Socialdemokratin dog med Olof Palme!

Det finns i Sverige idag endast ett parti som i praktisk politik står för ett rättvisare och jämlikare samhälle där alla skall kunna leva och verka utifrån sina förutsättningar och kunna leva ett drägligt och värdigt liv. Detta är Vänsterpartiet!
Borgarna och deras floskler behöver inte ens nämnas i sammanhanget, det är bara att se på de beslut de tar och verkningarna av dem., Men det tidigare arbetarpartiet Socialdemokraterna, som numera får anses vara det femte eller sjätte borgerliga partiet i riksdagen har i verklig praktisk politik helt lämnat sitt ursprung.
Ledande socialdemokrater och fackföreningsmän verkar mest inriktade på att bevakla och bevara sina egna mycket goda förmåner och endast retoriskt försöka få folk att tro ngt annat. Tydligen är det mer lockande med egen rikedom än massans och hela samhällets välbefinnande, detta visar de i omröstning efter omröstning inte minst i EU där resultatet sällan eller aldrig kommer den svenska allmänheten till kännedom.
Vi får laga efter läge sa Gert-Inge Andersson (S) när han anställde EN ny regiondirektör för 170 000/månad istället för att anställa tre och dela på denna lönesumma. Men det bästa exemplet är väl trots allt Göran Persson med sin herrgård och sitt konsultbolag.,
Fackföreningarna verkar mer intresserade av att hålla uppe värdet på sina aktieportföljer samtidigt som då ledningarna också gör sig fina privata inkomster genom att sitta i div. olika bolagsstyrelser och uppbära fina arvoden från dessa. Vad betyder medlemmarnas "små" umbäranden i jämförelse med aktieportföljen? Nej fackföreningarna skulle aldrig ens FÅ äga några aktier. Det blir en direkt intressekonflikt med deras egentliga uppdrag. Det är ju bara att se på S och fackföreningsrörelsens agerande i samband med pensionsöverenskommelsen, EG medlemsskapet (som garanterades att det aldrig skulle bli EU) och inte minst EMU omröstningen.
Jag tror att det på sikt gäller för Vänsterpartiet att via arbetsplatserna påvisa och peka på alla dessa arbetarfientliga beslut som S och facket varit med och genomdrivit för att få folk att förstå att S inte är vad S en gång mera var!
Idag är de som vilket borgerligt parti som helst. Att folk i sin desperation istället sökt någon sorts falsk trygghet i att springa över till de mer ursprungliga borgerliga partierna tror jag enbart beror på kommuniststämpeln som Lars Ohly tyvärr bidrog till att förlänga.
På sikt och med en ny frisk partiledning tror jag dock att V kommer att vinna terräng igen och detta ganska ordentligt.
Sossarna är ju inte längre socialister (trots socialistinternationalen), de är ju bara sociala och demokrater som de säger.

Socialdemokratin dog med Olof Palme!


Finansiella transaktionsskatter, nej tack!

Finansiella transaktionsskatter typ Tobinskatt diskuteras allt flitigare med anledning av att t.o.m. EU länderna lyft frågan när de insett avarterna av sin egen förebild "de fria marknadskrafterna".
Skatter i all ära men jag jag misstror faktiskt hela konceptet när det föreslås av marknadskrafternas egna förespråkare. Vill de ha skatter så är det enbart för att de vet att de då kan hitta kryphål och att de genom krångliga finansiella transaktioner gör det snart sagt omöjligt för myndigheterna att utreda och kunna leda till åtal.
En enligt mig betydligt säkrare väg att gå vore att sätta transfereringstider på alla transaktioner när det handlar om värdepappershandel eller valutaspekulation.
Det har förvånat mig många ggr tidigare att valutaspekulation aldrig har lett till åtal för brott mot rikets säkerhet? Att spekulera sönder ett lands valuta är ju just detta och ingenting annat.
Så verka för transaktionstider på minst en vecka, men helst en månad för att få ett slut på allt kortsiktigt profittänk en gång för alla!
Det skulle hela landet må bra av.

En lydig kapitalist är en lycklig kapitalist!


Äventyrslandet på Blocket!

De sneda husen på Äventyrslandet finns nu att skåda på köp o säljsajten Blocket.se. 395 000 SEK och köparen står för flyttkostnaderna.
Skämt eller allvar det vete tusan. Ingenting förvånar längre i denna soppa. Telefonnumret fanns iaf inte registrerat hos Eniro.

http://www.blocket.se/skaraborg/Fint_fritidshus__hotellstandard_36338132.htm?ca=14&w=2&last=1

 


En partledarkandidat mindre?

