Pengar finns det, trots allt, men på fel ställen bara.

Bankerna delar ut 5,4 miljarder i bonusar trots förlustresultat skriver Metro. Och bönderna får över 7 miljarder i EU-bidrag.
Låter detta som kris? Nej självklart inte, men om du är löntagare eller råkar bli arbetslös p.g.a. bankernas dåliga affärer då anses du tydligen som grovt medskyldig till krisen och straffas av Alliansen med försämrade ersättningar och ett än inhumanare regelverk där du piskas till åtlydnad. För att inte tala om ifall du skulle råka bli sjuk. Ja olika är livets lott säger de som badar i pengar.
Såg ett bra uttryck i veckan förresten som passar bra in här,
- Den som är frisk har många önskemål men den som är sjuk har bara en!

Vanliga löntagare vill Svenskt Näringsliv inte ge en krona i löneförhöjning trots kraftiga prisökningar på mat och andra basvaror. Men deras egna representanter skall gödslas med mer och mer och mer trots ett dåligt arbetsresultat. Det skyller man bara på krisen. Slicka uppåt och sparka nedåt = Alliansen.

Ett annat "stolpskott" som yttrade sig i veckan var Cecilia Widegren (M) som nu i en debattartikel gick ut och ville göra E20 till elbilsväg. Elbilsväg???????????? Hon har i två valrörelser redan stått på barrikaderna och skränat om att en röst på henne var en röst för satsningar på E20 till ordentlig europavägsstandard. Naturligtvis har hon inte fått till det ngn gång och då blev hon istället "expert" på sjukvårdsfrågor för Moderaterna. Hennes merit inom det området är väl från de år Moderaterna styrde i Västra Götalandslandslandstinget och körde ekonomin så fullständigt i botten att övriga allianspartier tog avstånd från dem. Nu är det Sverige de sänker istället.
Att hon nu vill göra E20 till elbilsväg visar väl att det finns lite att tänka med trots allt. Hon inser ju tydligen nu att det nog inte går att skräna om E20 på vanligt sätt i ytterligare en valrörelse, att det sedan inte finns några elbilar har hon kanske inte riktigt kommit till insikt om än men man skall väl inte begära för mycket. Kanske hoppas hon att hon skall kunna lura några miljöpartister till sitt parti. Men så korkade lär nog knappast miljöpartisternas väljare vara. Där har Widegren monopol!

Nej kära vänner, se till att rösta bort skiten i september 2010 en gång för alla! Något mer oseriöst än Alliansen får man nog leta länge efter.


K-märk Framnäs IP.

Partiet har lämnat en motion till Lidköpings fullmäktige om att K-märka Framnäs IP alternativt endast den gamla huvudläktaren. Att Framnäs IP är lite speciell och något utöver det vanliga när det gäller idrottsplatser håller nog de flesta med om. Det andas idrottshistoriska vingslag över arenan som i sin numera nära stadsmiljö bör vara väl värd att bevara. Möjligen kan det vara någon oberoende liberal idrottshatare som kan tycka annorlunda.
Det skall bli intressant att se vad kommunstyrelsen kommer fram till i frågan. Bara för att idrottsrörelsen inte är så lastgammal så bör det ändå vara av värde att bevara en unik arena som minner om stadens idrottsliga barndom. Och tänk i en förlängning om ett idrottsmuseum kunde kombineras ihop med Vänermuséet. Succé?Tänkvärt Claes.

I senaste numret av Vänsterpress ger PS-ledamoten Claes Wallenius sin syn på Afghanistanfrågan och den Svenska närvaron där. Kan inte annat än hålla med om att det vore förödande för det Afghanska folket om fredsstyrkorna drogs tillbaka. Allt är inte svart eller vitt och kanske det vore en styrka för Sverige utrikespolitiskt om man kunde komma fram till en lösning med brett parlamentariskt stöd.
Fred och rättvisa - Ja!
Krig och orättvisa - Nej!


Här är Claes artikel.

Vänsterpartiet menar att den svenska trupp som ingår i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ska dras tillbaka. Huvudargumentet är att de fredsfrämjande insatserna sammanblandas med USAs krigföring. Jag ser dock detta som att man målar verkligheten i två färger – svart och vitt. Man sitter kvar i tankebanor som måhända passade att analysera Vietnamkriget, men definitivt inte Afghanistan. USAs ”Operation Enduring Freedom” syftar officiellt till att bekämpa talibanerna, al-Qaida samt opiumproduktionen. Detta har man inte varit speciellt framgångsrik med. Samtidigt har krigföringen med rätta kritiserats för att den orsakar betydande civila förluster, att den är kontraproduktiv, att den har inofficiella maktpolitiska syften samt för att den kränker internationell rätt.

Det som Sverige deltar i är dock något annat, nämligen ”International Security Assistance Force” (ISAF). Denna operation har ett tydligt FN-mandat samt stöd av huvuddelen av befolkningen. Syftet är att ge säkerhetsmässiga förutsättningar för uppbyggandet av ett demokratiskt samhälle, samt för att humanitär hjälp ska nå de behövande. Och Afghanistans folk behöver verkligen denna insats. Centralregeringen har bara kontroll över en begränsad del av landet. Resten styrs av krigsherrar, lokala stamhövdingar samt olika motståndsgrupper. Talibanernas kamp har nu brutaliserats och vi ser ständiga angrepp på biståndsarbetare och på den demokratiska uppbyggnaden.
Nu är kritiken från många inom vänstern att ISAF leds av NATO. Och det är riktigt att NATO haft ansvaret för operationen de senare åren, efter att ledningen tidigare roterat. Dock är det fel att framställa det som att styrkan tillkommit på NATOs initiativ eller för att den specifikt främjar NATOs intressen. Det hävdas också att vi är en del av USAs krigföring. Detta är dock väldigt långsökt. För det första verkar vi i en helt annan del av landet. För det andra har den svenska truppen besvarat fientlig eld endast vid några tillfällen för att kunna skydda sin egen säkerhet. I övrigt verkar den svenska styrkan i huvudsak genom dialog och samarbete med lokala företrädare, vilket är mycket långt ifrån ett ockupationskrig. Vi ska självklart värna ISAFs roll att främja fred, säkerhet och återuppbyggnad. Men vi måste också vara medvetna om att talibanerna gör allt för att skapa situationer som driver ISAF-trupperna in i militära aktiviteter. Det ligger nämligen i talibanernas intresse – såväl som USAs – att gränserna mellan den krigförande USA-ledda koalitionen och den fredsbevarande ISAFstyrkan suddas ut.

