MP är inte en del av arbetarrörelsen!

MP deltar i vissa kommuner i 1:a maj tågen. Bl.a i Lidköping. Detta är ju arbetsrrörelsens dag mot bakgrund av kravallerna i Chicago på Haymarket square där ett antal arbetare fick sätta livet till i kampen för 8 timmars arbetsdag.
Jag har tidigare ställt mig frågande till varför MP får ta plats under sin egen fana som inte har någon anknytning till arbetarrörelsen. Att miljöpartister är välkomna i form av löntagare att marschera för arbetsrätten under något fackförbunds fana är ju självklart. Men under miljöpartiets fana kan man med rätta ifrågasätta det anser jag. Inte minst mot bakgrund av de beslut MP som parti deltagit i med både de två helt omotiverade undantagen i LAS och den uppgörelse man gjorde med alliansen ang arbetskraftsinvandringen och där facket utestängdes. Detta fick också till följd att människor utnyttjats på ett närmast slavliknande sätt. Miljöpartisten Göran Larsson bekräftade också ikväll på fb att han står bakom båda dessa överenskommelser. Jag ställer mig frågan varför de då skall marschera alls? Enl mitt sätt att se på det har de diskvalificerat sig själva med sin arbetarfientliga politik.
Vad tycker du?

Tråkig utveckling i Skas!

Skas utförarstyrelse har tagit en ny vändning under nya ordföranden Ulla-Britt Hagströms (FP) ledning. Tanken är att styrelsen skall arbeta opolitiskt, så som fallet varit tidigare. Men tydligen inte längre.
Ulla-Britt Hagström har infört gruppmöten där alliansen och mp ingående i den blågröna sörjan håller sig på sitt håll. En tråkig utveckling som knappast gagnar sjukhusen i Skaraborg.
Att utförarstyrelsen blivit ett politiskt verktyg för den blågröna sörjan visade sig med eftertryck under gårdagens möte när delårsrapporten presenterades av tjänstemännen.
Här ville majoriteten helt plötsligt stryka ett avsnitt i texten för att mörka verkligheten för allmänheten.
 
Originaltexten löd: "Inför 2015 är budgeten anpassad till den förändrade beräkningen för nämndens regionbidrag som inklusive andra förändringar innebär krav på ytterligare fyra procents effektivisering. Detta innebär ytterligare tre procents kostnadssänkning förutom det regionala effektiviseringskravet på en procent"
 
Detta ändrades av "majoriteten" till: "Inför 2015 är budgeten anpassad till den förändrade beräkningen för nämndens regionbidrag inklusivdet regionala effektiviseringskravet på en procent."
 
Majoriteten tog alltså ta bort fakta ur texten utan att ha något motiv till detta och t.o.m Ulla-Britt Hagström höll med om att den ursprungliga texten var korrekt innehållsmässigt men menade på att den kunde missuppfattas?????
Kort och gott så vill man inte att allmänheten skall få kännedom om övriga förändrade förutsättningar för verksamheten som den blågröna sörjan i regionledningen beslutat och som betyder ytterligare tre procents besparingar utöver det återinförda effektiviseringskravet på en procent.
 
Lustigt i sammanhanget också att Annika Håkansson (M) från Lidköping röstar för att vilseleda allmänheten på detta sätt. Hon som själv ständigt spyr galla över kommunalrådet Kjell Hedvall och anklagar honom för att vilja mörka sanningen. Här sitter hon alltså själv och medvetet beslutar om att undanhålla sanningen i ett offentligt protokoll! Att också moderaten Markus Källander från Götene gjorde så är ju mindre förvånande när man varit inblandad i politiken där.
Inte blir det mindre lustigt när Håkansson i ett inlägg om Hedvall skrivit:
"Ett skrupelfritt kommunalråd!
10 Apr 2014 Det ska skam försöka vara politiskt aktiv i en kommun där kommunalrådet hanterar sanningen oförsiktigt."
 
Man kan väl fråga sig vad som är värst, att hantera sanningen oförsiktigt eller att som Håkansson själv då, medvetet undanhålla sanningen från medborgarna för att själv försöka framstå i en bättre dager?
 
Man kan med rätta undra hur skrupelfri Annika Håkansson känner sig idag?
 
 
 
 
 
 
 
 

Vänstern satte färg på regionfullmäktige!