Ja det är definitivt den känsla man får efter att ha läst om Rossana Dinamarcas resekostnader till och från riksdagen.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13700454.ab
Oavsett om det handlar om att träffa sina barn mer eller inte så är kostnadsskillnaderna alldeles för stora för att "vanligt" folk skulle ha acceptans för det. Även som riksdagsledamot så måste man göra uppoffringar och visa att man på något sätt lever som man lär!


Jan Björklund underminerar den svenska modellen!

Politiker skall inte lägga sig i lönebildningen i landet, det är arbetsmarknadens parter som skall sköta detta och det har varit en "helig" svensk ko!
Jan Björklund däremot han har synpunkter på det mesta och nu "vet" han att sänkta ungdomslöner helt plötsligt ger mer jobb. Tidigare har han ju krävt höjda lärarlöner och man får väl förmoda då att Jan Björklund tycker att vi har för många lärare. Kontentan av hans resonemang måste ju bli det att låga löner leder till fler jobb medans högre löner då i så fall leder till färre jobb.
Då kan man ju samtidigt undra hur många elever det skall vara per klass i Jan Björklunds idealskola? Är 50 en för vågad gissning ?
Samtidigt kanske Jan Björklund skulle ställa sig frågan hur det kan komma sig att det finns arbetslöshet överhuvudtaget i låglöneländer? Ja arbetslöshet kombinerat med misär och helt utan någon social trygghet i form av välfärd som sjukhus och skolor.
Varför överensstämmer inte verkligheten i världen med dina teorier Jan Björklund?
Men jag blir inte förvånad över hans idiotiska slutsatser längre. Det var inte länge sen han hyllade Danmarks modell för att de inte hade LAS. Nu har Danmarks höga arbetslöshet och dåliga ekonomi slängt ut de borgerliga månglarna ur templet. Jag hoppas vi får se en repris härhemma 2014!
Apropå pensionsreformen,

är S, M, C, FP o KD nöjda med sin orättvisa pensionsreform när pensionsbolagen nu står på ruinens brant? Hur mycket skall det behövas för att de skall inse sina misstag?


Widegrens E20, Sveriges farligaste väg!

I varenda valrörelse jag kan minnas där Moderaten Cecilia Widegren varit inblandad så har hon skanderat om att E20 skall byggas ut till motorväg. Nu, efter att Widegren o co har suttit vid makten i 5 år har denna E20 blivit utsedd till Sveriges farligaste väg.
Det enda Widegren och Moderaterna lyckats åstadkomma är två ombyggda korsningar och ett par mil mötesfri väg fram till 2021.
När hade egentligen Widegren tänkt sig att hela E20 skulle vara färdigutbyggd till motorväg med Alliansens tempo?


En riktig förstärkning av äldreomsorgen

Vänsterpartiet gör en rejäl satsning på äldreomsorgen i sin höstbudget. Sammantaget satsas cirka 5 miljarder på ökad kompetens och bemanning inom äldreomsorgen, bättre hemtjänst och ett äldreomsorgslyft.

– Äldreomsorgen ska vara så bra att ingen ska behöva oroa sig för att få den hjälp man behöver när man blir gammal. Anhöriga ska känna sig trygga med att deras nära och kära blir väl omhändertagna. Därför gör vi en stegvis satsning som sammantaget ger 3 miljarder till fler anställda i äldreomsorgen och ökad bemanning på demensboenden. Det ger 7 500 nya välfärdsjobb, säger partiledare Lars Ohly (V).

– När äldreomsorgen inte fungerar får ofta de äldres döttrar ta över ansvaret. Arbetsvillkoren för personalen försämras. Vår satsning på äldreomsorgen är viktig för jämställdheten. Någonting är fel när kommunernas timtaxa för hemtjänsten är högre än kostnaden för avdragsgilla hushållsnära tjänster, därför vill vi ha ett tak på timavgiften för hemtjänst på 100 kronor, säger Eva Olofsson (V), äldrepolitisk talesperson.
Under hösten driver Vänsterpartiet kampanjen ”Vem ska hjälpa mormor?” för att sätta fokus på äldreomsorgen runt om i landet. Höstbudgetens satsningar på äldreomsorgen omfattar fem förslag.

1. Ökad bemanning i äldreomsorgen
2. Billigare hemtjänst
3. Enklare att få hemtjänst
4. Ett äldreomsorgslyft med kompetenssatsning och utbildningsvikariat
5. Äldreomsorg på det egna språket

1. Ökad bemanning inom äldreomsorgen
Vänsterpartiet föreslår en öronmärkt satsning för en ökad bemanning i äldreomsorgen med prioritet för de­mensvården och lägger 1 miljard kronor 2012, 2 miljarder 2013 och 3 miljarder 2014. De kommuner som redan har en god bemanning ska självklart också få ta del av satsningen men kan då använda den till andra delar av äldreomsorgen.

