Ett riktigt Gott Nytt År tillönskas er alla!Tack för 2011!

Tack Alliansregeringen för fortsatt ”mer än” massarbetslöshet, det var ju massarbetslöshet som rådde redan 2006 enligt er, och nu är den ännu högre. Men ni är ju bara inne på ert sjätte år snart.

 

Tack för den fortsatt höga ungdomsarbetslösheten, mer än var fjärde ung är arbetslös. Arbetslinjen är verkligen lyckad!

 

Tack för att ni samtidigt försvårat vidare studier för denna grupp. Och skulle de komma in så har de ju ändå knappast någon möjlighet att få boende. Att bygga studentbostäder till rimliga priser är ju knappast regeringens ansvar, sånt skall ju marknaden sköta om välfärden fortsatt skall omfatta alla, eller?

 

Tack för att ni fortsatt förtidspensionerar mängder med unga. Detta var väl vad ni gick till val på 2006?

 

Tack för FAS3 och övriga åtgärder som ni kallade RIKTIGA JOBB i valrörelsen. Nu vet vi precis vad ni menade. 10 arbetslösa ger 50 000 till en oseriös sk arbetsgivare och 5000 till var och en av de arbetslösa.

 

Tack för att ni fortsatt vägrar göra något åt den ”sjuka” sjukförsäkringen trots att riksdagen ålagt er detta. Att bli utförsäkrad leder ju ofelbart till ett snabbt tillfrisknande. Annars hade väl aldrig KD lagt sig platt i frågan? De hade ju möjlighet att avgöra denna fråga i riksdagen.,

 

Tack för att ni äntligen lyckades få Saab i konkurs. Ni kämpade ju både länge och väl genom att skylla på EIB och att det inte gick att få tag i dem, trots att Anders Borg sitter i styrelsen. Men nu är väl det problemet borta som sagt.

 

Tack för att ni främjar Carl Bildts affärsrelationer framför två enskilda journalister när de försöker påvisa de missförhållanden Carl Bildts affärsrelationer lett till. Ska man bryta mot lagen måste man ju ha lagen med sig.

 

Tack för att ni fortsatt inför fler och mer långtgående övervakningslagar, det är väl för ”frihetens” fromma? Se på Syrien, de fick ju köpa mer elektronik tack vare er insats i EU så de kunde spåra fler oppositionella.

 

Tack för att ni värnar valfriheten genom att låta Carema ingå som sakkunniga i vårdfrågor i regeringsarbetet.

 

Tack för att ni fortsatt värnar om valhemligheten, ingen bör väl få reda på om Carema gett Moderaterna partibidrag. Demokrati skall väl vara på de styrandes villkor.

 

Tack för att ni sen utsåg en hög Carema-chef till generaldirektör, detta stör ju knappast allmänintresset.

 

Tack för att ni säger er vara okunniga om riskkapitalisternas sätt att undgå skatt, trots att expertisen säger att det är allmänt vedertaget och ett sätt för regeringen att locka hit utländska investeringar.

 

Tack för att ni fortfarande inte ställer krav på EU angående svenska kollektivavtal i Sverige. Det är ju enklare att bara betala pengar till EU stöd och påstå att man värnar den svenska modellen.

 

Tack för att ni inte bryr er om EU:s kritik mot visstidsmissbruket. EU regler som är till gagn för löntagarna är väl inget att bry sig om.

 

Tack för att ni inte längre bryr er om de ökande co2 utsläppen, ni säger ju att vi redan är ”bäst i Europa”. Att vi gått från plats 5 till 34 i statistiken måste ju vara fel.

 

Tack för att ni fortsatt motarbetar löntagarintressen i de beslutande organen i EU. Att utländska bemanningsföretag ersätter svenska arbetare är ju knappast ert ansvar. Ni har ju trots allt redan försämrat a-kassan för att höja motivationen här hemma.

 

Tack för att ni fortfarande inte har gjort något åt alla de orimliga bonus och pensions förmånerna. 100 miljoner till en VD är ju bara 400 års arbetsinkomst för en löntagare. Ni vill ju hålla ihop Sverige.

 

Tack för alla fortsatta avregleringar, den senaste är Bilprovningen. Något som visat sig så framgångsrikt för några få, kan ju inte vara fel för alla andra heller? Dyrare el, medicin, vanvård, flumskola och dyrare bilprovning är ju vad folket ropat efter. Vinsterna hamnar ju i skatteparadis och det berikar ju Sverige.

 

Tack för att ni tar ansvar för statens finanser genom att svälta kommuner och landsting och samtidigt fortsätta vältra över nya kostnader på desamma. Deras ansvarsproblem är ju knappast era.

 

Tack för att ni fortsatt ökar den relativa fattigdomen i Sverige. Hålla ihop landet var det ja.

 

Tack för att ni fortsatt ökar också den relativa barnfattigdomen. Ju fler fattiga barn, ju fler som kan hålla ihop.

 

Tack för att ni fortsätter att öka klyftorna i landet trots att all internationell expertis visar att motsatsen leder till ett bättre samhälle för alla. Er lösning var ju istället fler poliser, men har det blivit bättre?

 

 

 

Gott nytt år!

Ove Nordström (V)


Dåligt slut på bandyåret för Villa-Lidköping!

Efter att tidigare radat upp den ena imponerande segern efter den andra tycks Villa så här i slutet av året ha tappat formen totalt. Kan det vara julmaten? Nej knappast, de andra lagen har säkert ätit julmat de också.
Men att först förlora annandagsderbyt på hemmaplan inför rekordpubliken 5100 personer med uddamålet, för att sedan idag följa upp det med storstryk borta mot Kungälv duger inte. Så svajigt får inte ett elitlag vara.
Nu skall man inte ta äran av Kungälv eller Vänersborg pga detta, för båda är potenta lag. Men Villa måste kunna prsestera bättre!
Nu är det bara att bryta ihop och komma igen med en bra start på det nya året!


