Stackars Kenth! :-(

På dagens fullmäktige behandlades vår motion om en tydlig policy för att komma tillrätta med pensionsskulden som bara stigit mellan 2006-2014.
Kommunstyrelsens förslag var avslag därför att detta kan skötas inom ramen för befintliga regler.
Man skulle ju kunna tro att vi inte hade några regler mellan 2006-2014 då?
Nåväl, Evalena sa att vi accepterar kommunstyrelsens förslag till beslut och att vi noga kommer att bevaka frågan framledes.
Då var det Kenth Selmossons (S) tur (eller otur, hur man nu ser det) att begära ordet.
Att pensionsskulden stigit i takt med utgifterna till Medeltidens Värld var ju fel enl. honom. Sen började han yra om kommentarer från tidningarnas kommentarsfält där han påstod att jag skulle skrivit att det var 144 miljoner det handlade om. Inget jag kan minnas mig ha skrivit iaf men jag vet att en annan person använde den siffran.
Enl. Kenth var det 64 miljoner det handlade om i ökad pensionsskuld. (64 plus alla AFA pengar o.s.v stämmer ganska bra med kostnaderna för MV). Och anledningen till att pensionsskulden hade ökat berodde på förändrad ränta m.m m.m. Att vi sedan inte klarade av att minska pensionsskulden under dessa år (som MV äventyret höll på) var bara så att vi inte kunde det då??????????
Nej just det och varför, kanske han borde lagt till och ställt iaf sig själv frågan. Pengarna gick ju till MV istället för att det blev överskott i kommunens finanser som kunde betalas av på pensionsskulden!!!!!!!!
Ja den nivån är det på fullmäktige tyvärr. Kommentarsfälten i tidningarna är tydligen en viktig kommunal fråga?
Nästan så jag tycker synd om honom faktiskt. Han verkar lida av "Ove-fobi" eller liknande :-) Får väl hoppas att det är av övergående natur. Något sådant önskar man ju inte ens sin värste ovän att drabbas av, eller hur?
 
Är det inte besynnerligt att det bara tycks vara Götene som drabbats så hårt av externa förutsättningar som inte kommuner själva råder över? Undra hur de andra burit sig åt??????
 
 
 

Kvinnofientliga KD (alliansen+mp?) vill ha samvetsklausul ?

En mycket intressant, viktig och angelägen debatt för alla kvinnor utspelade sig under gårdagens regionfullmäktigemöte.
Det var Karin Engdahl (S) som på ett mycket bra sätt lyfte frågan om samvetsklausul inom vården vilket skulle innebära att man kringgår och urholkar den svenska abortlagstiftningen.
Än allvarligare blir det när när man ser den irritation frågan väckte hos både FP och KD. Att sedan MP går upp till försvar för KD i debatten gör ingenting bättre. Det är tydligt att denna interpellation väcktes i rätt tid.
Jonas Andersson (FP) gjorde klart att FP står bakom den svenska abortlagstiftningen.
Monica Selin (KD) gjorde också klart att KD står bakom den svenska abortlagstiftningen.
Grundproblemet med samvetsklausul nämndes dock inte!
Monika Selin visade sig dock vara för samvetsklausul när debatten fortskred, vilket ni kan se nedan. Det bör vara en sak som regleras mellan arbetsgivaren och arbetstagaren vid anställningstillfället, sa hon.
Ingen från alliansen eller MP tog avstånd från detta och det är detta som är högst oroande. Jag ställde även frågan om samvetsklausulen till Göran Larsson (MP) på fb i går kväll. Svaret uteblev också från honom. Han upprepade bara precis som FP och KD, att MP står bakom den svenska abortlagstiftningen. Varför svarar de inte hur de ser på problemet med samvetsklausulen? Har även MP blivit ett parti som vill förtrycka kvinnor återigen?
 
 
 

MP är inte en del av arbetarrörelsen!

MP deltar i vissa kommuner i 1:a maj tågen. Bl.a i Lidköping. Detta är ju arbetsrrörelsens dag mot bakgrund av kravallerna i Chicago på Haymarket square där ett antal arbetare fick sätta livet till i kampen för 8 timmars arbetsdag.
Jag har tidigare ställt mig frågande till varför MP får ta plats under sin egen fana som inte har någon anknytning till arbetarrörelsen. Att miljöpartister är välkomna i form av löntagare att marschera för arbetsrätten under något fackförbunds fana är ju självklart. Men under miljöpartiets fana kan man med rätta ifrågasätta det anser jag. Inte minst mot bakgrund av de beslut MP som parti deltagit i med både de två helt omotiverade undantagen i LAS och den uppgörelse man gjorde med alliansen ang arbetskraftsinvandringen och där facket utestängdes. Detta fick också till följd att människor utnyttjats på ett närmast slavliknande sätt. Miljöpartisten Göran Larsson bekräftade också ikväll på fb att han står bakom båda dessa överenskommelser. Jag ställer mig frågan varför de då skall marschera alls? Enl mitt sätt att se på det har de diskvalificerat sig själva med sin arbetarfientliga politik.
Vad tycker du?