Demensvården behöver öka bemanningen för att leva upp till en god äldreomsorg. Det visar inte minst den tillsyn socialstyrelsen gjorde förra året. Självklart skall det finnas tillräckligt med personal så de äldre kvinnor och män som bor på en demensenhet kant få gå upp och lägga sig när de själva vill, få äta i lugn och ro, få gå på toaletten utan att vänta allt för länge och ha möjlighet att komma utomhus. Inte på något boende skall demenssjuka äldre lämnas ensamma utan personal på natten. Med ökad bemanning får inte bara de äldre och sjuka och deras anhöriga ett bättre liv utan det blir också en bättre arbetsmiljö för dem som arbetar i äldreomsorgen.

Förslaget är direkt jobbskapande. Cirka 7 500 arbetstillfällen skapas med Vänsterpartiets satsning. Äldreomsorgen kommer att behöva rekrytera mer personal när antalet äldre ökar framöver och då måste man kunna erbjuda attraktiva arbetsförhållanden.

2. Billigare hemtjänst
Vänsterpartiet föreslår ett tak på max 100 kronor per timme för hemtjänst från 2012 och lägger 300 miljoner för detta ändamål.
Riksdagsbeslutet om en maxtaxa på månadsavgiften för hemtjänst är för närvarande på 1 712 kronor per månad. Kommunerna väljer i övrigt själva hur de vill bygga upp sina avgiftssystem, men de flesta använder sig av ett system med timtaxa för dem som inte når upp till maxtaxan. Efter maxtaxans införande har många kom­muner börjat höja sina timavgifter. Det gör att äldre som behöver några timmars hemtjänst kan få betala runt 300 kronor i timmen. När kommunerna sätter sin timtaxa högre än kostnaden för avdragsgilla hushållsnära tjänster vänder sig en del äldre till privata serviceföretag. Andra har inte råd med de cirka 200 kronor i timmen som dessa kostar, och då får anhöriga, främst döttrar, ta över.

3. Enklare att få hemtjänst
Vänsterpartiet avsätter stimulanspengar på 200 miljoner om året för att få fler kommuner att göra det enklare att få hemtjänst.
Flera kommuner har redan infört en förenklad biståndsbedömning för t.ex. de som är över 70 år. De behöver bara anmäla att de vill ha hjälp så får de ett visst antal timmar i månaden och har ett stort inflytande över hur de vill använda den tiden. Äldre ska inte behöva redogöra i detalj för sin vardag för att få hjälp med städning eller handling. I sådana fall är det onödigt att göra utförliga utredningar.

Idag för regeringen en politik som styr över de äldre som har servicebehov men inte omsorgsbehov till privata företag, genom RUT-avdraget. Hemtjänsten är både tryggare och bättre eftersom personalen har ett ansvar att reagera om de ser att det behövs fler insatser över tid, t.ex. med hygien, mat eller hjälp till läkarkontakt. Det har inte i ett städföretag.

Tillsammans med ett tak på 100 kronor per timme för hemtjänst blir den förenklade tillgången till hemtjänst ett mer jämlikt och solidariskt alternativ till regeringens RUT-avdrag.

4. Ett äldreomsorgslyft med kompetenssatsning och utbildningsvikariat
Idag saknar 20 procent av dem som arbetar på äldreboenden rätt gymnasieutbildning, omvårdnadsprogrammet, i hemtjänsten är siffran ännu högre. Vänsterpartiet vill att äldreomsorgens personal skall vara utbildad och är för kompetenskrav i äldreomsorgen.

Vi satsar därför på ett kunskapslyft för anställda i äldreomsorgen. Nästa år vill vi erbjuda 3 000 utbildningsvikariat, och åren därefter 5 000 vikariat per år. Utbildningsplatserna för anställda som behöver grund- eller vid­areutbildning blir ungefär dubbelt så många. Vikariaten subventioneras genom ett särskilt anställningsstöd, och riktar sig i första hand till arbetslösa med omvårdnadsutbildning, som på så sätt får möjlighet att etablera sig i yrket. Kostnaden för utbildningsvikariaten inklusive utbildningskostnaderna beräknas bli 650 miljoner år 2012 och 1,1 miljard år 2013 respektive 2014.

Det finns ett mycket stort behov av kvalificerade påbyggnadsutbildningar när det gäller demenssjukdom, rehabilitering och palliativ vård o.s.v. Inte minst beroende på att tiden äldre kvinnor och män vistas på sjukhus blivit allt kortare och att den kommunala äldreomsorgen ger insatser som är mycket omfattande när det gäller omsorg, omvårdnad och läkemedel.

Vi ger också kommunerna de ekonomiska möjligheterna att ta in vikarier i en verksamhet som redan är hårt pressad. På det sättet underlättas också en generationsväxling i äldreomsorgen.