I Vänsterpartiets riksdagsmotion om ISAF talas det nu om att vi ska uppnå ”försoning” (!) med talibanerna. Minns då att under deras tid vid makten förbjöds kvinnor att arbeta utanför hemmet eller gå i skola. Otrogna kvinnor stenades till döds. Nu sedan talibanregimens fall har man, trots den bevärliga situationen, kunnat bygga ut utbildningsväsendet så att fler flickor kan gå i skolan. Tillgången till sjukvård har också ökat betydligt. Jag tycker alltså att partiet går helt vilse i argumentationen. Vi ska självklart kräva att USAs krigföring upphör. Men att Sverige lämnar Afghanistan – och i förlängningen att ISAF avvecklas – skulle med all sannolikhet lämna det afghanska folket i fortsatt krig och sönderfall. Och det är ett väldigt missriktat sätt att visa solidaritet.

Claes Wallenius
PS-ledamot i Vänsterpartiet
EU är torsk!

Skrämmande Dokument Utifrån om EU svineriet ang. Östersjötorsken. Våldsamma överfiskningar görs men överuttaget av fisk dumpas så att endast "rätt" kvot tas iland. Vad är det för fullkomligt inkompetenta idioter som sitter i EU organisationen och kommer på sådana här dumheter. Och bidrag gavs först till fiskare för att bygga stora fiskefartyg och nu betalar man samma fiskare 10 miljoner för att skrota ett fartyg. Då går det bra att vara oansvarig med medborgarnas skattepengar, bara besluten tas tillräckligt långt från folket. Det borde vara kriminellt att förfara på detta sätt!
I Norge är det olagligt att inte landa fångad fisk. Kanske vi skulle gått med i Norge istället för EU?
Bort med de stora båtarna, hellre många småfiskare, än en enorm fiskdammsugare. Sätt ett maximimått på fiskebåtar och redskap i Östersjön så att de precis klarar att landa satta kvoter, svårare bör det ej vara. Och gör som i Norge, kriminalisera dumpning av fångad fisk. Och sparka alla inkompetenta inom EU som inte verkar ha ens ett uns av sunt förnuft. Se i allafall till att de kan ställas tillsvars för sin inkompetens.


Ekots lördagsintervju med Lars Ohly.

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=1969253&BroadcastDate=&IsBlock=


 
Fakta som lär ge Folkpartisterna en del att tänka på.

Björklund pratar ofta populistiskt vitt och brett om den Svenska flumskolan och de försämrade skolresultaten  som socialistpartierna enl. honom är orsak till. Igår (fredag) kom Skolverket med en rapport som visar på de verkliga orsakerna till de försämrade resultaten. Det är fakta som verkligen ger den arrogante majoren en rejäl smäll på fingrarna. Segregering är en av de främsta orsakerna, något som alliansen ytterligare vill spä på med sina sk elitklasser. Det verkar som det är mer regel än undantag hos Folkpartisterna att sätta fingret i luften och känna vartåt det blåser och sedan skapa en politik utifrån det. Faktaunderlag verkar de inte bry sig om, populism ger fler röster verkar de tro. Presenterar Skolverkets rapport här nedan, verkligen läsvärd.


Orsaker till försämrade skolresultat kartlagda: Social bakgrund har fått större betydelse.

Segregering, decentralisering, differentiering och individualisering - fyra faktorer som tillsammans förklarar varför svenska elever presterar sämre i skolan idag jämfört med tidigt 1990-tal. Den slutsatsen drar Skolverket i en omfattande kartläggning. Svaret är viktigt, inte minst eftersom skolan står inför omfattande reformer.

Sedan mitten av 1990-talet har svenska elevers resultat i kunskapsmätningar försämrats. Nedgången märks tydligast i matematik och naturvetenskapliga ämnen men även i läsförståelse. För att förklara den negativa utvecklingen publicerar Skolverket rapporten "Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?" Det är en bred kunskapsöversikt som belyser samhällsförändringar, reformer, resurser och arbetet i skolorna, från tidigt 1990-tal fram till idag. I den stora mängd forskning som analyserats utkristalliseras fyra faktorer som tillsammans har påverkat elevernas skolresultat negativt.

Segregeringen - har ökat

I början av 1990-talet infördes det fria skolvalet, bland annat blev det möjligt att starta fristående skolor. Samtidigt har boendesegregationen ökat. Sammantaget har det lett till att det blivit vanligare att elever med likartad bakgrund samlas på samma skola. Det har också inneburit att resultatskillnaderna mellan skolor och elevgrupper har ökat och att föräldrarnas utbildningsnivå har fått större betydelse. Den ökade segregeringen har varit negativ för kunskapsutvecklingen. Kamrateffekter som är viktiga för i synnerhet lågpresterande elever förloras och lärarnas förväntningar på elevers prestationer får större genomslag.

Decentralisering - ett systemskifte

Under tidigt 1990-tal förändrades det svenska skolsystemet från att vara ett av västvärldens mest centraliserade system till ett av de mest avreglerade systemen. Kommunerna tog över ansvaret för skolan. En av idéerna var att kommunerna med sin kunskap om lokala behov bättre skulle kunna fördela resurserna för att göra skolan mer likvärdig. Men idag ser vi att skolor ofta kompenseras blygsamt för socioekonomiska faktorer. Inte ens i de mest segregerade kommunerna tilldelas skolorna alltid extraresurser.

Differentiering - särlösningar allt vanligare

Grundskolan ska organiseras integrerat. Det är huvudprincipen enligt grundskoleförordningen. Men utvecklingen har gått i motsatt riktning. Det har blivit allt vanligare med särskiljande lösningar som till exempel särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av stöd. Elever delas också in i olika grupper efter kunskapsnivå. För de lågpresterande eleverna kan det vara stigmatiserande och påverka självkänsla och motivation. I segregerade grupper påverkas elevernas resultat även av kamrateffekter och lärarnas förväntningar. Samma mekanismer som verkar segregerande på skolnivå framträder alltså här på gruppnivå.

Individualisering - en förändrad lärarroll

Under 1990-talet infördes nya läroplaner och kursplaner utan direkta anvisningar om innehåll och metoder i undervisningen. Tanken var att lärarna skulle få mer utrymme att forma undervisningen efter elevernas olika förutsättningar och behov. Men resultatet har snarast blivit ökad individualisering i form av mer arbete på egen hand och mindre lärarledd undervisning i helklass. Individualisering i den bemärkelsen påverkar elevernas resultat negativt och gör också att stödet hemifrån blivit allt viktigare.

En likvärdig skola?

Effekten av de förändringar som rapporten belyser är att skolan blivit allt mindre likvärdig. Stöd från hemmet har fått större betydelse för elevernas möjligheter att nå bra resultat eftersom skolan blivit sämre på att kompensera för elevers sociala bakgrund och olika förutsättningar.Tillbaka till 30-talet på 3 år.

Ja det är inte utan att man blir mörkrädd när man ser arbetsgivarnas utgångspunkter för avtalsrörelsen. Men det är föga förvånande när man vet vilken god hjälp de haft av den borgerliga Alliansen. Högern domesticerar!


