även inom socialdemokratin. Kanske det blir "Nya" Socialdemokraterna till valet 2010. Med de vändningar som nu dagligen överhopar oss vore det knappast någon överraskning. Och VARFÖR spelar man högern i händerna hela tiden?
Läs artikeln hos kommunalarbetaren.Fritid o utbildning.

Gårdagskvällen tillbringades hos LRK och på De la Gardieskolan. Hos ridklubben fick Cover en frisering före ridpasset. Något han verkade nöjd med för han gick väldigt fint under lektionen.
På De la Gardie var det föräldraträff för naturvetarna och det kändes bra att "dotera" fick samma mentor som grabben hade när han gick där. Det har hänt en hel del sen man gick på den skolan själv och intrycken var bara av det positiva slaget. Inga bilder idag från skolan tyvärr men det får jag väl reparera vid ett senare tillfälle.

"Träningsklädsel" på G!


Har ni några äpplen här?

Vänsterpartiets skuggbudget.

Här kan ni läsa partiets "skuggbudget" (pdf).


Svettigt Reinfeldt?

Var det någon mer än jag som uppfattade det som att statsministern såg något "svettig" ut i aktuellt studion?


Inte för att jag spelar golf men, ibland kommer suget.

Omdöme inom mp?

Politikerbloggen rapporterar att Per Gahrton nu gör politisk comeback och kandiderar till EU parlamentet. Gahrton har ju varit de negativa rubrikernas man de senaste åren genom att ha förekommit i två rattfylleriincidenter. Han har dock klarat sig undan båda gångerna. Vid det ena tillfället för att polismannen som gjort utandningsprovet inte var behörig att hantera utrustningen. Vid det andra tillfället slog tingsrätten fast att så kallad "eftersupning" inte kunde uteslutas.
Har man så dåligt omdöme att man eftersuper vid en olycka så kan man väl verkligen ifrågasätta om man då har rätt omdöme för att också representera Sverige i Europeiska unionen, vare sig man vill ha utträdeskrav eller inte. Men Gahrton kanske uppfattade fel och trodde att det var utandningsprov  medlemsomröstningen gällde och att det då är "grönt" ljus nu, även om det var höga "procentsatser" på både ja och nej sidan.

                             

Miljö-socialt samarbete utan socialism?

Miljöpartiet fjärmar sig mer och mer från sina grundare. Allt för att vinna sossarnas förtroende tillräckligt mycket för att kunna ingå i ett regeringssamarbete. Man kan nästan ställa sig frågan om det inte är ett parti som snart överlevt sig självt. Med det miljötänk som finns i de flesta partier idag (utom möjligen M och KD) och med ett miljöparti som verkar göra allt för att uppfylla SAP:s allra heligaste riktlinjer på bekostnad av sin egen ideologi verkar frågan vara berättigad.

Samtidigt marscherar ju S raskt högerut vilket man visade nu senast med utspelet att säga ja till Lissabonfördraget utan att kräva garantier för vår svenska kollektivavtalsmodell. Jag minns när Olof Palme i TV fick frågan VARFÖR han var socialist. Hans svar var ett rungande tal på x-antal minuter jämförbart med att slå näven i bordet, vilket avslutades med -därför är jag socialist! Göran Persson fick frågan OM han ÄR socialist och svarade inte rent ut på detta. Efter vissa krumbukter kom han fram till att han var social och demokrat. Återstår att se vilken typ av fråga Mona Sahlin skall få. Vågar man gissa på att hon får frågan OM hon är miljödemokrat?
Skillnaden mellan Olof Palme och Göran Persson visar med all önskvärd tydlighet vilken högerkantring det varit i det gamla arbetarpartiet. Många av deras väljare hade nog hoppats på en förändring tillbaka mot vänsterkanten när han (GP) försvann. Facit så här långt visar tyvärr på en rakt motsatt effekt.
Man kanske skulle ställa sig frågan vad det är som egentligen skiljer SAP från miljöpartiet.

Det finns iallafall ETT arbetarparti kvar!

Har Borg blivit socialist i krisens spår?

Såg ni Anders Borg i Agenda ikväll? Denne kaxige själgode nyliberal satt plötsligt där och stammade fram en massa rappakalja som nog ingen blev riktigt klok på. Vet han själv vad han han ville få sagt? Priset tog i alla fall slutklämmen där han ville sätta stopp för de oskäliga VD lönerna med tillhörande bonusar och pensionsvederlag. Bor det trots allt en liten socialist även i denne man när verkligheten kryper för tätt inpå? Ja herregud vilken regering! Inget ont som inte har något gott med sig lyder ju talesättet och kanske kan detta allianselände trots allt i en förlängning leda till att vi återigen får rätt focus genom att prioritera själva arbetet igen och få ett slut på den här förb....... kvartalskapitalismen med alla sina kappvändare, ryggdunkarklubbar och "bruna tungor".Trädet faller vid Wennerbergsgården.

Här kan ni se när trädet föll vid Wennerbergsgården. Tyvärr så har jag ingen programvara för att vända bilden på rätt köl så ni får antingen lägga huvudet på sned eller vända skärmen 90 grader. Så kan det gå med en chef bakom "kameran".


Rosa bandet kampanjen.