5. Äldreomsorg på det egna språket
Att äldre kvinnor och män kan kommunicera med personalen är förstås helt nödvändigt för att man ska kunna ge en god äldreomsorg. För de äldre som inte har svenska som modersmål kan det bli ett problem. Vi talar då om dem som har invandrat, som tillhör någon av de nationella minoriteterna och teckenspråkiga. Många äldre tappar de språk utöver modersmålet som de har lärt sig under livet. Andra kanske aldrig har lärt sig svenska, av olika anledningar.
Invandrade äldre får mindre offentlig omsorg än svenskfödda äldre. Orsaken till detta har diskuterats. Handlar det om att personer med utomnordisk bakgrund föredrar anhörigomsorg framför offentlig hjälp? Bristande information, dålig tillgänglighet och dåligt anpassade omsorgstjänster är en troligare förklaring.
Vänsterpartiet satsar därför 150 miljoner på att utveckla äldreomsorgen för äldre med annat modersmål. Det gäller både för nationella minoriteter och för dem som invandrat till Sverige. Dessutom satsar vi 30 miljoner på tre år till äldrevägledare för döva.


Lördagsintervju med Jonas Sjöstedt!

Lördagsintervju med Jonas Sjöstedt.


C tar till sig V:s politiska förslag.

Vänsterpartiets förslag om slopad sjuklön för småföretagare har vunnit gehör hos Centerpartisterna. Detta klubbades på deras kongress. Återstår att se om Vänsterpartiet får ngn credit av dem i denna fråga?
Även FRA-lagen klubbades igenom att den skall rivas upp efter en motion från Hanna Wagenius. Återigen en Vänsterpartifråga som de tar till sig. Hur de skall få igenom detta i Alliansen är däremot en helt annan fråga. Här har ju Moderaterna redan "lovat bort Sverige" till USA. Dessutom så lär det ju bli en intern strid iäven inom Centern i denna fråga då flera tunga Centerpartister är för FRA. Spännande.


Sveriges gröna röst?

Centern säger ju sig nu vilja bli Sveriges gröna röst. "Gröna", är väl liktydigt med "unga" i det här fallet med tanke på deras val av en ung partiledare. I praktisk politik när det gäller miljö lär de aldrig bli ngn "svensk röst", det är ju bara att se på allt de röstat nej till, inte minst lokalt.


Dubbeldemokrati!

I Ryssland nöjer man sig inte med att införa demokrati (?), man går ett steg längre och inför dubbeldemokrati. Putin och Medvedev alternerar på posterna president och premiärminister. Ja det är väl demokratiskt nog för att rättfärdiga Carl Bildts oljeaffärer och då är det väl bra nog för Alliansregeringen i Sverige kan man tänka..


Dum, dummare eller dummast?

Ulrika Carlsson ( C ), Cecilia Widegren (M) och Lars Hjälmred (M) hade en debattartikel i onsdagens NLT (11 09 21) med rubriken ”Hästnäringen viktig för Skaraborg.”

I artikeln skriver de hur viktigt det är med djurforskning och att forskning är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och att Alliansen därför har ökat anslaget till svensk forskning från 25 till 30 miljarder kronor.

 

I samma tidning finns samtidigt en artikel med rubriken ”Budgetproppen slår hårt mot SLU i Skara.”

I denna artikel om regeringens höstbudgetproposition står att läsa: ”I den budgetproposition som finansminister Anders Borg (M) presenterade igår minskas det generella anslaget från landsbygdsdepartementet med 30 miljoner kronor, pengar som helt och hållet tas från grundutbildningarna.

Dessutom upphör finansieringen av forskningsstiftelserna Svensk lantbruksforskning (SLF) och stiftelsen Hästforskning. Det innebär ett sammanlagt tapp på 30 miljoner kronor, som idag huvudsakligen finansierar SLU:s mer tillämpade forskning i nära samverkan med näringarna.”

 

Så viktig var alltså hästnäringen i verkligheten för Carlsson, Widegren och Hjälmred!

Ja det är ytterligare forskningsanslag som minskas enligt artikeln till skillnad mot Allianspolitikernas debattartikel.

Är debattörerna så fullständigt oinsatta, felinformerade eller rent av dumma när de går ut med sin debattartikel? Nej jag tror det är så enkelt att de tror att de genom att gå ut med en artikel som motsäger verkligheten skapar tvivel om vad som är rätt eller fel och härmed avser man att förringa verkningarna av den budgetproposition som får så katastrofala följder för Skaraborg. Man lurar alltså läsarna och väljarna. Är det medvetet, eller är det så att dessa tre debattörer tävlar om vem som är dum, dummare eller dummast?

 


Omdömeslöst!

