Hetsjakten på rökarna!

Alltfler arbetsplatser vill införa rökförbud för sina anställda och det är väl bra med rökfria miljöer för de som inte röker eller på ett eller annat sätt inte tål rök eller helt enkelt inte vill riskera att utsättas för den. Men att totalförbjuda allt vad rökning heter (oavsett vad man skulle ha för motiv till detta) är att gå alldeles för långt. Dessutom är det ju lagligt att röka och det finns också reglerat i kollektivavtalets ordningsregler där det står, Tobaksrökning är tillåten endast på de platser inom fabriksområdet, där särskilt tillstånd meddelats.
Tydligen tolkas detta då av vissa arbetsgivare som att man helt enkelt kan ta bort dessa särskilda tillstånd och så är saken ur världen?
Ja då frågar jag mig, efter att återigen ha tittat på avtalets ordningsregler som också säger, samtliga anställda ska medverka till god ordning på arbetsplatsen och ett gott förhållande mellan företaget och de anställda.
Detta budskap kan väl knappast vara "enkelriktat" när det är ett avtal mellan två parter?
Jag kollade runt lite på nätet om jag kunde hitta något fall som var rättsligt avgjort och hittade ett fall i Finland. Finland är ju också ett EU land och här hemma har ju EUs konvention för mänskliga fri och rättigheter också upphöjts till lag, så det torde vara likalydande regler här som i Finland.
I detta ärende var det en kommun som ville införa rökförbud för de anställda på arbetsplatsen och i dess närområde. Detta har då tagits upp till prövning av justitieombudsmannen som kommit fram till följande,
-Justitieombudsmannen konstaterar att det i sig är lagligt att röka. Tobaksrökning omfattas av individens grundlagsenliga fria vilja och självbestämmanderätt. Vidare kostaterar JO att arbetsgivare kan bestämma hur, var och när arbetet utförs. Däremot kan en arbetsgivare inte för sina anställda utfärda påbud som saknar betydelse för utförandet av arbetet. Förbudet mot rökning under de vilotider som räknas in i arbetstiden innebär enl. JOs uppfattning att arbetsgivaren de facto utan laglig grund har fattat ett beslut som inte gäller en effektiv användning av arbetstiden utan snarare ett beteende som kan hänföras till individens självbestämmanderätt och fria vilja. Däremot har arbetsgivaren rätt att förbjuda extra tobakspauser utanför vilotiderna liksom andra extra pauser.

Detta är ju saker som för gemene man ter sig som självklara, men med "frihetens" företrädare vid rodret så blir det bara fler och fler inskränkningar i den personliga integriteten och de mänskliga fri och rättigheterna. Och utan att överdriva så kan man nog gissa att de flesta företagsledare sympatiserar med moderaterna.
Jag tittade förresten på moderaternas handlingsprogram, och där står det så "vackert": Handlingsprogrammet utgår från de samhällsproblem och förhoppningar människor upplever och formulerar förslag som ger den enskilde möjlighet att påverka sin situation.

Ingen människa ska behöva styras av andras fördomar eller förutfattade meningar.

Det är också viktigt att förändra attityder och synsätt som begränsar människors möjligheter att få leva efter eget huvud. Sammantaget ger det människor större möjligheter att påverka sin egen vardag och skapa balans i livet.

Ja det är en sak att formulera vackra ord på ett papper, en helt annan att sedan leva upp till dem, det är tydligt det. Det är mycket som moderaterna säger, som i praktiken sen visar sig få rakt motsatt effekt.

 

  

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0