Tråkig utveckling i Skas!

Skas utförarstyrelse har tagit en ny vändning under nya ordföranden Ulla-Britt Hagströms (FP) ledning. Tanken är att styrelsen skall arbeta opolitiskt, så som fallet varit tidigare. Men tydligen inte längre.
Ulla-Britt Hagström har infört gruppmöten där alliansen och mp ingående i den blågröna sörjan håller sig på sitt håll. En tråkig utveckling som knappast gagnar sjukhusen i Skaraborg.
Att utförarstyrelsen blivit ett politiskt verktyg för den blågröna sörjan visade sig med eftertryck under gårdagens möte när delårsrapporten presenterades av tjänstemännen.
Här ville majoriteten helt plötsligt stryka ett avsnitt i texten för att mörka verkligheten för allmänheten.
 
Originaltexten löd: "Inför 2015 är budgeten anpassad till den förändrade beräkningen för nämndens regionbidrag som inklusive andra förändringar innebär krav på ytterligare fyra procents effektivisering. Detta innebär ytterligare tre procents kostnadssänkning förutom det regionala effektiviseringskravet på en procent"
 
Detta ändrades av "majoriteten" till: "Inför 2015 är budgeten anpassad till den förändrade beräkningen för nämndens regionbidrag inklusivdet regionala effektiviseringskravet på en procent."
 
Majoriteten tog alltså ta bort fakta ur texten utan att ha något motiv till detta och t.o.m Ulla-Britt Hagström höll med om att den ursprungliga texten var korrekt innehållsmässigt men menade på att den kunde missuppfattas?????
Kort och gott så vill man inte att allmänheten skall få kännedom om övriga förändrade förutsättningar för verksamheten som den blågröna sörjan i regionledningen beslutat och som betyder ytterligare tre procents besparingar utöver det återinförda effektiviseringskravet på en procent.
 
Lustigt i sammanhanget också att Annika Håkansson (M) från Lidköping röstar för att vilseleda allmänheten på detta sätt. Hon som själv ständigt spyr galla över kommunalrådet Kjell Hedvall och anklagar honom för att vilja mörka sanningen. Här sitter hon alltså själv och medvetet beslutar om att undanhålla sanningen i ett offentligt protokoll! Att också moderaten Markus Källander från Götene gjorde så är ju mindre förvånande när man varit inblandad i politiken där.
Inte blir det mindre lustigt när Håkansson i ett inlägg om Hedvall skrivit:
"Ett skrupelfritt kommunalråd!
10 Apr 2014 Det ska skam försöka vara politiskt aktiv i en kommun där kommunalrådet hanterar sanningen oförsiktigt."
 
Man kan väl fråga sig vad som är värst, att hantera sanningen oförsiktigt eller att som Håkansson själv då, medvetet undanhålla sanningen från medborgarna för att själv försöka framstå i en bättre dager?
 
Man kan med rätta undra hur skrupelfri Annika Håkansson känner sig idag?
 
 
 
 
 
 
 
 

Vänstern satte färg på regionfullmäktige!

Anette Ternstedt (V) hade en interpellation om kroniskt sjuka som inte längre får träna i regionens lokaler sedan det nya rehabvårdvalet infördes. En orimlig situation självklart.
Inte blir det bättre när det inte går att få ett vettigt svar någonstans i beslutskedjan för de drabbade. Högra handen har tydligen ingen aning om vad den vänstra gör i den blågröna sörjan!
Jonas Andersson (FP) ansåg att det var friskvård om kroniskt sjuka skulle få tillgång till gymträning för att förbättra (upprätthålla) sin livssituation. Han borde nog googla på ordet "kroniskt" för att få lite insikt.
Hursomhelst så tänkte han inte verka för några regeländringar i den s.k. kok-boken som styr verksamheten.
Tony Johansson (MP) ansåg att det var det föregående rödgröna styret som var ansvarigt för situationen?????? (Vänsterpartiet har varit emot dessa fördyrande vårdval hela tiden)
Soili Brunberg (också MP) medgav dock att det finns tolkningsproblem i kok-boken och att regelverket skulle behöva ses över, medans folkpartisten Ulrik Hammar slutligen ansåg att "har man den goda viljan är det bara att fortsätta".
Till slut var man dock ganska eniga om att det nog "borde" gå att fortsätta träna även med det reglemente som finns i kok-boken nu. Frågan är om den blågröna sörjan kan/vill (har förmågan att) göra något åt det?
 