Ställ krav i nästa valrörelse!

Att allianspartierna i tid och otid går ut med populistiska förslag som de vet på förhand att de aldrig kommer att realiseras av alliansen är ett missbruk av demokratin. Antingen är de en allians eller så är de fyra var för sig fristående partier.
Varför skall alliansen ha ex. TV tid för fyra partier när de presenterar en gemensam politik? Jag ser detta missbruk som ytterst allvarligt. Finns det inget klart regelverk så bör ett sådant snarast arbetas fram.
Det är inte länge sedan KD gick ut vitt och brett i det sk påskupproret och ställde krav på förändringar i sjukförsäkringen. När det sedan kom till kritan så lade de sig platt för Moderaterna i riksdagsomröstningen. Och detta trots att det med KD fanns en majoritet för att få en förändring till stånd. Man ägde alltså frågan från KD's sida. Ett rent bedrägeri mot väljarna.
Liknande utspel görs ju hela tiden i valrörelserna för att de skall kunna "profilera" sina partier som det så vackert heter. Men väljer de att gå in i en allians så är det alliansens skyldighet att ta fram en presentabel politik. Sen får väljarna försöka utläsa vilka partier som lyckats sätta sin prägel mest på denna politik isf. Som det nu förhåller sig så undergräver man sakta men säkert allt förtroende för politiken. Även om det visar sig sakta men säkert i opinionssiffrorna där de borgerliga småpartierna blir allt mindre på Moderaternas bekostnad så är det inte rätt och riktigt. Man gör denna manipulation av systemet avsiktligt därför att man är mycket väl medveten om systemets tröghet. Reinfeldt slog ju också tidigt fast att M skulle växa på de andra borgerliga partiernas bekostnad.
Men att de fortsatt skall ha dubbla favörer i alla debatter är något som måste sättas stopp för! Antingen är de en allians eller så skall de vara fyra fristående partier!

Bilden är gjord av Tord Andersson Lidköping.


Vacker vargfilm!

SVT

Kent Selmosson (S) gråter krokodiltårar i media! (En lokal Kadhaffi?)

När han skall summera året (och åren) som gått så ångrar han återigen att de valde att satsa som de gjorde på Medeltidens Värld i Götene. Intressant är att han nu påstår sig ångra också uthyrningen till Bert Karlsson?
Han påstår nu att det viktigaste för honom är att ha tillit och förtroende för andra människor. Man kan notera att den sosse som mest stred för att inte hyra ut anläggningen MV (vilken senare blev Äventyrslandet) av Kent Selmosson och hans närmaste krets blev totalt sidsteppad av dessa. Den plats han valts till i beredningen blev han bortplockad från i samband med att S, MP och alliansen försökte genomföra de omval som sedermera blev olagligförklarade.
Noteras i sammanhanget skall också att Kent Selmosson valde att spräcka den politiska majoriteten mellan S, V och GF just på grund av att han var så oerhört drivande och totalt oförmögen att lyssna på andra. Bert är vår enda chans att kunna få tillbaka något påstod han och det fanns ingen plan B. (Ångrar han även att han bröt majoriteten?)
Nu vet vi att Kent spräckte majoriteten och att det enda han fick tillbaka av samarbetet med Bert Karlsson var ytterligare utgifter och förluster för kommunen. Det blev dyrbart för S att sälja sin ideologi för att liera sig med allianspartierna.
Men inte nog med det. Nu säger Kent Selmosson också att man måste kunna lita på sina närmaste till 200%. Tydligen är det Kents alternativ till demokrati där man skall lyssna och ta till sig för att sedan rätta sig efter och följa de majoritetsbeslut som det egna partiet fattar. Så fungerar inte S i Götene tydligen. Det är ledningens vilja som skall accepteras av medlemmarna, annars blir de sidsteppade. Att sedan ledningens beslut kostar skattebetalarna stora pengar och visar sig direkt felaktigt är inget man bryr sig om eller tar några konsekvenser eller lärdomar av. Det är bara att säga sig ångra och fortsätta sidsteppa de som trots allt visade sig ha rätt i de tidigare diskussionerna. Ledningen måste ju vara oförvitlig!
Hade det funnits någon anständighet hos ledningen för S i Götene så hade de naturligtvis bett de sidsteppade om ursäkt idag och återinsatt dem på sina rätta platser i det politiska arbetet. Men det är väl enklare att gråta krokodiltårar i media för att försöka vinna tillbaka förtroende. Att stå för vad man gjort är inget för S i Götene. Men Kadhaffi hade väl troligen agerat likadant på sin tid?

Selmosson eller Kadhaffi?


Ännu mer oegentligheter ang West Sweden!

Att VD'n på eget bevåg tillskansade sig 13 månadslöner var inte nog i denna härva. Nu visar det sig också att de redovisat projekt som de inte ens varit involverade i som om de varit det. De har alltså inte ens gjort jobbet men ändå beviljat sig själva ytterligare en månadslön extra. Vad har styrelsen gjort? Gert-Inge Andersson (S), Bo Bergsten (KD), Jan-Erik Wallin (M). Ständigt dessa herrar i samma typ av blåsväder!
Läs mer hos Radio Skaraborg.

Lika barn leka bäst!


Politikerförakt och West Sweden forts.

