Hetsjakten på rökare.

Alltfler arbetsplatser vill införa rökförbud för sina anställda och det är väl bra med rökfria miljöer för de som inte röker eller på ett eller annat sätt inte tål rök. Men att totalförbjuda allt vad rökning heter, oavsett vad man skulle ha för motiv till detta är att gå alldeles för långt tycker jag. Dessutom är det ju lagligt att röka och det finns reglerat i kollektivavtalets ordningsregler där det står, Tobaksrökning är tillåten endast på de platser inom fabriksområdet, där särskilt tillstånd meddelats.
Tydligen tolkas detta då av vissa arbetsgivare som att man helt enkelt kan ta bort dessa särskilda tillstånd och så är saken ur världen?
Ja då frågar jag mig, efter att återigen ha tittat på avtalets ordningsregler som också säger, samtliga anställda ska medverka till god ordning på arbetsplatsen och ett gott förhållande mellan företaget och de anställda.
Detta budskap kan väl knappast vara "enkelriktat" när det är ett avtal mellan två parter?
Jag kollade runt lite på nätet om jag kunde hitta något fall som var rättsligt avgjort och hittade ett fall i Finland. Finland är ju också ett EU land och här hemma har ju EUs konvention för mänskliga fri och rättigheter också upphöjts till lag, så det torde vara likalydande regler här som i Finland.
I detta ärende var det en kommun som ville införa rökförbud för de anställda på arbetsplatsen och i dess närområde. Detta har då tagits upp till prövning av justitieombudsmannen som kommit fram till följande,
-Justitieombudsmannen konstaterar att det i sig är lagligt att röka. Tobaksrökning omfattas av individens grundlagsenliga fria vilja och självbestämmanderätt. Vidare kostaterar JO att arbetsgivare kan bestämma hur, var och när arbetet utförs. Däremot kan en arbetsgivare inte för sina anställda utfärda påbud som saknar betydelse för utförandet av arbetet. Förbudet mot rökning under de vilotider som räknas in i arbetstiden innebär enl. JOs uppfattning att arbetsgivaren de facto utan laglig grund har fattat ett beslut som inte gäller en effektiv användning av arbetstiden utan snarare ett beteende som kan hänföras till individens självbestämmanderätt och fria vilja. Däremot har arbetsgivaren rätt att förbjuda extra tobakspauser utanför vilotiderna liksom andra extra pauser.

Detta är ju saker som för gemene man ter sig som självklara, men med "frihetens" företrädare vid rodret så blir det bara fler och fler inskränkningar i den personliga integriteten och de mänskliga fri och rättigheterna.
Jag tittade förresten på moderaternas handlingsprogram, och där står det så "vackert": Handlingsprogrammet utgår från de samhällsproblem och förhoppningar människor upplever och formulerar förslag som ger den enskilde möjlighet att påverka sin situation.

Ingen människa ska behöva styras av andras fördomar eller förutfattade meningar.

Det är också viktigt att förändra attityder och synsätt som begränsar människors möjligheter att få leva efter eget huvud. Sammantaget ger det människor större möjligheter att påverka sin egen vardag och skapa balans i livet.

Ja det är en sak att formulera vackra ord på ett papper, en helt annan att sedan stå upp för dem. Iallafall om man är moderat, det är tydligt det.Lär dig skjuta och "träffa" vänner.

Jaktfrågorna har varit i ropet lite mer de senaste veckorna. Dels är det vargstammen man vill decimera och hålla på en (för jägarna) skälig nivå och dels så är det jakt med pilbåge man vill tillåta.
Att en majoritet av jägarna vill vara utan varg är ju knappast ngn hemlighet och jag förstår frustrationen över att få sin hund och familjemedlem dödad om man räknat med en avkopplande rekreationshelg i skogen. Men samtidigt får man väl konstatera att jakten idag är nöjesjakt och inget annat. Vill man ha kött är det definitivt billigare att gå till affären och handla det. Antagligen kommer de ökande rovdjursstammarna att innebära att jaktformerna kommer att förändras med tiden och att jakt med drivande hund och löshund kommer att minska och pürchjakten att öka istället. Men att en och annan varg skjuts för att de inte skall bli för orädda för människan kan nog trots allt behövas. Att jägarna i sig håller en hätsk debatt mot de som talar för livskraftiga rovdjursstammar i Sverige är något som skulle behöva tas upp till diskussion lite oftare eftersom det är det blå EU som satt upp reglerna för medlemsländerna.
 
"EU:s art - och habitatdirektiv innebär att det åligger varje medlemsland att se till att de listade arterna i direktivet - däribland järv, lo, björn och varg, - uppnår och upprätthåller en gynnsam bevarandestatus.

Så om en jägare lägger sin röst på ett av allianspartierna eller sossarna så lägger de samtidigt en röst på livskraftiga rovdjursstammar.

Vad det gäller förslaget att tillåta jakt med pilbåge så kan man väl bara fråga sig vad det är för idioter som ens kommer på tanken att tillåta skiten. Det kan de hålla på med på skjutbanor och jaktstigar men satan inte mot levande vilt. Kan heller inte se hur de skall kunna tillåta denna jaktform utan att göra förändringar i jaktlagen som ju är glasklar i frågan.

27 § Jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara.


www.fotoakuten.se

Rösta om EMU?

Nej men det är nog dags att på allvar utvärdera det Svenska medlemsskapet istället. Skall man ta tingen i rätt ordning så skall man börja med att göra om folkomröstningen angående medlemsskapet, då kanske man "sparar" en folkomröstning också.
Följande insändare är hämtad från Kommunalarbetaren och beskriver på ett bra sätt hur både sossar och borgare skinnat folket i Sverige genom detta förb.... EU (Extra Utgifter)."2009-05-20 Riksdagsmakten flyttas mer och mer över till Bryssel. Det är hög tid att utvärdera EU-medlemskapet i ett omfattande rådslag, lämpligast via folkbildningen, skriver Jan-Åke Blomqvist, ekonom och folkhögskollärare.

Den 7 juni väljer vi 18 ledamöter till Europaparlamentet. Varje ledamot ska alltså representera en halv miljon svenskar. Vad tänker dessa 18 göra åt den katastrofala nyliberala ekonomiska politiken, det omfattande alkohol- och drogmissbruket med tillhörande brottslighet, kollektivavtalens avveckling, EU-toppens och parlamentarikernas skyhöga löner och pensioner, nettokostnaden 15 miljarder kronor per år för medlemskapet och så vidare?

Ingen tänker idag på, att den socialdemokratiska regeringens ansökan om EU-medlemskap 1991 gjordes i panik, när den svenska, nyliberala ekonomin kraschade i 1990-talets början. Den vettlösa fastighetsbubblan hade spruckit med banker mot ruinens brant. Med EU-ansökan begravdes den unika svenska modellen med full sysselsättning och rättvis inkomstfördelning, eftersom EU är ett rent nyliberalt projekt.

