Miljöalarmismen!

Sedan 1972 har miljöalarmisterna förutspått att vi har 10 år på oss för att undvika katastrof.
2020 har vi enligt samma alarmister fortfarande 10 år på oss.
Visst har det blivit varmare sedan mätningarna började. Mätningarna började när vi lämnade den kallaste perioden i modern tid i mitten av 1800 talet som kallades "lilla istiden".
Ur den aspekten är det inte konstigt att det blivit varmare. Det ska vi nog tvärtom vara glada för. Hade det istället blivit ännu kallare hade vi nog knappast velat bo kvar här nu.
Med detta sagt tycker jag ändå att vi ska arbeta för att minska våra utsläpp och på sikt bli fossilfria. Men det ska göras på ett för samhället fungerande sätt, inte med plakatpolitik och meningslösa straffskatter. Det har enbart kontraproduktiv och polariserande effekt.
Jag tror också att staten måste ta tillbaka makten över kapitalet för att det ska låta sig göras utan att folk ska bli utkastade ur samhällsgemenskapen av ekonomiska skäl. Så långt borde vi ha kommit 2020 tycker jag.
Så jag förordar helt klart en helhetssyn för att lösa problem, inte alarmism, aktivism och egoism!
 
 
 
 
 

RSS 2.0