· Ettårigt avtal utan några löneökningar mer än eventuella lokala påslag där företagen anser sig ha råd.
Noteras kan att statliga Konjunkturinstitutet för någon vecka sedan konstaterade att det finns ett löneutrymme för nästa år upp till 2,5 procent.
· Ett treårigt avtal där inga centrala pengar finns för det första avtalsåret. Möjligtvis för 2011 och 2012.
· En finsk modell som med 14-månadersavtal som enligt Weihe ger 0,35 procent per år.
Teknikföretagen vill att hela kollektivavtalet ska kunna förhandlas bort lokalt.
Jag hoppas de avser att även strejkrätten skall följa med till lokal nivå. Konstigt att inte detta nämnts (ironi)
Löner, arbetstider och anställningsformer måste bli mer flexibla och mer lokalt anpassade än i dag.

Flexibilitet för arbetsgivarna det är att få tillbaka sin kära §23 som gav arbetsgivarna rätt "att fritt antaga och avskeda arbetare samt att använda arbetare om de är organiserade eller ej.
Men moderniserat så vill de nu istället använda bemanningsföretag för att kringå lagar och avtal.
–Det innebär exempelvis att vi inte kan begränsa företagens möjlighet att anlita bemanningsföretag som facket vill.
En modern tappning av §23 från SAF tiden.

Det är tydligen bara till höjdare och aktieägare det finns pengar så det räcker och blir över. De som sliter ihop till det skall bara födas men inte gödas. Fy f.. för dessa borgare, sedan må de kalla sig Allians eller vad de vill. Det är samma skit ändå!
Skitproblem.

Problemen med hundskit som ej plockas upp av hundägarna aktualiserades i de lokala TV nyheterna idag. Ett problem man hört om alltsedan man som liten själv trampade i sin första hundskit. Man kan lugnt säga att morsan inte var glad när sandalerna var täckta av hundskit efter en stor schäfer. En händelse som lever kvar i minnet.
Denna händelse skedde alltså på 60 talet i Fredriksdalsparken och nu är det också parkarbetarna som ger uttryck för sitt missnöje med all hundskit. Med all rätt! Kan inte vara särskilt kul att gå med en trimmer och köra och känna hur hundskiten helt plötsligt rappar en i ansiktet. De, plus lekande barn är ju de som verkligen på ett negativt sätt drabbas av dessa oansvariga ägares brist på respekt. Att andra vuxna råkar trampa i en hundskit ngn gång kan man väl trots allt leva med.
Utan att förringa problemet så skulle jag ändå vilja göra en jämförelse med Paris. Där fick man verkligen se upp (eller ner) på trottoarerna för att kryssa sig fram mellan hundskitarna. Där gick butiksägarnas hundar lösa och när behoven gjorde sig gällande så traskade de helt sonika ut på trottoaren och lämnade sin hög.
Tyvärr är nog problemet olösligt så länge folk tillåts ha hund i tätbebyggt område. Och ett förbud mot detta är väl knappast realistiskt. Det finns alltid en viss procent som mer eller mindre struntar i sådana här regler, tyvärr. Och det är väl bara att gå till sig själv så finns det alltid fel att finna, eller som Jesus sade, - den som är utan skuld kastar första stenen. Men inte blir det roligare för det. Ett alternativ kunde ju vara att höja hundskatten och ge detta till parkarbetarna i form av ett "hundskitstillägg". Ingen lösning på problemet men ialla fall lite plåster på såren.
"Högtflygande" planer i Danmark.

Där de nu överväger att legalisera haschförsäljning. Detta för att få stopp på den illegala handeln och kriminaliteten runt omkring. Skall bli intressant att se om de borgerliga kollegorna i Sverige också tänker anamma sina Danska kollegor? De säger sig ju vara frihetens företrädare.
Själv skulle jag vilja se att tunga narkomaner kunde gå upp till närmaste sjukhus för att under kontrollerade former få det knark de behöver. Minskade smittorisker, minskad kriminalitet vad det gäller småstölder och bilinbrott samt att man tar död på narkotikahandeln överhuvudtaget. Tror det vore stora pengar att spara för hela samhället.


Betyg på 6 åringar.

Betyg redan i förskolan, eller betygsliknande omdömen som det så vackert kallas är nu ok enl. våra rättsskipare. Ja det gäller att börja utslagningen i tid för att överheten skall kunna skydda sina privilegier.
Kan inte förstå hur folk fortfarande kan tala sig varma för betyg? Det är ju inte mycket mer än en subjektiv bedömning av vad just den enda person tycker som satt betyget. När det dessutom visar sig att det gått inflation i betygen tack vare konkurrensen som råder mellan skolorna idag så är det ju ytterligare ett skäl till att skrota systemet. Nej då skall det kostas på en enorm kontrollapparat á la major Björklund för att förhindra detta. Kontrollsamhälle á la Alliansen!Lyxproblem?

100 000 ton mat till ett värde av 2 miljarder kronor slängs av våra butiker varje år. Det låter helt sjukt. Hur bortskämda är vi egentligen?

Cancer
dödar nu fler i U-länderna än Aids rapporterar nyheterna idag. Resurserna för att vårda och bota cancerpatienter finns dock inte där, de finns i i-länderna.

Spektakulärt rån i Sthlm där man med hjälp av helikopter rånade en G4S värdedepå. Om jag inte missförstod nyheterna helt så verkade det som att polisen höll på med avspärrningar runt byggnaden samtidigt som rånet pågick där den hovrande helikoptern också filmades. Varför sköt man inte ner den helt enkelt var den spontana känslan man fick när man såg nyheterna? Vid närmare eftertanke så vill man väl inte riskera att tredje man kommer till skada naturligtvis, men det måste vara ganska frustrerande som polis att bara kunna stå och titta på när ett rån fullbordas.

En rivstart på en ny dag i Allianssverige. Tänk vad tryggheten "ökat" tack vare dem.Härskarteknik á la Reinfeldt!


Våra underbara ungdomar!


Inget "ljus i tunneln"

Nedanstående text är skriven av Fred Torsander som en debattkommentar hos Dagens Arbete. Jag tycker den sammanfattar Sveriges läge i dagens kris på ett väldigt bra sätt.

"Ingen av de mångtaliga bakåtreformer som genomförts har lyckats med att rädda kapitalismen. Tvärt om har Sverige i den globaliserade kapitalismen drabbats av en ekonomisk kris som bara verkar bli värre, trots att räntan tryckts ned på minus för att få befolkningen att hålla konsumtionen uppe med lånade pengar. Och dessutom besannar nu även Sverige den gamla sanningen att kapitalismen leder till kriser och krig. Sverige är i krig för första gången på 200 år.