År 1976-82 devalverades kronan sammanlagt 45 procent av socialdemokratiska och borgerliga regeringar för att gynna storföretagens export. Tack vare devalveringarna sjönk reallönerna lika mycket. Exportföretagen kunde nu öka sina vinster dramatiskt. Aktieägarna badade i pengar. För pengarna köpte de fastigheter i Sverige och utomlands. 1985 avreglerade finansminister Feldt låne- och valutamarknaden i nyliberal anda. Bankerna började vräka ut lån till köp av ännu fler fastigheter. Värdet på dessa steg och steg. Grunden var nu lagd för fastighets- och bankkraschen i 1990-talets början. I samma veva kraschade kronan på grund av att svenska exportföretag spekulerade mot vår egen valuta, för att den fasta kronkursen skulle släppas av Riksbanken.
Exportföretagen löste nämligen inte in sina dollar till kronor, utan höll på dem. Därför sjönk Riksbankens valutareserv i dollar dramatiskt, eftersom importen betalas i dollar. I ett desperat försök höjde Riksbanken styrräntan till 500 procent, vilket inte hjälpte. När väl den fasta kronkursen släpptes - i praktiken en devalvering - löste de svenska storföretagen in sina dollarinnehav. De fick nu avsevärt fler kronor för sina dollar De tjänade grova pengar på den manövern, medan svenska folket förlorade genom tappad köpkraft och kraftigt stigande arbetslöshet. På några år försvann en halv miljon jobb.

EU-ansökan var starkt påhejad av svenskt näringsliv och ideologiskt närstående medier. De hade länge arbetat på att få med oss i det nyliberala EU. De ville ha en förändring av den ekonomiska politiken, från offentligt till privat och en avreglerad marknad. Något år efter medlemsansökan sade Peter Wallenberg i Dagens Industri: "EU-inträdet kommer att medföra dramatiska förändringar i Sverige med omfattande nedskärningar inom den offentliga sektorn, frysta transfereringar och privata lösningar inom samhällsservicen". Volvochefen Gyllenhammar sade i tyska Der Spiegel: "Medborgarna måste fordra mindre. I åratal måste de finna sig i återhållna löneökningar. Det är nödvändigt att strama åt den offentliga sektorn".

Den nyliberala, ekonomiska politiken blev en katastrof för folket. Vi befinner oss i den värsta kraschen någonsin orsakad av avregleringarna i den finansiella sektorn. Jobben försvinner i ett rasande tempo. Den politiska makten pumpar in tusentals miljarder i form av bidrag och lånegarantier för att rädda giriga, konkursfärdiga banker utan att ändra något i grunden. För någon månad sedan lämnade EU-kommissionens finansexpertgrupp "de Larosière Group" ett förslag hur EU ska ta sig ur den ekonomiska kraschen. I gruppen ingår bland annat den konkursade investmentbanken Lehman Brothers tidigare europachef, Rainer Masera samt en rådgivare till ett av världens största nu konkurshotade finansbolag amerikanska Citigroup, Onno Ruding. Det är en skandal, att personer som medverkat till den gigantiska kraschen ska vara med och lösa den.

I förra EU-parlamentsvalet var röstdeltagandet 38 procent.  Svenska folket är inte ointresserat av EU, utan orsaken är, att EU-makten kör över folket gång på gång genom att flytta riksdagsmakten mer och mer till Bryssel. Det är hög tid, att svenska folket får utvärdera EU-medlemskapet i ett omfattande rådslag, lämpligast via folkbildningen.

Jan-Åke Blomqvist,
ekonom och folkhögskollärare"Finanskris allianens rekordras!

 • Relativt arbetslöshetstal 8,3 %
  (April 2009)
 • Folkmängd 9 269 986
  (31 mars 2009)
 • Konsumentpriser -0,1 %
  (April 2009 jämfört med april 2008)
 • Nationalräkenskaper, BNP -6,5 %
  (Kvartal 1 2009 jämfört med kvartal 1 2008)

         Källa: SCB

Rekord-ras i BNP läste jag på några sidor. Då undrar man genast, hur mycket av rekordet, står krisen respektive alliansen för? Kan tänka mig att Littorin är glad som en lärka över att ha satt rekord, tills ngn talar om för honom att det inte var ett bra rekord.
Inte ens i USA (som ju sägs vara de som orsakat alltihop och dragit med oss i fallet) är siffrorna så dåliga som här, -5,7% hade de motsvarande period (1:a kvartalet). Hur skall Borg ,Reinfeldt och co bortförklara detta? Vi har ju mycket bättre ordning hos oss säger de ju alltid. Vilket nys!


Kraftig minskning av bostadsbyggandet

Man kan ju lätt se brytpunkten i diagrammet nedan och hur utvecklingen bröts strax efter alliansens regeringstillträde. Det är skandalöst hur illa man sköter landet.

Under första kvartalet 2009 påbörjades 3 650 lägenheter. Det är en minskning med 42 procent jämfört med första kvartalet 2008, då 6 242 lägenheter påbörjades.

Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus under perioden är:

2009:   1 550 lägenheter i småhus och 2 100 i flerbostadshus

2008:   2 899 lägenheter i småhus och 3 343 i flerbostadshus

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2009 uppräknade med 27 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.


Påbörjade lägenheter första kvartalen 1997-2009

Källa: SCB

Fullt drag på torget.

Blåsigt var det (men det skall ju vara drag i en valrörelse) men trevligt när Vänsterpartiets EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson och Riksdagsman Egon Frid gästade Lidköpings torg på onsdagsmiddagen. Det var torgdag, konstuppvisningar och Vänsterpartiet på en och samma gång. Full fart alltså!

Eva-Britt i "centrum"

Eva-Britt och Egon

Inte bara folk visade intresse för iskonstnären. Här fick han pippi.

Har Lidköping fått en egen "lille havefrue"?

Ett ansikte växte fram på någon minut bara.


Vad händer då med kungahuset?

EU, Lissabonfördrag, överstatlighet, utrikesminister och t.o.m. en gemensam EU president. Det sistnämnda väcker en intressant tanke tycker jag. Om vi skall ha en gemensam president i EU vad händer då med kungahuset? För vi kan väl inte både vara en monarki och republik samtidigt? Kanske kan detta vara början till slutet för vår svenska monarki om detta Lissabonfördrag till slut kommer att verkställas. Man kan ju, om inte annat överföra tanken till det stora landet i väster. Hur skulle det se ut om varje delstat vore en egen monarki med kungar och drottningar som dussinvaror. En ganska intressant tanke detta tycker jag onekligen.


Eva-Britt Svensson i Lidköping onsd. 27/5 kl. 12.00

Hoppas nu att Lidköpingsborna tar chansen att få träffa en EU parlamentariker som lever som hon lär!


Censurerad av Lidköpingsnytt.

Att majoriteten i Lidköping inte vill släppa in privata aktörer inom skola, vård och omsorg är ju knappast något nytt. Nu upprördes alliansen över detta eftersom de vill ha en utredning i frågan vilket majoriteten naturligtvis sade nej till.
Då jag skrev en kommentar och hänvisade till Sthlms misslyckanden i dessa frågor så kom inte denna kommentar med. Det roliga var att redaktör´n tyckte att han inte kan sitta och kolla fakta överallt ifrån men ändå gav mig kommentaren att det förekommit bra avknoppningar i Sthlm också. Ja men då hade ju redaktör´n kollat detta redan så varför blev jag cencurerad? Skitsamma, det är redaktör´n som bestämmer och det finner jag mig i även om jag kan tycka en del är lite obefogat att stryka.


"Skattesänkar M" vill ha datorskatt.