Carina Örgård (V) hade en interpellation om VG-regionen tar sitt ansvar enl. barnkonventionen gällande ensamkommande flyktingbarn som ökat kraftigt i antal. Verksamheten som finns i Göteborg klarar inte mer nu.
Som svar på detta började folkpartisten Jonas Andersson svamla om flyktingmottagande generellt och hänvisade till fungerande verksamheter som inte ens tar emot ensamkommande barn, utan enbart vuxna??????
Inte blev det bättre när han sedan hänvisade till en "kommande" utredning.
Denna utredning är redan klar och Carina hade den med sig och visade upp den för honom.
Detta undgick honom tydligen helt för han dristade sig att återigen hänvisa till denna "kommande" utredning som alltså redan finns färdig! Det går bra för den blågröna sörjan (ironi) !
 
Eva Olofsson (V) var uppe i bla. ärendet om detaljbudgeten. Det blev mycket debatt ang det av den blågröna sörjans återinförda effektiviseringskrav på 1% på verksamheterna. Som Eva mycket tydligt påpekade så leder detta krav enbart till att verksamheterna inte på ett långsiktigt homogent sätt kan planera om verksamheten på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt, utan det slutar i anställningsstopp och ryckighet i organisationerna vilket också redan visat sig i NU-sjukvården. Detta inser dock varken Alliansen eller MP. För dem är det "piskan" som är det allena saliggörande verktyget! Alltså precis som det varit genom alla tider med borgarpolitiken (högerpolitiken).
 
När det gällde ärendet "bokslutsdispositioner så "klargjorde" Moderaten Johnny Magnusson att definitionen "eget kapital" i de offentliga verksamheterna egentligen är felaktigt. Det är ju skattepengar som tillhör regionen sa han med anledning av den omorganisation man nu gjort som minskat antalet nämnder. Så allt eget kapital som de tidigare hade togs nu in till regionstyrelsen istället och så får nämnderna klara sig med de nu budgeterade medlen.
"Det är viktigt att terminologin är rätt", sa han.
Undra vad han tycker om terminologin "Arbetarpartiet Moderaterna"?
 
Man känner sig iaf stolt över att vara Vänsterpartist en dag som denna, när våra kompetenta kvinnor satte gubbarna på plats!
De gjorde "min dag" på detta fullmäktigemöte, helt klart!
 
 
 
 
 
 

Marknaden fungerar inte på landsbygden!

Detta medgav Annie Lööf (C) i Aktuellt angående bredbandsutbyggnaden. Bra att de äntligen vågar erkänna detta. Det är allt fler allianspolitiker som gör det nu. Även Folkpartisten Jonas Andersson i VG-regionen medgav på fullmäktige idag angående Angereds nya sjukhus att privata driftsformer inte lämpar sig i alla lägen.
Verkligheten tycks komma ikapp dem så smått!
 
 

Det velande (miljö)partiet!

Lidköpings nya reningsverk planeras nu förläggas i Hovby en liten bit utanför stan. Att placera det i stan brevid fjärrvärmeverket var enligt Göran Larsson (MP) inte bra om man ser till klimatet. Ett reningsverk nära Vänern är "klimat sårbart", som han skrev. Märkligt argument tycker jag då man för bara något år sedan byggde ut värmeverket för stora pengar, trots att det då ligger "klimat sårbart" enl. Göran. Och inte blir man mindre förvånad då man vill bygga ett nytt sjukhus vid kajkanten i Frihamnen i Göteborg? Är det mindre "klimat sårbart"? Halva Göteborg är ju hotat av havshöjningen.
Blågrönt eller rödgrönt eller ?????? Ja makten är nog det viktigaste för MP vad det verkar. Argumenten anpassas efter situation och majoritet, verkligheten göre sig icke besvär!
 
 
 
 

Generera eller konsumera?