Föga förvånande angående alla oegentligheter som nu kommer fram om West Sweden och dess Brysselkontor är jag när jag läser vilka som ingår (ingått) i styrelsen för bolaget. Gert-Inge Andersson (S), som tyckte att "man får laga efter läge" när han var med och beviljade den nya regiondirektören en månadslön på 170 000 kr. Det var hans sätt att minska klyftorna i samhället. Att West Swedens VD Kjell Peterson lyckats bevilja sig själv en trettonde månadslön då, ter sig helt plötsligt inte så märkligt.
En annan "potenetat i styrelsen är Jan-Erik Wallin (M). Hans syn på beslutsfattande är ju allmänt känt att det lämnar mycket i övrigt att önska.
Nu ser jag att även Bo Bergsten (KD) suttit med i styrelsen (han står dock inte med i den nya styrelsen). Ytterligare en sk "potentat" som tar beslut efter eget huvud utan att bry sig om vilka lagar och regler som gäller.
Mariestad funderar nu på att lämna West Sweden vilket Karlsborg gjorde redan 2010. Skulle inte bli förvånad om fler kommuner kommer att följa Mariestads exempel nu.
Läs mer hos Radio Skaraborg.


Och ännu mer politikerförakt ............

West Sweden och deras Brysselkontor är med all rätta satta under luppen av P4 Göteborg. Det kommer fram nya oegentligheter snart sagt varje timma. Skattebetalarna står för VD Kjell Petersons privata medlemsskap i en herrklubb för att West Sweden skall få tillgång till konferenslokaler påstår han. Kvinnor göre sig icke besvär, de får nämligen inget tillträde till herrklubben. Detta har den gamle sossen Göran Johansson inget att invända emot. Nej, jag blir inte heller förvånad, däremot förbannad!
VD Kjell Peterson har låtit West Sweden betala hans privata fortkörningsböter, parkeringsböter m.m m.m.
Vad är felet i systemet när sådana här oegentligheter ständigt dyker upp i maktens boningar? Måste det till en konstitutionsdomstol för att kasta ut månglarna och bedragarna ur organisationerna? Ja jag lutar alltmer åt det. Annars lär det enbart finnas två alternativ framöver, anarki eller revolution!

Läs mer hos Radio Skaraborg
?

.

Politikerförakt forts...........

"Med bland annat den trettonde månadslönen, blir Kjell Peterssons lön motsvarande - 130 000 i månaden. Till det kommer skattefria traktamenten och en extra semesterersättning på 10 000 i månaden samt insättningar till den privata pensionsförsäkringen på över 60 000 i månaden. Dessutom är hyran till huset, bilen och luncher betalda av skattebetalarna. Sammanlagt blir det nästan en kvarts miljon i månaden.

Göran Johansson är den som ansvarat för avtalet med Kjell Peterson.

– Jag tycker att han gjort ett bra jobb, han har fått lön efter vad han gjort."

 

Undra på att sossarna har problem sen! De lierar sig med Moderaternas översittarfasoner i verkliga livet men påstår att de vill minska klyftorna i debatten.

Läs mer hos Radio Skaraborg

 

.


M och S ökar politikerföraktet i VG.

Moderaten Jan-Erik Wallin och tillika fd kommunalråd i Vara har tillsammans med bl.a. förra regionrådet i VG Roland Andersson ätit och supit gott på skattebetalarnas bekostnad. Knappast förvånande då båda två verkar se sig själva som lite förmer än alla andra. Att minnet sviker Wallin nu är ju också en standardfras idag.
Roland Andersson kämpade hårt i flera år för att få öka sitt eget arvode med 12% samtidigt som vi IF Metallare fick nöja oss med 0,7%. Det var sossarnas sätt att minska klyftorna. Moderaterna och Jan-Erik Wallin brukar tala om sparsamhet och ansvar för skattebetalarnas pengar. Att han som kommunalråd kämpade hårt för att lägga 100tals miljoner av Varabornas skattepengar på ett olagligt projekt för att berika några enskilda näringsidkare tycks redan vara glömt. Men att fortsätta leva gott själv på skattebetalarnas bekostnad har ingen av dessa herrar något emot. Undra på att folk får politikerförakt! Vår tids adel?
Läs mer hos Radio Skaraborg.
och även här från Radio Skaraborg igen.


Inte lätt att vara sosse i Götene!

Robert Lundqvist heter en sosse i Götene som tydligen har problem med att tackla verkligheten runt omkring sig.
Härom veckan gick han ut med en artikel han rubricerade " V vill sälja demokratin på marknaden"
Denna korkade slutsats hade han dragit på grund av att vi i vårt budgetförslag ville spara en del på politikerarvodena. När han fick svar på tal genom direkta kommentarer till de olika påståenden han gjorde i sin artikel så återkom han idag med en ny artikel.
Nu heter det att jag distanserar mig från sakfrågan. Ja det är sä otroligt dumt och korkat som så mycket annat som de ledande partiföreträdarna för S i Götene tar sig för så man blir faktiskt inte förvånad längre.
Bara slutklämmen i dagens artikel där han skriver "Medborgarna förtjänar en saklig och god ton i debatten" ställt i relation till rubriken i hans första pajasinlaga, "V vill sälja demokratin på marknaden" får ju varje normalbevåvad medborgare att förstå att Lundqvist tydligen har stora problem med självinsikten. Jag har fått många kommentarer under dagen där man grovt ironiserat över vad det är för folk som sitter i S i Götene. Men man får ju ärligt säga att alla är inte som Lundqvist, och tur är väl det för S.

God fortsättning och annandagsbandy!