De som säger sig vilja sänka skatten, moderaterna vill nu införa skatt på datorn. Ett slags TV licens för datorer. Varför?
Kan man anta att moderaterna gärna vill sänka befintliga skatter men inte har något emot att införa nya? Ny skatt på bilförsäkringen var väl det första exemplet och nu bygger man vidare. Vilka stollar!


Alliansen föraktar demokratin!

Folkpartisterna Christer Winbäck och Sewon Ekberg går ut med en artikel om att lagstifta mot segregation av äldre. Ja det räcker väl att gå till det s.k. jobbskatteavdraget för att inse vilken populism och förakt för väljarna som dessa herrar tydligen besitter. Men i riksdagen där var pensionerna att jämställa med lön de första fem åren, så då var det den lägre skatten som gällde. Betänker man sedan också alliansens attacker mot LAS o.s.v. så kan man ju lätt konstatera att hela alliansens politik bygger på segregation. Men det visste ni säkert redan. Det som förvånar är att företrädarna för alliansen tydligen är så urbota dumma att man måste gå ut med en debattartikel och ytterligare cementera detta faktum.


Göteborg har fått ett eget matvrak.

GP skriver idag om ett alldeles eget "matvrak" de fått precis som Lidköping tidigare hade. Lidköpings matvrak bogserades ut i Vänern och blev liggande på grund vid en mindre ö. Man undrar hur många oseriösa restaurang(båts)ägare det finns egentligen. Läs artikeln i GP och se likheterna.


Boktipset- Global nedräkning

En bok av två kända tyska ekonomijournalister som garanterat kommer föda debatt när den nu släpps på svenska.

Saxat ur förordet,
"Fyra årtionden efter sitt segertåg genom de västliga industriländerna har den nyliberala ekonomiska politiken och dess tillskyndare och profitörer inom näringsliv, politik och vetenskap nått vägs ände. "Marknadens", alltså det privata kapitalets, förmenta seger över statens Leviathan vändes inom loppet av några månader till sin motsats. De i åratal alltmer avreglerade marknaderna har skapat den största ekonomiska katastrofen sedan andra världskriget - och nu ska staten och skattebetalarna få skutan på rätt köl."

Läs hela förordet hos Realtid.se


6 timmars arbetsdag.

Funderade lite kring 6 timmars arbetsdag och att det alltid ratats och idiotförklarats i debatten, precis som fallet var när man gick över till 8 timmars arbetsdag.
På grund av överproduktion, överkonsumtion och spekulation har den liberala marknadsekonomin nu "gått in i väggen", som det så populärt heter. Ja vad händer då? Jo nu kommer arbetsgivarna och kräver kortare arbetstid genom att skriva "krisavtal" med div. grumliga fackförbund. Ja men dela på alla jobb då, räkna ut hur många arbetslösa mantimmar vi har och hur många mantimmar vi idag behöver i samhället och dividera med antalet tillgängliga arbetsföra personer i samhället så trollas arbetslösheten bort som i ett nafs. Sedan kan vi börja fördela det vi gemensamt producerar på ett rättvisare sätt.
Direktörerna som skall ha 5, 10 eller 20 miljoner i lön kan ju aldrig på ett rimligt sätt förklara sina inkomster med att de kan arbeta till sig så mycket pengar, naturligtvis är det en spekulationslön utan faktiskt värde.
För att göra det lite enkelt för sig kan man ju räkna på 12 miljoner i årslön. 1 milj. per månad vilket i sin tur skulle räcka till att avlöna 20 personer med 50 000:- per månad eller 40 personer med 25 000:- per månad. 
Då brukar argumentet komma att de arbetar minsann hela tiden, de är aldrig lediga. Nej men anställ då 3 eller fyra näriga personer till och dela på både lön och jobb även när det gäller VD tjänsten. Tror faktiskt alla skulle tjäna på det.


"Blåsningen" av Anders Wijkman (KD) i Bryssel.


T.o.m. Eddie Meduza såg vad inte alliansen (in)ser än idag!


Om Anders Borg fick vara statsminister,

då skulle alla få göra exakt vad de vill och på alla områden. Ja nu är han nog så nära han kan komma och vi har ju sett vad det blivit med FRA, Ipred o.s.v. så nu står han där med byxorna nere!


Traktor Pulling på motorstadion.

I morgon (fredag) är det dags för traktorpulling igen. Enl. uppgift lär hela norra Europas elit vara på plats för att tävla. Bäddat för en veritabel publiksuccé igen.

Så här såg det ut förra året.

Allians-farsen fortsätter!

Alliansen fortsätter att trumma ut hafsverk till nya lagförslag. Nu är det den nya datalagringslagen som sägs skjuta IPRED i sank. Ja då är det ju något positivt med den iaf. Inget ont som inte har något gott med sig.
Läs mer i Metro.

I Pirate Bay rättegången kölvatten visar det sig tydligen inte finnas någon jurist som inte på ett eller annat sätt haft kontakt med upphovsrättsindustrin. Nu riktas misstankar om jäv även mot den tilltänkte jävsutredaren. Det låter inte klokt men så här har vi fått det med alliansen, som annars vill vara ordningens och redans företrädare??????????? Släng ut packet ur riksdagen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Läs mer i Metro.


Johan Andersson klar för Villa!

Ett härligt besked som kom nu ikväll. Johan kommer tillbaka från Ryssland! Kan bli hur kul som helst med hallen och ett riktigt starkt lag. Bra jobbat Villa! Det är nästan så man redan börjar längta efter vintern ;-)

Artikel i Lidköpingsnytt.
Artikel i NLT.
Artikel hos Villa-Lidköping BKDagens partiledardebatt.

Det var intressant att se dagens partiledardebatt. Mona Sahlin, av alla, sopade banan med Reinfeldt o co så de troppade ner från podiet som våta hundar. Och jag som kritiserat henne (med all rätt) ganska rejält tidigare. Men dagens insats skall hon ha en stor eloge för. Hon fick nog tuppkammen att växa på många sossar misstänker jag.
Och Maud Olofsson fick kritisera oppositionen och slå sig själv för bröstet inför enbart de egna "entusiasterna". Vilket minspel hon fick. Det var dagens absoluta höjdare!
Lasse tog upp fransmännens lagstiftning när de förbjöd alla medborgare att ligga under broarna som ett bra exempel på hur alliansens sjukvårdspolitik fungerar. De skapar regler som bara kommer de redan välbesuttna till gagn precis som i exemplet med den franska "brolagen". Naturligtvis var det inga välbesuttna som låg under broarna så de drabbades inte. Oppositionen har gjort ett starkt jobb denna veckan. Fortsätt i samma anda så blir det en jordskredsseger nästa år. Det gäller att hålla ihop laget!


Röda tak!