Oavsett vad det sägs och görs från politiskt håll så är det ändå till syvende och sist lättsinnet som tycks styra det mänskliga beteendet. I många år nu så har det varnats för övervikt då det i undersökningar konstaterats att skolbarnen blir tyngre för varje gång som detta mäts. Åtskilliga är det som roats av tjocka amerikaner genom åren och ändå är Mc Donalds och liknande fenomen ett uppskattat inslag i vår vardag idag. Och trots major Björklunds alla utspel om skolan så går även utvecklingen där åt det alltmer omdömeslösa hållet. SVT rapporterar idag att alltfler skolor ersätter skollunchen med matkuponger som sedan nyttjas till skräpmat med läsk. Är det så vuxna förebilder skall lära ungdomarna att göra "fel"? Skandalöst!


Skumt?

Väderleken är återigen en aning "skum" detta år. Regn o sol omvartannat och när det regnar så formligen vräker det ner. Skyfall sa man förr men jag tror inte det epitetet håller längre, det är värre nu.
Ikväll tog jag en tur till hamnen för att se effekterna efter söndagens regnande som ändå var förhållandevis "vanligt", iaf i våra trakter. Annat är det i Värmland och Arvika där vattnet nu stadigt stiger. Globala uppvärmningen? Ja tids nog får vi reda på det antar jag, men då är det nog tyvärr försent att göra något åt det. Då får vi nog lära oss leva med det! Intelligentare är vi inte, tyvärr!

Så här såg det ut i Källby hamn i kväll!Palestinafrågan splittrar Alliansen.

Palestinas som jag tycker mycket förståndiga och smarta agerande att i FN begära att bli erkänt som land (nation) sätter myror i huvudet på Alliansen och även USA. USA gör definitivt bort sig om de tvingas använda sig av sitt veto om frågan kommer upp i generalförsamlingen. Man kan nog säga att Palestinierna nu verkar ha lärt sig hur man hanterar stormaktsdubbelmoral! De har provat i stort sett allt från regelrätta krigshandlingar (självförsvar) till att sitta vid förhandlingsbordet där de enbart blivit manipulerade av motparterna som aldrig haft någon vilja att egentligen lösa problemen för den hårt ansatta befolkningen. Nu kör man på i de "demokratiska" församlingar där de som säger sig vara demokratiska tvingas visa sitt dubbelspel och sina odemokratiska ageranden inför öppna ridåer med hela världen som publik. Det är ett verkligt bra initiativ!
Från Folkpartiets sida (genom Fredrik Malm) så uppgavs det i Aktuellt att man säger nej därför att Hamas styr halva Palestina och att de av väldigt många (han preciserade inte vilka) anses vara en terroristorganisation. Denna av Folkpartiet terroriststämplade organisation vann makten genom demokratiska val och eftersom USA (Israel) ansåg dem vara just en terroristorganisation så godkändes inte detta styre trots att det var folkets vilja att de skulle styra. Jag tycker nog Fredrik Malm borde rannsaka sig själv om vad som då är demokrati? Tänk om inte Alliansen fått tillträda om de valts av svenska folket bara för att andra nationer inte accepterade Alliansen. Skulle Fredrik Malm acceptera det? Accepterar Fredrik Malm Kinas styre?
Det är som vanligt när grundläggande fundamentala saker och ting ställs på sin spets, hyckleriet vet inga gränser!
SVT skulle förresten i veckan ha visat filmen "Gazas tårar" men ändrade i programtablån. Varför?

Israels alla oförätter ses som vanligt genom fingrarna med!


Trevlig helg!

Lördagen blev mest en transportsträcka mot eftermiddagens evanemang med en flipperkväll hos Hamilton igen. Vädret var ju bra så vi hann med sommarens "sista" utegrillning också. Sen var det rakt på spelen och några miniturneringar för att förhöja spänningen lite. Eftersom det var meriterade fullblodsspelare med som Lidköpings Lindström och Emil Svensson så blev man glad för varje seger man lyckades ro hem, antagligen p.g.a. kraftig underskattning. Hur som helst så hade vi en riktigt trevlig kväll.

Bilden är från vår förra flipperkväll.

 

Söndagen startade sedan med en föreningsdag i Götene där vi självklart ville vara med och höra vad folk tycker och tänker om de kommunala angelägenheterna. Även detta var mycket lyckat då vi fick massor med positiv feedback kring vårt sätt att agera i bl.a. fullmäktige. Det var mycket glädjande och humöret var på topp efter denna söndagsförmiddag.

 

 

Lite kuriosa när lördagens flipperkväll avslutades var den "jättegeting" som satt på ytterdörren när vi begav oss hemåt. Begreppet bålgeting lät verkligen som ett passande epitet.

 


Danmark, alliansens föregångsland?