Minskat ROT-avdrag till förmån för ökat bostadsbyggande har lett till debatt. Föga förvånande men ganska osakligt enl mitt förmenande. Ser man på bristerna i samhället så är väl bristen på hyresrätter en av de största bristerna vi har i landet. Ungdomar som tvingas bo kvar hemma eller inte kan studera och företag som inte kan rekrytera den kompetens de behöver. Detta kostar samhället pengar både på kort och lång sikt. Man kanske också borde tänkt på detta innan man sålde ut alla hyresrätter som man gjorde i storstadsområdena? Floskelargumenten haglar också som vanligt. Nu blir vita jobb svarta hörs det bl.a från Moderaterna. Allt fusk som förekommer med ROT är tydligen ovidkommande, så även att skatteverket pekar på att företeelsen endast marginellt skulle öka. Att ROT genererar jobb är det nog ingen som säger emot. Men även nybyggnation genererar jobb och dessa jobb bidrar ju dessutom till att lösa uppdämda behov för samhället, inte enbart för den enskilde som tycker att det vore trevligt med ett nytt kök här hemma eller i sommarhuset i Spanien. (Hur många jobb det nu ger i Sverige att byta kök i Spanien?) Kostnaden för ROT är nu uppe i 17 miljarder (2014). Samtidigt har antalet fattigpensionärer nästan fördubblats sedan 2006 och är nu uppe i snart en kvarts miljon. Att satsa på att lyfta pensionärerna skulle kosta 4,5 miljarder kronor. Nu drar man in 5 miljarder av ROT för att satsa på nybyggnation av små hyresrätter. Vällovligt men dra gärna in även de 4,5 miljarderna som behövs för att ge pensionärerna en drägligare tillvaro. Gissar att de flesta som använder sig av ROT har det enklare att få vardagen att fungera bra, än våra fattigaste pensionärer. Men det finns ju andra vägar att hämta in de pengarna om så vore. Bankerna fick ju 16 miljarder på ett bräde av Alliansen och SD. Jag tror inte de var i större behov av de pengarna än våra fattigaste pensionärer. Moderaternas retorik för dessa skattesänkningar (bidrag) till företagen brukar vara att utan företag så får vi inga pengar alls till någon välfärd. Nej så kan man tycka, men företag skall ju då omvänt generera skatt, inte konsumera skattepengar vilket har blivit fallet inte minst inom välfärdens område efter 8 år med alliansen. Helt klart är att det iaf är en liten prioritering i rätt riktning man nu gör från regeringens sida. Jag hoppas det kommer mera i vårpropositionen!
 
 

"Vad är det för jävla Socialdemokrater?"

 
 

Internationella kvinnodagen!

Tänkte skriva ett inlägg om denna dag, men så kom jag att tänka på Maud Olofsson och Annie Lööf.
 
 

Vänsterpartiet fick rätt igen i Götene!

Barn o ungdomsnämndens ordförande Anders Månsson (GF) sa i NLT den 20 feb att utredningen om framtidens skola i Götene skulle stoppas. Orsaken skulle vara att Broholmsskolan ansökt om att få etablera sig som friskola i kommunen. Detta föranledde kritik från Vänsterpartiet som menade att man istället borde intensifiera utredningen.
För vad skulle kommunen vinna på att vänta? Man borde ju naturligtvis utöka utredningen till att gälla båda tänkbara ev scenario för att vara förberedda.
Nu har det visat sig att Vänsterpartiet fått rätt återigen. Kommunen fortsätter utredningen står det i dagens media. Dock i något långsammare takt (obegripligt nog). Ändå ett litet steg framåt och bättre än tidigare planer.
 
En annan fråga på agendan är fördyringen av Forängsskolans utbyggnation. 2,6 miljoner behöver skjutas till och detta har man nu beslutat om. Var pengarna skall tas vet jag inte och detta är ju något märkligt då vi tillsammans med GF och S förhandlat fram liggande budget. Vi får väl hoppas att de löst frågan utan att det påverkar den budget vi tagit, för de har inte hört av slg gällande förändringar. Men det kanske är någon sorts "ny demokrati" i Götene? Men det klarnar väl tids nog?
 
 
 
 
 
 

(S)om väntat och kanske friskola?

Musikskolan i Götene har tappat 20% av sina elever sedan Salliansen genom att inte agera politiskt lät rektorerna förändra verksamheten negativt.
Att musikskolan skulle minska var ju inte överraskande. Det visade ju kommunens egen utredning på att så skulle bli fallet. När jag frågade Åsa Karlsson (S) om detta blev svaret att: "det kan du ju inte veta säkert".
Att flera andra kommuner som genomfört exakt samma förändring visat att så blir fallet hade kommunledningen tydligen inte tagit reda på trots att man är politiker på heltid.
Att förändra en kommunal verksamhet på detta sätt kräver enl. kommunallagen ett politiskt beslut. I detta fall av KS i Götene. Något sådant har aldrig tagits och därmed är det ett brott mot kommunallagens delegationsordning.
Det visar verkligen på hur svag den politiska ledningen är!
 
Som tur är så har musikskolan kvar sina otroligt engagerade och kunniga musiklärare. Så det finns hopp iaf för framtiden.
 
En sak som kan förändra tillvaron är kanske Broholmsskolan som vill etablera sig även i Götene. Tänk om de tillåter musikskolan att verka under skoltid och kanske även bedriver allt skolarbete på skoltid så att eleverna slipper hemläxor? Ja då kanske man får ta sig en funderare innan man avfärdar den skolan? Men de turerna råder ju inte vi över kommunalt. Men visst är det ett intressant scenario?
 
En bild från dagens Götene?
 
 
 
 
 
 

Härlig dag med Stig Henriksson (V).