Läser i dagens NLT en insändare av sign. Hugin ang. de röda taken som beslutats om i detaljplanen. En mycket välformulerad, saklig och läsvärd insändare som verkligen sätter fingret på det egentliga problemet. Nämligen svårigheten att kunna underkasta sig demokratiskt fattade beslut. Och som insändarförfattaren skriver, "den unge mannen som framträdde i fredagens artikel tycks tro att demokrati innebär att var och en får göra som han vill."
Vad jag då frågar mig är om alliansen med moderaterna i spetsen egentligen är en odemokratisk samling? Ja iallafall spelar de på folks ego om att alltid få göra precis som man själv vill, frihet för individen att själv kunna välja o.s.v. o.s.v.
Försöker alliansen undergräva allmänhetens respekt för demokratin? I så fall tycker jag de bör byta namn från alliansen till anarkisterna. Nej man får väl hoppas att det inte är riktigt så illa (än) för trots allt så använder de ju sig gärna av de demokratiska medlen när de har möjlighet att själva dra fördelar av dem och kan banka folk i huvudet med att det är ett demokratiskt fattat beslut (IPRED, FRA, avknoppningar o.s.v.). Undra varför man inte gör det i fallet med de röda taken också?
Att som artikelförfattaren mycket riktigt påpekar, att syftet med de röda taken är för att få ett sammanhållande grepp i ett område där variationen för övrigt i form och färg förväntas bli stor, det bryr sig inte alliansföreträdarna med moderaterna i spetsen ett dugg om. För dem gäller det att komma åt makten till varje pris, även om det bara går att göra med hjälp av populism och ohederligt förd propaganda!Det var ju "bara" valrörelse, men med Reinfelds ord.

Så sades det från en KD representant angående brutna löften från KD efter valet 2006.
Nu kommenterar Reinfeldt moderaternas "hårda" krav angående EUs koldioxidutsläpp,
"- Det här är moderaternas valmanifest. Vi kommer vid ett senare tillfälle att presentera prioriteringarna inför ordförandeskapet."
Samma sak som KD sa, men med Reinfeldts ord bara. Reinfeldts sätt att "ljuga" genom att leka med ord ser jag som ett stort problem, ja t.o.m. som ett hot mot demokratin på sikt. Det är att missbruka demokratins spelregler och leder ofelbart till att undergräva allt vad förtroende heter!

Fore!

Sveriges största socialfall får EU bidrag.

Kungen är kass som bonde tydligen. Resultatet för 2008 på kungens köttdjursverkamhet landade på 82 000:- och då var nästan två miljoner EU bidrag. EU bidraget har ökat från 400 000:- till 2 000 000:- trots att omsättningen minskat. Totalt landade Bryssels nota för kungens gård på 3,6 miljoner. Detta är då utöver de 50 miljoner som svenska folket ger honom i bidrag. Metro har en artikel om detta.Folkpartiets skolpolitik i verkligheten!

Folkpartiet har framstått som det parti som tydligare än andra prioriterat skolfrågorna och framhållit lärarnas betydelse. Lärarförbundet har därför granskat de kommuner där Folkpartiet har den centrala posten som ordförande i kommunstyrelsen. Det visar sig då att genomsnittslönerna för lärare i dessa kommuner hamnar långt under riksgenomsnittet. Det handlar om tusentals kronor om året.
Källa: Lärarförbundet


Det fackliga löftet!

Vi lovar och försäkrar
att aldrig någonsin
under några omständigheter
arbeta på sämre villkor eller till lägre lön
än det vi nu lovar varandra.

Vi lovar varandra detta
i den djupa insikten om att
om vi alla håller detta löfte
så måste arbetsgivaren
uppfylla våra krav!


Saxat från Kommunalarbetaren.Det är ett hårt arbete om man vill nå toppen, oavsett hur!

Inga köpta examina här inte.


Lite mer reflektioner

angående gårdagens partiledardebatt.
Regeringen verkar mena att man inte kan göra någonting i nuläget mer än att vänta på att krisen skall gå över. Vilken insikt!
Regeringen menar också att man har tillfört kommuner och landsting de pengar de behöver, tvärtemot vad alla andra anser inklusive regeringens egna ekonomiska experter. Man påstod t.o.m. (Maud) att man börjar tillföra pengarna till kommunerna under detta år, närmare bestämt i höst som Maud uttryckte sig. Sedan visade det sig att först i december kommer de första pengarna kommunerna tillgodo. Då blev det iallafall tyst på Maud. Inte ens hon propsade på att december räknas som höstmånad.
Några ytterligare pengar finns inte nu enligt regeringen för att se till att mildra effekterna av krisen och den arbetslöshet som härmed uppstår. Återigen kom Maud in i bilden och då hade hon helt plötsligt 50 miljarder att sänka arbetsgivaravgifterna med. Tur att de är överens (ironi).
Jan Björklund menade att vi skall ha en obligatorisk a-kassa för alla. Sjukförsäkringssystemet är vi ju alla med i, sade han och då undrar man om det är den sk liberalen som menar detta? Borde inte han slåss för att även sjukförsäkringen skall vara frivillig?
Nej sanningen är att han vill införa en obligatorisk a-kassa med enda syfte att marginalisera fackföreningsrörelsen och därmed försätta svenska löntagare i en omöjlig position för att kunna hävda sina rättigheter och ställa några krav.
Alliansen är som att läsa en öppen bok!Alliansen är som en påse, tom och innehållslös.

Alliansen har helt tappat koncepet, detta var tydligt i Agendas partiledardebatt. Pengarna är slut tack vare skattesänkningarna så nu står man med byxorna nere när man som bäst skulle behövt kavla upp skjortärmarna istället och pytsat ut statens överskott för att lindra effekterna av den globala krisen. Man sitter i en drivande eka utan någon som helst förmåga att ta sig framåt.
Och Reinfeldts patetiska försök att rädda sig angående IPRED lagen, ja det var nog det värsta jag hört från en svensk statsminister någonsin. Han hade lovat att inte skicka polisen på en hel ungdomsgeneration så han lät IPRED ge skiv och filmbolag rätten att istället skicka utpressningsbrev och ev. driva civilrättsliga processer istället. Då hade han enligt egen mening inte brutit sitt löfte om att inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration. MISSTROENDEVOTUM är det minsta man kan begära! Avgå din patetiska blåljugande halvfigur!

Svininfluensa och blåtunga är väl det enda denna sörja till allians gett oss hittills! Sjukt är det iaf.

Vem som kan tänkas bli jämförd med miss Piggy, ja det får ni själva avgöra.

En fin kvällsvy.

Två "fjolingar" som stod och frossade i det blommande rapsfältet. Inte den bästa bildkvalitén precis men jag hoppas en del av den fina känslan förmedlas ändå.
Grattis Norge!

Ruskigt bra låt! Malena var definitivt bättre än placeringen hon fick, men sånt är livet. Grattis Norge säger jag. Tyckte faktiskt Norge borde vunnit redan förra året.Rövslickarnas Mecka!

Det är vad alliansen vill göra om Sverige till, det blir tydligare för varje dag och nu genom regeringens gloaliseringsråd som återigen försöker utmåla LAS som ett stort hinder för tillväxt och konkurrenskraft. Så här står det i globaliseringsrådets rapport,
"• Att las reformeras så att kompetenskriteriet får ett större utrymme som sakligt skäl för uppsägning samt att turordningsreglerna avskaffas."
Med andra ord, den som slickar chefen i röven mest och bäst får behålla jobbet! Precis som om detta skulle leda till ökad tillväxt och bättre konkurrenskraft. Och vem eller vilka företag skall ha viljan att anställa någon som varit arbetslös sen? Då tror de ju sig redan veta att personen i fråga är en lågkompetensarbetare. Tala om att slå ut folk! Man kan bli förbannad för mindre. Och naturligtvis sitter Wanja med i detta globaliseringsråd. Hon tar ju verkligen "vara på" medlemmarnas intressen, igen! Avgå!
Nåja, förutom detta med LAS så finns det faktiskt en del vettiga förslag också. Bl.a. återinförande av fastighetsskatten och höjd ersättning från a-kassan. Men detta är ju sådant man redan ser som en självklarhet vid en valseger 2010 så det behövs väl knappast något globaliseringsråd för att komma fram till.
Rör de LAS så måste det bara bli generalstrejk!