Ofta har alliansen i debatten pekat på att Danmark är så bra för där har de ingen LAS o.s.v. Det är lätt att "bli av" med anställda och detta skulle motverka hög arbetslöshet.
Verkligheten visar som vanligt något annat än vad alliansen vill påstå och den borgerliga regeringen i Danmark hade lyckats åstadkomma både dålig ekonomi och hög arbetslöshet (trots avsaknaden av LAS).
Nu blev de också bortröstade trots att Danskarna ändå är betydligt borgerligare till sinnet än vad vi svenskar anses vara generellt. Man får väl hoppas på en repris härhemma nästa gång vi går till val så att vi en gång för alla blir av med detta elände till alliansregering.


Riksdagens högtidliga öppnande!

Det bästa om denna öppning läste jag på Lidköpingsnytt och redaktörens veckokrönika där. Det handlade om regeringsförklaringen och sjukförsäkringen.
"regeringen vid regeringsförklaringen i dag redovisat att man skall täppa till vissa luckor i sjukförsäkringen. Antagligen för att ingen skall få sjukförsäkring – eller?"


Alliansen fortsätter sparka på anställda!

Det skall bli billigare att sparka anställda tycker Alliansregeringen som nu tillsatt en utredning i frågan. Detta är något man tidigare har lovat arbetsgivarna. Jag undrar om det skall gälla VD uppsägningar också eller om de fortsatt skall försörjas livet ut?
Naturligtvis gäller det inte en sparkad VD, till dem finns det alltd obegränsat med pengar, men vanliga löntagare måste bli mer otrygga för att lönenivåerna skall kunna pressas ner till balt-nivå!
Läs mer hos Kommunalarbetaren

Vad blir droppen som får bägaren att rinna över?

.

Maria Larsson (KD) fick göra en snabb pudel!

Regeringens återigen klantiga hantering av en viktig fråga vållade omedelbart mediastorm. Så blev det alltså nu även i fallet med fosterhemsbarnen och det skadestånd Alliansen inte ville ge dem. Denna gång gjorde Maria Larsson och KD en väldigt snabb pudel till skillnad mot när det gällde sjukförsäkringen där de la sig platt för Moderaterna. Återstår att se hur de ska tackla detta framöver för att inte helt stå med brallorna nere!


Cirkus Götenefullmäktige forts.

Moderaten Ove Rosenberg hade lämnat in en motion ang. tre ljuspunkter i Karlges park i Götene. Det blev en lång debatt ang. detta, trots den beräknat blygsamma kostnaden på 25 000 kr för detta. Centerns Susanne Andersson yrkade avslag med motiveringen att man måste ha råd att sköta det man redan har innan man investerar i nya saker även om kostnaden är blygsam. Märkligt att hon aldrig lyft detta argument när det gällt Äventyrslandet/Medeltidens Värld. Den anläggningen har kostat kommunen 80 miljoner.
Kenth Selmosson (S) hängde på C i denna argumentation och sa att har man inte pengarna så har man inte även om man skulle vilja. Också märkligt med tanke på Äventyrslandet/Medeltidens Värld. Råd hade man tydligen i somras när man under semesterperioden drog igång ett planförslag ang. att bygga en campingplats vid anläggningen med tunnel under vägen, flyttning av Rasta/Preem o.s.v. Då fanns det pengar trots att inte arrendatorn skött sina åtaganden. Vem som tagit beslutet att starta denna planändring går idag inte att få reda på då ingen tydligen vill stå för det. Samrådstiden förresten, gick i detta ärende ut i mitten av Augusti, samtidigt som semestrarna tog slut.
Pengar fanns också nu till att anlita advokat för att tolka arrendeavtalet med Äventyrslandet när nu arrendatorn ensidigt vill säga upp det. Avtalet skrevs för endast 8 månader sedan. Hade man inte anlitat juridisk expertis när avtalet skrevs?
Ja jag tycker det var synd att inte Rosenbergs motion gick igenom. Det är ofta sådana små förändingar som kan betyda ett väldigt stort mervärde i kommuninnevånarnas vardag. Förhoppningsvis kanske kommunledningen kan inse fullmäktiges misstag i denna fråga och låta ompröva den? Det vore ett litet billigt steg i rätt riktning för denna kommun!


"Cirkus Götene" rullar på som vanligt.

