Rasetorp (M), en slät figur.

Moderaten Hasse Rasetorp svarade på min insändare som är publicerad i det förra inlägget här. Han svarade dock enbart i pappersmedia vilket jag replikerade på men detta blev inte publicerat idag. Så jag lägger ut min replik till Rasetorp här nedan istället.

 

Föga förvånande så drar Rasetorp till med ”kommunistspöket” när han inte har några fakta-argument att komma med.

Jag kanske gör dig besviken Hasse, men jag har aldrig någonsin varit medlem i en kommunistisk organisation. Om det är, eller har varit bra eller dåligt för mig överlåter jag åt andra att bedöma. Det finns säkert åsikter åt båda håll om detta.

Men du, som själv varit med och förespråkat apartheid kanske borde vara lite försiktigare innan du klistrar epitet på andra som inte har någon substans!

 

Som jag skrev i min förra artikel så förespråkar både OECD och IMF`s ordförande omfördelning av inkomster via skatter och transfereringar för att åstadkomma en mer inkluderande och hållbar tillväxt.

 

Man får väl förmoda att Rasetorp förespråkar motsatsen då, vilket skulle vara en mer exkluderande och ohållbar recession, eftersom han argumenterar mot både OECD och IMF?

Och läser man ut facit efter 8 år med moderatstyre så är det ju så, Sverige har dragits isär socialt och exkluderat ett stort antal människor och tillväxten stannade av. Och varför slutade moderaterna med skattesänkningarna och omfördelningarna från fattiga till rika om nu detta var lösningen på alla problem? Här är du svaret skyldig Rasetorp!

 

Nej, Rasetorps argument mot OECD och IMF är då istället Broholmskolans etableringstillstånd i Götene????

Detta skulle då visa på moderaternas förträfflighet enligt Rasetorp samtidigt som han sätter likhetstecken mellan vinst och valfrihet.

Sverige är det enda land i världen numera som tillåter denna huggsexa av skattepengar ur skolverksamheten. Inget annat land bedriver denna extrema moderatpolitik. Så var det med denna dåres envishet.

 

Vad det betytt för den svenska skolan påminns vi ju ständigt om via internationella undersökningar där Sverige ständigt sjunker i jämförelserna.

Att Rasetorp ändå fortsatt hyllar detta är för mig ändå förvånande, särskilt som man från allianshåll brukar framhäva den finska skolans förträfflighet, trots att de då inte har denna ”valfrihet” Rasetorp talar sig så varm för.

 

Så agerar ett ytterlighetsparti som med tyckande istället för sakkunskap driver sina teser med enda syfte att gynna den enda procent som redan äger 35% av landets samlade förmögenheter.

Och det är bara att beklaga att Sveriges mittenpartier lagt sig platt för de moderata dogmerna. Men makten är tydligen viktigare än de egna politiska ståndpunkterna och folkets välbefinnande.

 

Så en vänstersväng är det enda raka Rasetorp, när hela Europa kört ner i det djupa högerdiket!

Det är Rasetorp M i Lidköping, mot OECD och IMF.


En vänstersväng är det enda raka!

Efter åtta år med borgerlig regering och ytterligare ett halvår med borgerlig budget har regeringen äntligen kunnat göra en del nödvändiga justeringar med ett eget budgetförslag för att komma ifrån budgetunderskott och ökande sociala skillnader. Sverige har dragits isär socialt under alliansregeringen, nu är det dags att jämka ihop samhället igen.
Brösttonerna är höga från borgerligheten om chockhöjda skatter, trots att sänkningarna inte löst några problem.

OECD presenterade nyligen en rapport med förslag för att bryta den negativa utvecklingen i Europa. Där föreslogs att ”förbättra arbetsvillkoren, minska andelen osäkra anställningar, förbättra jämlikheten och öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, satsa mer på utbildning och barnomsorg och sist men inte minst, öka omfördelningen av inkomster via skatter och transfereringar”!
Kort och gott, allt som vår tidigare alliansregering inte stod/står för!

Nu har även chefen för internationella valutafonden, IMF, och tidigare finansminister i en fransk högerregering, Christine Lagarde, hållit ett brandtal för ekonomisk utjämning. Detta för att åstadkomma en högre, mer inkluderande och hållbar tillväxt.
Hon menar att alla tjänar på att fattiga människor blir rikare.
Det är närmast tragikomiskt att högern i Europa nu förespråkar Vänsterpartiets politik, som Vänsterpartiet får kämpa för att komma överens om med S-regeringen här hemma.
Man undrar ju när Centern ska vakna och släppa taget om ytterlighetspartiet Moderaterna?
De borde ju reagera om inte annat, när mjölkbönderna får prissänkningar på mjölken samtidigt som Arlas direktörer plockar ut bonusar motsvarande 8 000 kronor per mjölkbonde. Vad krävs för att de ska inse att moderatpolitiken och Alliansen bara är ett fördärv, för både demokratin och deras egna ursprungliga väljargrupp.

Den ekonomiska expertisen i Europa, liksom i Sverige, har alltså äntligen insett att det Vänsterpartiet sagt i tio års tid nu är vad som behövs för att få Europa på fötter.
Så återigen, en vänstersväng är det enda raka!

RSS 2.0