Här är några av rådets ledamöter, utrikesminister Carl Bildt, arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, näringsminister Maud Olofsson, kommunikations- och finansmarknadsminister Mats Odell, Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström, LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin och Ericssons vd Carl-Henric Svanberg.

Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg är ordförande i rådet.
Hur många av dessa är intresserade av att tillvarata löntagarnas intressen? Nej det säger sig självt!


De skall ta mig tusan inte ha offrat sig förgäves!


Höga farter!

Höga hastigheter har debatterats denna veckan efter att flera ungdomar blivit av med körkortet när de kört över 100 på en 50 sträcka. Visst det är kul med höga farter men det skall vara på rätt ställe. Nu hade dessa ungdomar ändå tur som bara blev av körkortet, det kunde ju lika gärna slutat med en allvarlig olycka.


Mer Moderata tvångsåtgärder!

Alliansen med justitieminister Ask i spetsen arbetar på ett lagförslag som skall tvinga bredbandsoperatörerna att lagra de uppgifter som IPRED lagen behöver i sex månader.
Återigen bryter alliansregeringen mot grundlagen.

"Datalagringen innebär att staten får registrera alla kontakter vanliga människor har på nätet och i telefon, fastän de inte är misstänkta för brott. Det strider mot grundlagen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter."

Personligen är jag inte det minsta förvånad. Kapitalintressen går alltid i första rummet. Mänskliga rättigheter och personlig integritet körs alltid över av alliansen och kapitalets företrädare. Av alliansen legaliserad fascism är vad det är, inget annat. Heil Ask!

 

Inte utan att man känner sig lite passé ;-)

Men man är ju inte äldre än att man kan beundra en superbra prestation.

Men gör nåt då!

I går rapporterade nyheterna om att kommuner och landsting går back 3 miljarder i år. Ännu värre blir det nästa år.
Samtidigt kom det också rapporter ang. det som av alliansen kallades storsatsning för att klara den svenska bilindustrin. Alliansen satte ju undan 20 + 5 miljarder för att klara den krisen, vilket enligt Maudan, Reinfelt och Litturin var en storslagen satsning som ingen annan någonsin åstadkommit tidigare. Nja nu kanske jag överdrev ngt, men det är ju så det brukar låta från deras sida.
Nåväl, igår rapporterades hur mycket av denna enorma satsning som använts, jo 0 + 0  miljarder.
Så vad är problemet? Skicka över pengarna till kommuner och landsting och se till att folk slipper drabbas av krisen!
De kanske rent av kan börja köpa bilar igen! Och så är cirkeln sluten. Begär att Borg o co skall fatta det, nej det kan man nog inte. Trots allt är de inte de übermänchen de så gärna vill utmåla sig för att vara, inte när verkligheten kommer ikapp.


1931-05-14, en glädjens och sorgens dag!

Glädjen består för min personliga del i att min far föddes denna dag. Han fick alltså ta sina första andetag samma dag som svensk militär (på order av den då borgerliga regeringen) sköt ihjäl svenska arbetare som demonstrerade för sina rättigheter och mot strejkbryteriet. De fick alltså plikta med sina liv för saker som för oss idag ter sig som självklara. Tyvärr håller den nuvarande borgerliga regeringen på att ta ifrån oss dessa självklarheter i rask takt. Man får väl hoppas att de inte hinner återställa ordningen till den som rådde 1931-05-14 innan vi kan rösta bort denna sörja till allians. Vakna svenska folk innan det är försent! Det går väldigt fort att rasera det som tagit lång lång tid att bygga upp.
Om inte annat, så ägna de mördade arbetarna en tanke någon gång under dagen för allt vad deras offer till slut gett oss i form av välstånd och någorlunda rättvisa. TACK!
Vänstern "står" på sig (dig) (i dig)

Rolig och säker motion med Vänsterpartiet mot EU 7:de Juni! Kan det bli bättre?
EU tidning, V-knapp och V-kondom m.m m.m. Det märks att valdagen närmar sig med stormsteg. Gå till valurnan och visa att ni vill ha bort borgarfiaskona från taburetterna en gång för alla! Din röst är viktig!


Vackert och häftigt.

Kunde inte låta bli att ta denna bild när jag gick under sötbärsträdet, ganska vackert eller hur?


En sådan här ganska häftig pjäs ser man inte varje dag. Denna stog i Vinningakorset igår morse.

Tragisk "frihet" för individen.

Politikerbloggen skriver att toppmoderaten Curt-Rune Roos (m) lämnar alla sina politiska uppdrag. Själv kallar han det time-out för att visa att han tar sitt ansvar.
Vem är då denne Curt-Rune Roos? Jo han var föreståndare på det behandlingshem där en trettonårig flicka placerats ensam bland flera äldre pojkar som hon också blev misshandlad av så att hon till slut tog sitt liv.
Jag undrar på vilket sätt det hjälper flickan idag att han "tar sitt ansvar" som han säger? Det borde han ha gjort när han hade chansen. En dom för medhjälp till grovt vållande till annans död vore ett betydligt lämpligare ansvarstagande.
En annan sak man undrar över är om det är så de "nya"moderaterna praktiserar "individuell frihet", att slänga ihop ett gäng och så har de sin frihet att klara sig bäst de kan, eller vågar man hoppas på att denne Curt-Rune var undantaget från regeln?
Men han kanske inte hann med att passa ungdomarna ordentligt för att han hade fullt upp med sin egen frihet?
Socialtjänstens bristande insats är inte värt detta omnämnande ens.

För sent skola syndarna vakna.

Läser i kommunalarbetaren att Mona Sahlin nu försvarar den svenska modellen att sätta jobben före marknaden.
-Stå upp för löntagarnas rättigheter i Sverige och Europa. Därför måste du rösta, läser jag vidare.

Ja du Mona, hade ni gett tusan i att hjälpa borgarna att rösta igenom Lissabonfördraget så hade även du stått upp för löntagarnas rättigheter. Lite svårt att hoppa på tåget nu när det redan har gått! Kan de dåliga opinionssiffrorna ha något med kovändningen att göra?
Deflation!

 • Relativt arbetslöshetstal 8,3 %
  (Mars 2009)
 • Folkmängd 9 263 872
  (28 februari 2009)
 • Konsumentpriser -0,1 %
  (April 2009 jämfört med april 2008)
 • Nationalräkenskaper, BNP -4,9 %
  (Kvartal 4 2008 jämfört med kvartal 4 2007)

             Källa: SCB


Dubbelmoralens förkämpar,

finns tydligen inom UD. Och vilka som styr över departementen sedan 2006 vet ju allför många alltför väl redan.
SR rapporterar idag om den Kinesiske uigur som fått uppehållstillstånd här efter sin vistelse på Guantanamo. Kina utsätter Sverige för påtryckningar varje år i detta ärende och då låter det så här från UD;

- Politiker påverkar inte domstolar i Sverige och det kan inte heller ett utländskt land göra, säger Peter Springfeldt, departementsråd på utrikesdepartementet. 