Någonstans kommer vi till en gräns där det syns att priset för att rädda kapitalismen och företagarna blir högre än att ersätta dessa med ett ekonomiskt system som inte är självförstörande. Vilket kapitalismen är genom profitkvotens fallande tendens. Eller som företagsekonomer brukar uttrycka saken att kapitalets marginalavkastning avtar.

Att borgarklassens spetsar beviljar sig själva rena fantasibelopp i fallskärmar, bonusar, utdelningar och räntor och trots detta har fräckheten att skylla den ökande fattigdomen på arbetarklassen gör det knappast mindre angeläget att avskaffa deras klassprivilegier."Gillar du inte lagen? Bryt mot den!

Husqvarna varslade 150 av 740 arbetare i våras. Hälften av dessa borde fått behålla jobbet enl. turordningsreglerna menar facket. Man kom inte överens med företaget varken lokalt eller centralt. Ändå har inte företaget kunnat ge någon förklaring till de berörda personerna om varför de blivit uppsagda. Facket tänker nu driva frågan.
Detta skriver Dagens Arbete om idag.

Det är väldigt utmärkande för borgerligheten detta. "Andra" skall följa deras regler men själva skall de tydligen avgöra efter eget huvud vilka lagar och regler som skall gälla dem själva. Kan man förmoda att det är Alliansen som satt ribban för sina förtrogna när de började med sina olagliga avknoppningar av skolor och annan offentlig verksamhet. Ja kan pappa" göra som han vill så kan vi också göra det! Och som Alliansen skränat mot LAS utan att ha haft ett uns av substans i sin kritik så är det ju inte så konstigt att medlöparna agerar som de gör nu.
Alliansen vill föra de Svenska löntagarna tillbaka 100 år i tiden när storstrejken var. Då stod det följande i Svenskt Näringslivs (dåvarande SAF) stadgar,

§23 i SAF-stadgan gav arbetsgivarna rätt "att fritt antaga och avskeda arbetare samt att använda arbetare om de är organiserade eller ej.

Vem vill tillbaka till detta förhållande? Det är nämligen till detta Alliansen och Svenskt Näringsliv vill nå fram när de gör sina grundlösa anklagelser mot LAS. LAS är inget som helst hinder eller problem för arbetsgivarna annat än att de vill ha tillbaka sin gamla §23. Läs nedanstående utdrag ur LAS och försök visa på en enda sak som skulle vålla arbetsgivarna problem på något sätt.

Så här säger LAS angående orsak till uppsägning:
Arbetsbrist (dålig lönsamhet, neddragning av tjänster)
Personliga skäl (allvarlig misskötsamhet)
Med uppsägning av personliga skäl menas att arbetstagaren inte fullgjort sina förpliktelser i enlighet med anställningsavtalet. Arbetstagaren kan ha misskött sitt arbete eller på annat sätt uppträda olämpligt för tjänsten. Saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan vara misshandel, hot om våld, stöld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro mm.

Beträffande turordning:
Även om du har lång anställningstid kan du bli uppsagd om du inte har tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som återstår.


Så vad är problemet för Alliansen och arbetsgivarna? Jag har frågat i många forum men ännu ej fått ngt svar.


Borgs budget och arbetslinjen!


Länslandskamp och lokal dressyr.

I morgon lördag är det länslandskamp i friidrott på Framnäs IP i Lidköping. Kul för ungdomarna att få känna på lite nordiskt motstånd. Det brukar vara hög stämning när det drar ihop sig till stafetten det sista.
Första start är kl. 11,30 och stafetterna går igång kl. 17.00. Då blir det till att hålla tummarna för det gulsvarta laget från Västergötland.På söndag sen är det lokal dressyrtävling hos LRK. Antagligen är man ganska mör då efter 12 timmars nattarbete men man får väl försöka att klara av sin anhörigas prestation på dressyrbanan. Många fina ekipage blir det att skåda för alla intresserade.
Vart tog Piratpartiet vägen?

En hel del har hänt i negativ riktning vad det gäller fildelning sedan EU valet men Piratpartiet verkar ha tappat rösten. Nu verkar det som att Sarkosy till slut har fått igenom sin omtvistade lag med orimligt höga böteskostnader, skadestånd och internetavstängningar. Men av Piratpartiet hörs ingenting.
Det skall väl i ärlighetens namn sägas att övriga partier inte låter så mycket de heller men jag vet att Vänsterpartiet jobbat fram ett förslag till digitala bibliotek för nedladdning, något som skulle tillgodose både nedladdares (lånares) och upphovsrättshavares intressen.
Hela denna soppa av "antiterroristjakt" som bedrivits av borgerligheten på amerikanska multinationella bolags ekonomiska utpressningsuppdrag och deras underrättelsetjänsts terroristnoja är nog inget annat än den största skandalen i rättsväsendets och integritetens historia.
Man kan ju enkelt dra paralellerna till den svenske uppfinnaren Håkan Lans och hans kamp för sina patenträttigheter som amerikanska datatillverkare konsekvent utnyttjat utan att ge honom eller hans bolag några licenspengar för detta. Det vore nog läge för Sveriges regering och riksdag att påminna och upplysa amerikanerna om detta och se till att även Håkan Lans får de pengar han är berättigad! Här handlar det om teknik som företagen valt att profitera på utan att göra rätt för sig. Varför ses det mellan fingrarna med det? Men enskilda personer och då framförallt ungdomar som konsumerar musik utan att tjäna en krona på det skall starffas långt över alla rimligheters gränser.
Konsekvens? Ja vad tycker ni?Krig eller fred?

Ohly vill dra tillbaka de svenska trupperna från Afghanistan omedelbart. ÖB vill inte det utan tycker att han har fel, uppger politikerbloggen.
Att Sverige har trupper utomlands under FN mandat är ju knappast något nytt eller revolutionerande i sig. Problemet i Afghanistan är väl just att det inte längre finns något tydligt FN mandat, utan att svenska trupper står under direkt NATO befäl. Det bör inte vara så svårt att reda ut dessa förhållanden om bara den politiska viljan fanns. Antagligen gör den inte det och då frångår vi våra egna regler och beslut angående hur vi skall förhålla oss i sådana situationer.

Vad säger då ÖB om Ohlys förslag att ta hem de svenska trupperna? Jo han säger,
- Jag anser inte att det ska ske. Vi är i en global värld. Vi är där tillsammans med andra och vi har ett gemensamt ansvar för att försöka få den här jorden så fredlig som möjligt. Och det är det vi gör där ute också.