Politiken gav sig inte ens över julen. Göran Hägglund har fått dra öronen åt sig med sin akutgaranti att alla skall ha en påbörjad behandling inom 4 timmar. Inget han nu kan lova kommer att garanteras under denna mandatperiod. Häftig kritik har förslaget också fått från vården som inte vill ta resurser från något annat område till denna KD satsning. Pengar skickar ju naturligtvis inte alliansen med.
Tågen står också stilla denna vinter, men inte pga av snö. Storm var det i natt och tidigare under julhelgen var det personalbrist på Kinnekullebanan. Så blir det med privatiseringarna som regeringen genomfört utan att först se till att upphandlingskunskaperna fanns i de lokala organisationerna ute i landet. Oansvarigt som vanligt av denna allians! De leder verkligen Sverige rakt in i fördärvet. Ta beslut men skyll på någon annan om beslutet leder till oönskade effekter. Det är den signalen man skickar ut till företrädarna i landet. Och de pratade om flumskola?
Idag är det bandyns stora högtidsdag i Sverige. På grund av mitt myckna jobbande under julhelgen så fick jag för egen del avstå dagens höjdpunkt, Villa Lidköping BK - IFK Vänersborg i Sparbanken Lidköping Arena. Utsålt naturligtvis och det kommer säkerligen att koka i arenan denna em. Synd att TV4 prioriterar Göteborgsderbyt på ute-is i blidvädret framför perfekta förhållanden i Lidköping.
I tidningen redovisades en undersökning före julhelgen om att Götene var tryggaste kommunen i länet. Lite kuriosa var hur man i sin nätupplaga visade detta. Götene tryggast i länet och i rubriken under kunde man läsa: Misshandlades i sitt hem.
God fortsättning!


En riktigt God Jul till er alla!

Själv blir det till att jobba. 12 timmar idag, 12 timmar i morgon och 8 på juldagen. Man har inte så mycket bekymmer inför morgondagen då, lustigt nog. Men det blir ändå till att se fram mot juldagens em och den kommande ledigheten.
Skickar med en liten bild som kanske kan mana lite till eftertanke trots allt så här inför julskinkans högtidsdag?

God Jul.

Saab, ytterligare ett alliansfiasko!

Kinesiska Youngman är fortsatt intresserat av Saab, men i.o.m. konkursen så börjar det bli bråttom för att inte alltförmycket värdefull kompetens skall hinna försvinna.
Tänk om alliansen gått in från början och räddat Saab för att sedan under kontrollerade former låtit kineserna få köpa företaget. Se på Volvo vilket lyft det företaget fått sedan det blev kinesiskt. Men alliansen litade på "sin" marknad och valde t.o.m. att genom EIB direkt motarbeta Saab. Vem fick Moderaterna partibidrag av för detta?
SVT.


Sämre igen för de sjuka.

Lagom till Jul så klubbade riksdagen igenom höjt högkostnadsskydd. Dyrare mediciner om än endast med några hundralappar men det är hela alliansens agenda att ständigt försämra för de som redan har det sämst som går igen. Sjuka, arbetslösa, utförsäkrade och pensionärer får sämre inkomster men bibehållen högre skatt. Dyrare mediciner, dyrare vård, försämrad färdtjänst o.s.v. o.s.v.
När skall folk få upp ögonen för vad de håller på med?
Är det bara ett högre ränteläge som kan få vanligt folk att inse hur sjukt vårt samhälle håller på att bli? Det blev ju ett ramaskri på Moderaterna när nu bankerna inte följde riksbankens (o?)politiska räntesänkning som skulle ge alliansen lite extra skjuts så här i slutet på året. Moderaterna får nog hoppas att lågkonjunkturen håller i sig fram till valet 2014 för en högkonjunktur som driver upp ränteläget lär få Moderaterna att dala i samma takt som räntan stiger. Det är väl därför de nu reagerar som de gör mot bankerna? Vart tog deras övertro på marknadskrafterna vägen i denna fråga?
Sanningen är ju att Moderaternas politik enbart klarat sig på folkets skuldsättning och därmed falska tilltro till välstånd. Härmed sitter de också i en rävsax för de kan inte åtgärda bostadsbristen eftersom priserna då riskerar att sjunka och då är folk plötsligt överbelånade istället. De kan inte minska arbetslösheten eftersom det riskerar att driva upp löner och inflation och därmed också räntorna och då klarar inte folk sin skuldsättning. Det enda man säkert vet är att dessa Moderater måste bort 2014 annars riskerar det att gå riktigt illa för Sverige.
SR.
Mot vägs ände!


(M)ardrömmen Carema (M)oderaternas mardröm!

Turerna fortsätter kring Moderaternas skandalbolag Carema. Dagligen poppar det nu upp nya skandaler om hur bolaget gått tillväga för att systematiskt få personalen att snåla in på allt till de gamla. Man saknar ord ..................
Men på Carema förnekar man sig inte. Någon ny personal till vården för att råda bot på bristerna sätter man inte in, däremot så anställer man istället fler på PR-avdelningen.
SVT.
Illustration: Tord Andersson Lidköping

Alliansens politik för långsiktighet!


Valdagen september 2014!


Lögnaren Borg!

I efterdyningarna till Carema-skandalen och den vanvård som visat sig bedrivas där så framkom det också att ägaren, riskkapitalbolaget Triton undvek att skatta för vinsterna i Sverige. Detta genom att låna ut pengar från skatteparadis till Carema i Sverige med hög ränta som Carema sedan kunde dra av.
Anders Borg gick till häftig attack mot förfarandet i media och lovade att han skulle sätta stopp för detta.
Nu har det genom tidningen Veckans Affärer framkommit att  Borgs utspel enbart var ett spel för gallerierna.

Krister Andersson, näringslivets skattesakkunnige på Svenskt Näringsliv, tillika medlem av regeringens Företagsskattekommitté menar att metoden är en medveten strategi från regeringen för att locka utländskt kapital till Sverige.

Även skatteverket har varit fullt införstådda med agerandet enligt skatterevisor Börje Noring, Skatteverkets expert på räntesnurror. ”Ränteavdrag är en omhuldad rättighet. Och det är undantag att denna struktur inte används, oavsett köpare och oavsett bransch”, säger han.