Om vi då hoppar över till Pirate Bay målet istället, är det någon som då tror på ett sådant uttalande från Peter Springfeldt?
Varför säger annars Obama att han är nöjd med den Svenska piratjakten och nu vänder blickarna mot Spanien istället?`
Lägg sedan till den jävige domaren och all annan rättsröta som visat sig i fallet. Fy f..! Så här kan vi inte ha det. Tänk på detta när det är dags att lägga röstsedeln i urnan, både i EU valet såväl som vårt eget val nästa år.


Ett glatt humör ..................


Huvudet på spiken av Lars Ohly

-Ja, problemet är ju att den politik som ska föras i Sverige, den bestäms av väljarna - men politiken inom EU är fastlagd i fördrag. Där finns det en nyliberal ekonomisk politik som grund, som man egentligen inte får avvika ifrån. Det gör att det är en väldigt väsentlig skillnad.
(Lars Ohly i aftonbladetintervju) 

Och för att slippa eventuella idiotiska kommentarer från allians"frälsta" så kanske det är bäst att förtydliga att det inte är väljarna i Sverige som är ett problem. Problemet är att politiken inom EU är fastlagd i fördrag (Lissabonfördraget bl.a.). Bäst att göra detta förtydligande med erfarenhet av de kommentarer jag tidigare sett i olika forum ;-)


Finanspolitiska rådet följer Vänsterpartiets linje!

"Utgiftstaket bör inte begränsa de offentliga utgifterna i den rådande exceptionella situationen. Statsbidragen till kommunerna bör höjas mer än vad regeringen aviserat, skriver rådet."

Det är alltså Finanspolitiska rådet med Lars Calmfors som ordförande som konstaterar detta som Vänsterpartiet för länge sedan konstaterade. Som Ulla Andersson sa, - Vad är det för mening med ett tak för utgifterna om man inte har något golv mot minskade inkomster.
Återstår att se hur nu Borg & co skall kunna tackla detta med "hedern" i behåll?


Apropå EU förresten,

vore det inte rimligt att begära att även EU skär i sin budget? Kan inte vara rimligt att alla länder måste skära i sina budgetar när det är kris men EU löper på som om ingenting hänt. Vi ska spara men de skall slösa? Vi skär ner men får betala mer, till EU.


EU,s sjuka budget.

Sverige skall 2010 betala drygt 27 miljarder kronor i medlemsavgift till EU.

Så här fördelas de pengarna inom EU;

Regionalpolitik 34 procent

Jordbrukspolitik 49 procent

Rättsliga frågor 1 procent

Utrikes, försvar och bistånd 6 procent

Administration/löner 4 procent

Övrigt 6 procent

Alltså går ca 13 miljarder av medlemsavgiften till EU,s jordbruksstöd. Ta bort detta sjuka stöd helt och hållet så kan vi använda de pengarna till våra kommuner och landsting istället.

Läs Vänsterpartiets förslag till EU politik här.


I privatiseringens tjänst.


Konsten att skriva ett CV, eller bli entrepenör.


Det är ngt konstigt med friheten.


Vänsterpartiets arbete för ett fritt internet.Det internet som vi känner idag står inför en rad hot. Både dess infrastruktur och användningsområden riskerar att radikalt förändras om den framtid som EU, den borgerliga regeringen och en rad storföretag föreslår blir verklighet. Ett storebrorssamhälle online håller idag på att ta form där upphovsrättsorganisationer har givits mandat att agera så väl polis som åklagare och utpressare och där staten lyssnar på och läser varenda rad som skrivs på Facebook eller mailas till utlandet. Helt legalt. Vänsterpartiet slåss med näbbar och klor mot denna utveckling.
Hämtat från Vänsterpartiets hemsida.

Klicka på bilden; Vi som älskar Internet, och läs kampanjmeddelandet.


Närig moderat!

Moderata kommunalrådet i Vara, Jan-Erik Wallin fällde med sin utslagsröst en frysning av arvodena uppger NLT. Detta i en kommun hårt ansatt av besparingar sedan tidigare. Antagligen hägrar en saftig lönehöjning för Wallin runt hörnet eftersom ersättningarna följer riksdagslönerna och de väntas stiga nu när EU lönerna stiger så kraftigt.
Det är "det nya arbetarpartiets" representant, en äkta gammelmoderat. Men att arbetarna skall gå ner i tid och ersättning samtidigt är väl knappast något som oroar en moderat så länge de egna fickorna fortsätter fyllas i rask takt.


Obama nöjd med Svensk piratjakt (Pirate Bay)

Det visar väl tydligt vem som drivit på det svenska rättsväsendet och vem som talar om för oss vilka lagar vi skall ha och hur de skall tolkas, även om det redan finns lagar för detta.
Nu skall blickarna istället riktas mot Spanien som USA inte är nöjda med. Varför riktas inte de amerikanska blickarna istället mot Asien där marknaden flödar av piratkopiering och då inte bara data, film, musik o.s.v.? Där kopieras ju allt som har ett varumärke.
Kan det ha med USA,s enorma statsskuld att göra? Kina skulle kunna utblotta hela USA om man löste in sina skuldpapper. K.K.
Tycker att det får ett löjets skimmer alltihop över sig när man inte ens har vett att skämmas det allra minsta trots att man så tydligt visar sin dubbelmoral. Shame on you, som Isabella sjöng och som Hillary sa.
Men Hillary svalde förtreten ganska snabbt när hon fick en "position" i den nya administrationen. Allt kan köpas för pengar?


Klär av Reinfeldt.

Bodström är i ropet nu på ett positivt sätt. Idag kommenterar han (enl. Politikerbloggen) Reinfeldts bön om borgfred under Sveriges orförandeskap i EU.
Denne Reinfeldt som under Perssons orförandeskap i EU sprang omkring i riksdagen och viftade med misstroendevotum! Då var det inte tal om borgfred inte. Nej för då gynnade det inte Reinfeldt.
Masken ramlar av mer och mer, så snart ser hela folket vem denna tomte egentligen är och framförallt vad han (inte) går för!


Slagsmål om sexköparna inom alliansen!

Centern och Folkpartiet slåss nu öppet om sexköparnas gunst. Inom FP är det t.o.m. inbördeskrig mellan ungdomsförbundet och den nya liberati-gurun Alexander Bard. Väntar bara på Eskils ev. kommentar som kan bli i stort sett vad som helst kan tänkas efter att ha hört hans tidigare inlägg i liknande frågor i riksdagen.
Ja det är inte så lätt att leva på marginalen vare sig det gäller pengar eller röstprocent. Kan man hoppas att detta alliansens sexkrig kan leda till lite eftertanke också vad det gäller folkets situation ute i samhället så skulle det ju ha iaf ngt gott med sig. Men det kanske är för mycket begärt? Och stackars Hägglund som får stå vid sidan och titta på, med "svansen" mellan benen.