Vilken majoritet styr egentligen i Götene? Ibland så är det ditt och ibland så är det datt, men något riktigt svar går aldrig att få.
Har ju tidigare interpellerat i frågan eftersom det rådde oklarheter trots den "nya" majoritetens (S, M, C, FP, KD och MP) mediala trumslagande. Då fick jag svaret att det inte längre fanns någon ny majoritet, istället var det S som regerade i minoritet och en samverkan med de övriga partierna fanns endast när det gällde budgeten.
Varför drar jag nu upp detta igen då? Jo ikväll var det fullmäktige, och en fråga som skulle behandlas var ang. kommunalt stöd till bolaget som driver konstgräsplanen. Per Wennerberg (FP) hade synpunkter på detta eftersom det inte fanns någon plan för hur bolaget framledes skulle komma tillrätta med problemen. Han drog parallellen till Saab och deras avslag ang. rekonstruktion eftersom deras plan var undermålig. Härmed yrkade han på återremiss.
När så frågan kom till omröstning så vann kommunstyrelsens förslag över Wennerbergs återremiss och här blev det också en diskussion i presidiet ang. resultatet som utföll med 22 ja och 17 nej. Här uttalade fullmäktiges ordförande det för mig förvånande att åtreremissen förlorat eftersom återremissen begärts av majoriteten och då krävs 50% av rösterna. Hade minoriteten begärt återremiss hade det räckt med 1/3 av rösterna till stöd. Märkligt va?
För några fullmäktige sedan fanns inte den "nya" majoriteten, och nu på första fullmäktigemötet efter sommaren så ingår tydligen FP i majoriteten igen. Vilken majoritet? Konstigt att inte Wennerberg själv reagerade då ju hans återremiss enl. fullmäktiges tidigare information om majoritetsförhållandena borde ha vunnit. Eller är det jag som fått allt om bakfoten igen kanske?

Annars var det ett kul möte att följa som Vänsterpartist då tre av våra motioner var uppe till behandling. Evalena Öman var som vanligt briliant i sina föredragningar och berömmen öste över motionerna från de andra partierna. Men de kunde ju inte ta motioner rakt av från Vänsterpartiet utan tog dem genom att ändra istort sett ingenting annat än att de nu har möjlighet att dra förslagen i långbänk efter eget tycke och smak. De hade ju naturligtvis svårt att säga nej offentligt till bra motioner.


Ramberg mosade Reinfeldt i lördagsintervjun!

Sällan eller aldrig har jag hört en politiker inte kunna ge ett vettigt svar under ett helt program tidigare. Men i lördags lyckades statsminister Fredrik Reinfeldt med detta konststycke. Totalt tillintetgjord av Sveriges skickligaste intervjuare, Tomas Ramberg!
Lyssna själva: Ekots lördagsintervju.

Han blir allt mindre och mindre den gode Reinfeldt!


Återigen ett svek mot utsatta.

Ingen ersättning från regeringen till de s.k. fosterhemsbarnen trots att regeringens egen utredning föreslog detta. Nu skyller man på att det inte går att ge ersättning på ett rättssäkert sätt eftersom dokumentationen är ofullständig. Märkligt att inte utredningen kom fram till detta då? Och varför är man så noga med rättvisan i detta fall till skillnad mot när man förändrade sjukförsäkringen? Då var det inga problem med orättvisorna. Men KD säger ju sig värna om de utsatta. Kanske de tycker att det är tröst nog för de drabbade. SKÄMS!


Bert Karlssons bravader fortsätter!

Nu säger han upp arrendeavtalet med kommunen som löper på tio år. Alternativet är att kommunen får sätta bolaget i konkurs påstår han.
Detta är ju ett ganska tacksamt läge för kommunen som då rimligen bör kontra med att säga upp lurendrejaravtalet om borgen inne i Äventyrslandet. Det kan ju knappast Bert ha några synpunkter på då kommunen i så fall enbart gjort exakt samma sak som Bert själv. Beträffande en konkurs eller inte så är det ju ingen fråga kommunen bör agera i överhuvudtaget. Bert är ju enl. lag skyldig att sätta bolaget i konkurs om aktiekapitalet är förverkat. Alternativt kan han ju själv skjuta till nytt aktiekapital.
Nej det är nog dags att "slänga ut månglaren ur templet" nu en gång för alla! Detta borde väl t.o.m. Götenes naiva kommunledning nu inse.
SREnade vi stå, söndrade vi ..................

LO facken kan inte enas inför avtalsrörelsen. Har de totalt glömt sitt ursprung? VD lönerna har ökat med 50%, då begär Stefan Löfven 3,7% för sina medlemmar. Ja vill man inte fördela en kaka rättvist så har man heller inga ambitioner. Jag har skrivit det tidigare flera gånger. Gör klart för arbetsgivarna att i fortsättningen så är det VD lönerna som sätter nivån annars är det generalstrejk, punkt slut. Men så länge facken sitter på två stolar så bör inte medlemmarna ha några förhoppningar om ett rättvisare samhälle. Fackens stora aktieportföljer bör betraktas som trolöshet mot huvudman!

Från Wikipedia:

"Trolöshet mot huvudman är ett brott enligt svensk rätt, vilket regleras i Brottsbalken 10 kap 5 §.

Brottet innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter, kvalificerad teknisk uppgift eller ska övervaka skötseln av sådan uppgift och detta missbruk innebär skada för huvudmannen. I så fall döms till böter eller fängelse i högst två år.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Är gärningen belagd med straff enligt §§ 1-3 (förskingring, undandräkt, grov förskingring) är inte trolöshet mot huvudman aktuellt.