Roger Persson Österman, skattejurist på revisionsbyrån Ernst & Young säger att: ”I stort sett alla företag som går in i Sverige gör de här avdragen”.

Och samtidigt som finansministern säger att han vill begränsa avdragsmöjligheterna har han initierat en utredning om de statliga AP-fondernas verksamhet, som styrs av just finansdepartementet. Den handlar bland annat om huruvida fonderna, som är stora riskkapitalinvesterare, ska få investera ännu mer i riskkapitalfonder, som ju enligt Borgs retorik är skurkar.
Som om detta inte var nog så uppger Veckans Affärer att samtliga bolag som köpte Apotek när Alliansen avreglerade dessa var riskkapitalbolag.
Det är ungefär som när Borg påstod att han skulle stoppa de vildsinta bonusarna i statliga företag. Den enda konkreta åtgärd regeringen vidtagit är att underlätta för statliga bolag att också kunna dela ut generösa bonusar.
Moderaterna går ju dessutom från och till Kreab (som på skattebetalarnas bekostnad hanterade Caremaskandalen i media), Triton och Carema om vartannat (vem har egentligen gett mest i partibidrag till Moderaterna?).
Tror ni fortfarande på Moderaternas pladder om att de är ett arbetarparti?
(Källfakta: Veckans Affärer)
Illustration: Tord Andersson Lidköping


Kreab, Carema, Triton och Reinfeldt............

........ alla har de ett gemensamt, "nya" Moderaterna! Nedanstående bild av Tord Andersson Lidköping, symboliserar det hela på ett mycket bra sätt.


100 miljarder till EU.

Eller 11 miljarder Euro til IMF's räddningsfond för EU. Men här hemma har regeringen stillatigande sett på när Saab sakta men säkert har sjunkt i den liberala marknads-dyn. Tänk om man istället gått in direkt och sedan gjort affär med kineserna. Då hade Saab varit lika blomstrande som Volvo idag.Bäst i "klassen", igen.

Enligt alliansen så är Sverige bäst i klassen när det handlar om miljöpolitiken. Detta trots att utsläppen ökat med 10% bara det senaste året. Det beror på industrins återhämtning och de kalla vintrarna påstår de då. Så kraftig ökning av BNP har det inte varit och att det varit snörika vintrar har ju också en isolerande effekt på husen. Men något måste de ju skylla på.
Att Sverige också halkat ner från plats 5 till 34 i en internationell jämförelse hade alliansens representant inget att säga om i dagens riksdagsdebatt. Det är enklare att inte svara och hoppas på att det snabbt glöms bort är en stående Moderattaktik i alla frågor. De kommer troligen att bli allt tystare då i takt med att verkligheten nu kommer ikapp dem i fler och fler frågor.
Saab's konkurs, räddningen?

Äntligen verkar turerna kring Saab lida mot sitt slut. Konkursansökan inlämnades idag och förhoppningsvis kan det leda till ett kinesiskt köp av konkursboet och att biltillverkningen återuppstår. Antagligen är detta den bästa och billigaste lösningen för kineserna också. Vill man sälja volymer idag så är det ju enbart Kina och Indien som gäller. Nu har jag ingen aning om GM fortsatt kan sätta käppen i hjulet om kineserna skulle köpa Saab men jag hoppas och tror att så inte är fallet. GM står inte högt i kurs hos många Saabägare idag kan jag nog lova och jag hoppas att deras agerande i Saab affären får konsekvenser för dem både i Sverige och i Kina. Kina klarar sig nog bra utan GM, men klarar sig GM utan Kina?

Färdigpinkat!


Götene drar på spenderbyxorna igen?

Debaclet med Äventyrslandet i Götene har inte ens hunnit avslutas innan kommunen ger sig in i nya vansinnesaffärer.
Nu skall kommunen "hjälpa" till i det lokala biogasprojektet genom att köpa in marken för ändamålet.
6 000 000 (miljoner) skall man betala för 35 ha mark som inte ens är förstklassig jordbruksmark. Det ger ett kvm pris på 17 kr.
På fullmäktige senast så skröt Kent Selmosson (S) över att man lyckats öka kvm priset vid de markförsäljningar kommunen gjort. Ända upp till 35 kr/kvm hade man lyckats få enl, en nöjd Selmosson. Här skall man dessutom anlägga infrastruktur utöver markanskaffningen o.s.v. vilket innebär att kvadratmeterpriset säkerligen är tiodubblat innan allt är klart. Och vad händer sen om projektet skulle floppa? Är det meningen att kommunen skall hålla på och gambla med skattemedlen på detta sätt? Räcker det inte med de närmare 100 miljoner de redan blåst skattebetalarna på i Äventyrseländet? Man kan ju också undra hur släktskapen ser ut den här gången i de tänkta affärerna?


Inför kommunalt veto i vargfrågan!

Naturvårdsverket satte i smyg ut ett vargpar utanför Karlsborg. Inte ens den politiska ledningen i Karlsborg hade fått veta något om det hela. Ren och skär idioti från Naturvårdsverkets sida.
Inte blir det mindre idiotiskt när man efter att redan ha släppt ut vargarna håller möte och vill informera lokalbefolkningen hur man skyddar sina djur mot vargen. Hur hade det varit att börja med informationen och gett ut bidragen till de stängslingar som krävs?
Nej först ut med vargen och sen skall folk informeras och börja med åtgärder för att skydda sina djur. Hur korkade är man på Naturvårdsverket? För det kan väl aldrig vara så att man "vet" att man aldrig kommer att få folkligt stöd för sina utsättningar och därför kör över folk med odemokratiska metoder? Demokrati skall ju vara folkstyre!
Nej det är nog dags att kräva kommunalt självstyre även i vargfrågan precis som med uranbrytningen. Båda dessa saker påverkar starkt lokalbefolkningens sätt att leva.
Jag skulle gärna se att någon kommun inför nästa val vågade ha en folkomröstning om vargen. Då kan vi tala om demokratiska beslut sedan. Och skulle folk sen rösta ja till att ha varg i sitt närområde så är ju problemet ur världen! Varför vågar ingen fråga folket?