Visst låter det bra men frågan är väl närmast om man numera anser att globaliseringen innebär att man åsidosätter länders rätt till egen suveränitet? Har vi helt plötsligt fått en ny världspolis där lilla sverige också ingår (NATO) utan att vi tagit beslut om detta i god demokratisk ordning? Ja dessa frågor är ju inget som ÖB behöver ta hänsyn till i sin yrkesroll men man kan ju ställa sig frågan hur vi själva skulle reagera om det plötsligt var vi som ansågs vara i behov av hjälp och skydd och således påtvingades utländska trupper för att upprätthålla ordning (enligt andras bedömande)?
Nej återupprätta FN och se till att det är FN som sköter sådana här frågor fortsättningsvis och inte militärpakter eller enskilda länder under förevändning av terroristhot och andra mer eller mindre godtagbara förevändningar. Terrorismen är ju för övrigt skapad av USA´s oljepolitik i mellanöstern med vårt goda minne och passiva godkännande eftersom ju även vi vill ha billig bensin i våra bilar. det är som ju alla vet ingen enskild terroristhändelse som gör att vi idag befinner oss där vi gör nu, med trupper i Afghanistan. Det är en kedja av händelser med en utveckling under decennier som har lett oss hit. Återinför därför förnuftet och logiken i utrikespolitiken igen. Det behövs, inte minst globalt!

Lidköping näst billigast i Sverige att bo i!

Hyresgästföreningens tidning, Hem o hyra konstaterar i sin årliga undersökning att Lidköping är näst billigast i Sverige att bo i för sina invånare. Det kan man knappast tro när man hör Alliansbelackarna som driver sin privatiseringslinje. Ännu mindre kan man förstå privatiseringsivrarna när man i undersökningen också kan konstatera att förstaplatsen innehas av också röda Luleå och att Alliansstyrda Munkedal innehar sistaplatsen.
Det är 880:-/mån dyrare att bo i Munkedal jämfört med Luleå. Så frågan måste närmast bli till Alliansanhängarna. Varför privatisera kommunal verksamhet om det medför högre kostnader för kommunens invånare?Moderaternas agenda fungerar.

Novus opinion kom med en väldigt positiv väljarbarometer idag. Egen majoritet för oppositionen mot alliansen (även inkluderat SD). Det bör ju kännas ganska skönt för Reinfeldt som då slipper kvarnstenen om halsen att behöva svara på om han kan tänka sig regera med stöd av SD eller inte. Frågan blir ju inte aktuell i ett sådant läge.

Nu är ju detta trots allt bara en opinionsundersökning i mängden och man bör inte sätta någon större tilltro till den annat än att ev utläsa tendenser jämfört med tidigare undersökningar.
Då verkar det som att dels oppositionen ökar i takt med alliansens misslyckaden och dels att det verkar som att Reinfeldts mål från "det sovande folket" (hans egen publikation) att Moderaterna skall expandera på bekostnad av småpartierna inom borgerligheten håller på att besannas. FP, C och KD minskar alla på M´s bekostnad.
Hur skall dessa partier tackla detta problem? Vilt "slagsmål" inom Alliansen? Eller ännu bättre, Alliansens totala undergång vilket skulle främja demokratin betydligt i Sverige!

Anders Borg "denilcement"?

Landets och "landsfader Reinfeldts" eminenta och högra hand Anders Borg har fått bakläxa av skattemyndigheten på sin deklaration.

"Borg hade begärt avdrag för ökade levnadskostnader på 12.240 kronor. Han hade dock utgått från de regler som gällde innan han själv ändrade dem hösten 2007." Detta uppger SVT

Helt klart verkar han vara en värdig efterträdare till tidigare finansministern Bosse Ringholm, ni vet han som glömde lägga på telefonen när han talat med en journalist.

Denilcement var ordet, eller vad det nu var det hette ?????????????? Hmmmmmmm.

GRATTIS NORGE!

Ett klokt folk som inte gjorde "vårt" misstag att släppa in egoismens och storfinansens företrädare i maktens korridorer.
I Norge är arbetslösheten 3% med "den rödgröna röran" vid rodret, i arbetslinjens Sverige passerar snart arbetslösheten 10% med Allians-sörjan vid rodret.


Det har vänt?

Scan lägger ner slakten i Skara, 300 riskerar att få gå. 250 personer får lämna Skaraborgs sjukhus som en verkan av Alliansregeringens svältpolitik av kommuner o landsting.
Och det är så här det kommer att se ut framöver. I takt med att Alliansen sänker skatterna kommer allt fler att få lämna vår offentliga välfärd och det är ju så det fungerar, sänker man de offentliga inkomsterna så måste man minska de offentliga utgifterna.
I slutändan är det ändå alla vi som så "lycksaligt belönats" av Alliansen eftersom vi har turen att ha ett arbete som får bidra på ett eller annat sätt för att även våra medmänniskor som kastats ut i arbetslöshet ändå skall kunna ha ett drägligt liv och möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet. Vem vet, rätt vad det är så står man där själv utan arbete och då är det nog helt plötsligt enklare att sätta värde på de extra kronor som både andra och man själv betalar och har betalat i skatt. Ändamålet helgar medlen.
Säga vad man vill om Hedvall men,

han vet vilka trådar han skall rycka i för att få fart på debatten.
För de oinvigda så är Hedvall kommunalråd (S) i Lidköping och på sin blogg skriver han att han tror att Vara Horse Arena kommer att gå i konkurs och att han hör flera säga att det kanske är en nödvändighet för att projektet skall leva vidare.
Märk väl detta, han skriver att han hör flera säga ?????. Detta får press och alliansanhängare det hela till att Hedvall tycker så! De bör nog läsa vad han skriver lite mer ordagrant i fortsättningen för vad han skriver har ju ingenting med vad han själv tycker att göra. Men det gäller ju att "skapa" nyheter som kan göra väsen av sig och detta har ju verkligen journalisterna lyckats med i detta fallet vad det verkar.
Nu är vi snart inne på det här med att göra en höna av en fjäder igen o.s.v. ....................
Tomma tunnor skramlar mest, som man också säger. Låt oss hoppas att både Lidköping Sparbanken Arena och Vara Horse Arena båda blir succéprojekt (oavsett vad man tycker om dem) så lär väl denna "skapade" debatt snart vara glömd.


Obama skjuten!

Högerkrafterna i USA fick nog! Sjukvårdsreformen Obama ville genomföra var tydligen droppen som fick bägaren att rinna över o.s.v. o.s.v..................

Ja det är inte utan att man undrar om och när dessa rubriker kommer att pryda våra löpsedlar. När man hör högerns argumentation om att USA är den sista fria delen av världen och att man inte som Europa vill rasa ner i socialismens avgrund o.s.v.
Detta p.g.a. att presidenten vill se till att ALLA skall ha möjlighet att få sjukvård. Att inte detta anses vara en självklar mänsklig rättighet visar väl om något vilken skillnad det finns i betydelsen av ordet frihet. Det är denna sk "frihet" som vår allians härhemma också propagerar för, inte alla men de som verkligen bestämmer har ju visat sig ha en politik utåt och en dold agenda inom den "innersta kretsen". Skrämmande! Men det är många som går på detta billiga "frihetsargument" trots allt. Och man kan väl inte säga annat än att ordet frihet låter bra, tills man förstår tolkningen av det. Då kan det vara allt annat än trevligt.