Anette Ternstedt (V) hade en interpellation om kroniskt sjuka som inte längre får träna i regionens lokaler sedan det nya rehabvårdvalet infördes. En orimlig situation självklart.
Inte blir det bättre när det inte går att få ett vettigt svar någonstans i beslutskedjan för de drabbade. Högra handen har tydligen ingen aning om vad den vänstra gör i den blågröna sörjan!
Jonas Andersson (FP) ansåg att det var friskvård om kroniskt sjuka skulle få tillgång till gymträning för att förbättra (upprätthålla) sin livssituation. Han borde nog googla på ordet "kroniskt" för att få lite insikt.
Hursomhelst så tänkte han inte verka för några regeländringar i den s.k. kok-boken som styr verksamheten.
Tony Johansson (MP) ansåg att det var det föregående rödgröna styret som var ansvarigt för situationen?????? (Vänsterpartiet har varit emot dessa fördyrande vårdval hela tiden)
Soili Brunberg (också MP) medgav dock att det finns tolkningsproblem i kok-boken och att regelverket skulle behöva ses över, medans folkpartisten Ulrik Hammar slutligen ansåg att "har man den goda viljan är det bara att fortsätta".
Till slut var man dock ganska eniga om att det nog "borde" gå att fortsätta träna även med det reglemente som finns i kok-boken nu. Frågan är om den blågröna sörjan kan/vill (har förmågan att) göra något åt det?
 
Carina Örgård (V) hade en interpellation om VG-regionen tar sitt ansvar enl. barnkonventionen gällande ensamkommande flyktingbarn som ökat kraftigt i antal. Verksamheten som finns i Göteborg klarar inte mer nu.
Som svar på detta började folkpartisten Jonas Andersson svamla om flyktingmottagande generellt och hänvisade till fungerande verksamheter som inte ens tar emot ensamkommande barn, utan enbart vuxna??????
Inte blev det bättre när han sedan hänvisade till en "kommande" utredning.
Denna utredning är redan klar och Carina hade den med sig och visade upp den för honom.
Detta undgick honom tydligen helt för han dristade sig att återigen hänvisa till denna "kommande" utredning som alltså redan finns färdig! Det går bra för den blågröna sörjan (ironi) !
 
Eva Olofsson (V) var uppe i bla. ärendet om detaljbudgeten. Det blev mycket debatt ang det av den blågröna sörjans återinförda effektiviseringskrav på 1% på verksamheterna. Som Eva mycket tydligt påpekade så leder detta krav enbart till att verksamheterna inte på ett långsiktigt homogent sätt kan planera om verksamheten på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt, utan det slutar i anställningsstopp och ryckighet i organisationerna vilket också redan visat sig i NU-sjukvården. Detta inser dock varken Alliansen eller MP. För dem är det "piskan" som är det allena saliggörande verktyget! Alltså precis som det varit genom alla tider med borgarpolitiken (högerpolitiken).
 
När det gällde ärendet "bokslutsdispositioner så "klargjorde" Moderaten Johnny Magnusson att definitionen "eget kapital" i de offentliga verksamheterna egentligen är felaktigt. Det är ju skattepengar som tillhör regionen sa han med anledning av den omorganisation man nu gjort som minskat antalet nämnder. Så allt eget kapital som de tidigare hade togs nu in till regionstyrelsen istället och så får nämnderna klara sig med de nu budgeterade medlen.
"Det är viktigt att terminologin är rätt", sa han.
Undra vad han tycker om terminologin "Arbetarpartiet Moderaterna"?
 
Man känner sig iaf stolt över att vara Vänsterpartist en dag som denna, när våra kompetenta kvinnor satte gubbarna på plats!
De gjorde "min dag" på detta fullmäktigemöte, helt klart!
 
 
 
 
 
 

Marknaden fungerar inte på landsbygden!

Detta medgav Annie Lööf (C) i Aktuellt angående bredbandsutbyggnaden. Bra att de äntligen vågar erkänna detta. Det är allt fler allianspolitiker som gör det nu. Även Folkpartisten Jonas Andersson i VG-regionen medgav på fullmäktige idag angående Angereds nya sjukhus att privata driftsformer inte lämpar sig i alla lägen.
Verkligheten tycks komma ikapp dem så smått!
 
 

Det velande (miljö)partiet!

Lidköpings nya reningsverk planeras nu förläggas i Hovby en liten bit utanför stan. Att placera det i stan brevid fjärrvärmeverket var enligt Göran Larsson (MP) inte bra om man ser till klimatet. Ett reningsverk nära Vänern är "klimat sårbart", som han skrev. Märkligt argument tycker jag då man för bara något år sedan byggde ut värmeverket för stora pengar, trots att det då ligger "klimat sårbart" enl. Göran. Och inte blir man mindre förvånad då man vill bygga ett nytt sjukhus vid kajkanten i Frihamnen i Göteborg? Är det mindre "klimat sårbart"? Halva Göteborg är ju hotat av havshöjningen.
Blågrönt eller rödgrönt eller ?????? Ja makten är nog det viktigaste för MP vad det verkar. Argumenten anpassas efter situation och majoritet, verkligheten göre sig icke besvär!
 
 
 
 

RSS 2.0