Moderaterna skor sig på skattebetalarna!

Kreab, Carema, Triton o.s.v. har alla ett gemensamt, ledande moderater styr alltihop och skattebetalarna står för vinsterna! Ja t.o.m. Carl Bildt är inblandad även i denna härva. När skall vanligt folk förstå hur blåsta de blir och att dessa satans Moderater enbart har på sin agenda att mjölka skattebetalarna på så mycket som möjligt innan de får lämna ifrån sig makten igen? Sen kvittar det dem för då är de mer än tryggade resten av livet. Det finns tydligen bara en medicin som hjälper på girigbukarna.
SVT.

 


Avtalet klart! 3% på 14 månader, jippie!

Inflationen ligger på 2,9% så det blir en "ordentlig" reallöneökning om man får tro Stefan Löfven! När skall facket börja sätta press för att minska klyftorna i samhället? Klyftor som fortsätter växa med det nu slutna avtalet! Släng ut månglarna ur facket!

Illustration: Robert Nyberg


NLT sprider borgerliga skrönor på ledarplats!

Rädslan för Jonas Sjöstedt är påtaglig från borgarhåll det märks tydligt i pressen. Inte minst hos den lokala tidningen NLT som skämtsamt brukar kallas för sveriges största varannandagstidning ........... och enda.
Flera ledande företrädare svävar på målet när de ombeds att välja mellan diktaturen Kuba och demokratin USA påstår man helt frankt.
En ren och skär lögn som har sitt ursprung i att frågan ställdes under kandidatutfrågningen i Göteborg. Det var Hans Linde som besvarade frågan genom att inte välja och han lade också ut texten i svaret på ett mycket bra sätt. Ni kan själva se det på Youtube.
Tydligen är det bara Cuba man har kvar som skrämselpropaganda nu för tiden.
Självklart är det inte acceptabelt med diktatur på något sätt eller någonstans, det kan man ju om inte annat se i Syrien nu. Carl Bildt och Alliansen har dock inte mer emot diktaturen i Syrien än att man blockerade EU's sanktioner för att Eriksson skulle kunna fortsätta att sälja telekomutrustning som regimen använder för att spåra upp och döda oppositionella i landet.
I jämförelse verkar det ganska patetiskt att då återigen komma dragande med Cuba för att skrämma folk bort från Vänsterpartiet.
En mer rättvis jämförelse vore att jämföra Cuba med Haiti. På Cuba har man det liksom i Haiti fattigt men man har fri sjukvård och utbildning vilket inte minst visar sig i siffrorna över barnadödlighet och medellivslängd. På Haiti har man hög barnadödlighet och kort medellivslängd medan man på Cuba t.o.m. har bättre statistik än USA. Men dessa jämförelser gör aldrig borgarpressen.
Man kan ju undra när Carl Bildt, USA och alliansen skall ta avstånd från diktaturen Saudiarabien?
Det är tragiskt att se borgarpressen så enfaldigt vinklat skriva på sina ledarsidor. Men det är så de fungerar. Känner sig kapitalet det minsta hotat så drar man sig inte för någonting!

Den röda stapeln i diagrammet från SCB visar utvecklingen för de minst bemedlade i Sverige under Alliansens tid. Detta redovisas heller inte i borgarpressen såsom NLT m.fl.


FP fortsätter propagera för odemokratiskt EU!

Birgitta Olsson och FP fortsätter alltså att försöka få in Sverige i EMU-samarbetet (Euron) bakvägen trots att svenska folket sagt nej till att överföra makten över vår ekonomi till EU. Man kan ju fråga sig varför? Är det någon slags liberal fanatism som gör att de inte ser verkligheten? Hela "räddningsaktionen" som EU länderna nu kommit fram till handlar ju inte om något annat än att rädda ett antal europeiska storbanker från kollaps trots att det är dessa banker som orsakat lånehysterin i Grekland, Italien och Spanien och dessutom tjänat och med räddningspaketen kommer att tjäna offantligt mycket mer pengar. De som får betala är folken i dessa länder.
Likt bästa krigsmaskineri så sprids desinformation om att Grekerna går i pension vid 45 års ålder och annat dravel utan att media verkar ens göra de enklaste källkontroller. Antagligen säljer man inga lösnummer på sanningen och då är det enklare att inte kontrollera sanningshalten trots att det är "common knowledge".
Folkpartiet har inga konkreta argument för sitt tyckande att Sverige måste vara med annat än att de just tycker det inom FP. Vi riskerar att bli ett B-lag som inte kan påverka påstår man ogrundat. Fråga då A-lagsmedlemmen Grekland vilket inflytande de har för att de är med? Eller Italien eller Spanien. Rent bullshit från FP i vanlig ordning!
Läs för övrigt vad Peter Ravet på SVT skriver om Euro.krisen här.

Samma visa är det med den helt igenom idiotiska IPRED-lagen. Den vill FP skärpa så att multinationella (läs amerikanska) bolag skall få skicka utpressningsbrev till presumtiva fildelare. Något beviskrav på att fildelaren skulle ha sålt det fildelade materialet bryr man sig inte om, det är "ingen rök utan eld" principen som FP vill stifta lagar med. Också i denna fråga är man helt utan sakliga faktaunderlag utan bygger helt och hållet på de multinationella bolagens rena fantasisiffror. Man undrar ju vad det är för ett dårhus som samlat sig i det partiet? Återigen rent bullshit från FP.