Född fri!


Farlig fritidssysselsättning.

Lidköpings Ridklubb har efter sommaren vid ett flertal tillfällen haft påhälsning av oinbjudna gäster nattetid. Dessa har tydligen som nöje att släppa hästarna lösa inne i stallet vilket är tråkigt eftersom hästarna naturligtvis kan skada både sig själva och varandra. Hur de kommer in är en annan gåta eftersom fönstren numera är gallerförsedda och dörrarna låsta. Enda möjligheten jag kan tänka mig är att de smyger in och gömmer sig kvar inne i byggnaderna innan de som har stalltjänst på helgen åker hem. Troligen är det väl några ungdomar i de yngre tonåren (eller ännu yngre) som mot bättre vetande håller på med detta. Vi får hoppas att polisen kan komma tillrätta med det innan man hittar någon yngling med krossad skalle på morgonen som pga oförsiktighet och okunskap fått en kraftig spark. Hjälm har de ju troligtvis inte.
Nej det finns nog betydligt bättre och ofarligare sätt att skapa spänning i tillvaron för dessa ynglingar om de bara försöker vidga sina vyer något. Låt oss hoppas de gör detta innan olyckan är framme.


Vänsterpartiet prisade av Europarådet.

Det är Europarådets jämställdhetspris som partiet fått för sitt arbete med att förbättra kvinnors deltagande i det egna partiet samt i folkvalda församlingar.
Jämställdhetspriset går också till Socialistpartiet i Portugal och Labourpartiet i Storbritannien.
Läs mer hos Vänsterpartiet.
Alliansens "dröm-Sverige"!

Detta propagerar borgarna för här i Sverige. Inte minst de lokala debattörerna med Jan Manitski (M) i spetsen. De har en annan syn på arbete påstår han. Men när projekten är klara väntar verkligheten och om detta säger han naturligtvis ingenting. Se på detta inslag och fråga er om ni vill ha det såhär?


30 miljoner amerikaner!

30 miljoner amerikaner saknar sjukvårdsförsäkring! Detta vill nu Obama ändra på med all rätt men högern gör motstånd. Vem blir förvånad? Samma visa har ju utspelat sig även i vårt land. Högern (moderaterna) har gått emot alla sociala reformer under de senaste 100 åren. Vem blir förvånad? Nu gör de allt som står i deras makt för att rasera så maximalt mycket som möjligt av vår gemensamma välfärd. Genom att polarisera samhället vill de ställa grupper och enskilda mot varandra för att skapa splittring. Privatisera sjukvården, försämra a-kassa och övriga trygghetssystem. Igår kom det förresten skarp kritik mot Filippa Reinfeldts Stockholmslandsting (hon är högsta hönset där) där man tagit bort 300 vårdplatser och nu riskerar patientsäkerheten pga detta. Då konstaterar Hägglund att vi kanske kommit till den punkt då vårdplatserna behöver öka och detta beroende på att allt fler blir äldre. Ja man åldras tydligen väldigt mycket fortare i Stockholm då än i övriga landet. På 3 år har det blivit trångbott pga allt fler åldrande??????????
Ta ert förnuft tillfånga 2010 när det är dags att gå till valurnorna igen kära väljare för nu går det käpprakt åt .........
Vem blir förvånad?Känns uttrycket igen?

All lönebildning ska ske lokalt, inga centrala potter och inga kvinnopotter.
Så vill Almegas vd Jonas Milton modernisera kollektivavtalen.

Modernisera! Detta är borgarnas senaste inneord. LAS skall "moderniseras" och nu kommer Almega och vill "modernisera" avtalen.

En fråga jag ställer mig är om Almegas vd Jonas Milton också menar att strejkrätten skall följa med ut till de lokala organisationerna? Det borde ju vara en logisk följd, eller hur.


Lokal strejkrätt, jajamensan!


Septemberalliansen, sossarnas sista hopp.

Att det jäser i löntagarleden mot flatheten inom arbetarrörelsens organisationer tar sig nu uttryck i verkliga demonstrationer.
Tisdagen den 15 september är det samling på Sergels torg i Stockholm och där kommer krav att resas på Mona Sahlins och Wanja Lundby Wedins avgångar. Vad detta visar egentligen är väl hur odemokratiskt organisationernas struktur fungerar i verkligheten. När inte ens dessa krav uppfattas av ledningarna hur skall då de enskilda medlemmarnas krav kunna uppfattas och tas tillvara ute i de lokala organisationerna? Det är ju uppenbart att det tydligen är roligare att leka med storfinansen än att representera de egna medlemmarnas intressen. Reformera rörelsen. Bort med de individuella huggsexorna (egoismen) och piska kapitalisterna tillbaka till acceptabla nivåer. Upp till kamp!Kapitalismen är odemokratisk!


Dags att börja summera inför valet.


"Vi" måste jobba längre för att klara våra pensionsåtaganden?

Och så var det det där med kompetensen och lönen igen.


Sådan är kapitalismen!


Forskar rön-Chefer är idioter!

Chefer är idioter, arbetarna är lata och säljare är utagerande.


Dessa myter är enligt Metro fastställda av forskarna Robert Wells, Roger Ham och Raja Junankar. Det är din personlighet som väljer yrke, inte vad dina föräldrar hade för yrke etc.
4 lånade miljarder till polisen.

Alliansen lånar nu hej vilt för att uppfylla iaf de vallöften de själva anser måste vara uppfyllda för att inte få för mycket kritik i den kommande valrörelsen. Utöver 10 lånade miljarder för att sänka skatterna och 10 lånade miljarder i tillfälligt stöd till kommuner o landsting så lånar man nu även 4 miljarder till att klara vallöftet om 20 000 poliser 2010. Man kan verkligen säga att de är ute i elfte timman. Jag undrar hur de har tänkt sig finansieringen av dessa ytterligare 3000 poliser fortsättningsvis? De är väl knappast gratis bara för att de anställts?

Christer Winbäck vet att vända kappan efter vinden!

Idag går denne "stolle" till riksdagsman ut med en debattartikel mot LAS, antagligen helt efter partiledningens önskemål. Rövslickeri skall främjas på bekostnad av kunskap och erfarenhet. Jag undrar om han vet vad han pratar om egentligen eller om han enbart bryr sig om "att klia rätt ryggar" som den .... han är om han vore av ett annat kön. En del gör vad som helst tydligen för att sko sig själva och behålla sina egna förmåner. Christer Winbäck verkar definitivt höra till denna skara.
Hela inlägget på Lidköpingsnytt är inget annat än andras ord ur Winbäcks mun. Det enda man omformulerat är att man inte längre behöver ändra eller ompröva LAS, nu heter det modernisera! Javisst, får Winbäck och Alliansen modernisera som de vill så är löntagarna i Sverige snart tillbaka på 1800-talet vad det gäller arbetsrätt. Nej gå och dra nåt över dig Winbäck som är äldre än dig själv (även om du får leta ett tag) och låt oss arbeta för ekonomisk demokrati i landet istället så skall du få se ett land fullt av gemenskap och glädje istället för egoism och närighet.