Missbrukar någon sin förtroendeställning då man fått i uppdrag att sköta en rättslig angelägenhet, döms för trolöshet mot huvudman även då angelägenheten inte är av ekonomisk eller teknisk art."

 

Man kan utan överdrift säga att de fackliga organisationerna har en del att leva upp till.

 


Bert Karlsson blåste kommunens barn!

"Berts bravader" är onekligen ett uttryck man kommer att tänka på i samband med Äventyrslandet i Götene och Bert Karlsson. Frågan är om han inte "skitit i det blå skåpet" ordentligt nu den gode Bert. Kommunen skulle bjuda alla skolbarn på en dag i Äventyrslandet och hade hyrt bussar för 36 000 kr. Av detta blev ingenting p.g.a. att Äventyrslandet endast hade en personal att ställa till förfogande. Naturligtvis helt otillräckligt och därmed tog kommunen beslutet att blåsa av det hela. Berts kommentar var att detta kunde kommunen löst genom att betala lön till de entrepenörer som har hand om aktiviteterna.

Men det värsta råkade nog de barn ut för som vann en övernattningshelg i Äventyrslandet genom sin insats i klassfotbollen. Bert känner naturligtvis inte till det praktiska runt arrangemanget säger han och undrar varför inte föräldrarna kontaktat honom. Ja det är väl knappast någon idé om han inte känner till något om det?????? Bert Karlsson i ett nötskal. Själv helt oförvitlig och alla andra gör fel. Eller som de stolta föräldrarna sa som såg sitt barn i militärparaden: "Alla gick i otakt utom vår lille Bert"!

Evanemangstips till Bert kanske?


Kådisavdrag!

Kådisarnas stora paradfråga vårdnadsbidraget blev en stor flopp i Moderaternas tappning. Detta har ju också KD erkänt nu. Partiet har inte tillfört ett skvatt i den Moderatdominerade regeringen där Moderaterna fullständigt domesticerat de övriga tre.
Nu gör man ett nytt idiotförsök att få upp "pocentsatsen" för KD genom att låta dem få igenom skatteavdrag för gåvor till bistånd eller forskningsorganisationer. Vågar man sätta en peng på att Pingstkyrkan och andra med liknande bidragsgivande i form av en procentsats av lönen kommer att tillhöra de godkända organisationerna för att få avdrag? Vågar man också gissa att en gåva till stamcellsforskning inte kommer att godkännas av KD?
Moderaterna vet nog vad de gör när de låter kådisarna göra bort sig med sina idiotförslag. En förlorad Alliansröst på KD förväntas troligen bli en Moderatröst istället. Men tänk, jag tror faktiskt att de bedrar sig själva Moderaterna. Folk har genomskådat dem nu, iaf vanligt sunt tänkande människor!
Och KD skulle jag vilja fråga om detta verkligen har högre prioritet för dem än den fullständigt makabra Allianssjukförsäkringen?
E24


Annie Lööf, en garant för fortsatt C-kräftgång!

Man får väl tacka Centerns medlemmar runt om i landet för deras särdeles dåliga omdöme att nominera Annie Lööf till sin nästa partiledare. Hon säger själv att: "det är på grund av min erfarenhet och det förtroende man har för mig som person och min politiska inriktning."
28 år och tror att hon väljs på grund av sin erfarenhet? Enbart detta borde ju få förnuftigt folk att lägga pannan i djupa veck. Men inte Centerpartisterna inte! Men det visar kanske på hur lite av det gamla folkrörelsepartiet som finns kvar idag. Där värderades livserfarenheten något högre, nu är det klipparna på Stureplans ideoligiska spasmer som styr.
Läste artikeln om hennes inställning till Euron och EMU projektet. För två år sedan sa hon som 26 åring att hon ångrade att hon röstade nej till EMU 2003 (som 20 åring). Idag har hon återigen ångrat sig (som 28 åring), endast två år efter sitt tidigare ställningstagande (som 26 åring). Såg att några kommentarer till detta var att det är bra av henne att kunna ompröva sina ståndpunkter o.s.v. Ja hade hon inte ändrat denna ståndpunkt idag med det facit som nu finns tillhands så hade hon ju varit politiskt omöjlig. Så är det på grund av att hon klarar att ta "rätt" ställning till frågor först sedan hon fått facit till hands så är det nog inte mycket att hänga i julgranen. Inte ens major Björklund driver ju på för EMU längre, fast han troligen har sin ståndpunkt kvar, att det vore det bästa för Sverige.
Nej Centerpartisterna borde nog ställa sig frågan idag om vart Sverige stått idag om Annie Lööf fått regera efter sin erfarenhet?
Men man får väl tacka dem, som sagt. Centern kommer ytterligare ett steg närmare KD i "pocenten"!
SR


RSS 2.0