Tummen ner,

för Olle Ludvigsson som sade ja till aktieutdelningen på 4 miljarder till Volvos aktieägare samtidigt som 6000 arbetskamrater varslats om arbetslöshet. Hans kommentar sen, - att det är det här vi har gjort så får folk tycka vad de vill, gör ju inte saken bättre precis.
Han är sossarnas andra namn på EU valsedeln, vem tror att han blir en bra representant för arbetarrörelsen där?Mödomshinnan försvann inte,

den ersattes bara med slidkransen. Varför inte mödomskransen? Många människor har ju svårt att säga slida, om det inte är den som hör Morakniven till vill säga. Ja orden har blivit väldigt viktiga idag, varför inte bara låta folket sköta språkutvecklingen själva istället? Då kanske det blir "yoo hinna yoo", vem vet. Man får väl ändå vara glad för att vi kommit ifrån skönhetstävlingarnas tid iallafall, för hur skulle det låta om man hade en Miss Lidan tävling i Lidköping? För den oinvigde kan jag berätta att Lidan är namnet på ån som rinner genom Lidköping, eller "älva" som gemene man säger. Ja det är inte helt enkelt med språk, men charmigt med olikheterna och nyansskillnaderna i detsamma.Björklund och hans neandertalare.

Folkpartiet är tydligen det parti som vunnit medias gunst att kommentera alla problem gällande det allmänna rättsläget, eller om man skall kalla det ordningsfrågor istället. Nu är det problemen i Rosengård som skall bemötas med utegångsförbud och mer polis. Måste vara oerhört påfrestande att vara polis i alliansens Sverige där de ständigt skall användas som ett lock på en kastrull. Nu är väl Rosengård mer att likna vid en tryckkokare så i den bemärkelsen har ju FP rätt att det behövs fler poliser för att hålla kvar locket på plats men vad man återigen missar är att Folkpartiets representanter faktiskt är valda för att lösa de underliggande problemen. Ständig arbetslöshet, trångboddhet och misärförhållanden i boendet p.g.a. dåliga fastighetsförvaltare vilket inte minst Uppdrag gransknings program från Rosengård visade. Fuktskador och ohyra där kackerlackor sprang över ansiktet på folk när de skulle försöka sova. Vem blir inte frustrerad med sådana livsbetingelser?
Vattnet under locket slutar alltså inte koka för att man försöker tvinga locket på plats. Men detta är ett typiskt alliansbeteende, att aldrig försöka lösa de underliggande problemen utan bara försöka dämpa de symptom som visar sig på ytan. Neandertalarpolitik som leder till en härdsmälta!


Jägare sköt ponny. Frias???????????

En jägare i Skåne sköt "av misstag" en shetlandsponny under jakt. Han trodde det var ett vildsvin! Men enligt Conny Carlsson (polis eller åklagare) finns inget utrymme för en förundersökning om brott, vare sig i djurskyddslagen eller i jaktlagen.
Så här står det i jaktlagen;
27 § Jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara.
Kan det vara tydligare? Nästa gång kanske han tar fel på en människa och ett rådjur, skall han frikännas då också? Har själv jagat i så många år så jag kan med fog säga att vet man inte vad det är för djur man har framför sig med 100% säkerhet då skall man ta mig tusan inte skjuta heller. Rättsväsendets syn i den nu aktuella frågan är för mig en total gåta! Möjligen hade jägaren en "hög" position i samhället annars måste han väl vara personlig vän med åklagaren. Fan vet! Läs artikeln i Metro.
Svinfrossa?

Katali Jarefjälls 1 majtal i Lidköping

Nu har det hänt. Nu är stunden här.

När vi i v-partiet tågat tillsammans

med er sossar och er miljöpartister genom staden.

På 1a maj

Vem hade kunnat tro det för låt säga tre år sedan?


Visst finns det de bland oss

som känner sig lite obekväma

Lite tveksamma i sällskapet.

Men hur skulle det kunna vara på något annat sätt?

Om man bara ser till det som skiljer oss åt.

Nu är det hög tid att vi försöker fokusera

på det vi har gemensamt. Det som kan föra oss samman.

Så att vi kan stå som ett enat

och samlat alternativ

till den regering och den politik som styr idag.

För Fredrik Reinfeldt & kompani

står minsann inte och väntar på oss.

De styr istället med full fart

och genomför sin politik hej vilt.

Och innan vi hejdar ekipaget vid nästa val

så kommer en del av vad de lyckats ställa till med,

vara omöjligt att reparera. Hur gärna vi än vill.


Fredrik & kompani säger

Att det är de som är det nya arbetarpartiet.

Att det är de som företräder våra intressen.

Det gör de med vad de kallar arbetslinjen.

Det är ett hån mot generationerna före oss,

alla de män och kvinnor

i den gamla, vanliga arbetarrörelsen som vi tillhör,

som kämpat för varenda millimeter av de trygghetslagar

och anställningsskydd som finns på arbetsmarknaden idag.

Det är rättigheter som ingen arbetsgivare gett oss gratis.

Som vi inte kan tacka några borgare

eller medlemmar i det nya arbetarpartiet för.

Den fackliga kampen har vi stått för själva.


Fredrik och kompani talar gärna till oss

om solidaritet. Men de har gett ordet en ny innebörd.

För att rädda kvar företaget på orten,

för att vi ska kunna behålla jobben

föreslår man att vi ska sänka våra löner. Solidariskt.


Men innebörden i den solidariteten förändras

när man vänder sig till landets aktieägare.

För de som styr kapitalet gäller något annat

Att vara solidarisk med svenska företag

är att försvara deras rätt

att flytta sin produktion

till vilket låglöneland som helst

där man inte är så nogräknad

med vare sig arbetstider eller arbetsmiljö.

I jakt på så stora vinster som möjligt

vill man inte låta sig begränsas

av några hindrande export- eller handelsavtal.

För sådan är kapitalismen.


Talet om solidaritet gäller inte heller på direktörsnivå

där man skriver listiga bonusavtal

som ingen utom de själva begriper,

förrän miljonerna rullar ut.

Eller för aktieägare som måste ha rätt att plocka ut

och solidariskt dela på vinsterna

även om företaget samtidigt varslar

sina anställda.


Det nya arbetarpartiets solidaritet

handlar inte heller om att ställa upp

för dem av oss som råkat bli arbetslösa.

Eller för dom av oss som inte ens släppts in

på arbetsmarknaden.

I juni i år slår framtiden ut i full blom

för den största ungdomskullen i Sverige

sedan andra världskriget.

I Lidköping lämnar över 600 stycken ungdomar

De la Gardiegymnasiet.

Minst var femte av dem går rakt ut i arbetslöshet.

Och blir hänvisad till samhällets åskådarläktare

på obestämd tid. Nivån arbetslösa ungdomar i Sverige

är bland de högsta i Europa.


Påpassligt nog har Fredrik och kompani

ordnat det så fiffigt att alla nu kan

bli utstämplade och utförsäkrade

ur både A-kassa och sjukförsäkringssystemet.

Om man skulle råka bli av med jobbet eller hälsan.

Inga bekymmer, säger borgarna.

Efter 364 dagar är du ändå frisk, oavsett diagnos

Och efter max 450 dagar så har du fått ett nytt jobb.

I alla fall i teorin.


Men vi vet att det inte fungerar så i praktiken.

I höst hamnar över 20.000 människor

utanför borgarnas jobb- och utvecklingsgaranti.