På ondagen hade vi heldagsbesök av riksdagsledamot Stig Henriksson från Fagersta. Förutom en mycket god lunch på Kurorten i Lundsbrunn, besöktes kommunala verksamheter som det nya boendet för ensamkommande flyktingbarn i Lundsbrunn och äldreboendet på Helenagården.
Stig tyckte det såg väldigt bra ut och han var imponerad över den duktiga och engagerade personalen.
På kvällen avslutade vi på Falkängen i Hällekis med ett öppet möte med fika,föredrag och öppen diskussion.
 
 
 

Makten framför "Götene(s) Framtid" (GF)?

Föga överraskande blev min motion om att allt skolarbete skall ske under skoltid nerröstad i Götenes kommunfullmäktige. Det har jag inga som helst problem med!
Men när man gör det med direkt lögnaktiga argument så är det störande tycker jag, inte minst ur demokratisk och rättslig synvinkel.
Att-satsen i motionen löd: "Allt skolarbete skall ske under skoltid med pedagogisk ledning."
Anders Månsson (GF) påstod att "vi politiker inte får gå in och detaljstyra i skolarbetet". På min direkta fråga på vilket sätt att-satsen ledde till detta svarade han däremot inte. Det kan jag förstå, för det var ju ett direkt felaktigt påstående av honom. Även Åsa Karlsson (S) påstod att motionen bröt mot skollagen utan att kunna påvisa vad i att-satsen som skulle göra detta. S hade för övrigt i sitt valmanifest ett löfte om "Läxhjälp i skolans regi". Ett löfte som däremot bryter mot skollagen! Hade man lovat att försöka förmå rektorerna att införa läxhjälp i skolans regi hade det däremot varit lagenligt. Och så dristar man sig nu till att påstå att att-satsen i vår motion bryter mot skollagen?????? Inte utan att man undrar hur de fungerar egentligen?
 
Hursomhelst så var det ju inte ett helt oväntat scenario som nu utspelade sig. Därför inledde jag med att yrka på att motionen skulle återremitteras till den nya Barn o Utbildningsnämnden, så att de kunde göra en ordentlig utredning istället för de krystade och felaktiga påståenden som KS byggde sitt beslut på. Detta borde gått att få igenom med S och GF med tanke på deras valmanifest. GF är ju väldigt måna om skolan i sitt manifest.
 
Jag citerar: "Läxpolicy
Läxornas vara eller inte vara debatteras flitigt. För oss är det en självklarhet att läxor ska ges på ett sådant sätt att alla elever har möjlighet att få stöd och hjälp i skolan. För de ämnen som behöver läxor måste skolan ge möjlighet för elever som så behöver, att få stöd i sin läxläsning.
Det är viktigt att skolan i Götene samordnar sin syn på läxor på fritiden och vi kommer därför under mandatperioden att arbeta för att kommunen tar fram en läxpolicy som tar avstamp i modern forskning kring läxornas vara eller inte vara.
 
Först har man ett påstående som överensstämmer med att-satsen i vår motion. Sen föreslår man ett arbete, som enl. Anders Månsson nu, bryter mot skollagen????? Men jag håller med honom. Det de slog i väljarna att de ville göra var alltså att detaljstyra skolans arbete med läxor. Dessutom om man nu ville arbeta med det då, varför röstar de då ner att den nya nämnden får utreda frågan nu?????? Många frågetecken blir det.
 
Ja GF's valmanifest är tydligen ingenting värt när det kommer till konkret politik. Så jag förstår om de kastat det i papperskorgen och börjat inrikta sig på hur man skall lura väljarna i nästa val.
Minns när Evalena Öman (V) ifrågasatte jämställdheten i valberedningens arbete där det var stor majoritet män, ja enbart män på vissa håll i bolagsstyrelserna. Vem gick upp och försvarade detta? Jo Anders Månsson (GF). Då skulle man inte slita ut våra dubbelarbetande kvinnor, var hans argument. Men i valmanifestet står det: "För Götenes Framtid är det viktigt att alla kommunala verksamheter har en så jämn könsfördelning som möjligt. Vi tror att verksamheten i kommunala bolagsstyrelser, kommunala nämnder etc kommer att gynnas av en så jämn könsfördelning som möjligt och kommer verka för detta under kommande mandatperiod."Trovärdighet nolla alltså!
 
Makt korrumperar sägs det. Vad har man "glömt" nästa gång i valmanifestet?
 
 

Hörnorna, Villas lycka eller fall?