Egna idéer har han inga heller längre. 3 år, sedan var de slut! Nu lever de på lån.
Tala om U-sväng!

- Vi lånar pengar under kärva tider för att göra det som är långsiktigt rätt. (Göran Hägglund KD)

Vart har "ansvaret" för statsfinanserna tagit vägen nu då? Detta heliga Alliansmantra som legat till grund för den borgerliga stagnationspolitiken under mandatperiodens tre första år.
Nej nu är det valår, då åker spenderbyxorna på även om det är med lånade pengar rösterna skall köpas.
Återigen, det skall bli mycket intressant att se hur mycket budgetunderskottet stigit när dessa tomtar har härjat klart. Som vanligt efter borgarnas härjningar får framtida generationer betala kalaset.

Tre steg tillbaka ett steg fram, tre steg till.................?

Valårspopulismen spirar nu å det allra grövsta inom Alliansen. Nu kommer det en satsning på kommuner och landsting till slut, något som oppositionen och regeringens egna experter och bedömare påtalat sedan länge. Som vanligt med denna Allians så är det populismen och nödvändigheten för att överhuvudtaget ha en chans att kunna vinna nästa val som styr deras handlande. Annars hade de rimligtvis gjort denna satsning för länge sedan, innan folk tvingades ut i arbetslöshet. Samma populistiska åtgärd kom ju i förra veckan då man presenterade en åtgärd för de 50 000 som utförsäkras från försäringskassan. Det skall bli mycket intressant att se hur stort budgetunderskottet kommer att vara i slutet av 2010. Vem vill ha en sådan här mandatperiod till där man får ta tre steg tillbaka och sedan ett steg fram? Summan av Allianspolitik är alltid en tillbakagång!


Rikta kritiken rätt!

Turbulent på Skaraborgs sjukhus med besparingsförslag som drabbar personalen. Allt är som vanligt när det handlar om besparingar, sparka laget men lagledningen är intakt.
Nåväl, i dagens upplaga av ortstidningen riktas kritik mot ledningen och det kanske kan ligga en del i den, men det som är mest frapperande tycker jag är att man tydligen helt bortser från de som verkligen orsakat besparingarna. Nämligen Alliansregeringen. De har systematiskt urholkat välfärdsstaten genom att sänka skatterna samtidigt som de fryst uppräkningen av statsbidragen till kommuner och landsting. Och nu visar det sig då att de där kronorna som Reinfeldt hävdar att undersköterskorna fått i sänkt skatt så att de kan klara sig på sin lön innebär att andra undersköterskor istället förlorar sina arbeten. Och de har knappast fått hjälp av Reinfeldt för att då klara sig på sin lön. Att sedan kommuner också tvingas till skattehöjningar gör ju att just undersköterskorna återigen får svårt att då klara sig på sin lön, som Reinfeldt säger. Men då är det ju inte han som höjt skatten vilket han är väl medveten om och då hänvisar han bara till kommunerna. Cyniskt uträknat á la Alliansen!
Så rikta kritiken dit den riktas bör, nämligen till den cyniska och orättvisa Alliansregeringen!


Tillbaka till FRAMTIDEN!

Idag var det stor avspark mot valseger 2010, för Sveriges framtid. Modernt, rättvist och rödgrönt! Läs mer på Vänsterpartiets hemsida.


Lexmon vill inte bidra?

Oppositionsrådet i Lidköping Carin Lexmon (M) har beslutat sig för att avgå efter valet 2010. Hon fyller 65 strax efter valet.
Jag tycker det är synd att hon inte vill föregå med gott exempel när nu Alliansregeringen tycker att vi skall arbeta längre än till 65 för att klara våra pensionsåtaganden. Men det kanske bara gäller andra?
Man får väl ändå önska henne ett långt och förhoppningsvis friskt pensionsliv. Ett visst tomrum kommer hon att lämna efter sig iallafall då hon varit flitigt medverkande i ortspressen, inte minst vad det gäller siktgator.

En ledig moderat är en lycklig moderat?

www.fotoakuten.se


Efter 12 tim. arbete

och denna fotbollsmatchs underbara slut så får det idag räcka med ett

HEJA SVERIGE!


Kvarnstenen Mona!

Endast 2 av 10 har förtroende för Mona Sahlin som statsminister enl. en undersökning de redogjorde för i radion idag. Detta är en kvarnsten som hänger runt halsen på det Socialdemokratiska partiet. Om det inte varit för Mona-effekten så hade troligen oppositionen lett i opinionsundersökningarna med 10%.
Jag har själv hört åtskilliga "Alliansproteströstare" säga att de aldrig kommer att rösta på sossarna så länge Mona är kvar. Något som sossarna borde uppmärksammat och tagit till sig för länge sedan.
Ändå är det konstigt att de lagt sina röster på Alliansen om de är så missnöjda med sossarna. Då får de ännu mer av den politik som de egentligen protesterar mot. Det mest naturliga hade naturligtvis varit att lägga sin röst på Vänsterpartiet. Men då kommer det gamla "kommunistspöket" krypande och som borgaranhängare alltid kommer dragande med när argumenten tryter. Folk klarar tydligen inte att göra skillnad på det Svenska demokratiska Vänsterpartiet och de gamla förtryckarstaterna i öst. Vänsterpartiet får fortfarande lida för den gamla Svenska rysskräcken och Lars Ohlys kommunistdebacel. Troligen ledde den debatten till att även Vänsterpartiet fick en kvarnsten, om än i betydligt mindre format. Synd, för Lasse är en mycket skicklig politiker och debattör, men vad hjälper det om inte folk tar sig tid att lyssna pga förutfattade meningar. Men det är bara att gneta på, för förr eller senare inser folk vad det är för orättvisa egoister som nu sitter vid rodret och att alla i Sverige måste kunna leva ett drägligt liv och då menar jag inte enbart som vuxna. Fattigas barn är i regel utdömda på förhand eftersom de aldrig får en likvärdig start och chans att visa sina kapacitéer. Man är definitivt inte dum för att man föds i en fattigare miljö. Men det finns de som vill få det att framstå så för att skydda sina egna intressen. De kallas Alliansen idag. Rösta bort dem 2010!


Ett FP utan politik.

