Spara på våra äldre!

Mycket märklig artikel i lokala tidningen om Lidköpings äldrevård.
"Kan bli färre platser", lyder rubriken. Samtidigt trumpetar finansministern och andra rikspolitiker ständigt ut att kommunernas dåliga ekonomi beror på att det blir alltfler äldre?
Man kan bli förvånad för mindre.
Hela artikeln ger en dålig smak i munnen och dålig magkänsla.
Lena Blomgren (S) talar om "effektiviseringar" motsvarande 17,1 miljoner. En sosse med moderatretorik alltså. Kalla spaden för spade för det handlar om besparingar och nedskärningar, ingenting annat.
Hon säger också att det är mindre och mindre efterfrågan på äldreboendeplatser. Ja vad beror det på isf? Har folk gett upp eftersom det är kommunens personal som bestämmer om den äldre är tillräckligt dålig för att få en plats. Ett värdigt liv ska man tydligen inte kunna ha, iaf inte om man vill anlita det offentliga.
Minns förr när de äldre från ålderdomshemmet gick med raska steg genom Fredriksdalsparken för att gå fram på stan. Då hade vi råd att ge våra äldre plats innan de blev vårdkollin, men det har inte rika Sverige råd med längre.
Lena påstår också att det är så dyrt med äldreplatser pga att det kräver en personal per boende?
Jag har då aldrig varit på något äldreboende där det varit lika mycket personal som boende. Klart man med kreativ matematik säkerligen kan komma fram till detta genom att räkna med så mycket ickevårdande personal som möjligt, men det tror jag gäller även inom hemtjänst och hemvård isf.
Nej jag blev faktiskt riktig riktigt besviken när jag läste denna artikel. Jag trodde inte Lidköping skulle sjunka så lågt med den nya majoriteten.
 
 
 

Varför är "feminister" tysta om detta?

I Borås har man gjort en rapport om förhållandena i det invandrartäta Norrby. Det är inte smickrande precis. Flickor som inte täcker sig bespottas och mobbas. Elever som äter griskött mobbas. Stark hederskultur och precis alla avarter folk talar om och som politiker relativiserat. Bedrövlig läsning.
Blir intressant att se hur man ska följa upp denna rapport och vilka åtgärder man kommer att vidta?
 
Här är rapporten. "Lägesbild Norrby".
 
 
 
Politiker i sin bubbla.
 
 
 
 

Vad gör jag för miljön?

Den frågan brukar man få i debatten titt som tätt om man inte håller med alarmisterna. Men faktum är att man trots allt fått något gjort över tid även om man inte är något perfekt exemplar personligen vad det gäller allt. Men vi har tidigare reducerat vår oljeförbrukning med ca 175 m3/år i våra boendeföreningar här i byn.
Och idag presenterade regeringen en plan för klimatarbetet framåt som innehöll frågan om förbud för att sälja nya bilar med fossilbränsledrift från 2030.
Detta motionerade jag om 2012 första gången till Vänsterpartiets kongress och 2016 en andra gång. Partiet lyfte ju också detta i förhandlingarna med regeringen förra mandatperioden. Så det känns ju lite extra kul att se detta bli verklighet nu. En extrakaramell att suga på under julen.
 

Motion till Vänsterpartiets kongress 2012.

 

Vad vill Vänsterpartiet? Denna fråga dyker allt som oftast upp och svaren är ofta visioner om en framtid och mer sällan konkreta förslag.

I exempelvis debatten om de sk. jobbskatteavdragen så är vi emot utan att konkret presentera något egentligt motförslag. Om vi istället för att enbart säga nej sagt att vi är för lägre skatt för de med de låga inkomsterna men allra helst ser en omfördelning av inkomster från de högsta till de lägsta så tror jag att det omedelbart gör en skillnad för väljarna.

Ett annat exempel är drivmedelsbeskattningen och energibeskattningen där en höjning alltid slår hårdast mot våra egna väljargrupper, som vi istället borde prioritera. Att hänvisa till att vi gör andra åtgärder som kompenserar är inget som går hem hos folk i gemen, det blir krångligt och mindre trovärdigt. Om man istället inför ett förbud mot försäljning av fossilbränsledrivna bilar efter ett visst årtal (ex. 2020-2025), så fasas fossilbilarna ut på sikt och ingen tvingas ställa bilen p.g.a. att de inte har råd att tanka. Ett ännu bättre alternativ hade ju varit ett Sverige som delade kakan på ett rättvist sätt, men det är väl närmast att betrakta som en utopi i det samhällssystem vi nu har och som går i rakt motsatt riktning.

Ytterligare ett exempel är när man i Västra Götaland var med och anställde en ny regiondirektör med en lön på 170 000 kr/mån. Här sitter vi med i styret av regionen och då måste det klart framgå att Vänsterpartiet tydligt tar avstånd från detta. Vi är ett parti som vill minska klyftorna i samhället och dela vår gemensamma kaka på ett betydligt rättvisare sätt än vad som idag är förhållandet och detta måste synas i besluten.

Det finns säkerligen mängder med exempel att leta fram om man vill och detta vill motionen så långt som möjligt försöka motverka fortsättningsvis.

 

 

Motionen föreslår därför att: Partistyrelsen tar fram riktlinjer med exempel (eller en mall) för att det klart och tydligt skall synas att Vänsterpartiets politiska målsättningar om ett jämlikare samhälle, såväl ekonomiskt som socialt klart skall framstå i varje politiskt fattat beslut eller förslag.  

 

Vänsterpartiet Götene

genom

Ove Nordström

 

Från regeringen idag.

 

RSS 2.0