De blir hänvisade till samhällstjänst och socialbidrag.

Och för att platsa på arbetsmarknaden idag

är tempot och kraven så höga

att arbetsrelaterade sjukdomar

produceras på löpande band.


Klyftorna mellan de som har

och de som är utan

har ökat med rasande fart

sedan borgarna fick makten.

Ojämlikheten breder ut sig.

Fler och fler av oss blir utvisade från spelplanen

där de med jobb och lön håller till.

För att ytterligare markera skillnaden,

belönas de med arbete, med ett extra jobbskatteavdrag.

För i borgarnas värld är det så

att Dom som har, de skall ha mer.


Och nu börjar det bli mer än lovligt trångt

på åskådarläktaren.

Där står vi och väntar på att få vara med.

Unga och gamla, sjuka och friska,

fattiga och papperslösa,

barnfamiljer och ensamstående

väntar på nästa halvlek. Eller nästa match.

Eller på att någon utespelare ska skada sig

och lämna sin plats till förfogande.


Vi i den gamla, vanliga arbetarrörelsen vill inte

fortsätta bygget av det nya tittarsamhället.

Istället för att öppna famnen

och sluka kapitalismens karameller

med papper och allt vill vi något annat.

Vi vill att alla ska vara medspelare.

Att alla ska få plats i laget.

Oavsett förmåga eller funktion

Alla ska ha möjlighet att göra sin del.

Vi vill det samhälle där solidaritet

innebär både rättvisa och jämlikhet.


Men det är en vision som vi måste återerövra.

Det samhälle som arbetarrörelsen en gång ville bygga

Är fortfarande långt borta.

Ingen av oss här

kan göra det på egen hand.

För att lyckas stå emot giriga marknadskrafter

och ekonomiska system som härjar över världen idag

måste vi stå enade. Sida vid sida.

Vi i Lidköping har börjat vår gemensamma kamp.

Byt regering - byt politik.

Sedan är bara resten kvar.


Den globala intoleransen kryper allt närmare.

Metro skriver idag om världens tio värsta platser för bloggare. Minns då att EU vill registrera alla bloggare här. Detta tillsamman med FRA, IPRED lagar o.s.v. visar väl om något att de som påstår sig stå för individens frihet inte gör något annat än just det, säger det alltså. I praktiken handlar man precis tvärtom. I Burma kollas all e-post liksom alliansen gett även Svenska myndigheter att göra genom FRA. Sätt stopp, rösta i EU valet, det gör skillnad!

"- Regeringarna på listan försöker rulla tillbaka IT-revolutionen och just nu har de framgång, säger han (ordförande Joel Simon i Committee to protect journalists) i en kommentar."

Citatet hämtat från Metros artikel och vem känner inte igen sig i det efter alliansens härjningar. Naturligtvis är vi inte där än men det är ju ingen tvekan om att utvecklingen går i fel riktning.


En eloge till Bodströms liknelse.

Amerikansk såpopera - tre män som gör allting fel och en hysterisk kvinna= Seinfelds
Svensk såpopera - tre män som gör allting fel och en hysterisk kvinna= ReinfeldtsTillägnat kollegan ronson.

Såg i en debatt-tråd hos LN att ronson aldrig lyckats se en lastbil som kört av vägen. Håll tillgodo Ronny. Denna bild togs strax utanför Skara, på väg mot Lidköping förra året. Ytterligare en låg ju på sidan mellan bilprovningen och statoilrondellen för ngt år sedan, men den förevigades inte på bild. Men visst händer det att även lastbilar går av vägen.


 

Apotekens (o)tur.

Nu kommer då utförsäljningen av våra apotek till stånd. Dyrare mediciner som ett brev på posten! Det är tydligt att alliansens politik går ut på att vältra över allt på andra. Varför arbeta själv när någon annan kan göra det åt dig?
De som mest fått känna på denna filosofi hittills är väl alla kommunpolitiker runt om i landet. De skattesänkningar som ev. kommit några lågavlönade till del kommer snabbt att ätas upp av höjda kommunalskatter till följd av regeringens frysning av statsbidragen samt deras totala ovilja att kompensera kommunerna för detta. Sönderslagningen av a-kassan som leder till ökat antal socialbidragstagare spär på detta faktum ytterligare. En medveten strategi, för inte är det Danderyd, Täby och Vellinge m. fl. som drabbas av detta. Ja man kan få huvudvärk för mindre, en huvudvärk som kommer att bli betydligt dyrare att kurera framöver. I Norge blev det 3 ggr så dyrt. Vi får väl se vad notan hamnar på för våra sjuka när det blir dags att summera även denna allians-utförsäljning.
www.fotoakuten.se

En representant för arbetare?

Nej absolut inte, men däremot för de som vill utge sig för att vara arbetarpartiet "Nya" Moderaterna.
Gustaf Douglas, en av Sveriges sjunde rikaste med en nettoförmögenhet på 15-16 miljarder kronor 2008 (källa: Politikerbloggen). Sitter i Moderaternas partistyrelse och utövar ett direkt inflytande över moderaternas och även regeringens politik. Även insamlingsgeneral där han tydligt visat att även egna regler skall kringgås. Ordförande i partiets bolag Arvid Lindman AB. Bolaget blev framförallt under valet 1998 känt för att erbjuda kraftiga överpriser
för annonser i moderaternas medlemstidning Medborgaren till företag som ville stödja partiet,
så att moderaternas policy om att inte ta emot bidrag från företag kunde kringgås. Tycker detta säger en hel del om moderaterna och deras brist på rättskänsla. Alla medel är tillåtna så länge de själva gynnas. Alla andras åsikter om deras agerande viftas bort med trams, avundssjuka och liknande. Ofelbara übermänchen (psykopater)? Jag undrar hur många arbetare som verkligen tror att Gustav Douglas på något sätt skulle vara intresserad av att tillvarata deras intressen?
Jag undrar också om han fick nöja sig med enbart några hundralappar i skattesänkning, allt inkluderat? Ja det finns mycket att undra över vad det gäller moderaternas påstådda agenda.

Gustaf Douglas, en arbetar-representant. Skrattretande!www.fotoakuten.se

Berlusconis fascistregim försöker också åtala Pirate Bay

För vad kan man undra? Enl. Metros artikel så har t.ex. Peter Sunde aldrig satt sin fot i Italien, än mindre har Pirate Bay haft någon verksamhet där (servrar etc). Att sedan folk från Italien kanske varit inne via Pirate Bay och laddat ner något kan väl knappast Sunde och gänget rå för, lika lite som om någon i Sverige gjort det. Men här hemma löste ju rättsväsendet det hela med en jävig domare. undra hur de löser det i Italien om de lyckas få något åtal till stånd? De är väl knappast den mut och fiffelfriaste nationen i Europa precis?
Metros artikel.Bra april-opinion.

Vad nu det är värt? Men det känns ändå  bra med en siffra på 7,3% för V. Sedan får man väl ta detta med opinionsmätningar för vad det är, men det verkar ändå som den nedåtgående trenden är bruten. Oppositionen ökade nu till 4% skillnad mellan blocken och det blev ju ett fint avstamp för 1 maj firandet.


Gemensam S,V, MP manifestation i Lidköping
1:a maj


RSS 2.0