Christer Winbäck, riksdagsman (FP) annonserar nu efter idéer och motionsuppslag i dagspressen. Hade de inte ens en politik för hela mandatperioden? Att döma av de insändare man kan läsa från honom så tror jag faktiskt att det kan vara så. Annars är det väl lite väljarfjäsk inför valåret det handlar om och att han vill synas för att inte vara helt anonym inför valet.

Man kanske skulle ge honom tipset AVGÅ!


Det privata vårdhelvetets baksida!

Och detta är något som Alliansen aldrig vill tala om. När privata försäkringar skall börja täcka vårdkostnader också, så kommer det finstilta alltid fram när skadan redan är skedd. -Det är olyckligt och -Vi borde naturligtvis informerat bättre, o.s.v. Men vem är hjälpt av floskler när man är sjuk? Alliansfloskler in real life!


E20, var god dröj!

Förbifart Stockholm fick naturligtvis högsta prioritet av Alliansen trots alla undermåliga utredningar och tillrättalagda siffror. Bl.a räknar med med att bensinpriset fortsatt kommer att ligga på 12 kr/l ända till 2040. Uppdrag Granskning visade på alla konstigheter som förekommit i utredningen vilket fick miljödepartementet att reagera, tillfälligt.
Nåväl det viktigaste med detta beslut för oss här ute på vischan är väl att det nu troligen är kört med utbyggnaden av E20 till acceptabel europavägsstandard och detta kommer väl sannolikt att bidraga till en viss stagnation i regionen. Det vore intressant att få höra någon kommentar från de båda lokala Allians E20 kramarna Holger Gustavsson (KD) och Cecilia Widegren (M) som vitt och brett lovat utbyggnad av denna väg. Återigen "bidde det ingenting"! Men det är ju valrörelse nästa år igen och då får de väl återigen bestiga sina barrikader och skandera för en utbyggnad. Kanske de kan kasta ut lite morötter på torgen igen också, det lär de nog behöva och mer därtill.
Alla är horor,

det är bara en fråga om priset.
Detta drastiska uttryck brukar en av mina arbetskamrater hävda emellanåt, om än med lite ironi i rösten. Efter att ha sett gårdagens avsnitt av Uppdrag Granskning och hur folk som Anders Milton med flera ljuger och har minnesluckor så undrar jag om det trots allt inte ligger lite i detta uttryck. Milton går från det ena fina uppdraget till det andra trots att han burit sig åt som ett stort svin mot hela svenska folket. Det gäller att klia rätt ryggar så ramlar pengarna in på kontot. Efterträdaren i Läkarförbundet verkar också vara handplockad till uppdraget för trots att det står i stadgarna att det är vården som skall komma i första hand så fortsätter de lobba för att inte utöka läkarutbildningen utan att det fortsatt skall finas en läkarbrist för att hålla lönenivåerna uppe på för samhället oskäliga nivåer.
Jag har tidigare skrivit om detta horribla förhållande som råder med läkarbristen och ställt frågor till partiets utbildningsansvariga. Nu kommer det att bli en motion till nästa partistämma så får jag hoppas att medlemmarna säger ifrån och sätter ner foten för att vi skall driva en linje som får slut på detta för folket vansinniga elände. Medan de korkar upp champange på Läkarförbundet så dör folk i onödan ute i stugorna.


En som omedelbart borde ställas till arbetsmarknadens förfogande.

Alliansen, vilka annars?

Ett äldre par i Sollentuna har bott i sitt hus i 56 år. De äger huset men inte marken som ägs av kommunen. Paret har betalat tomträttsavgäld på 300 kr om året enl. ett gammalt avtal. Nu löper deras 60 åriga avtal ut och då höjer den Alliansstyrda kommunen avgälden till 70 000 kr om året.
De har ju haft så låga avgifter så de hade ju kunnat spara detta under alla år är Moderatens kommentar i inslaget. Sunt förnuft existerar inte i geschäftpartei M, särskilt inte i Sollentuna.


Premiären i hallen är säkrad!


Kommunal idioti!

Lokala förbud mot dubbdäck där kommuner kan avgränsa områden där dessa inte får användas. Hur kan man ens komma på sådana idiotiskt korkade tankar? Ta då ett nationellt förbud gällande hela landet i så fall med start om tre år eller liknande. Då får man en naturlig utfasning av dubbdäcken utan att extra belasta folks ekonomi. Det är inte utan att man undrar vad en del tänker med emellanåt. Rävatänk!


Storstrejken för hundra år sedan.

Om denna strejk har Catarina Johansson Junttila skrivit en mycket fin artikel i Kommunalarbetaren.

Lågkonjunkturen och kraven på lönesänkningar är desamma då som nu.


Så börjar denna utmärkta artikel och visst är det så, det visade sig också då för hundra år sedan när den krisen var över att lönesänkningarna hade ingen som helst effekt för att mildra verkningarna, men varför skulle vi ha lärt oss något av historien nu när vi aldrig gjort det tidigare?
Vidare skriver hon om sin morfars far och hur arbetarfamiljer efter strejken vräktes från sina hem och kastades rakt ut i 20 gradig kyla. Hennes morfars far förresten hade ett levnadsöde som vi väl har ganska svårt att sätta oss in i idag men som verkligen behöver påminnas om i dessa borgerliga högervindars tidevarv där egoismen spirar på solidaritetens bekostnad. Det är inte för inte som välfärdsstaten uppnåtts och det är många som fått offra sig för att rättvisan skulle få plats i landet på fattigdomens bekostnad. Vem vill tillbaka till dessa tider?
Så här skriver hon om morfars fars levnadsöde;

"J. E. Berglund föddes 1861. Som barn såldes han två gånger på auktion till den som begärde minst för honom. Första gången var det till en före detta korpral som fick en halv tunna råg, en halv tunna korn samt tio riks­daler årligen för besväret.
Senare var han med och startade fackföreningar i Ådalen. Han var med och startade tidningen Nya Norrland och blev 1911 den förste socialdemokratiska riksdagsmannen från den delen av landet. Samma år åker han och Kata Dalström runt i Röda Bilen "på härjartåg" som han själv beskriver det. Då kände han att "socialistskräcken var på väg att brytas, för vilket man till stor del hade att tacka högerlögnerna".
Jag vet inte om man kan sakna storstrejken, men några härjartåg här och där kunde sannolikt friska upp även idag."

Notabelt idag är väl att socialistskräcken fortfarande lever kvar bland borgarna och att socialismen svartmålas vid varje tillfälle som ges. Då skall man veta att moderaterna under dessa hundra år kämpat emot och röstat nej till alla sociala reformer som velat ge löntagare drägligare levnadsförhållanden. Nu kallar de sig för "nya", men det är precis samma gamla höger som det alltid varit.
Tack Catarina för en utmärkt artikel och till er som läser detta, passa på att läsa den.
http://www.ka.se/index.cfm?c=88795


RSS 2.0