En skitpratande folkpartist?


Nobelfest igen!


Jonas Sjöstedt, Sveriges första V-statsminister!


Facket tar fel strid!

Avtalslöst tillstånd råder och det talas om konflikt på arbetsplatserna. Facket kräver 3,7% och erbjöds 2,2%. Självklart måste man säga nej till detta när inflationen ligger på 3% och månglarna i företagsledningarna förser sig långt utöver dessa siffror. Alla pengar tas ju ur samma kassa!
Men att idag börja skramla om konflikt för 1,5% skillnad verkar ju enbart löjligt om man sätter in det i ett större sammanhang.
Hur mycket har inte vissa av löntagarna redan förlorat på allianspolitiken? Det är för dessa facket borde tagit striden! Och detta borde man gjort med en politisk generalstrejk redan 2007 när alliansen började förstöra både a-kassan och sjukförsäkringen. Då skulle man tagit striden, inte nu. Då hade det också varit en solidaritetshandling, nu vill man strejka för egenintresset.


Var femte skola ägas av riskkapitalister!

Skrämmande och märklig utveckling. De som röstat på alliansen brukar ofta klaga på skattetrycket i Sverige. Att de får en hög välfärd på köpet märker de aldrig, det tar de för självklart att de skall ha verkar det som. Hur skall man annars tolka detta fenomen att man gladeligen ser sina skattepengar försvinna som vinst till riskkapitalbolagens ägare, obeskattat dessutom?
Man betalar in pengar i skatt som nu bevisligen leder till sämre välfärd, ja t.o.m. ren vanvård på grund av att några girigbukar till kapitalister främjas av det politiska styret. Ja man blir inte klok på hur de tänker de som röstat fram alliansen.

Titta på SVT2 ikväll om "Världens bästa skitskola".

Läs mer på SVT och hos UR
Alliansen "framtidsskola"


Så här agerar inte ett arbetarparti!

Allt fler arbetslösa går utan a-kassa i allianssverige. Så agerar inte ett parti som vill kalla sig arbetarparti och därmed är ytterligare en Moderat-lögn avslöjad. Hur det gick med "de riktiga jobben" det vete tusan, man pratar inte så mycket om det heller från Moderaternas sida längre. Nedanstående är saxat från Kommunalarbetaren.

 


JANUARI 2007: Arbetsvillkoret skärps.
Minst 80 timmars arbete per månad krävs för att komma med i a-kassan, mot tidigare 70 timmar.
Studerandevillkoret tas bort, det enda sättet att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning är att arbeta.

APRIL 2008: Deltidsbegränsningsregeln införs.
Den som jobbar deltid och stämplar upp till heltid kan göra det i max 75 dagar, mot tidigare 300 dagar.


EU! - Demokrati undanbedes.


Inside job även i Sverige?

Jag hoppas verkligen att ni såg dokumentären Inside job på SVT i går kväll. Filmen har dokumenterat det kriminella skeendet som orsakade krisen 2008. Alla de kriminella element som orsakade krisen har fått behålla de rikedomar de genom bedrägeri tillskansat sig. Och inte nog med det, idag sitter de i Obamas administration och bestämmer alltså fortfarande över världsekonomin. Hur kan detta vara möjligt? Se till att ni ser denna film och särskilt om ni blivit lurade att tro på Moderaternas dogmer. Frågan är väl i vilken omfattning Inside job förekommer även här i Sverige och då framförallt inom Moderaterna? Förstår varför de motverkar allt vad insyn heter i fråga om partidonationer. Det behövs en ny världsordning som ser till att kasta månglarna i fängelse istället för att fortsätta styra agendan efter att ha förstört livet för miljoner och åter miljoners människor! Som sagt, dokumentären heter Inside job!


Släng månglarna i fängelse!


Dubbelmoralens MP!

Miljöpartisten Veronica Berling i Lidköping skriver i en debattartikel på Lidköpingsnytt om växthusgaserna och dess skadlighet för vårt jordklot. Det paradoxa med hennes artikel är att hon varnar för den ökande köttkonsumtionen och att det inte hjälper om vi skrotar alla bilar om köttkonsumtionen fortsätter öka i samma takt. Detta betvivlar jag inte med ett ögonblick, det jag däremot betvivlar är Miljöpartiets trovärdighet i frågan då man samtidigt nu hjälpt Alliansen att sänka krogmomsen. Är detta att sätta miljön i främsta rummet? Nej naturligtvis inte och därför är det också märkligt att Miljöpartiet verkar gå alltmer åt det borgerliga hållet när det även gäller den ekonomiska politiken. Borgarna har alltid vinstintresset i främsta rummet och vill få så många som möjligt att konsumera så mycket som möjligt för att maximera sina vinster. MP borde ju naturligtvis gå i rakt motsatt riktning om de nu är så måna om miljön som de iaf tidigare velat göra gällande. M:et kanske mer och mer övergår till att bli ett Moderat-M mer än ett miljö-M? Enligt mig så slår de sannerligen krokben på sig själva med sin alltmer spretiga politik!Ett lju(s) i mörkret?

Ja så borde nog sossarna uppfatta Juholts medverkan i Agenda på söndagskvällen. Ett politiskt mönster börjar träda fram tycker jag, som också alltmer håller sig på en bestämd linje. Detta var väl också första gången Juholt fick tala om politik på ett vettigt sätt sedan han blev vald. Hoppas nu han klarar att hålla partiet på denna linje och att högersossarna klarar att rätta in sig i leden eller lämna om de inte inser hur ideologiskt fel ute de är i ett arbetarparti.
Juholts linje verkar ju iaf närma sig och t.o.m. stå i linje med Vänsterpartiets i fråga om välfärdssektorn och Moderaterna lär inte ha något konkret att sätta emot 2014. Deras misslyckade ideologi att "själv är bäste dräng" visar ju sig rämna på område efter område! Vi människor är i högsta grad beroende av varandra om vi vill ha ett välfärdssamhälle!
SVT AGENDA


Moderat-vägar!