Villa-Lidköping gick ju som väntat till slutspel trots en säsong med lite grus i maskineriet av olika anledningar.
Nu blir kvartsfinalen en repris på förra årets då Edsbyn återigen väntar på motståndarhalvan. Dock med en väsentlig skillnad och det är att i år har Edsbyn fördel av hemmaplan vid en eventuell avgörande drabbning.
Kan inte sluta att imponeras av detta Edsbyn som ständigt håller toppklass oavsett spelarbyten i truppen. Dessutom är man innovativa och vågar prova nya grepp. I år spelar man med en fyrbackslinje och ett starkare mittfält. Och man har gjort det framgångsrikt. Detta kommer att bli en svår nöt att knäcka för Villa som alltid har svårt att spela bort detta härliga Hälsingegäng från Ovanåkers kommun. Det kommer att krävas en maxprestation för att lyckas.
Vad är det då som krävs? Enligt undertecknad lekman så blir hörnskyttet helt avgörande. Villas hörnskytte har varit fullständigt undermåligt med någon enstaka match som undantag. Man pangar på för kung och fosterland, istället för att sikta in dem under ribban. Resultatet har också varit spridda skurar över, utanför eller (om de trots allt träffat målet) alldeles för låga skott. Utan en markant förbättring av hörnskyttet gissar jag att det kommer att sluta 3-1 i matcher till Edsbyn (i bästa fall). Villa lär behöva göra två hörnmål per match för att ha en chans!
Året undermåliga straffskytte kommenterar jag inte närmare. Men bra har det ju inte varit det heller!
 
Mitt tips med hjärtat blir dock 3-0 i Villafavör i matcher! ;-)
 
 

Apropå intoleran(s)

Jag hoppas att många socialdemokrater i Götene läser denna artikel om Syrianerna som protesterade i Östersund.
Kanske kan få bort de mest intoleranta kommentarerna som gavs på facebook om inte annat. I en rättsstat skall ingen dömas ohörd!
 
http://www.op.se/jamtland/ostersund/de-offrade-allt-for-att-overleva-mannen-bakom-bussdramat-i-grytan-berattar
 
Har Bert gjort avtryck på mer än ett sätt i Götene?
 
 

Intoleransen har vi alla i oss!

Det hemska terrordådet i Paris är väl det yttersta stadiet i den mänskliga grymhet som växer fram pga den intolerans alla människor har inbyggt i sig på ett eller annat sätt. Intolerans har inget med varken religioner, partpolitiska konstellationer eller andra former av sammanslutningar att göra.
Man behöver inte tänka efter så länge själv eller se sig omkring för att hitta intoleranta beteenden i en eller annan form. Visst, vissa grupperingar uppfostras till att med grymhet och råhet visa sin intolerans, andra grupperingar fostras till en mer human intolerans, men det är ändå i grund och botten samma usla form av intolerans som ligger till grund. Man kan dra detta inom hur många områden som helst.
Paradoxalt nog så kan ju även tolerans (eller självuppfattad tolerans) leda till intolerans. Jag skulle kunna ge hur många exempel som helst och det vore väldigt intressant att få fördjupa sig i en diskussion med ett proffs på mänskliga beteenden i detta ämne. 
Snart sagt alla former av motsättningar som skapas beror ju i regel på intolerans, eller att en gruppering anser sig vara tolerant men samtidigt beter sig intolerant mot en annan gruppering tack vare detta. Man inser det dock inte själv och på så vis skapas en motsättning som kan eskalera i än mer intolerans tillbaka. Bollen är i rullning, som det så klassiskt heter.
Kanske vi borde införa självinsikt och eftertanke som ämnen i våra skolor för att komma till botten med problemen?
De grymheter vi nu sett utspela sig i Paris, är dock inga stora världshändelser som inte skulle kunna hända här också i en eller annan form. Även i lilla Götene finns det intolerans precis som överallt annars. Det ger sig inte uttryck i såna grymheter vi sett i Paris men det är ändå samma intolerans i grund och botten. Jag har ju själv råkat ut för det med min lilla oansenliga blogg, när ledande politiker i Götene försökte få den nedstängd på grund av att jag ironiserat över vad jag upplevt som tokiga beslut. De tyckte säkert att jag var intolerant i mitt skrivande, men därom kan jag ju bara gissa? Men det fria ordet och rätten att få ironisera med ord eller karikatyrer verkar ena iaf vår del av världen nu. Att någon kan känna sig kränkt får faktiskt underkuva sig denna rätt enligt experterna som nu uttalar sig efter Parisdådet. Låt oss iaf hoppas att vi är civiliserade nog att inte möta den grymma intolerans vi nu sett i Paris med ökad intolerans härhemma. Då är vi inte ett uns bättre än de usla mördarna i Paris, i grund och botten!
 
Illustration: Calle Krantz
 
 
En indian satt och pratade med sitt barnbarn. Han sa: -I alla människor bor det två vargar som slåss. Den ene är ond. Det är ilska, fruktan, missunnsamhet, avundsjuka, sorg, arrogans, självömkan, lögn, överlägsenhet och egoism.
Den andra är god. Det är glädje, fred, kärlek, hopp, lugn, ödmjukhet, välvilja, empati, sanning och tillit”.
Vilken varg vinner?”, sa barnet.
-Den du matar”, sa den gamle indianen.
 
 

Hetsjakten på rökare fortgår med oförminskad styrka!