Ingen har väl missat att rosa bandet kampanjen pågår under oktober månad. Bifogar här en länk till cancerfonden.Trots den s.k. "arbetslinjen"!

Stagnerande BNP-tillväxt och stigande inflation

BNP var oförändrad under andra kvartalet i år. Det har inte hänt sedan andra kvartalet 2003. Samtidigt steg konsumentprisindex allt snabbare och arbetsproduktiviteten utvecklades fortsatt ogynnsamt.

Källa: SCB


(s)veket är totalt.

Sossarna vill godkänna det nya eu-fördraget (lissabonfördraget) rakt av trots protester från LO om att man skall kräva garantier för den svenska kollektivavtalsmodellen först. Varför bryr man sig överhuvudtaget om att godkänna ett fördrag som enligt EU:s egna regler redan har fallit i och med Irlands nej till detsamma? Man struntar tydligen helt i sina egna grundare, arbetarna. S har tydligen blivit ett tjänstemannaparti och detta ser man ju även när det gäller löneutvecklingen med de ständigt ökande klassklyftorna. På golvet skall de slita för smulor medan man skördar på kontoren.
Sköterskorna fick strejka sig till 4% men regionråden skall ha 12,2% (utöver redan indexerade höjning). Man anser sig tydligen vara så mycket viktigare.
Man fjärmar sig även från vänsterkanten genom att bedriva en intern skumraskpolitik ihop med mp. Detta mp som för endast ett par val sedan inte visste om man skulle stödja en borgerlig eller vänsterregering. Och detta velande startade när valresultatet redan var klart. Är detta ett parti för traditionella sossar att förlita sig på om man vill ha trovärdighet i sina grundvalar? Hur länge skall LO och fackföreningsrörelsen acceptera partiets ständiga svek mot sina gräsrötter?
Det finns helt klart bara ett arbetarparti kvar, hoppas att folket också inser detta. Sossarna får nog ta över den gamla slagdängan från borgarna snart: Brödet åt herrarna och smulorna till folket.


Teenage vs PRO

Kristdemokraten och tillika "kändisadvokaten" Peter Althin vill införa domstolar där barn (under 15 år) kan dömas.

- Jag vill inte sätta barn i fängelse utan det handlar om att snabbt kunna hjälpa dem som hamnat snett i stället för att vänta tills de är etablerade kriminella, säger Peter Althin till TT.

Så för att unvika att de blir etablerade kriminella vill han kriminalisera dem i en ännu tidigare ålder. Logiskt?
Det är väl ungefär lika naivt som att införa dödsstraff för att bli av med grov kriminalitet, det är ju bara att se på de länder som har dessa straff, det är de som också har den grövsta kriminaliteten. Visst kan man önska att livet vore så enkelt men verklighetens exempel är många på att det inte är det.
Vad som däremot minskar kriminaliteten kraftigt det är sociala reformer och ett rättvist samhälle utan sociala problemområden. Men då måste man föra en politik som minskar klyftorna i samhället och inte som i kd:s och Peter Althins fall föra en politik som istället accelerar klyftorna med en aldrig tidigare skådad hastighet. Men de letar väl febrilt efter frågor att profilera sig i och då kommer det sådana här grodor alltsom oftast. Hur vore det att vända andra kinden till, Peter?


En kväll i miljöns tecken.

Torsdagskvällen tillbringades på stadsbiblioteket där meterolog Madelene Westin höll ett föredrag om klimatförändringarna. Det händer en hel del och kommer att göra även om vi lyckas minska co2 utsläppen. Dessa förändringar får vi anpassa oss efter och ett av de tydligaste vi redan märker allihop är väl fästingexplosionen.
För Vänerregionens del så var det väl förslaget på att sänka nivån på sjön med 40cm för att undvika översvämningshoten det mest konkreta.
Mer regn höst, vinter och vår men färre regntillfällen på somrarna som dock kommer att innehålla betydligt större nederbördsmängder per tillfälle, alltså skyfall. Detta märker man väl också till viss del redan.
Trädgårdsälskarna kan se fram mot nya exotiska arter eftersom odlingsgränserna flyttas norrut numer, och med en hastighet av 1m/tim.
Ja det är stora utmaningar och förändringar som ligger framför oss.

Bildkvaliten blev inte lika bra som föredraget ;-) tyvärr.

Ågårdens vårdcentral.

Ågårdens vårdcentral är verkligen omgärdad av höstens färgprakt nu. Gör sig inte alls så bra på bild som det är live, men jag gjorde ett försök att förmedla en del av det i alla fall. Helt klart värt att svänga fram om man ändå har vägen förbi.
Alliansfiasko i Skara också.

Ja inte heller Skara lyckas införa KD:s kära vårnadsbidrag som de planerat till halvårsskiftet 2009 skriver nlt idag. Annars brukar det ju vara så att är det något man verkligen brinner för så prioriterar man detta väldigt högt, men det kanske KD är ganska ensamma om trots allt när det väl kommer till kritan.
En riktigt stor blåsning gick Hägglund på när moderaterna lurade honom med just kommunala vårdnadsbidrag och det märks sannerligen när nu det reella utfallet visar hur lite det egentligen blev, ingenting.


När M vill.

RSS 2.0