Ja idag på morgonen så var verkligen vägarna lika hala som Moderaterna. Inom mindre än en timma så såg jag två bilister som råkat illa ut på grund av detta. Som tur var så hade inga personskador uppstått för dessa bilister för då hade de kanske råkat ännu värre Moderat-ut. Det är ju de som idag bestämmer hur länge en människa kan vara sjuk eller skadad, inte sjukdomen eller skadan i sig.

 

Ändå skönt att vintern så här långt varit mild och snöfri, om inte annat så för kommunernas ekonomier som regeringen gör sitt bästa för att förstöra. Mindre statlig progressiv skatt och istället mer kommunal platt skatt. Inte är det arbetarna som tjänar på det iaf, hur mycket än Moderaterna ljuger om att de skulle vara ett arbetarparti.

I Lidköping har denna höst uppenbarat sig ett väldigt trevligt fenomen kallat Urban knitting. Denna grupp virkar och stickar allehanda saker och inte minst kläder till stadens statyer. Mycket vackert, trevligt och professionellt utfört. Här är det statyn "ungdom" som nu fått julkläder.

 

 

Annars har dagen till största delen tillbringats hos Lidköpings ridklubb där nu årets klubbmästare i dressyr korats. Familjen berikades av en.

 


Nu försvarar man t.o.m. odemokrati med krisen!

Birgitta Olsson (FP) gör en slät figur i Ekots lördagsintervju där hon försvarar de odemokratiska reformer EU nu vill införa med att vi har den värsta krisen i historien (igen). Alliansen tycker alltså att det är rätt att folket inte kan påverka sin framtida utveckling. Annrs brukar de alltid hävda egenansvaret hos den enskilde fast de då kallar det pesonlig frihet. Birgitta Olsson lär nog inte bli så gammal på sin post efter det här.
Lyssna själv: Ekots lördagsintervju

.

Ytterligare en allianspolitik som inte fungerar!

Sverige och alliansen får svidande kritik i klimatförhandlingarna i Durban av de fattigare länderna. Sverige köper sig fria heter det. Det är detta Reinfeldt kallar effektivt använda skattepengar. Vi får mer för 5 kronor i ett fattigt land än vad vi får härhemma säger han. Nu har han det problemet att dessa fattigare länder inte håller med utan med rätta hävdar att vi köper oss fria från vårt ansvar.
Nedanstående är saxat från SVT och ni kan läsa hela artikeln här.

"De vägrar acceptera vad som numera är USA med fleras linje att vi byggt vår standard på billig energi på 1900-talet och nu säger till dem att de inte kan göra som vi gjorde.

Sveriges nya miljöminister Lena Ek har rivstartat sen hon utsågs och håller en hög profil. Hon slirar betänkligt när hon i flera tal säger att Sverige ska bli ett fossilfritt samhälle till 2050 och därmed är en global förebild.

Sanningen är att detta årtal 2050 bara är en färdplan, en ambition formulerad av förre miljöminister Andreas Carlgren, tillika partikollega. Det ska nu utredas av naturvårdsverket men det finns inget beslut. Alliansen som länge haft en smekmånad med svensk miljörörelse möter nu allt tuffare kritik för att Sverige inte gör läxan på hemmaplan med minskade utsläpp utan köper sig fri genom att planera att minska lejonparten av utsläppen i fattiga länder."
De (M)oderata lögnerna fortsätter!

På Moderaternas partistämma i slutet av oktober så antogs ett nytt idéprogram. Ett idéprogram som visade sig innehålla felaktiga omskrivningar av historien. Moderaterna påstod helt plötsligt att de kämpat både för allmän o kvinnlig rösträtt och man hade till och med varit emot apartheid i Sydafrika. Rena och skära osanningar alltihop.

När man efter många om och men tvingades vika sig för den stormande opinionen och erkänna att det kanske inte varit riktigt på det sätt som det framställts så fick man frågan om man tänkte rätta till felaktigheterna. Men det kunde man inte påstods det från Moderaterna. Eftersom det var partistämman som tagit beslut om idéprogrammet så kunde det inte ändras förrän tidigast vid nästa partistämma.

 

Idéprogrammet påstod också att Moderaterna verkade för allmänintresset framför särintresset. Något som går stick i stäv med Moderaternas ovilja att lagstifta om att offentliggöra partibidragen (donationerna).

Även frågan om partibidragen var uppe på stämman som dock beslutade att man inte skulle medverka till denna lagstiftning.

Märkligt nog så påstod sig Moderaterna nu häromdagen helt plötsligt kunna acceptera lagstiftning i frågan. Partisekreterarna skulle inleda diskussioner.

Frågan som då uppkommer är hur man helt plötsligt kan ändra sig i denna fråga om partibidragen när man inte kunde ändra i idéprogrammet? Stämman hade ju beslutat i båda frågorna!

 

Idéprogrammet kunde inte ändras utan ett nytt stämmobeslut.

I lagstiftningsfrågan om partibidrag däremot så kan man tydligen ändra sig utan ett nytt stämmobeslut.

 

I vilken av frågorna ljuger Moderaterna? Kan man få ett svar från någon Moderat-representant?

Och vad är det som gjort att valhemligheten inte längre är lika viktig för Moderaterna som den var för en dryg månad sedan?

 

 


RSS 2.0