Förra året var det Götene som införde rökfri arbetstid. Nu skall Skaraborgs sjukhus införa rökfritt sjukhusområde.
Argument har man inga seriösa någonstans, utan "dessa av staten försatta i beroende" individer får vackert lida av sin abstinens om de råkar bli inlagda eller kanske arbetar inom vården vare sig den är kommunal eller regional.
Det är både cyniskt och ohederligt att behandla människor på detta sätt!
Feghet inom rikspolitiken för ner frågan till lokal nivå för att bakvägen smyga in förbud.
Ingen rikspolitiker vågar väl stå upp och i riksdagen kräva ett förbud mot försäljning av dessa beroendeframkallande nikotinprodukter. Det är där skon klämmer.
Men är det rätt och riktigt att staten tillåter försäljning som gör människor beroende för att sedan med allehanda lokala förbud peka ut den drabbade gruppen som en pest för sin omgivning? Jaså är du rökare, ja då vill vi inte ha dig på denna arbetsplats. Det är dit dessa utpekanden kommer att leda. Tycker det är osmakligt att bete sig så mot sina medmänniskor. Jag gillar inte heller alla företeelser som finns i samhället, men har vår demokratiska stat tagit dessa beslut så får jag vackert finna mig i det. Detta borde självfallet gälla även rökning! Det är ju helt orimligt att bygga samhället på förbud så fort någon tycker illa om en lukt. Ska bönderna tvingas att sluta gödsla då bara för att stadsborna känner olust över lukten om de lämnar stan?
I kommentarsfälten är det det ena dravelargumentet efter det andra som förs fram baserat på rent tyckande.
Och att någon skulle drabbas av passiv rökning så det skulle leda till att vederbörande blir dödssjuk pga att man under 0,5 sek passerat förbi en rökare vid en sjukhusentre betraktar jag som rent och skärt nonsens.
Men det finns ju seriös information att hämta i frågan. Hittade själv ett hos "fråga doktorn" som är läsvärt.
 
"Passiv rökning skadligt?
 
Hej! Vi bor i en lägenhet där en granne röker väldigt mycket. Det är en kraftig rökdoft i trapphuset och det tränger även in i vår lägenhet. Hur skadligt är detta för hälsan? Kan man se om man har blivit påverkad rent fysiologiskt? Våra ytterkläder luktar rök. Jag har en dotter på 1.5 år och är gravid i vecka 25. Orolig för mina barn!
 
Svar!
 
Du är utsatt för viss grad av passiv rökning och undrar över vilka hälsorisker detta innebär. Det finns en del studier som visar att passiv rökning i sig kan vara en hälsorisk. Med passiv rökning menar man i huvudsak kvantiteter typ bo med någon som röker inomhus samt arbete i rökig miljö, typ restaurangpersonal som arbetar i lokaler där det röks.

I Ditt fall rör det sig om oangenäm lukt där rök tränger ut i trapphuset och även känns inne i lägenheten. Att det blir sådana kvantiteter att även kläderna luktar rök, låter lite uppseendeväckande och säger en del om ventilationen där du bor. Teoretiskt har man visat att rökpartiklar i dåligt ventilerade lokaler kan fästa sig till allergen och göra så att dessa ansamlas och stannar kvar längre innan de försvinner från lokalerna.

Detta skulle i så fall innebära en viss risk för allergiutveckling fram för allt hos barn. Det skall dock betonas att detta mest är teori och det har varit svårt att visa klart i praktiken. Passiv rök av den dignititet som det här kan röra sig om tror jag inte innebär någon signifikant hälsorisk annat än obehaget i sig. Jag förstår Din oro framför allt för Ditt nuvarande och Ditt kommande barn. "
 
 

Tack för 2014!

Tack Alliansen för att ni lämnade över ett land med värre massarbetslöshet än när ni tog över. Vart Borgs utlovade 5% 2014 tog vägen, tja ni behöver ju inte stå för det heller nu.

 

Tack Alliansregeringen för att ni återigen förde oss från budgetöverskott till budgetunderskott, liksom alla tidigare borgerliga regeringar också gjort. Man kan lita på er!

 

Tack för de stabila statsfinanserna, som vi kan tacka vårt nej till EMU-projektet för, trots att ni ville att vi skulle rösta ja.

 

Tack för att ni ändå fortsatt vill ha in oss i detta EMU-projekt. De som sitter på den ekonomiska makten drabbas ju ändå inte. Det kan vi ju tydligt se från Greklands exempel. Folket betalar med arbetslöshet och bankerna får sina pengar av EU.

 

Tack för att ni ändå lyckades i ert uppsåt att fortsätta utförsäkra sjuka och arbetslösa, trots att ni inte sitter i regeringen längre. Vems stöd byggde ni denna er framgång på?

 

Tack för fortsatta skattehöjningar på alkohol o tobak. Folk skall ju jobba (de som kan få jobb), inte supa och röka. Borg bestämde det i valfrihetens namn.

 

Tack för att ni trots allt lovade att inte regera med stöd av SD-mandat.

 

Tack för att ni ändå tänkte er regera med stöd av SD-mandat!

 

Tack för de inskränkningar av demokratin er decemberuppgörelse med S o MP innebär. Egen makt står ju högre än demokrati.

 

Tack för att ni lyckats hindra en höjning av a-kassan. Enbart Moderaterna är ju emot en höjning, av riksdagens partier och vi lever väl i en demokrati (folkstyre) ?

 

Tack för att vi slipper Carl Bildt som utrikesminister. Han utreds visst för folkrättsbrott och då hinner han ju inte längre anklaga andra för detta utan några som helst bevis. För vi är väl en rättsstat?

 

Tack för er tydliga redovisning av partibidragsgivarna. För ni redovisade väl dessa redan 2011? Vi vill ju inte tro att Sverige är korrupt på något sätt. San Marino och Lichtenstein redovisar ju inte, och vi vill väl vara i gott sällskap?

 

Tack för att ni hållit ihop landet så väl under åtta år. Miljardärerna har väl ökat i samma takt som antalet personer i fas3-åtgärder, så det måste väl kunna ses som rättvist och sammanhållande på något sätt?

 

Tack för ert effektiva arbete mot EU så att visstidsanställningarna fortsatt kan missbrukas genom att staplas på varandra. Vem vill ha ett ”fast jobb” innan man fyllt 30? Det önskar väl inte någon andras barn?

 

Tack för att ni också under era 8 år ökat den för er förhatliga löneskatten som ni ville ta bort 2006.

 

Tack för att ni fortsatt värna lönedumpningen under era år vid makten.

 

-------------

 

Tack för att ni iaf inte helt och hållet lyckats göra Sverige till en fullt genomförd ”nattväktarstat” innan folket fick upp ögonen. Vår demokrati är ju trots allt bara skenbar så länge vi inte har den demokratiska makten över ekonomin. Då får folket fortsatt hålla tillgodo med smulorna, medans ”herrarna” tar brödet!

 

(En nattväktarstat är ett statsskick där statens uppgift är begränsad till att upprätthålla inre och yttre säkerhet.

En tänkt nattväktarstat skulle således ansvara för rättsväsende och försvar, medan övrig verksamhet i landet – utbildning, räddningstjänst, socialtjänst, sjukvård, infrastruktur och så vidare – ombesörjs av... medborgarna själva i privat regi.) Källa: DA

 


Nya (S)ocial-(D)emokrater i Götene?

Flyktingprotesten i Östersund verkar ha upprört ett antal SDemokrater i Götene. På Facebook är det ett livligt kommentarsflöde i frågan på en aktiv socialdemokrats sida. Förra kommunalrådet har också kommenterat och nuvarande kommunalråd har gillat. Vad sysslar de med?
Aktiva inom det parti som styr landet så spyr man galla över de människor som sökt sig hit, och man gör det p.g.a en tidningsartikel. På Kenths tid som kommunalråd brukade han ge rådet att inte tro så mycket på det som tidningarna skrev. Tydligen har mediabranschen förändrats helt på den korta tid som gått sedan han frånträdde?
Såg att min gode vän och tillika troligen också den nyaste Socialdemokraten i kommentarsflödet också påpekat det olämpliga att ledande partiföreträdare beter sig såhär istället för att driva frågan i partiet där de kan och bör påverka politiken. All heder till Jörgen som står upp för sina övertygelser. Ibland är den korta sträckan mellan Lidköping och Götene till synes ett oändligt avstånd, iaf med ideologiska mått mätt.
 
Lite axplock från kommentarerna: "Passar det inte i Östersund, så kanske de har det bättre i sitt hemland eller det kanske är dags att ställa krav och regler." (Aktiv S-Demokrat)
 
"Det är bortskämda individer som alltid fått som de velat. de är rika och har alltid kunnat köpt sig det de har velat. De som är fattiga har inte råd att lämna sitt land. Det är dessa människor som skulle behöva komma hit och få skydd tills krigen är slut." (Aktiv S-Demokrat)
 
"Det är ett jävla daltande med dessa människor! Dom ska va jävligt tacksamma att de får komma hit och får tak över huvet!!!! Är man så jävla utsatt, då ska man fan inte klaga!!!!!" (Pedagog verksam i skolan)
 
"Dom får väl rulla runt i snön iklädda kalsongerna tills de tröttnar!" (anhörig till aktiv S-Demokrat)
 
Ja, vad säger man? Är det så här socialdemokraterna går från "ord till handling" (som deras kvinnoordförande skrev) så kan man ju bli mörkrädd för mindre!
 
?
 

Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0